Kết quả tập huấn bồi dưỡng chính trị hè Lai Châu 2022

Họ tên của anh (chị): Đơn vị anh (chị) đang công tác: Điểm số
Đào Thị Vân Anh  Tiểu học xã Mường Than 88 / 100
Lèng Thị Việt  Trường Mầm non Phăng Sô Lin, Sìn Hồ, Lai Châu 86 / 100
Phạm Thị Hồng  Trường Mầm non Xã Lê Lợi Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu 76 / 100
Vì Thị Diệp  Trường Mần non xã Mường Kim 58 / 100
Lò Thị Thẩm  Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 70 / 100
Lê Thị Lan Hương  Trường TH & THCS Lê Lợi 82 / 100
Lê Thị Khanh  trường THCS Nậm Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lò Thị Yên  Trường tiểu học Hồng Thu 76 / 100
Ngô Thị Duyên  Trường Tiểu học Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Minh Nguyệt  Trường Tiểu học Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu 92 / 100
Đao Văn Dũng “Trường PTDTBT tiểu học Pa Vệ Sủ 82 / 100
Dương Anh Tuấn ·Trường Tiểu học Nậm Cha -Sìn Hồ – Lai Châu 82 / 100
Lương Văn Long 0343719902 82 / 100
Nguyễn Thị Măng Bản Can Hồ- Trường MN Khun Há- xã Khun Há- Tam Đường 84 / 100
Nguyễn Anh Bảo yên 64 / 100
Ngô thị hằng Căn co 68 / 100
CAO thị tuyển cao thị TUYỂN 66 / 100
Đỗ Thị Thúy Chức vụ giáo viên 84 / 100
Đỗ Thị Lợi Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu 62 / 100
tan su may cong tac tai truong mam non ta ngao 68 / 100
Đặng Thị Tuyết Mai Đặng Thị Tuyết Mai 80 / 100
Đỗ thị nga Đỗ thị nga. Giáo viên trường mầm non tân phong 72 / 100
LÒ VĂN PHỐM Đơn vị: Tường Tiểu học Nà Tăm 78 / 100
Trần Hà Thu DTNT THPT Sìn Hồ 78 / 100
VŨ THỊ THỦY DTNT THPT SÌN HỒ 84 / 100
0392080888 giáo viên 74 / 100
QUách Công CỬ giáo viên 74 / 100
Tạ Đình Đích Giáo viên 66 / 100
Vũ thị vân anh Giáo viên 68 / 100
Phạm văn hưng Giáo viẻn 80 / 100
Lò Văn Nghiêm Giáo viên 80 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 68 / 100
Tống văn Hiền Giáo viên 76 / 100
Cà thị yên Giáo viên  Trường Mầm Non Mường so 72 / 100
Hoàng Thị Hường Giáo viên Trường mầm non Ma Quai, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 72 / 100
Nguyễn thị lượt Giáo viên trường mầm non nậm loong 56 / 100
Trương Thị Hạnh Giáo viên trường mầm non Nùng Nàng 86 / 100
NguyễnThị Huyền Giáo viên trường mầm non Sông Đà 76 / 100
Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường mầm non xã Thân Thuộc 70 / 100
Nguyễn Văn Tình Giáo viên trường PTDTBT THCS Hua Bum 88 / 100
Lê Thị Ngọc Giáo viên trường tiểu học Chăn nưa 76 / 100
Trần Thị Thúy Giáo viên Trường tiểu học Thị Trấn Phong Thổ 82 / 100
Nguyễn Thị Hương Giáo viên, trường THCS Phúc Khoa, huyện Tân Uyên 88 / 100
Nguyễn Thị Hợi GV trường TH thị trấn Phong thổ 80 / 100
Hoàng Thị Thêm Hoàng Thị Thê 62 / 100
Nhật cương Khoen on 32 / 100
Lò Thị Thách Lò Thị Thách 82 / 100
Lê Thị Hồng Diên Mầm nNon Bản Giang 64 / 100
Đào Thị Phương Thảo Mầm non Bản Giang 72 / 100
Trương Thị Hồng Mầm non bản Giang xã Bản Giang huyện Tam Đường Lai Châu 62 / 100
Nguyễn Thị Hương Ly Mầm non bản Giang xã Bảo Giang huyện Tam đường tỉnh Lai Châu 62 / 100
Trân thị kim huế Mam non bum nưa 72 / 100
Pờ Cố năm Mầm Non Can hồ mường tè Lai châu 68 / 100
Nguyễn Thị Hường Mầm non Đoàn Kết 84 / 100
Vũ Thị Thuận Mầm non đoàn kết 82 / 100
Hoàng Thị Lược Mầm non Đoàn kết 80 / 100
Lương Thị Thơm Mầm non Giang Ma 76 / 100
TRỊNH THỊ THANH CẢNH Mâm non hoa sen 78 / 100
Vũ Thị Thủy Mầm non Khổng Lào 82 / 100
Lê TràMy Mầm non Sao  Sáng 32 / 100
Đặng Thị Phương Mầm non Sơn BÌ 82 / 100
Nguyễn Thanh Huyền Mầm non Tả Lèng 82 / 100
Vàng thị huệ Mầm non thị trấn mường tè, lai châu 82 / 100
Phạm thị len Mầm non thị trấn than uyên 66 / 100
Phạm Thị Diệp Mầm non Thị Trấn Than Uyên – Lai Châu 78 / 100
Hà Thị Hoài Mầm Non Tung Qua Lìn 60 / 100
Lò thị chiên Mầm non xã pắc ta 70 / 100
Nguyễn Thị Thu Hà Mầm non xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 70 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Man   Non hoa hong 78 / 100
Lò thị xuân Mần non thị trấn mường tè, lai châu 88 / 100
Nguyễn Hoàng Bắc Mường kim 84 / 100
Hoàng Văn Thái Mường Kim 56 / 100
tông thi thu thủy n 82 / 100
Lò văn hương Nam cha 78 / 100
Vì Văn Mai ngfPTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 80 / 100
hà thị xuân Nội trú tân uyên 86 / 100
Phạm Thị Hằng Phạm Thị Hằng Trường tiểu học Ma Quai 76 / 100
Phan Văn Tùng Phan Văn Tùng 76 / 100
Lê Văn TUấn PTBT THCS Khun Há 90 / 100
Trần Thị Tuyết PTDTBT TH Nậm Hàng-Nậm Nhùn-Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Hường PTDTBT TH NẬM MANH 90 / 100
Nguyễn Ngọc Khuê PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 80 / 100
Đỗ Trọng Hải PTDTBT THCS Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Trương Trọng Thiện PTDTBT THCS Huổi Luông 74 / 100
Lê thị minh luân PTDTBT THCS KHUN HÁ 78 / 100
Lê thị minh luân PTDTBT THCS KHUN HÁ 80 / 100
Nguyễn Tiến Long PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 60 / 100
Bùi Xuân Bình PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng – Phong Thổ – Lai Châu 78 / 100
Phạm Thị Hằng Nga PTDTBT THCS Ma Li Pho- Phong Thổ- Lai Châu 94 / 100
Ca Van Dien PTDTBT THCS Mu Ca 74 / 100
Phạm Ngọc Ước PTDTBT THCS NẬM HÀNG 72 / 100
Trần Thị Yến PTDTBT THCS Nậm Hàng 88 / 100
Hà THị Đới PTDTBT THCS Nậm Manh 82 / 100
Nguyễn Long PTDTBT THCS Nậm Xe 78 / 100
Vũ Văn Sơn PTDTBT THCS Nậm Xe 80 / 100
Đồng Ngọc Toàn PTDTBT THCS Pa Tần 70 / 100
Nguyễn Thị Đường PTDTBT THCS sin suối Hồ 92 / 100
Hoàng Văn Bắc PTDTBT THCS Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Bùi Văn Nhất PTDTBT THCS VÀNG MA CHẢI 74 / 100
Vũ Quang Thiều PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 80 / 100
Đào Thị Nhật Lệ PTDTBTTH Pa Vệ Sủ 84 / 100
chu thành phi ptdtbtthcs nậm manh – xã nậm manh – huyện nậm nhùn – tỉnh lai châu 86 / 100
Sùng A Hồ PTDTBTTHCS Tả Ngảo 16 / 100
Tẩn A Phống Tẩn A Phống 72 / 100
Phan Thị Thu Hà TH & THCS Pu Sam Cáp 88 / 100
Luong Thi Sen TH Muong So 64 / 100
Nguyễn Thị Thu Thủy TH Tân phong 74 / 100
Nguyễn Đình Tiệp TH Tân Phong TP Lai Châu 86 / 100
Đoàn Thị Thư TH và THCS Nùng Nàng Tam Đường, Lai Châu 86 / 100
Bùi Gia Chinh TH&THCS Bản Hon 84 / 100
Nguyễn Văn Phong TH&THCS Bản Hon 94 / 100
Tao Văn Giọt TH&THCS Bản Hon 86 / 100
Phạm Thị Lanh TH&THCS Hồ Thầu 92 / 100
Lò Đức Long TH&THCS Lê Lợi -Nậm Nhùn- Lai châu 86 / 100
ĐÀO VĂN SỸ TH&THCS NẬM MẠ 78 / 100
lu van hai th&thcs pu dao 68 / 100
Nguyễn Đức Toàn TH&THCS Pú Đao, Nậm Nhùn, Lai Châu 80 / 100
Hồ Thị Hải Yến TH&THCS số 1 Bản Lang 90 / 100
Phan ThỊ Thanh Tâm TH&THCS SỐ 1 Bản lang 72 / 100
Hà Thị Phong TH&THCS Sơn Bình 80 / 100
Lò Thị Thơ TH&THCS Sơn Bình 82 / 100
CHU VẮN PHONG THCS 60 / 100
Hoàng Xuân Nhật THCS Bình Lư 90 / 100
Nguyễn Thị Kim Liên THCS Bình Lư 78 / 100
Nguyễn Triệu Tuấn THCS Bình Lư 86 / 100
Phạm Anh Tuấn THCS Đoàn Kết 88 / 100
Nguyễn Mai Phúc THCS Đông Phong 80 / 100
Nguyễn Thị Hoài THCS Đông Phong 86 / 100
Vũ Thi Trang THCS Đông Phong 90 / 100
Tống Đức Bản THCS Đông Phong, TP Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Châu Giang THCS Đông Phong, tp Lai Châu, Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Kim Oanh THCS Giang Ma 82 / 100
LÊ TÁM THÊM THCS HOÀNG LIÊN 90 / 100
Cao Thị Thuận Thcs huổi luông phong thổ 74 / 100
NGUYỄN QUANG CHUNG THCS Khổng Lào 78 / 100
Kiều Đình Quang THCS Khổng Lào – Phong Thổ – Lai Châu 86 / 100
Bùi Hữu Băng THCS Khổng Lào – Phong Thổ -Lai Châu 84 / 100
Chẻo A Kin THCS Lùng Thàng 80 / 100
Lường Thị Thủy THCS Mường Cang 86 / 100
Nguyễn Văn Hóa THCS Mường Mô 86 / 100
Vàng Thị Lắm THCS Mường So 80 / 100
Vũ Thị Lan Anh THCS Nà Tăm 82 / 100
Bùi Quang Thắng THCS Nà Tăm – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Trần Văn Quân THCS Nà Tăm – tam Đường – Lai Châu 82 / 100
Bùi Thị Hiên THCS Nậm Cuổi 80 / 100
Nguyễn Văn Quyền Thcs nậm mang 24 / 100
Giang Lê Minh Thu THCS Nậm Manh 86 / 100
dì thị ca thcs nậm manh 80 / 100
Phạm Đắc Tống THCS Noong Hẻo 86 / 100
Lê Ngọc Cường THCS Pa Khóa 90 / 100
Đặng Đức Thiện THCS Phuc Than 88 / 100
Lò Thị Hồng THCS Phúc Than 76 / 100
Đỗ Trung Dũng THCS Phúc Than – Than Uyen – Lai Chau 76 / 100
Hoàng Thị Dung THCS Quyết Thắng 76 / 100
Hoàng Nguyên Điều THCS Quyết Thắng – TP Lai Châu 92 / 100
Bùi Thị Lan THCS Quyết Tiến – TP Lai Châu – Lai Châu 88 / 100
Hà Thị Thu Hương THCS San Thàng 96 / 100
Huỳnh Nghĩa Bình Thcs San Thàng 94 / 100
Ngô Thị Mai Lan THCS Tả Lèng Tam Đường 88 / 100
Phạm Thị Hạnh THCS Tả Phìn 92 / 100
Đỗ Thị Thanh Huyền thcs Tân Phong 96 / 100
Phạm Thị Loan Thcs Tân Phong 96 / 100
Vũ Thị Thanh Thuý THCS Tân Phong 98 / 100
Nguyễn Thị Anh THCS Tân Phong-  TP Lai Châu- Tỉnh Lai Châu 98 / 100
Vũ Đình Bền THCS Thèn Sin 86 / 100
BÙI THỊ CHIẾN THCS thị  trấn Sìn Hồ 92 / 100
Nguyễn thị thùy Thcs thị trấn 74 / 100
Nguyễn thị ngọ THCS Thị Trận 80 / 100
Phạm Hoài Sơn THCS thị trấn Phong Thổ 88 / 100
Đèo Thị  Hường THCS Thị Trấn Phong Thổ,Huyện Phong Thổ,Tỉnh Lai Châu 82 / 100
ĐẶNG THỊ NHUNG THCS THỊ TRẤN SÌN HỒ- LAI CHÂU 74 / 100
Lê Thị Hậu THCS thị trấn Tân Uyên 94 / 100
BÙI THỊ XUÂN THCS Xà MƯỜNG THAN 80 / 100
Lê Thị Huế THCS xã Hua Nà 86 / 100
Lò Thị Thiết THCS Xã Hua Nà 78 / 100
Ngô Thị Bứn THCS xã Hua Nà 74 / 100
Trần Thị Lan THCS XÃ HUA NÀ 82 / 100
Tống Xuân Tuyến THCS xã Mường Cang – Than Uyên – Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Văn Nguyên THCS xã Mường Kim-Than Uyên-Lai Châu 90 / 100
