Windows 11 Pro

Windows 11 Pro 21h2 AIO có gì đặc biệt

 

Bộ cài Win 11 Pro 21H2 AIO 4 in 1

Bộ cài được làm dạng chuẩn ISO như bộ cài của Microsoft. Khi cài đặt sẽ có 4 lựa chọn như sau:

 • Full Software + No Active: Có Office và các phần mềm thiết yếu, không tự kích hoạt
 • Full Software + Auto Active: Có Office và các phần mềm thiết yếu, tự kích hoạt
 • No Software + No Active: Không có Office và các phần mềm khác, không tự kích hoạt
 • No Software + Auto Active: Không có Office và các phần mềm khác, tự kích hoạt

2 in 1 Win 11 Pro 21H2 Free AIO 

Bao gồm 2 bộ cài N2 và NA, đặc điểm:

 • Được cài sẵn: 7z, Unikey, Visual C++, font chữ VN và VNI cơ bản.
 • Có công cụ tắt Windows Update và Defender, và tool chuyên dụng cho Windows và Office ở C:\Tool.
 • Tính chỉnh tối ưu nên rất nhẹ mượt.
 • Bật sẵn NetFramework 3.5 và 4.8.

4 in 1 Win 11 Pro 21H2 Premium AIO 

Đủ 4 bộ cài Windows (thêm 2 bộ cài Full Software)

 • Các phần mềm thiết yếu: Chrome, Foxit Reader, K-Lite Codec, Ultraview, FScapture
 • Microsoft Office LTSC 2021 (Access, Outlook, PowerPoint, Excel, Word).

Tải về Windows 11 Pro 21H2 AIO 2 in 1

Mức độ chiếm tài nguyên CPU, RAM, ổ cứng sẽ tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính. 

 • Bản Free: 4,12 GB – Sau khi cài chiếm 9,0 GB ổ cứng
 • Bản Premium: 5,43 GB – Sau khi cài đặt chiếm 13 GB ổ cứng