Đinh Thị Liên THCS xã Mường Than 76 / 100
Nguyễn Thị Lựu THCS xã Mường Than 80 / 100
Bùi Thanh Huấn THCS xã Nậm Cần 90 / 100
Nguyễn Thị Nhung THCS xã Nậm Sỏ 88 / 100
Mai viết sỹ Thcs xã pắc ta 84 / 100
Nguyễn thị công dung Thcs xã pắc ta 82 / 100
Nguyễn thị hằng THCS xã pắc ta 84 / 100
Hoàng Mình Thọ THCS xã Phúc Than 78 / 100
Trần Thúy An THCS xã Phúc Than 86 / 100
Điêu Văn Sinh Thcs xã ta gia 76 / 100
Nguyễn Thị Kim Ngân THCS xã Ta Gia 78 / 100
Tường Thế Công THCS xã Ta Gia 88 / 100
Ngô Thị Việt Phương THPT Bình Lư 82 / 100
Nguyễn Thị Ân THPT Bình Lư 86 / 100
Nguyễn Tiến Mạnh THPT BÌNH LƯ 80 / 100
Phạm Hà Ninh THPT Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu 88 / 100
ĐẶNG HỒNG MINH THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 80 / 100
ĐOÀN THỊ HÀ THPT chuyên Lê Quý Đôn 74 / 100
Nguyễn Thị Khuyên THPT Chuyên Lê Quý Đôn 78 / 100
Phùng Thị Kim Oanh THPT chuyên Lê Quý Đôn 62 / 100
Trần Thị Thu Hương THPT Chuyên Lê Quý Đôn 86 / 100
Vũ Đình Mai THPT chuyên Lê Quý Đôn 70 / 100
Bùi Văn Hoàn THPT chuyên Lê Quý Đôn 70 / 100
Đỗ Thị Huệ THPT Chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu 94 / 100
Ngô Thị Oanh THPT chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu 92 / 100
PHẠM THỊ LAN THPT chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu 94 / 100
Nguyễn Thị Hạnh THPT Dào San 74 / 100
Nguyễn Quốc Trịnh THPT DTNT Ka Lăng 88 / 100
đào thị nga thpt Muong Kim 82 / 100
Hà Thị Thanh Phương THPT Mường Kim 96 / 100
Nguyễn Thanh Toàn THPT Mường Kim 84 / 100
Phạm Văn Phú THPT Mường Kim 84 / 100
Trịnh văn cường THPT Mường kim 74 / 100
Phạm thị nhung THPT mường tè 76 / 100
Nguyễn Thị Tuyển THPT Mường Tè 64 / 100
Đỗ Thanh Cường THPT Mường Than 82 / 100
Nguyễn Thị Thanh THPT Mường Than 78 / 100
Nguyễn văn thảo Thpt mường than 78 / 100
Tống Anh Tuấn THPT Mường Than 80 / 100
Trương Thị Út THPT Mường Than 78 / 100
Vũ Thị Phương THPT Mường Than 80 / 100
Hoàng thị Thập Thpt Mường Than 82 / 100
PHẠM VĂN ĐẠT THPT MƯỜNG THAN, THAN UYÊN, LAI CHÂU 86 / 100
La Thị Nhu THPT Nậm Nhùn 84 / 100
Bùi Tuấn Anh THPT Phong Thổ 78 / 100
Lê Thị Ngọc Cảnh THPT Phong Thổ 84 / 100
Vũ Ngọc Thành THPT Phong Thổ 74 / 100
Lê Đình Chung THPT Phong Thổ 84 / 100
Đào Quốc Hoàn THPT Quyết Thắng Lai Châu 82 / 100
ngô thị hương THPT Sìn Hồ 82 / 100
Trần Thị Hằng Nga THPT Sìn Hồ 94 / 100
Vũ Thị Minh Hạnh THPT Tân UIyên- Lai Châu 86 / 100
Lương Công Nam THPT Tân Uyên 90 / 100
Nguyễn Thị Thanh Xuân THPT Tân Uyên 84 / 100
Nguyễn Thị Hường Thpt Than Uyê 88 / 100
Hà Thị Mai THPT Than Uyên 94 / 100
Huỳnh Thị Quế Thpt Than Uyên 88 / 100
Nguyễn Văn Quân THPT Than Uyên 76 / 100
Phạm mạnh hùng Thpt than uyên 90 / 100
NGUYỄN THỊ HOÀI THU THPTC LÊ QUÝ ĐÔN 84 / 100
Phạm Huy Đức Tiểu học Bản Giang 88 / 100
Phan Thị Ngoan Tiểu học Bản Giang 90 / 100
Bùi Thị Bích Tiểu học Căn Co 86 / 100
Lý Thị Chín Tiểu học Căn Co 80 / 100
Lê Minh Hưng Tiểu học Lùng Thàng 66 / 100
Tẩn a liền Tiểu học Lùng Thàng 56 / 100
Hoàng Thị YẾN tiểu học nậm tăm 80 / 100
Lương Thị Danh Tiểu học Nậm Tăm 76 / 100
Đào Thị Trại Tiểu học Noong Hẻo 92 / 100
Lê Văn Hai Tiểu học Pa Tần 74 / 100
Vũ Thị Thu Hiền Tiểu học Quyết tiến Thành Phố lai Châu 90 / 100
Đồng Thị Thúy Tiểu học số 1 – tp lai châu 84 / 100
Nguyễn Thị Thanh Thủy Tiểu học Số 1, Thành phố Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Dám Tiểu học Sùng Phài thành phố Lai Châu 88 / 100
Bùi Thị Huệ tiểu học tân phong 90 / 100
Nguyễn Thị Bình Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn 82 / 100
Trần Thị Trang Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn- Nậm Nhùn- Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Vy Tiểu học thị trấn Than Uyên 78 / 100
Đậu Thị Nhuần Tiểu học và trung học cơ sở Nùng Nàng 74 / 100
Lại Thị Quỳnh Tiểu học và Trung học cơ sở Nùng Nàng 76 / 100
Trần Trọng Huấn Tiểu học và Trung học cơ sở Nùng Nàng 72 / 100
Hoàng Đình Toàn Tiểu học xã Mường Khoa 82 / 100
Ngô Thị Việt Hải Tiểu học xã mường kim 84 / 100
Liêu Thị Như Hải Tiểu học xã Mường Than 88 / 100
Nguyễn Thị Hà tiểu học xã Mường Than 82 / 100
Nguyễn Hoàng Đan Chi TIỂU HỌC XÃ NẬM SỎ 84 / 100
Nguyễn xuân hoà Tiểu học xã nậm sỏ, tân uyên, lai châu 58 / 100
Nguyễn Xuân Cao Tiểu học xã Phúc Than 82 / 100
Nguyễn Thị Thuyết Tiểu học xã Ta Gia 82 / 100
Trang Thị Nhung Tiểu học xã Trung Đồng 76 / 100
Ngô văn Dương TPTDTBT tiểu học Nậm Xe 82 / 100
Lường Văn Nhơi Tptdtbt tiểu học xã Nậm Hàng 80 / 100
TỐNG THỊ PHƯỢNG TPTDTBTTH và THCS TÀ TỔNG 84 / 100
Nguyễn Thị An Tr][ngf PTDTBT TH Giang ma 88 / 100
Trần Thị Thủy Trần Thị Thủy 76 / 100
Trì lệ dung Trì lệ dung 80 / 100
Triệu Văn Cường Triệu Văn Cường 70 / 100
Vũ thị thanh thuỷ Tring tâm gdnn-gdtx than uyên 80 / 100
Hà Quôc Hưng Trơưng PTDTBT TH Then Sin 82 / 100
Lê Thị Hoàn Trowngf Tiểu học Thị Trấn 76 / 100
Phạm Văn Sơn Trrường tiểu học Nậm Tăm 76 / 100
Hoàng Thị Tuyêt Hạnh TrƯ[ngf tiêur học SÔs 2 92 / 100
nguyễn thị yến trung học cở sở nà tăm 82 / 100
Luonugừ VăN Biên Trừng PTDTBTT HỌC PA VỆ SỦ 66 / 100
Trần Quốc Việt Trung tâm GDNN – GDTX huyện Mường Tè 76 / 100
Nguyễn Quốc Hương Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phong Thổ 72 / 100
Hà Thị Thu Hoài Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tân Uyên 84 / 100
Đặng Thị Thu Hiền Trung tâm GDNN – GDTX Mường Tè 76 / 100
Phạm Thị Tố Hoa Trung tâm GDNN – GDTX Mường Tè 84 / 100
Đoàn Đức Chuân Trung Tâm GDNN – GDTX Phong Thổ 88 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trung tâm GDNN – GDTX Phong Thổ 86 / 100
Lê Ngọc Hiếu Trung tâm GDNN – GDTX Sìn Hồ 86 / 100
Đỗ Thị Hằng Trung tâm GDNN – GDTX Tân Uyên 74 / 100
Đào Ngọc Luân Trung tâm GDNN – GDTX Than Uyên 86 / 100
BÙI ĐỨC DŨNG Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mường Tè 74 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trung tâm GDNN- GDTX huyện Tân Uyên 72 / 100
Triệu Thị Hà Trung tâm GDNN- GDTX Phon g Thổ 50 / 100
lương công ích TRUNG TÂM GDNN- GDTX THAN UYÊN 74 / 100
Nguyễn Thị Khánh Dư Trung tâm GDNN_GDTX 88 / 100
Lã thị vân Trung tâm GDNN_GDTX huyện Sìn Hồ 80 / 100
Hoàng Thị Thu Hiền Trung tâm GDNN-GDTX 68 / 100
Phạm Khắc Dương Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Tè 76 / 100
Tống Văn Hưng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Tè 48 / 100
Phùng Văn Bình Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nậm Nhùn 48 / 100
Vũ Tiến Hùng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nậm Nhùn 80 / 100
Dương Văn Hưng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sìn Hồ 66 / 100
Bùi Quốc Khánh Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 80 / 100
TRẦN VĂN MẠNH Trung Tâm GDNN-GDTX huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 84 / 100
PHẠM NGỌC THẮNG Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 92 / 100
GIÀNG THỊ MĂNG Trung tâm GDNN-GDTX Phong Thổ 86 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trung tâm GDNN-GDTX Phong Thổ 66 / 100
Bùi thị hằng Trung tâm gdnn-gdtx sìn hồ 74 / 100
Bùi thị Thúy Ngân Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 86 / 100
PHẠM THANH TÚ Trung tâm gdnn-gdtx Sìn Hồ 84 / 100
Vũ Huy Tùng TRUNG TÂM GDNN-GDTX TAM ĐƯỜNG 80 / 100
VŨ THỊ THẢO Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên 76 / 100
Khuất Tiến Việt Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên 42 / 100
Pham Văn Hưng Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên Lai Châu 90 / 100
Hoàng thị kim chi Trung tâm gdnn-gdtx than uyên 76 / 100
Lương công ích Trung tâm gdnn-gdtx than uyên 76 / 100
Nguyễn thị thuỷ Trung tâm gdnn-gdtx than uyên 76 / 100
Nguyễn thị thủy trung tâm gdnn-gdtx than uyên 74 / 100
Cầm Thị Xuân Trung Tâm GDTX – HN Tỉnh Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Nữ Hà Xuyên Trung tâm GDTX- HN tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hoa Trung tâm GDTX_HN tỉnh Lai Châu 74 / 100
Đoàn Hải Nam Trung tâm GDTX-HN tỉnh 86 / 100
Nguyễn Bá Cường Trung tâm GDTX-HN tỉnh 86 / 100
Nguyễn Thị Kim Dung Trung tâm GDTX-HN tỉnh 84 / 100
Nguyễn Văn Rượu Trung tâm GDTX-HN tỉnh 86 / 100
Trần Hữu Giang Trung tâm GDTX-HN tỉnh 78 / 100
Trần Thị Thanh Vân Trung tâm GDTX-HN tỉnh 82 / 100
Vũ Đăng Đại Trung tâm GDTX-HN tỉnh 80 / 100
Trần Thị Thùy Dương Trung tâm GDTXHN tỉnh Lai Châu 86 / 100
Chu Thị Thanh Loan Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu 66 / 100
Đặng Văn Dũng Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu 84 / 100
Hà Thị Viện Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu 66 / 100
Nguyễn Thị Tĩnh Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu 78 / 100
Phạm Văn Sự Trung tâm GDTX-HN Tỉnh Lai Châu 66 / 100
Vùi Thị Yến Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu 72 / 100
Nguyễn Thị Kim Cương Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Sìn Hồ 92 / 100
Hoàng Thị Phương Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện Tam Đường 62 / 100
Trần thị thuỷ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên Sìn hồ 74 / 100
vũ thị trâm trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tam đường 76 / 100
Lê Văn Chung Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Than Uyên 86 / 100
Lê Thanh Dương Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên Sìn Hồ 82 / 100
Bùi Thị Hà Trung tâm giáo dục thường xuyên 66 / 100
Nguyễn Thúy Huê Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp tỉnh Lai Châu 74 / 100
Lò Thị Thanh Trung tâm GNNN_GDTX Mường Tè 68 / 100
Đào Thị Én Trừng Tiểu học Thị Trấn Phong Thổ 80 / 100
HÀ THỊ TUYẾT Trườn mầm non hồng thu 60 / 100
Phạm thế Anh Trườn ptdtbtTH và thcsNaamj Ngà 84 / 100
Nguyễn Thị Huyên Trườn tiểu học xã mường kim 84 / 100
Lo thị  Tế Trường  mầm  Non  muong  so 76 / 100
HOÀNG THỊ THƠM TRƯỜNG  mầm non Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ ,Lai Châu 84 / 100
Vũ Thị  Tươi Trường  mầm non Pa Tần 64 / 100
Kiều Thị Hồng TRường  Mầm Non Phúc Than 70 / 100
Đinh Thị Huyền Trường  Mầm Non thị trấn Sìn Hồ – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu 70 / 100
Lò Ngọc Ánh Trường  Mầm non xã Nậm Pì 80 / 100
Hoàng Minh Hải Trường  Mầm Non xã Nậm Sỏ 66 / 100
Nguyễn Đức Kha Trường  phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả ngảo 62 / 100
Hứa Viết Thắng Trường  PTDBT THCS  Pa  Ủ 86 / 100
Sì Gó Chừ Trường  PTDT BT TH Ka Lăng Mường  tè Lai Châu 72 / 100
Lý Văn Nổi Trường  PTDTBT TH $THCS Tà Tổng 82 / 100
trương minh cường trường  ptdtbt th đoàn kết 72 / 100
Vàng Văn Lập Trường  PTDTBT TH Huoir Luong 66 / 100
Lò Thị Bẩy Trường  PTDTBT TH&THCS Trung Chải Xã Trung Chải huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Tòng Văn Hải Trường  PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 86 / 100
vàng thị hặc Trường  PTDTBTTH&TH Nậm Ngà 84 / 100
Bùi  Thị  Lý Trường  tiểu  học  Thị  trấn 86 / 100
Hoàng Thị  Thúy  Hằng Trường  tiểu  học Chăn Nưa 86 / 100
Bùi Văn Đông Trường  Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 86 / 100
Nguyễn Tiến Dũng Trường  Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ  Thầu 76 / 100
Nguyễn Thị Lý Trường  Tiểu học xã Mường  Kim 86 / 100
Khuất Thị Liễu Trường  Tiểu học xã Mường Than 84 / 100
Ma Văn Cẩm Trường  Tiểu học xã Pắc Ta 82 / 100
Lê Vũ Thị Hòa Trường : PTDTBT tiểu học Sin Suối Hồ 78 / 100
Hoàng Thị Bích Liên Trường :PTDTBTTH Tả Ngảo 66 / 100
Bạc Thị Liên Trường :TH&THCS Sơn Bình xã Sơn Bình – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Bùi Văn Vĩnh Trường ; PTDTBT THCS Hồng Thu 74 / 100
Vũ Hữu Kiên trường Dân tộc nội trú THPT huyện Sìn Hồ 82 / 100
Phàn Thanh Hà Trường Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ 58 / 100
Phan Thị Lan Trường dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ 84 / 100
Trần Thị Vân Anh Trường Dân tộc Nội Trú THPT Sìn Hồ 88 / 100
Bạch Thị Năm Trường Dân tộc nội trú trung học phổ thông Sìn Hồ 84 / 100
ĐÀO KIM LÂM Trường DTNT Nậm nhùn 82 / 100
Lê Thị Xuyên Trường DTNT THPT  Than Uyên 80 / 100
Đinh Thị Nhẫn Trường DTNT THPT Huyện Nậm Nhùn 92 / 100
Vũ Duy Tú Trường DTNT THPT Huyện Nậm Nhùn 90 / 100
Vũ Đình Hoàng Trường DTNT THPT huyện Nậm Nhùn 90 / 100
Vũ Thị Sao Mai Trường DTNT THPT huyện Nậm Nhùn 82 / 100
ĐẶNG KIM CÚC Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 92 / 100
Đỗ Văn Hà Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 72 / 100
Đỗ Văn Kỷ trường DTNT THPT Huyện than Uyên 86 / 100
Hà Thị Hiên Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 90 / 100
Kiều Thị Huệ Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 90 / 100
Lê Thị Ngọc Ánh Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 80 / 100
Ngà Thị Tưởng Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 86 / 100
Nguyễn Đức Vượng Trường DTNT THPT Huyện Than Uyên 86 / 100
Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 84 / 100
Nguyễn Thị Mai Thùy Dung Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 82 / 100
Nguyễn Thị Nguyên Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 74 / 100
Phan Thị Tám Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 86 / 100
Tạ Thị Thanh Huyền Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 88 / 100
TÒNG THỊ VÂN Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 86 / 100
Trần Thị Hoa Trường DTNT THPT huyện Than Uyên 88 / 100
Đinh Thị Quyên Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 86 / 100
Đỗ Đình Hữu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 70 / 100
Hoàng Mạnh Dương Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 76 / 100
HOÀNG THỊ THANH THU Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 90 / 100
Lê Đình Hạnh Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 88 / 100
Lò Thị Tâm Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 92 / 100
Nguyễn Huế Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 86 / 100
Nguyễn Thị Oanh Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 78 / 100
Trần Thị Minh Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn 88 / 100
Triệu Thị Hồng trường DTNT THPT Nậm Nhùn 88 / 100
Đặng Thị Thành Trường DTNT THPT Sìn Hồ 74 / 100
Lê Văn Lực Trường DTNT THPT Sìn Hồ 88 / 100
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường DTNT THPT Sìn Hồ 88 / 100
Nguyễn Thị Hồng Phúc trường DTNT THPT Sìn Hồ 84 / 100
Nguyễn Thị Thanh Vân Trường DTNT THPT Sìn Hồ 88 / 100
Nguyễn Tiến Đạt Trường DTNT THPT Sìn Hồ 90 / 100
Nguyễn Văn Khánh Trường DTNT THPT Sìn Hồ 86 / 100
TRẦN VĂN THẠNH Trường DTNT THPT Sìn Hồ 84 / 100
Vũ Văn Thăng Trường DTNT THPT Sìn Hồ 82 / 100
Lê Văn Đông trường DTNT- THPT Sìn Hồ 66 / 100
Đỗ Tư Duy Trường DTNT THPT Sìn Hồ 76 / 100
Phạm Thị Yến Trường DTNT THPT Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Doãn Thị Bích Liên Trường DTNT THPT Than Uyên 82 / 100
Nguyễn Đăng Tình Trường DTNT THPT Than Uyên 78 / 100
Nguyên Viết Vượng Trường DTNT THPT Than Uyên 88 / 100
Trương Duy Trình Trường DTNT THPT Than Uyên 80 / 100
Vũ Việt Hưng Trường DTNT-THPT Nậm Nhùn 84 / 100
Chẻo Sun Sơn Trường DTNTTHPT Sìn hồ 68 / 100
Lương Ngọc Hải Trường DTNTTHPT Sìn Hồ 76 / 100
giàng thị thơ Trường HCS Thèn SIn 86 / 100
Nguyễn Thị Tuyết lan Trường iêuuur học xã Mường Mít 74 / 100
lường thị hà trường mầm  non sà dề phìn huyện sìn hồ tỉnh lai châu 88 / 100
NguyễnThị Thu Phương Trường mam Huổi Luông 76 / 100
Nguyễn Thị Hồng Giang Trường mầm mon Họa Mi 72 / 100
Lò Thị Diệp Trường Mầm Nậm Hàng 58 / 100
Lò Thị Biên Trường Mầm Nậm Xe 68 / 100
Hoàng Thị Dinh Trường Mầm naon Thị Trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Bùi Thị Luyến trường Mầm no thị trấn Than Uyên 84 / 100
Đoàn Thị Huê Trường mầm non 70 / 100
Lỳ gió Nu Trường mầm non 82 / 100
Lò Thị Liên Trường Mầm Non  Huổi Luông – Huyện Phong Thổ  – Tỉnh Lai Châu 74 / 100
Bùi Thị Nhượng Trường Mầm Non  Lùng Thàng Sìn hồ Lai Châu 74 / 100
Nông Thị Nga Trường mầm non – Nậm xe- phong thổ -lai châu 62 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường mầm non  Tân Phong – Thành phố Lai Châu 82 / 100
Mào Thị Lẹp Trường mầm non  xã Nậm Manh 84 / 100
Lò thị thoáng Trường Mậm Non  Xã Nậm pì 58 / 100
Phạm Thị Thiết Trường mầm non  xã Phúc Than 78 / 100
Lỳ Ga Mu Trường mầm non – xã Thu lũm 72 / 100
Bùi Thị Lý Lệ Trường Mầm Non Bản Bo 90 / 100
Bùi thị thế Trường mầm non bản bo 70 / 100
Đặng Thị Oanh Trường mầm non Bản Bo 76 / 100
Đinh Thị Thúy Trường Mầm non Bản Bo 86 / 100
Đỗ Thị Nhạn Trường mầm non Bản bo 86 / 100
Hoàng Thị Bích Hồng Trường Mầm Non Bản Bo 92 / 100
Lê Thị Tâm Trường Mầm non Bản Bo 88 / 100
Lò Thị Dương Trường mầm non Bản Bo 82 / 100
Lò Thị Tâm Trường Mầm non Bản Bo 90 / 100
Lò Văn Liên Trường Mầm non Bản Bo 62 / 100
Lương Thị Vóc Trường Mầm non Bản Bo 76 / 100
Nguyễn Thị Hồng Trường mầm non Bản Bo 80 / 100
Nguyễn Thị Phương Trường Mầm Non Bản Bo 86 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường Mầm Non Bản Bo 72 / 100
Nguyễn Thị Thu Hương Trường mầm non bản bo 80 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường mầm non bản bo 78 / 100
Phạm Thị Chuyên Trường mầm non Bản Bo 90 / 100
Phạm Thị Thủy Trường mầm non Bản Bo 90 / 100
phạm thị tuyền trường mầm non bản bo 72 / 100
Phạm Văn Khương Trường Mầm non Bản Bo 78 / 100
Trần Thị Lệ Thu Trường mầm non Bản Bo 78 / 100
Trần Thị Loan Trường mầm non Bản Bo 90 / 100
Trần Thị Nhung Trường Mầm non Bản Bo 72 / 100
Vũ thị thủy Trường mầm non bản bo 74 / 100
Bùi thị phượng Trường mầm non bản bo 76 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường mầm non bản bo 88 / 100
Trần Thị Thanh Huế Trường mầm non bản bo 76 / 100
Nguyễn Thị Hồng Thắm Trường mầm non Bản Bo huyện Tam Đường Hoa 74 / 100
Phạm thị mai Trường mầm non bản bo huyện Tam đường tỉnh lai 90 / 100
Lò Thị Điệp Trường mầm non Bản Bo Xã bản bo 68 / 100
Bùi Thị Hương Trường mầm non bản giang 40 / 100
Chảo Thị Hưởng Trường mầm non Bản Giang 72 / 100
Chu Bích Ngọc Trường mầm non bản Giang 52 / 100
Điêu Thị Trang Trường mầm non Bản Giang 64 / 100
Hà Thị Thơ Trường mầm non bản giang 50 / 100
Nguyễn Thị Kiều Anh Trường Mầm Non Bản Giang 72 / 100
Trần thị lan Trường mầm non Bản Giang 56 / 100
Trần Thị Ly Trường Mầm non Bản Giang 84 / 100
Vàng thị ngoan Trường mầm non Bản Giang 58 / 100
Lù Thị Hằng Trường mầm non Bản Giang 34 / 100
Nguyễn Thị Luân Trường mầm non Bản Giang 74 / 100
Nguyễn Thị Thương Trường Mầm Non Bản Giang – Huyện Tam Đường 78 / 100
Chảo Thị Diễm Trường Mầm non Bản Giang – Tam Đường – Lai Châu 64 / 100
Lù Thị Hằng Trường mầm non Bản Giang _ Tam đường – lai châu 40 / 100
Tạ Thị Thúy Trường Mầm non Bản Giang- Huyện Tam Đường 66 / 100
Đỗ Thị Minh Quế Trường mầm non Bản Giang huyện Tam Đường tỉnh lai châu 74 / 100
Lò Thị Sen Trường mầm non Bản Giang huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu 66 / 100
Nguyễn Thị Ánh Trường Mầm non Bản Giang-Tam Đường-Lai Châu 68 / 100
Trần Thị Anh Truong mam non Ban hon 70 / 100
Đỗ Thị Chuyên Trường Mầm non Bản Hon 78 / 100
Đỗ Thị Giang Trường Mầm non Bản Hon 82 / 100
Giàng Thị Xín Trường mầm non Bản Hon 72 / 100
Lại Thị Loan Trường Mầm non Bản Hon 88 / 100
Lò Thị Sáu Trường mầm non Bản Hon 74 / 100
Nghiêm Thị Vị Trường Mầm non Bản Hon 80 / 100
Nguyễn Thị Trang Trường Mầm non Bản Hon 64 / 100
Tao Thị Phùm Trường mầm non Bản Hon 72 / 100
Nguyễn thị kiều Trường mầm non Bản Hon 76 / 100
Phạm Thị Duyên Trường mầm non Bản Hon – Tam Đường 86 / 100
Lù Thị Ngoan Trường mầm non Bản Hon – Tam đường – Lai Châu 82 / 100
Phạm Thị Loan Trường Mầm non Bản Hon – Tam Đường – Lai Châu 78 / 100
Lò Hoài Thu Trường mầm non Bản Hon xã Bản Hon – Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu 92 / 100
Phạm Thị Huyền trường mầm non Bản Hon xã Bản Hon huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 80 / 100
Bùi Thị Thanh Hoa Trường mầm non Bản Lang 86 / 100
Cao thị ngân Trường mầm non bản lang 80 / 100
CHỬ THỊ MAI LAN TRƯỜNG MẦM NON BẢN LANG 60 / 100
Đinh Thị Thu Trường mầm non Bản Lang 64 / 100
Đỗ Thị La Trường Mầm non Bản Lang 66 / 100
Đỗ Thị Minh Phượng Trường Mầm non Bản Lang 80 / 100
Đồng Thị Hồng Thanh Trường mầm non bản lang 84 / 100
Hà Thị Phương Lâm Trường mầm non Bản Lang 88 / 100
Lê Thị Tuyết Thơ Trường mầm non Bản Lang 88 / 100
Lò Thị Dương Trường mầm non Bản Lang 80 / 100
Lò Thị Định Trường Mầm Non Bản Lang 88 / 100
Lò Thị Quyên Trường mầm non Bản Lang 82 / 100
Lù Thị Mến Trường mầm non bản lang 72 / 100
Lý Thị Anh Trường mầm non Bản Lang 80 / 100
Lý Thị Thúy Hằng Trường Mầm non Bản Lang 70 / 100
Mào Thị Hồng Trường Mầm non Bản Lang 80 / 100
Nguyễn Thị Luyến Trường mầm non Bản Lang 78 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Hà Trường Mầm Non Bản Lang 82 / 100
Nguyễn Thị Thịnh Trường Mầm non Bản Lang 82 / 100
Nguyễn Thị Thu Hà Trường mầm non Bản Lang 80 / 100
Nguyễn Thị Xuyến Trường Mầm non Bản Lang 80 / 100
Nông Thị Thắng Trường mầm non Bản Lang 80 / 100
Phạm Thị Loan Trường mầm non bản Lang 92 / 100
Phùng Thị Thơm Trường mầm non Bản lang 76 / 100
Pờ Ký Pơ Trường Mầm non Bản Lang 80 / 100
Pờ Thị Chăn Trường mầm non Bản Lang 88 / 100
Pờ Thị Hiền Trường mầm non Bản Lang 80 / 100
Trần Thị Nhuần Trường mầm non bản lang 88 / 100
Trần Thị Thu Huyền Trường mầm non Bản Lang 80 / 100
Vàng Thị Duyên Trường mầm non Bản Lang 82 / 100
Vàng Thị Minh Trường mầm non Bản Lang 84 / 100
Vàng Thị Thúy Trường mầm non Bản Lang 70 / 100
Đèo Thị Diện Trường Mầm non Bản Lang 82 / 100
Hà Thị Toản Trường mầm non Bản Lang 64 / 100
Khiếu Thị Thuỷ Trường mầm non Bản Lang 76 / 100
Lành Thị Lả Trường Mầm non Bản Lang 84 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường Mầm non Bản Lang 88 / 100
Nông Thị Thinh Trường mầm non Bản Lang 86 / 100
Lò Thị Hồng Trường mầm non Bản Lang – xã Bnả Lang, huyện phong thổ, Tỉnh Lai châu 74 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường Mầm non Bản Lang, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Thiệp Trường Mầm non Bản Lang, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 62 / 100
Nguyễn Thị Mai Hương Trường Mầm non Bình  Minh- Thành phố Lai Châu 66 / 100
Đào Thị Thoa Trường Mầm non Bình Lư 76 / 100
Đỗ Thị  Trang trường mầm non Bình Lư 78 / 100
Lê Thi Bích Trường Mầm non Bình Lư 72 / 100
Lò Thùy Vân Trường Mầm non Bình Lư 76 / 100
NGUYỄN THỊ ÁNH Trường mầm non bình lư 84 / 100
Nguyễn Thị Khuê Trường mầm non Bình Lư 74 / 100
Nguyễn Thị Kiều Trang Trường mầm non bình lư 84 / 100
Nguyễn Thị Kim Oanh Trường Mầm non Bình Lư 68 / 100
nguyễn Thị Mai Yên Trường Mầm non Bình Lư 66 / 100
Nông Thị Phương Trường mầm non Bình Lư 82 / 100
Phạm Thị Hà Trường mầm non Bình Lư 78 / 100
Phạm Thị Lệ Thủy trường Mầm Non Bình Lư 78 / 100
PHẠM THỊ VĨNH Trường Mầm non Bình Lư 92 / 100
tran thị  duyên trường mầm non bình lư 76 / 100
Trần Thị Như Quỳnh Trường Mầm non Bình Lư 84 / 100
Trần Thị Thùy Dung Trường mầm non bình lư 74 / 100
Hoàng thị mằn Trường mầm non bình Lư 72 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường Mầm Non Bình Lư – xã Bình Lư – Huyện Tam Đường- Tỉnh Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường Mầm non Bình Lư – xã Bình Lư- Tam Đường – Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Minh Trường Mầm non Bình Lư huyện Tam Đường 80 / 100
Nguyễn Thị Hoài Trường mầm non Bình Lư huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị Học Trường Mầm non Bình Lư, xã Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu 72 / 100
Phạm Thị Phương Trường Mầm non Bình Lư,huyện Tâm Đường , Tỉnh Lai Châu 78 / 100
Bùi Thị Chính Trường mầm non Bình Minh 76 / 100
Đặng Thị Mẫn Trường Mầm Non Bình Minh 70 / 100
HOÀNG THỊ THANH TUYẾN Trường mầm non Bình Minh 66 / 100
Lành thị Dụt Trường mầm non Bình Minh 62 / 100
Lục Thị Diệu Linh Trường mầm non Bình Minh 68 / 100
ngô thị thảo trường mầm non bình minh 64 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường mầm non Bình Minh 80 / 100
Nguyễn Thị Dun Trường mầm non Bình Minh 62 / 100
NGUYỄN THỊ ĐỦ Trường Mầm non Bình Minh 58 / 100
Phạm Thị Tình Trường mầm non Bình Minh 64 / 100
Phan Thị Hằng Trường mầm non Bình Minh 82 / 100
Phìn Thị Vẹn Trường Mầm non Bình Minh 66 / 100
Trần Thị Thủy Trường mầm non Bình Minh 62 / 100
Lưu Thị Hải Trường mầm non Bình minh Thành phố Lai Châu 68 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường mầm non Bình Minh thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu 72 / 100
Hoàng Lệ Hằng Trường mầm non Bình Minh TP Lai Châu 72 / 100
Trần Thanh Phượng Trường Mầm non Bình Minh, Thành phố Lai Châu 88 / 100
Lý Thị Bích Trường mầm non Bum _ Mường Tè _Lai châu 72 / 100
Nguyễn Thị Phương Thảo Trường Mầm Non Bum Nưa 72 / 100
Vàng Thị Diện Trường mầm non Bum Nưa 80 / 100
Chim Thị Liên Trường mầm non Bum Tở 74 / 100
Điêu Thị Thân Trường Mầm Non Bum Tở 46 / 100
Hoàng Thị Chính Trường mầm non Bum Tở 76 / 100
Lù Thị Châu Trường Mầm Non Bum Tở 66 / 100
Lường Thị Hiệp Trường Mầm Non Bum Tở 72 / 100
Lường Thị Hiệu Trường Mầm Non Bum Tở 76 / 100
Lý Thị Bền Trường Mầm non Bum Tở 50 / 100
Mào Thị Lon Trường mầm non Bum Tở 70 / 100
Phạm Thị Hảo Trường Mầm Non Bum Tở 58 / 100
Phan Thị Dung Trường Mầm non Bum Tở 82 / 100
Tạ Hải Yến Trường mầm non bum tở 78 / 100
Tống Thị Hưởng Trường mầm non Bum Tở 70 / 100
Tống Thị Thơm Trường Mầm Non Bum Tở 78 / 100
Tống Thị Thụy Trường mầm non Bum Tở 78 / 100
Vàng Lò De Trường Mầm Non Bum Tở 84 / 100
Vàng Thị Sưng Trường Mầm non Bum Tở 84 / 100
Vàng Thị Vụ Trường Mầm non Bum Tở 74 / 100
Trần Thị Tuyết trường mâm non Bum Tở 72 / 100
Chang Thị Nguyên Trường mầm non bum tở 64 / 100
Đao thị trận Trường mầm non bum tở 56 / 100
Khoàng Thị Phương Trường Mầm Non Bum Tở 62 / 100
Khoàng Thị Thuỳ Trường Mầm non Bum Tở 84 / 100
Lò Thị Niên Trường mầm non bum tở 76 / 100
Lỳ chừ pư Trường mầm non Bum Tở 70 / 100
Nguyễn Thị Tám Trường mầm non bum tở 58 / 100
Vàng Ha De Trường Mầm Non Bum Tở 64 / 100
Lý Thị Kiệm Trường Mầm non Bum Tở- Huyện Mường Tè 80 / 100
Sờ Mì Sê Trường mầm non bum tở mường tè Lai Châu 50 / 100
Vũ Thị Hường Trường mầm non Bum Tở, huyện Mường Tè 84 / 100
Tẩn thị thảm Trường mầm non căn 70 / 100
Bùi Thị Sao Trường mầm non căn co 88 / 100
Bùi Thị Tuyết Mai Trường Mầm non Căn Co 76 / 100
Điêu Thị Chung Trường mầm non Căn Co 86 / 100
Điêu Thị Thao Mai Trường mầm non Căn Co 84 / 100
Lò Thị Hằng Trường Mầm Non Căn Co 86 / 100
Lò Thị Phong Trường Mầm Non Căn Co 76 / 100
Lò thị thảo Trường mầm non căn co 84 / 100
Lý Thị Tum Trường mầm non Căn Co 78 / 100
Ma Thị Lý Trường Mầm non Căn Co 70 / 100
Nguyễn Thị Hiệp Trường Mầm non căn Co 76 / 100
Nông Thị Liên Trường Mầm non Căn Co 86 / 100
Quan Thị Thùy Trường Mầm non Căn Co 74 / 100
Quàng Thị Hồng Trường Mầm non Căn co 78 / 100
Tẩn Thị Phằng Trường mầm non Căn Co 84 / 100
TỀ THỊ MIỀN Trường mầm non Căn Co 72 / 100
Tòng Thị Xuân Trường Mầm Non Căn Co 86 / 100
Vàng Thị Cúng Trường mầm non Căn Co 70 / 100
Dương Thị Hằng trường Mầm non Căn Co, Sìn Hồ , Lai Châu 78 / 100
ĐINH THỊ LOAN Trường mầm non Căn Co, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Lỳ Phí De Trường mầm non Can Hồ 80 / 100
Pờ cố phương Trường mầm non can hồ 82 / 100
Pờ Thị Điện Trường Mầm non Can Hồ 86 / 100
Vàng Thị Út Trường Mầm Non Can Hồ 84 / 100
Tống Thị Thạo Trường mầm non can hồ 36 / 100
Bùi Thị Thanh Tâm Trường mầm non Chăn Nưa 58 / 100
Điêu Thị Thường Trường mầm non Chăn Nưa 76 / 100
Khoàng Thị Mai Lanh Trường Mầm non Chăn Nưa 72 / 100
Lù thị sói Trường mầm non chăn nưa 60 / 100
Lường Thị Hoà Trường Mầm Non Chăn Nưa 60 / 100
Lường Thị Hồng trường mầm non chăn nưa 64 / 100
nguyễn thị hồng trường mầm non chăn nưa 68 / 100
Nguyễn thị xuyến Trường mầm non chăn nưa 68 / 100
Phạm Thị Thu Hương Trường Mầm Non Chăn Nưa 70 / 100
Quan Thị Huần Trường mầm non Chăn Nưa 68 / 100
Trần Minh Nguyệt Trường mầm non Chăn Nưa 50 / 100
Trần Thị Thu Hằng Trường mầm non Chăn Nưa 56 / 100
TRƯƠNG THỊ THUÝ Trường mầm non Chăn Nưa 66 / 100
Vàng Thị Liêm Trường Mầm non Chăn Nưa 78 / 100
Hoàng Thị Vui Trường Mầm Non Chăn Nưa 66 / 100
Lê Thuý An Trường mầm non Chăn Nưa 64 / 100
Trần Thị Mai Trường Mầm Non Chăn Nưa 70 / 100
Tran thị ngoan Trường mầm non chăn nưa sìn hồ 70 / 100
Lò Thị Phương Trường mầm non Chăn Nưa, Sìn Hồ, Lai Châu 78 / 100
Bùi Thị Thu Hằng Trường Mầm Non Dào San 86 / 100
CAO THỊ THÚY TRƯỜNG MẦM NON DÀO SAN 80 / 100
Chu Thị Huyền Trường Mầm Non Dào San 86 / 100
Dào Thị Lan trường mầm non dào san 84 / 100
Dù Thị Cha Trường mầm non dào san 74 / 100
Đèo Thị Lợi Trường Mầm Non Dào San 84 / 100
đèo thị thân trường mầm non Dào San 80 / 100
Điêu Thị Liễu Trường Mầm non Dào San 82 / 100
Khương Thị Hoa Trường Mầm non Dào San 88 / 100
Lù thị Kim Cúc trường Mầm non Dào san 82 / 100
Lý Thị Dê Trường mầm non Dào San 76 / 100
Lý Thị Lai Trường mầm non Dào San 84 / 100
Lý Thị Thuận Trường Mầm non Dào San 88 / 100
má thị thanh trường mầm non dào san 78 / 100
Mai Thị Châm Trường mầm non Dào San 86 / 100
Nguyễn Thị Thư Trường Mầm Non Dào San 86 / 100
Nguyễn Trang Biên Trường Mầm non Dào San 92 / 100
Nông Thị Thương Trường mầm non Dào San 82 / 100
Phàng thị kẻ Trường mầm non dào san 76 / 100
Thào Thị Dua Trường Mầm non Dào San 76 / 100
Thào Thị Sa Trường Mầm Non Dào san 82 / 100
trần thị phương thanh trường mầm non dào san 88 / 100
Triệu Thị Điệp Trường mầm non Dào San 72 / 100
Trương Thị Tuyết Trường Mầm Non Dào San 84 / 100
Vàng Thị Kiển Trường Mầm non Dào San 82 / 100
Vũ Thị Trang Trường mầm non Dào San 90 / 100
Xu Thị Hằng Trường mầm non dào san 76 / 100
Bùi Thị Thuận Trường mầm non dào san 60 / 100
Chang Sinh Hoa Trường mầm non Dào San 80 / 100
Hoàng Ngọc Thương Trường Mầm Non Dào San 80 / 100
Lỳ chừ pa Trường mầm non Dào San 66 / 100
Lý Xa Nhật Trường mầm non dào san 82 / 100
nguyễn thị bá huê trường mầm non dào san 70 / 100
Tẩn Thị Hồng Trường mầm non Dào San 60 / 100
Phạm Thị Thuận Trường mầm non Dào San – Xã Dào San 82 / 100
Dì Thị Chờ Trường mầm non dào san huyện phong thổ dào san huyện phong thổ tỉnh lai châu 82 / 100
Ngô Thị Hồng Thắm Trường mầm non Dào San Phong Thổ Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Nga Trường mầm non Dào San, xã Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu 82 / 100
Vàng thị cu Trường Mầm Non dào sao 80 / 100
Võ Thị Hoài Lê Trường mâm non đoan kêt 80 / 100
Bùi Thị Thiệp Trường mầm non đoàn kết 82 / 100
Dương Thị Lệ Trường Mầm non Đoàn kết 82 / 100
Dương Thi Nguyệt Trường mầm non Đoàn Kết 84 / 100
Dương thị thương Trường mầm non đoàn kết 84 / 100
ĐỖ THỊ THU HÀ Trường mầm non Đoàn Kết 88 / 100
Hà Thị Bình Trường mầm non đoàn kết 84 / 100
Nguyễn Thị Nguyệt Trường Mầm Non Đoàn Kết 82 / 100
Nguyễn Thị Quế Trường mầm non Đoàn Kết 86 / 100
Phạm Thị Thanh Trường mầm non Đoàn kết 80 / 100
Phạm Thị Thùy Trường mầm non Đoàn Kết 88 / 100
Phùng Thị Tinh Trường mầm non đoàn kết 86 / 100
Trần Thị Nhung Trường Mầm non Đoàn Kết 86 / 100
Trần Thị Phượng Trường mầm non Đoàn Kết 86 / 100
Trần Thị Sen Trường mầm non Đoàn Kết 86 / 100
Bùi Thị Thu Hạnh Trường mầm non Đoàn kết 88 / 100
Đèo Thị Lý Trường Mầm non Đoàn Kết 90 / 100
Đinh Thị Thúy Trường mầm non Đoàn kết 84 / 100
Triệu Thị Thêu Trường mầm non Đoàn Kết – TP Lai Châu 88 / 100
Lương Thị Chiêm Trường mầm non đoàn kết thành phố lai châu 92 / 100
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường mầm non Đoàn Kết thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 82 / 100
NGUYỄN Thị Hoan Trường mầm non Đoàn Kết thành phố lai châu, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Yên Trường mầm non Đoàn Kết -TP Lai Châu 88 / 100
Phạm Thị Hồng Bích Trường mầm non Đoàn Kết tp Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Huyền Anh Trường mầm non Đoàn Kết, tp Lai Châu 84 / 100
Bùi Thị Kim Huệ Trường mầm non Đông Phong 84 / 100
Lại Thị Huế Trường mầm non Đông Phong 76 / 100
lâm thị thanh trường mầm non đông phong 48 / 100
Lê Thị Hạnh Trường mầm non Đông phong 76 / 100
Lê Thị Thanh Hiếu Trường Mầm Non Đông Phong 70 / 100
Lò Thị Hồng Trường Mầm Non Đông phong 80 / 100
Nguyễn Thị Giang Trường mầm non Đông Phong 80 / 100
nguyễn thị hạnh trường mầm non Đông Phong 76 / 100
Nguyễn Thị Hợi Trường mầm non Đông Phong 86 / 100
Nguyễn Thị Nhạn Trường Mầm non Đông Phong 80 / 100
Phạm Thị Hoa Trường mầm non đông phong 86 / 100
Phan thị phượng Trường mầm non Đông Phong 74 / 100
Tạ thị Hồng xuân Trường mầm non đông phong 66 / 100
Trần Thị Ngọc Lan Trường mầm non Đông Phong 82 / 100
Vũ thị thùy linh Trường mầm non đông phong 82 / 100
Nguyễn Thị Hồng Hà Trường mầm non Đông Phong 80 / 100
Nguyễn Thị Phượng Trường Mầm non Đông Phong 76 / 100
Phạm Thị Ngọc Thủy Trường mầm non Đông Phong 76 / 100
Vũ thị Huệ Trường mầm non đông phong 82 / 100
Vũ Thị Huyền Trang Trường mầm non Đông Phong 80 / 100
Nguyễn Thị Thương Trường Mầm non Đông Phong thành phố Lai châu 78 / 100
Nguyễn Thị Hoà Trường mầm non đông phong -thành phố lại châu 74 / 100
Nguyễn Thị Hoài Trường mầm non Đông Phong thành phố Lai Châu 76 / 100
Phạm Thị Hường Trường mầm non Đông Phong thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thị Dung Trường mầm non Đông Phong, thành phố Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Xinh Trường mầm non Đông Phong, thành phố Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Liễu Trường Màm Non Giang Ma 76 / 100
Bùi Thị Quỳnh Trường Mầm Non Giang Ma 82 / 100
Chẻo Quai Thọ Trường Mầm non Giang ma 78 / 100
Giàng Thị Nguyệt Trường mầm non Giang Ma 78 / 100
Hà Thị Kiều Oanh Trường Mầm non Giang Ma 78 / 100
Nguyễn Hồng Huệ Trường Mầm non Giang Ma 76 / 100
Nguyễn Thị Gấm Trường Mầm non Giang Ma 90 / 100
Nguyễn Thị Hảo Trường Mầm Non Giang Ma 86 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường Mầm non Giang Ma 80 / 100
Nguyễn Thị Lợi Trường Mầm non Giang Ma 82 / 100
Nguyễn Thị Nguyệt Trường Mầm Non Giang Ma 84 / 100
Nguyễn Thị Ninh Trường mầm non Giang Ma 86 / 100
Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Giang Ma 86 / 100
Quàng Thị Thuân Trường Mầm Non Giang Ma 84 / 100
Thào Thị Sủ Trường mầm non Giang Ma 74 / 100
Tòng Thị Vui Trường Mầm non Giang Ma 70 / 100
Ú Thị Quyển Trường Mầm Non Giang Ma 68 / 100
Vàng Thị Thu Trường mầm non Giang Ma 78 / 100
Vầy Thị Xương Trường Mầm Non Giang Ma 80 / 100
Vùi thị lình Trường mầm non giảng ma 80 / 100
Trần Thị Thu Hằng Trường Mầm non Giang Ma 80 / 100
Lương Thị Nhập Trường Mầm non Giang Ma – Xã Giang Ma – Tam Đường Lai Châu 80 / 100
Nông Thị Thao Trường Mầm Non Giang Ma xã Giang Ma huyên Tam Đường Tỉnh Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Thiên Trường Mầm non Giang Ma xã Giang Ma huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 84 / 100
LÒ THỊ HƯƠNG Trường Mầm Non Giang Ma, xã Giang Ma,huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 76 / 100
Trần Thị Oanh Trường mầm non Giang Ma,Tam Đường ,Lai châu 70 / 100
Trần Thị Hằng trường mầm non hao ban 76 / 100
Bùi Thị Duyên Trường mầm non hị trấn sìn hồ , lai châu 78 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường Mầm Non Hố Mít 66 / 100
Bùi Thị Hồng Năm Trường mầm non Hồ Thầu 82 / 100
Cà Thị Phong Trường Mầm Non Hồ Thầu 84 / 100
Hoàng Thị Năm Trường mầm non Hồ Thầu 84 / 100
Hoàng Thị Ninh Trường mầm non hồ thầu 82 / 100
Khoàng Thị Lanh Trường Mầm non Hồ Thầu 80 / 100
Nguyễn thị loan Trường mầm non hồ thầu 74 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường mầm non hồ thầu 82 / 100
Phạm Thục Quỳnh Trường mầm non Hồ Thầu 88 / 100
Vàng Thị Hiền Trường mầm non Hồ Thầu 86 / 100
Bùi Thị Dưm Trường Mầm Non Hồ Thầu 84 / 100
Nguyễn Thị Lê Trường mầm non Hồ Thầu 78 / 100
Trần Thị Duyên Trường mầm non Hồ Thầu 80 / 100
uàng Thị Nhung Trường Mầm non Hồ Thầu – Tam Đường – Lai Châu 82 / 100
Dương Thị Sỹ Trường mầm non Hồ Thầu- Tam Đường- Lai Châu 88 / 100
Lò Thị Mủi Trường mầm non Hồ Thầu xã Hồ Thầu huyện  Tam  Đường tỉnh Lai Châu 88 / 100
Hoàng Thị Hằng Trường Mầm Non Hồ Thầu xã Hồ Thầu huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Hoàng Thị Huệ Trường mầm non Hồ Thầu-Tam Đường-Lai Châu 80 / 100
Lo Thi Dan Truong mam non Hoa Ban 74 / 100
Chu Thị Huyền Anh Trường mầm non Hoa Ban 80 / 100
Đàm Thị Giang trường mầm non Hoa Ban 80 / 100
Đoàn Thị Thoan Trường Mầm non Hoa Ban 68 / 100
Giàng Thị Trực Trường mầm non Hoa Ban 78 / 100
Hà Thị Chính Trường mầm non Hoa Ban 80 / 100
Hoàng Thị Ánh Sáng trường mầm non hoa ban 80 / 100
Lò Thị Hạnh Trường Mầm non Hoa Ban 80 / 100
Nguyễn  Thị Quyên Trường mầm non Hoa Ban 78 / 100
Nguyễn Thị Hoài Thu Trường mầm non Hoa Ban 78 / 100
Nguyễn Thị Kiều Anh Trường Mầm Non Hoa Ban 84 / 100
nguyễn Thị Nga Trường mầm non Hoa Ban 38 / 100
Nguyễn Thị Tình Trường mầm non Hoa Ban 78 / 100
Nông Thị Hương Thu Trường Mầm non Hoa Ban 72 / 100
Nông Thị Thúy Ngọc Trường mầm non Hoa Ban 88 / 100
Phạm Thị Thúy Phương Trường mầm non hoa ban 76 / 100
PHAN THỊ LƯỜNG Trường Mầm non Hoa Ban 70 / 100
Trần thị hoài Trường mầm non hoa ban 82 / 100
Vàng Thị Hoài Thu Trường mầm non hoa ban 64 / 100
Nguyễn Thị Giang Trường mầm non Hoa Ban – huyện Phong Thổ 86 / 100
Nguyễn Như Xuân trường mầm non Hoa Ban – TP lai Châu 86 / 100
Đào Thị Ngoan Trường mầm non Hoa Ban – TT phong thổ 84 / 100
LƯỜNG THÙY LINH Trường mầm non Hoa Ban huyện phong thổ tỉnh Lai Châu 78 / 100
Dương Thị Bích Ngoan Trường mầm non Hoa ban phong thổ 82 / 100
Phạm Thị Thanh Dung Trường mầm non Hoa Ban Phong Thổ 84 / 100
Tòng Thị Phương trường mầm non hoa ban- phong thổ 70 / 100
Lý Thị Thêu Trường Mầm non Hoa ban Thành phố Lai Châu 84 / 100
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Trường Mầm Non Hoa Ban Thành Phố Lai Châu 70 / 100
PHÙNG THỊ LIÊN TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 76 / 100
Hà Thị Ánh Tuyết Trường Mầm non Hoa Ban thành phố Lai Châu 84 / 100
Vũ Thị Hồng Diệp Trường Mầm non Hoa Ban thị trấn 70 / 100
Dương Thị Hải Yến Trường mầm non Hoa Ban thị trấn Phong Thổ 80 / 100
Ngô Thị Mận Trường mầm non Hoa Ban thị trấn Phong Thổ huyện  Phong Thổ tỉnh Lai Châu 74 / 100
Nguyễn Như Quỳnh Trường mầm non Hoa Ban thị trấn phong thổ huyện phong thổ tỉnh lai châu 74 / 100
Nguyễn Vân Quyền Trường mầm non Hoa Ban thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Đặng Thị Trường mầm non Hoa Ban TP Lai Châu 82 / 100
Hoàng Thị Kim Hương Trường mầm non Hoa Ban TP Lai Châu 62 / 100
Đồng Thị Thúy Tình Trường Mầm non Hoa Ban, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lý Thị Thanh Hương Trường mầm non Hoa Ban, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lê Thị Thủy Trường mầm non Hoa Ban, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Vũ Thị Hạnh Trường Mầm non Hoa Ban, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Nguyen Thi Hue Truong mam non Hoa Hong 88 / 100
Đỗ thị hương giang Trường mầm non Hoa hông 66 / 100
Hà Thị Mua Trường Mầm non Hoa Hồng 76 / 100
Hoàng thị giang Trường mầm non hoa hồng 74 / 100
Lường Thị Xiên Trường mầm non Hoa Hồng 74 / 100
Nguyễn Ngọc Diệp Trường mầm non Hoa Hồng 76 / 100
Nguyễn Thị Hồng Huế Trường Mầm non Hoa Hồng 76 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường Mầm non Hoa Hồng 78 / 100
Nguyễn thị toan Trường mầm non hoa hồng 86 / 100
Phạm Thị Lan Hương trường mầm non Hoa Hồng 60 / 100
Tạ Thị Thục Trường mầm non Hoa Hồng 76 / 100
Trần Thị Nghia Trường mầm non hoa hồng 74 / 100
Vũ Thị The trường Mầm Non Hoa Hồng 76 / 100
Vương Thị Nguyệt Trường Mầm non Hoa Hồng 62 / 100
Bùi Thị Thu Huyền Trường mầm non Hoa Hồng 78 / 100
Chu Thị Cường Trường Mầm non Hoa Hồng 90 / 100
Đặng Thị Thanh Toán Trường mầm non Hoa Hồng 72 / 100
Nguyễn Thị Bình Phương Trường mầm non Hoa Hồng 78 / 100
Nông Thị Hiền Nguyệt Trường Mầm non Hoa Hồng 74 / 100
Phạm thị tâm Trường mầm non Hoa Hồng 80 / 100
Vũ Thị Hà Trường Mầm non Hoa Hồng 78 / 100
Bùi Thị Vân Trường Mầm non Hoa Hồng – Thành phố Lai Châu 82 / 100
Phạm Thị Hà Trường mầm non Hoa Hồng – Thành phố Lai Châu 84 / 100
Hoàng Thị Phương Trường mầm non Hoa Hồng thành phố lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường Mầm non Hoa Hồng Thành phố Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thị Hồng trường Mầm Non Hoa Hồng Thành Phố lai châu 86 / 100
Trần Thị Minh Tuyến Trường mầm non hoa hồng thành phố lai châu 78 / 100
Trần Thị Hồng Liên Trường mầm non Hoa Hồng- thành phố Lai Châu 86 / 100
Vũ Hồng Yên Trường mầm non Hoa Hồng Thành phố Lai Châu 72 / 100
Nguyên thị nhung Trường mâm non họa mi 86 / 100
Nguyễn Thị Thu Hiền Trường mầm non Hoạ Mi 92 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường mầm non hoạ mi 92 / 100
Phạm thị thuý vân Trường mầm non hoạ mi 78 / 100
Trần Thị Thanh Trường mầm non Hoạ Mi 80 / 100
Đỗ Thị Dung Trường mầm non Họa mi 70 / 100
Lê Thị Kim Liên Trường mầm non Họa Mi 86 / 100
Ngô Thị Bích Vượng Trường mầm non Họa Mi 80 / 100
Nguyễn thi cảng Trường mầm non họa mi 62 / 100
Nguyễn Thị Hiếu Trường mầm non họa mi 50 / 100
Nguyễn Thị Thu Thủy trường mầm non họa mi 70 / 100
Nguyễn thị tuất Hoa Trường mầm non Họa Mi 84 / 100
Phạm Thị Hiền Trường Mầm non Họa Mi 78 / 100
Nguyễn Thu Nhàn Trường mầm non hoạ mi 74 / 100
Phạm Thị Thu Huyền Trường mầm non Hoạ mi 70 / 100
Phùng Thị Minh Huế Trường mầm non Hoạ Mi 70 / 100
Hà ngọc Dung Trường mầm non họa mi 72 / 100
Nguyễn Thị Lý Trường Mầm Non họa mi 88 / 100
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường mầm non Hoạ Mi – Thành phố Lai Châu 96 / 100
Đặng Thị Chính Trường mầm non Họa Mi – thành phố Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Chi trường mầm non Họa Mi – thành phố Lai Châu 74 / 100
Đinh Thị Khuyên Trường mầm non Hoạ Mi thành phố Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thị Thảo Huyền Trường mầm non Hoạ Mi thành phố lai châu 74 / 100
Ngô Thị Dung Trường mầm non Họa Mi thành phố Lai Châu 68 / 100
Phạm Thị Tám Trường Mầm Non Họa Mi thành phố Lai CHâu 58 / 100
Bùi Thị Nhung Trường mầm non Hoạ Mi, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Đào Thị Hậu Trường mầm non Hoa Sen 54 / 100
Đỗ Thị Hồng Nhung Trường mầm non Hoa Sen 76 / 100
Lê thị tâm Trường mầm non hoa sen 58 / 100
Nguyễn Như Quỳnh Trường Mầm non Hoa Sen 74 / 100
Nguyễn Thị Dung Trường mầm non Hoa Sen 54 / 100
Nguyễn thị thành Trường mầm non hoa sen 62 / 100
Nguyễn Thị Tiến Trường mầm non hoa sen 52 / 100
Nguyễn Thị Tựa Trường mầm non Hoa Sen 80 / 100
Trương Thị Thu Lan Trường mầm non Hoa Sen 72 / 100
Võ Thị Hồng Liên Trưởng Mầm Non Hoa Sen 68 / 100
Lê thị Lan Trường mầm non hoa sen 52 / 100
Lù Thị Thiều Trường mầm non Hoa Sen 54 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường mầm non Hoa Sen 46 / 100
Nguyễn Thị Kim Oanh Trường mầm non hoa sen 66 / 100
phạm thị hạnh Trường mầm non Hoa Sen 70 / 100
Trần thị nhuần Trường mầm non hoa sen 68 / 100
Đồng Thị Hương Trường Mầm non Hoa Sen thành phố Lai Châu 62 / 100
Nguyễn thị lệ Trường mầm non hoa sen thành phố lai châu 48 / 100
Trần thị tuyết minh Trường mầm non hoa sen thành phố lai châu _ tỉnh lai châu 82 / 100
Nguyễn thị vân Trường mầm non hoa sen thành phố lai châu tỉnh lai châu 50 / 100
Trần thị thúy Trường mầm non hoa sen thành phố lai châu tỉnh lai châu 56 / 100
Vương thị Thu Hằng Trường mầm non Hoa Sen thành phố lai châu tỉnh lai châu 64 / 100
Đoàn Thu Anh Trường Mầm non Hoa Sen -TP Lai Châu 68 / 100
Lý thị kim sinh Trường mầm non Hoa Sen, thành phố Lai Châu 60 / 100
Nguyễn Thị Phương Hoa Trường mầm non Hoa sen, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 72 / 100
Trịnh Thị Huyền Trang Trường Mâm non Hoa Sen, TP Lai Châu 82 / 100
Phạm Thị Tuyết Nhung Trường Mầm non Hoa Sen. Thành phố Lai Châu 62 / 100
chang xa lan trường mầm non hoang thèn 78 / 100
Dương Thị Hương Trường Mầm Non Hoang Thèn 50 / 100
Đặng Thị Quyên Trường mầm non Hoang Thèn 84 / 100
Đèo Thị Hương Trường mầm non Hoang Thèn 62 / 100
Đèo Thị Hương Giang Trường mầm non Hoang Thèn 78 / 100
Đèo Thị Vọng Trường mầm non Hoang Thèn 88 / 100
Hà Thúy Anh Trường mầm non Hoang Thèn 80 / 100
Hoàng Thị Dung Trường Mầm non Hoang Thèn 82 / 100
Hoàng Thị Thúy Chinh Trường Mầm non Hoang Thèn 80 / 100
Hoàng Thị Toan trường mầm non Hoang Thèn 76 / 100
Lục Thị Trang Trường mầm non Hoang Thèn 70 / 100
Lý Xa Nhuân Trường mầm Non Hoang Thèn 58 / 100
Nguyễn Thị Hồng Thu Trường Mầm Non Hoang Thèn 78 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường mầm non Hoang Thèn 84 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường mầm non Hoang Thèn 62 / 100
Phàn Xa Ninh Trường mầm non Hoang Thèn 78 / 100
Tẩn Thị Thương Trường mầm non Hoang Thèn 88 / 100
Tòng Thị Đông Trường mầm non Hoang Thèn 86 / 100
Trần Thị Lạng Trường mầm non Hoang Thèn 60 / 100
Vàng Thị Nga Trường Mầm Non Hoang Thèn 82 / 100
Tẩn Mí Môi Trường mầm non hoang thèn 68 / 100
Tạo Thị Kiều Trường mầm non hoàng thèn – xã hoang thèn 70 / 100
Tẩn Xa Lan Trường mầm non hoang thèn huyện Phong thổ tỉnh lai châu 48 / 100
Mào thị tuyết Trường Mầm Non Hoang Thèn xã hoang thèn huyện phong thổ tỉnh lai châu 70 / 100
Ngô Thị Thu Huyền Trường Mầm Non Hoang Thèn Xã Hoang Thèn- huyện Phong Thổ -tỉnh Lai Châu 56 / 100
cầm thị Hằng trường mầm non hồng thu 72 / 100
chẻo thị dung trường mầm non hồng thu 66 / 100
Đặng Thị Hải Ninh Trường mầm non Hồng Thu 68 / 100
Lê Thị Kim Định Trường mầm non Hồng Thu 62 / 100
Lò Thị Thịnh Trường Mầm Non Hồng Thu 86 / 100
lò thị út trường mầm non hồng thu 80 / 100
Lường Thị Hạnh Trường Mầm Non Hồng Thu 88 / 100
Ngô Thị Dung Trường mầm non Hồng Thu 82 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường mầm non Hồng Thu 60 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường mầm non Hồng Thu 68 / 100
Nguyễn Thị Thúy trường mầm non Hồng Thu 84 / 100
Phạm Hồng Vui Trường Mầm non Hồng Thu 88 / 100
Sùng Thị Chu Trường Mầm non Hồng Thu 78 / 100
Sùng Thị Pàng Trường mầm non Hồng Thu 64 / 100
Tẩn Mấy Lụa Trường Mầm Non Hồng Thu 72 / 100
Tòng Thị Thúy Hường trường mầm non Hồng Thu 82 / 100
Trần thị bích thùy trường mầm non hồng thu 64 / 100
Trần Thị Ngọc Bích Trường Mầm Non Hồng Thu 82 / 100
Trần Thị Phiến Trường mầm non Hồng Thu 84 / 100
Trần Thị Tấm Trường Mầm non Hồng Thu 88 / 100
Chẻo Mĩ Mẩy Trường mâm non Hồng Thu 54 / 100
Trần Thị Thu Phương Trường Mầm Non Hồng Thu – Xã Hồng Thu – Huyện Sìn Hồ – Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Hà Thị Phương Trường mầm non Hồng Thu Sìn Hồ Lai châu 72 / 100
Hà Phương Thảo Trường Mầm non Hồng Thu xã Hồng Thu huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 82 / 100
lường Thị Săm Trường mầm non Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 64 / 100
Lò Thị Inh Trường Mầm non Hua Bum 82 / 100
Long Thị Tuyết Trường Mầm non Hua Bum 88 / 100
Lù Thị Tuyết Trường Mầm Non Hua Bum 68 / 100
Lỳ Hà Xó Trường Mầm non Hua Bum 48 / 100
Lý Thị Vụng Trường Mầm non Hua Bum 62 / 100
nguyễn Thị Đào Trường mầm non Hua Bum 84 / 100
Phan Thị Bằng Trường Mầm non Hua Bum 60 / 100
Phùng Phì Pứ Trường Mầm non Hua Bum 76 / 100
Pờ Gạ Xứ Trường Mầm non Hua Bum 72 / 100
Vàng Thị Bích Trường Mầm non Hua Bum 66 / 100
Phùng Mỳ Hoa Trường mầm non Hua Bum 78 / 100
Nguyễn Thị Hường Trường mầm non hua bum xã hua bum huyện nậm nhùn tỉnh lai châu 84 / 100
Hà Thị Hạt Trường mầm non Hua Nà 86 / 100
Tòng Thị Hương Trường Mầm Non Hua Nà 76 / 100
Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường mầm non Hua Nà, xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Yến Trường Mầm non Huổi Luông 76 / 100
Chảo Thị Thương Trường Mầm non Huổi Luông 82 / 100
Dì Thị Mỷ Trường Mầm Non Huổi Luông 74 / 100
Hoàng Thị Bé Trường mầm non Huổi Luông 74 / 100
Lê Thị Hải Yến trường mầm non huổi Luông 76 / 100
Lò Thị Chang Trường Mầm Non Huổi Luông 72 / 100
Lò Thị Hạ Trường Mầm non Huổi Luông 84 / 100
Lò Thị Mai Trường mầm non Huổi Luông 88 / 100
Lò Thị Oai Trường mầm non Huổi Luông 80 / 100
nguyễn thị hà trường mầm non Huổi Luông 72 / 100
Nguyễn thị nhạn Trường mầm non huổi luông 72 / 100
Nguyễn Thị Thanh Nga Trường Mầm non Huổi Luông 74 / 100
Nguyễn Thị Thuận Trường Mầm non Huổi Luông 88 / 100
Phạm Thị Kim Dung Trường mầm non Huổi Luông 82 / 100
PHẠM THỊ MINH HUỆ Trường Mầm non Huổi Luông 80 / 100
Phàn Xa Thương Trường mầm non Huổi Luông 70 / 100
Tạ Thị Ngân Hà Trường mầm non Huổi Luông 78 / 100
Trịnh Thị Thanh Thanh Trường mầm non Huổi Luông 86 / 100
Vàng Thị Lợi Trường Mầm non Huổi Luông 84 / 100
Vi Thị Thuần Trường mầm non huổi luông 80 / 100
Vũ Thị Thúy Hà Trường Mầm Non Huổi Luông 82 / 100
Đỗ Thị Thanh Thủy Trường mầm non Huổi luông 52 / 100
Nguyễn Thị Trà Ly Trường mầm non Huổi Luông 68 / 100
Đoàn Thanh Tâm Trường mầm non Huổi Luông  huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường mầm non Huổi Luông xã Huổi Luông huyện Phong thổ Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Tú Trường Mầm non Ka Lăng 82 / 100
Dư Thị Nhiễu Trường mầm non Ka Lăng 76 / 100
Phạm Thị Dung Trường mầm non ka lăng 84 / 100
Hà Thị Thu Hằng Trường mầm non ka lăng 82 / 100
Lù pó nu Trường mầm non KA LĂNG 68 / 100
Bùi Thị Hồng Yến Trường mầm non ka lăng Mường tè lai châu 62 / 100
Lý thị vượng Trường mầm non kan hồ 66 / 100
Nguyễn Thị Thúy Lan Trường mầm non Khoen On 78 / 100
Bạch Thị Thiên Trường Mầm non Khổng Lào 78 / 100
Bùi Thị Hạnh Trường Mầm Non Khổng Lào 76 / 100
Bùi Thị Nga Trường mầm non Khổng Lào 86 / 100
Đinh Thị Hoa Liễu trường mầm non Khổng Lào 84 / 100
Đinh Thị Thu Hiền Trường Mầm non Khổng Lào 84 / 100
Hoàng Thị Hải Yến Trường mầm non Khổng Lào 88 / 100
Lò Thị Thương Trường mầm non Khổng Lào 80 / 100
Lương Thị Thịnh Trường Mầm non Khổng Lào 82 / 100
Lý Thị Nhâm Trường Mầm Non Khổng Lào 86 / 100
MÀO THỊ SEN Trường Mầm Non Khổng Lào 86 / 100
Nguyễn Thị Thìn Trường Mầm Non Khổng Lào 82 / 100
Tao Khánh Hằng Trường mầm non Khổng Lào 84 / 100
Tô Bích Phượng Trường mầm non Khổng Lào 86 / 100
Trần Thị Lan Trường mầm non Khổng Lào 88 / 100
Vân Thị Dung Trường Mầm Non Khổng Lào 84 / 100
Vương Thu Thủy Trường Mầm non Khổng Lào 86 / 100
Vàng Thị Đề Trường Mầm Non Khổng Lào – H. Phong Thổ – T. Lai Châu 84 / 100
Hoàng Thị Thu Thủy Trường mầm Non Khổng lào – Phong thổ – Lai Châu 86 / 100
Khoàng Thị Xuân Trường mầm non Khổng Lào – xã Khổng Lào – Huyện phong Thổ- tỉnh Lai Châu 88 / 100
Bùi Thị Hồng Phương Trường Mầm Non Khun Há 74 / 100
Đặng thị liên Trường mầm non khun há 78 / 100
Đinh Thị Loan Trường mầm non Khun Há 82 / 100
Hà Thị Lang trường mầm non Khun Há 78 / 100
Hoàng Thị Ngọc Ánh Trường Mầm non Khun Há 86 / 100
Lò Thị Hoa Trường Mầm non Khun Há 78 / 100
Lò Thị Kiên Trường mầm non Khun Há 90 / 100
Lò Thị Lan Trường mầm non khun há 82 / 100
Lò Thị Lan Trường Mầm non Khun há 84 / 100
Lù thị doanh Trường mầm non khun há 68 / 100
Lù Thị Hiền Trường Mầm Non Khun Há 78 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường Mầm non Khun Há 80 / 100
Nguyễn Thị Liễu Trường Mầm non Khun Há 88 / 100
Nguyễn Thị Liễu Trường mầm non Khun Há 88 / 100
Nguyễn Thị Ngân Trường Mầm non Khun Há 82 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường Mầm Non Khun Há 82 / 100
Nguyễn thị thu hằng Trường mầm non khun há 74 / 100
Nguyễn Thị Yến Trường Mầm non Khun Há 80 / 100
Phạm Thị Ngần Trường Mầm non Khun Há 82 / 100
Phàn Thị Ghìn Trường Mầm Non Khun Há 82 / 100
Trần Thị Bích Mến Trường mầm non Khun Há 84 / 100
Trần Thị Quyên Trường Mầm Non Khun Há 84 / 100
Vàng Thị Lan Trường Mầm Non Khun Há 86 / 100
Vàng Thị Loan Trường mầm non khun há 74 / 100
Vì Thị Hoài Trường mầm non Khun Há 64 / 100
Vũ Thị Liên Trường mầm non Khun Há 78 / 100
Vũ Thị Uyên Trường mầm non Khun Há 82 / 100
Hoàng Thị Liên Trường mầm non khun há 62 / 100
Lò thị giang Trường mầm non khun há – huyện tam đường – lai châu 66 / 100
Lù Thị Lý Trường Mầm Non Khun Há – Xã Khun Há 80 / 100
Phùng Thị Phương Thưởng Trường mầm non Khun Há, xã Khun Há, Tam Đường, Lai Châu 82 / 100
Đinh Thị Cử Trường Mầm non Lản Nhì Thàng 78 / 100
Đỗ Thị Yến Trường mầm non Lản Nhì Thàng 86 / 100
Hoàng Thị Hà Trường Mầm non Lản Nhì Thàng 82 / 100
Lò Thị Nọi Trường mầm non Lản Nhì Thàng 86 / 100
Phạm Thị Thao trường mầm non Lản Nhì Thàng 80 / 100
VÀNG THỊ SAN Trường mầm non Lản Nhì Thàng 88 / 100
Vũ Thị Mỵ Trường mầm non Lản Nhì Thàng 86 / 100
Vùi Thị Hường Trường Mầm Non Lản Nhì Thàng 86 / 100
Vùi Thị Nước Trường mầm Non Lản nhì Thàng 82 / 100
Đoàn Thu Thủy Trưởng mầm non Lản Nhì Thàng 78 / 100
Lò Thị Lả Trường mầm non Lản Nhì Thàng 64 / 100
Kim Thị Minh Lụa Trường mầm non Lản Nhì Thàng – huyện Phong thổ – tỉnh Lai Châu 90 / 100
Lù Thị Điệp Trường Mầm Non Lản Nhì Thàng – Huyện Phong Thổ _ Tỉnh Lai Châu 88 / 100
Hoàng Thị Thu Trường Mầm Non Lản Nhì Thàng – xã Lản Nhì Thàng 88 / 100
Vùi Thị Yên Vui Trường Mầm Non Lản Nhì Thàng – Xã Lản Nhì Thàng 82 / 100
Đỗ Thị Huyền Trường Mầm non Lản Nhì Thàng – Xã Lản Nhì Thàng – Huyện Phong Thổ 88 / 100
nong thi phuong truong mam non lan nhi thang huyen phong tho tinh lai chau 54 / 100
Tẩn A Lù Trường mầm non Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Lan Trường Mầm Non Lản Nhì Thàng- xã Lản Nhì Thàng- Huyện Phong Thổ- Tỉnh Lai Châu 82 / 100
ĐỖ THỊ NGUYÊN Trường Mầm non Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 86 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường mầm non Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 58 / 100
Bùi Thị Luyên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Oanh Trường Mầm Non Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thàng, Phong Thổ, Lai Châu 56 / 100
Đinh Thị Huyền Trường mầm non làng mô 66 / 100
Giàng Thị Dỉa Trường Mầm Non Làng Mô 70 / 100
Hạng A Ly Trường mầm non làng mô 46 / 100
Khoàng Thị Chuyên Trường Mầm Non Làng Mô 72 / 100
Lò Thị Banh trường mầm non làng mô 82 / 100
Lò Thị Kén Trường Mầm non Làng mô 76 / 100
Lò Thị Tỵ Trường Mầm non Làng Mô 82 / 100
Mùa Thị Nhè Trường Mầm non Làng Mô 86 / 100
Nguyễn Thị Hường Trường mầm non làng mô 58 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường Mầm non Làng Mô 68 / 100
Sùng Thị Dông Trường Mầm non Làng Mô 82 / 100
Sùng Thị Thào trường mầm non làng mô 78 / 100
Sùng Thị Thu Giang Trường mầm non Làng Mô 74 / 100
Vừ Thị Dí Trường Mầm Non Làng Mô 68 / 100
Phùng Thị Cói trường mầm non Làng Mô huyện Sìn Hồ 56 / 100
Lường Thị Bích Trường Mầm non Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Chẩu Thị Nậu Trường mầm non làng mô, sìn hồ, lai châu 68 / 100
Liềng Thị Hà Trường mầm non Làng Mô, Sìn hồ, Lai châu 80 / 100
Trần Thị Hồng Thương Trường Mầm non Làng Mô, Sìn Hồ, Lai Châu 74 / 100
Luu Thị Hiếu Trường mầm non Làng Mô, xã Làng Mô 82 / 100
Lò Thị Thúy An Trường mầm non Lê Lợi 80 / 100
Mào thị hoài Trường mầm non lê lợi 78 / 100
Phạm Thị Hồng Trường mầm non Le Lợi huyện Nậm nhùn Lai Châu 68 / 100
Chẻo A Quai Trường mầm non Lùng Thàng 72 / 100
Đinh Thị Hường Trường mầm non lùng thàng 78 / 100
Đinh Thị Liễu Trường Mầm non Lùng Thàng 74 / 100
Hoàng Thị Thương Trường Mầm Non Lùng Thàng 68 / 100
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Trường Mầm non Lùng Thàng 70 / 100
Trần Thị Tuyết Trường mầm non Lùng Thàng 64 / 100
Nguyễn Thị Thanh Mai Trường mầm non Lùng Thàng 76 / 100
Hà Thị Thanh Hương Trường mầm non Lùng Thàng – Sìn Hồ – Lai Châu 78 / 100
Hoàng thị Liên Trường Mầm non Lùng Thàng – Sìn Hồ- Lai Châu 80 / 100
Bùi Thị Huê Trường Mầm Non Lùng Thàng – xã Lùng Thàng – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu 72 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường mầm non Lùng Thàng huyện Sìn Hồ 68 / 100
Phạm Thị Nhâm Trường mầm non Lùng Thàng xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 66 / 100
Triệu Thị Tư Trường Mầm non Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châunh Lai Châu 74 / 100
Hoàng Thị Thắm Trường mầm non Lùng Thàng, Sìn Hồ, Lại Châu 72 / 100
Đỗ Thị Hương Thảo Trường Mầm non Lùng Thàng, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Nguyễn thị dung Trường mầm non lùng thàng, xã lùng thàng, sìn hồ, lai châu 70 / 100
Nguyễn Thị Hài Trường mầm non Lùng Thàng, xã Lùng Thàng,huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 72 / 100
HÀ THỊ BIỀN Trường Mầm non Lùng Thàng,xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 66 / 100
Bùi Thị Trung Bình Trường mầm non Ma Li Pho 90 / 100
Dương Thị Toàn Trường mầm non Ma Li Pho 92 / 100
Đoàn Thanh Chung Trường Mầm non Ma li pho 92 / 100
Đỗ Thị Huyền Trường Mầm non Ma Li Pho 88 / 100
Hỏ Thị Khuê Trường mầm non Ma li pho 76 / 100
Hoàng Thị Hai Trường Mầm non Ma Li Pho 86 / 100
Hoàng Thị Thúy Trường mầm non Ma Li Pho 64 / 100
Lương Thị Án Trường mầm non ma li pho 90 / 100
Nguyễn thị lan anh Trường mầm non ma li pho 86 / 100
Nguyễn Thị Lệ trường mầm non Ma Li Pho 82 / 100
Pờ Thị Thích Trường Mầm non Ma Li Pho 84 / 100
Teo Thị Dinh Trường mầm non Ma li Pho 88 / 100
Trần Thị Tuyết Trường mầm non Ma Li Pho 90 / 100
VÀNG THỊ ÓN Trường mầm non Ma Li Pho 74 / 100
vũ thi huyền trường mầm non ma li pho 86 / 100
Lý Thị Kim Thương Trường Mầm non Ma Li Pho huyện Phong Thổ 78 / 100
Bùi Thị Thùy Trường mầm non Ma Quai 66 / 100
Đào Thị Ngát Trường mầm non Ma Quai 66 / 100
Đặng Thị Linh Trường mầm non Ma Quai 54 / 100
Đinh Thị Phương Châm Trường mầm non Ma Quai 66 / 100
Đoàn Thị Quỳnh Trường Mầm Non Ma Quai 76 / 100
Hà Thị Toán Trường Mầm non Ma Quai 72 / 100
Lò Thị Mến Trường Mầm non Ma Quai 68 / 100
Lò Thị Pâng Trường Mầm non Ma Quai 66 / 100
Lò Thị Sướng Trường Mầm non Ma Quai 52 / 100
Lương Thị Thủy Trường Mầm non Ma Quai 68 / 100
Lý Thị Sấng Trường mầm non Ma Quai 88 / 100
Nguyễn Thị Bích Loan Trường Mầm non Ma Quai 70 / 100
Phùng Thị Phương Trường Mầm non Ma Quai 82 / 100
Tô Thị Luyến Trường mầm non ma quai huyện sìn hồ 46 / 100
Vũ Thị Huyền Trường mầm non ma quai huyện sìn hồ tỉnh lai châu 38 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường Mầm non Ma Quai, huyện Sìn Hồ , tỉnh Lai Châu 72 / 100
Bùi Thị Lợi Trường Mầm Non Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 54 / 100
Đàm Thị Trang Trường Mầm non Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 62 / 100
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường Mầm non Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Nông Thị Hoa Trường Mầm non Ma quai, Sìn Hồ, Lai châu 66 / 100
Đặng Thị Phương trường mầm non malipho 82 / 100
Châu Thị Hạnh Trường Mầm Non MaliPho- Phong Thổ_Lai Châu 82 / 100
Lò Thị Thơ Trường Màm non Mồ Sì San 84 / 100
Đèo Thị Điệu Trường Mầm Non Mồ Sì San 72 / 100
Hoàng Thị Chớm Trường Mầm non Mồ Sì San 74 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường mầm non Mồ Sì San 64 / 100
Vàng Thị Nhung Trường mầm non Mồ Sì San 82 / 100
Chẻo Mí lai Trường mầm non mồ sì san 74 / 100
Phạm Thị Dung Trường Mầm Non Mồ Sì San – Huyện Phong Thổ – Tỉnh Lai Châu 54 / 100
Khoàng Thị Thưởng Trường Mầm non Mồ Sì San huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 68 / 100
Lù Thị Hiệu Trường Mầm non Mồ Sì San huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 68 / 100
Lý Thị Hoa Trường mầm non mồ sì san- Phong Tho- Lai Cha 66 / 100
Đinh Thị Nga Trường Mầm non Mồ Sì San- xã Mồ Sì San- Huyện Phong Thổ – Lai Châu 64 / 100
Quàng Văn Thảnh Trường mầm non mù cả 54 / 100
Đào Thị Lan Trường Mầm non Mù Sang 84 / 100
Đinh Thị Hạnh Trường mầm non Mù Sang 84 / 100
Đồng Thị Thuận Trường mầm non Mù Sang 90 / 100
Hà Thị Dư Trường mầm non Mù Sang 78 / 100
Hàng Thị Dinh Trường Mầm non Mù Sang 76 / 100
Lò Thị Anh Trường Mầm Non Mù Sang 88 / 100
Lý Thị Dịch Trường mầm non Mù Sang 86 / 100
Nguyễn Thị Minh Tâm Trường mầm non Mù Sang 70 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường Mầm non Mù Sang 84 / 100
Phạm Thị Thúy Hồng Trường Mầm non Mù Sang 82 / 100
Phàn xa môi Trường mầm non mù sang 86 / 100
Thùng Thị Lượng Trường mầm non mù sang 72 / 100
Vàng Thị Trang Trường Mầm non Mù Sang 80 / 100
Đèo Thị Hằng Trường Mầm non Mù Sang 82 / 100
LÒ THÁI HẰNG Trường mầm non Mù Sang 82 / 100
Vàng thị Hải Trường mầm non mù sang 84 / 100
Bùi Thị Nga Trường mầm non mù sang phong thổ Lai Châu 76 / 100
Đỗ Thị Thúy Trường mầm non Mù Sang xã Mù sang huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Đới Thị Đắc Trường Mầm non Mù Sang, Phong Thổ, Lai Châu 80 / 100
Lò Thị Nguyệt Trường Mầm Non Mù Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 64 / 100
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Trường Mầm non Mù Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Biện Thị Hồng Trường mầm non mường Cang 84 / 100
Lò Thị Phượng trường mầm non mường khoa 86 / 100
Đặng thị phượng Trường mầm non mường khoa 72 / 100
nguyễn thị dương truong mam non muong kim 82 / 100
Đoàn Thị Thảo Trường mầm non Mường Kim 70 / 100
Hà Thị Duyên Trường mầm non Mường Kim 80 / 100
Nguyễn Thj Mai trường mầm non Mường KIm 80 / 100
Đào Thị Hồng trường mầm non mường mít 62 / 100
Trần Thị Vân Anh Trường mầm non Mường Mít 56 / 100
Hoàng thị Hồng Truong mâm non muong so 62 / 100
Bùi Thị Tiền Phương Trường mầm non mường so 80 / 100
Đinh Thị Hiền trường mầm non Mường So 82 / 100
Đồng Thị Vinh Trường Mầm non Mường so 76 / 100
Hoàng Thị Lệ Trường mầm non Mường so 54 / 100
Lê Thị Ưng Trường mầm non Mường So 72 / 100
Lò kim thụy Trường mầm non mường so 80 / 100
Lò Thị Sao Mai trường mầm non Mường So 82 / 100
Lù Thị Hặc Trường Mầm Non Mường So 82 / 100
Lý Thị Nhàn Trường mầm non Mường So 88 / 100
Lý Thị Phương Trường Mầm Non Mường So 78 / 100
Nguyễn Huyền Trang Trường Mầm non Mường So 80 / 100
Nguyễn Thị huyền Trường mầm non Mường So 56 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường Mầm Non Mường So 82 / 100
Nguyễn Thị Vân Khánh trường mầm non Mường So 82 / 100
Nguyễn Thu Hằng Trường mầm non Mường So 64 / 100
Phạm Bạch Ngọc Trường Mầm non Mường So 82 / 100
Phạm Thị Hồng Trường mầm non Mường So 68 / 100
Tao thị Hồng Trường mầm non Mường So 84 / 100
Lò Thị Huyền Trường Mầm Non Mường So 86 / 100
Teo Thị Luyến Trường Mầm Non Mường So 68 / 100
Trương thị Vân Anh Trường mầm non Mường So 82 / 100
Hà Thị Thoa Trường mầm non Mường So 80 / 100
Ma Thị Hương Trường Mầm non Mường So – Phong Thổ – Lai Châu 84 / 100
Lò Hà Tuyên Trường mầm non mường so phong thổ lai châu 76 / 100
Hoàng thị hải yến Trường mầm non mường so phong thổ lai châu 70 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Tú Trường mầm non Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
chui thị lý Trường mầm non mường so, phong thổ, lai châu 74 / 100
Sìn thị hồng nhung Trường mầm non mường so, phong thổ, lai châu 76 / 100
Phạm Thị Hương Lan Trường mầm non Mường So_ Phong Thổ – Lai Châu 86 / 100
Trần thị PHượng Trường Mầm non Mường Tè 78 / 100
Đỗ Hồng Nhung Trường Mầm non Mường Than 86 / 100
Lê Thị Hương Nhài Trường mầm non Mường Than 78 / 100
Lê Thị Nhung Trường Mầm non Mường Than 86 / 100
Lò Thị Thanh Trường mầm non Mường Than 88 / 100
Nguyễn Thị Quế Trường mầm non Mường Than 64 / 100
Truong thị thanh nhàn Truòng mầm non nà tăm 60 / 100
Đinh Thị Ngoan trường mầm non nà tăm 76 / 100
Đinh thị toan Trường mầm non nà tăm 72 / 100
Đỗ Thị Thu Hà Trường Mầm Non Nà Tăm 78 / 100
Hà Ngọc Tuyên Trường Mầm Non Nà Tăm 70 / 100
Hà Thị Dung Trường mầm non Nà Tăm 66 / 100
Hoàng Thị Chang Trường Mầm non Nà Tăm 86 / 100
Lò Thị Quyết Trường mầm non Nà Tăm 60 / 100
Lường Thị Hiền Trường Mầm non Nà Tăm 64 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhiên Trường Mầm Non Nà Tăm 52 / 100
Nguyễn Thị Huy Trường Mầm non Nà Tăm 78 / 100
Nguyễn Thị Kim Oanh Trường Mầm non Nà Tăm 86 / 100
Nguyễn Thị mai Trường mầm non nà tăm 64 / 100
Nguyễn Thị Sim Trường mầm non Nà Tăm 88 / 100
Nguyễn Thị Thư Trường Mầm non Nà tăm 64 / 100
Nguyễn Văn Vũ Trường mầm non Nà Tăm 72 / 100
Phạm Mai Thương Trường mầm non nà tăm 72 / 100
Phạm Thanh Mến Trường mầm non Nà Tăm 76 / 100
Phùng Thị Hòa trường mầm non Nà Tăm 86 / 100
Quàng Văn E Trường Mầm non Nà Tăm 78 / 100
Điêu Thị Chang Trường mầm non Nà Tăm _ xã Nà Tăm_ Tam Đường _ Lai Châu 84 / 100
Lương Thị Ánh Trường mầm non Năm 90 / 100
Điêu Thị Hà Trang trường mầm non nậm cha 80 / 100
Đinh Thị Lê trường mầm non Nậm Cha 80 / 100
Lò Thị Trang Trường mầm non Nậm cha 64 / 100
Lường Thị Kinh Trường Mầm Non Nậm Cha 90 / 100
Lý Thi Như Quỳnh Trường Mầm Non Nậm Cha 66 / 100
Nguyễn Thị Kim Dung Trường mầm non nậm cha 74 / 100
Phàn Thị Niệm Trường mầm non Nậm Cha 52 / 100
Chảo Phan Phin Trường mầm non Nậm Chà 60 / 100
Đinh Thị Kim Dung Trường mầm non Nậm Chà 84 / 100
Pờ Thị Thanh Trường mầm non Nậm Chà 80 / 100
Lục Thị Chờ Trường Mầm non Nậm Cha 76 / 100
Nguyễn Thị Thưởng Trường mầm non Nậm Cha 78 / 100
Vàng Thị Máy Trường mầm non Nậm Chà 94 / 100
Vàng thị tâm Trường mầm non Nậm chà 56 / 100
Đoàn Thị Hồng Trường mầm non Nậm Cha – Sìn Hồ – Lai Châu 80 / 100
Phạm Thị Lành Trường mầm non Nậm Cha huyện Sìn Hồ 86 / 100
Cầm Thị Sâm Trường mầm non Nậm Cha Sìn Hồ Lai Châu 84 / 100
Phạm Thị Tình Trường mầm non Nậm Cha Sìn Hồ Lai Châu 86 / 100
Tao Thị Na Trường Mầm Non Nậm Cha Sìn Hồ Lai Châu 86 / 100
Lý Thị Hịp Trường mầm non Nậm Cha, huyện sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Mai Ngọc Ánh Trường mầm non Nậm Cha, Sìn Hồ, Lai Châu 90 / 100
Phạm Thị Thủy Trường mầm non Nậm Cha, Sìn Hồ, Lai Châu 88 / 100
Lo thi thoi Truong mam non nam cuoi 72 / 100
Triệu Thị Chinh Trường Mâm non nậm cuổi 72 / 100
Lo thị xoai Trường mầm non nam cuoi 32 / 100
chang thị diệp Trường mầm non nậm cuổi 80 / 100
Danh Thị Loan Trường Mầm Non Nậm Cuổi 86 / 100
Lò Thị Nghiệm Trường mầm non Nậm Cuổi 86 / 100
Lò Thị Thu Trường mầm non Nậm Cuổi 82 / 100
Lò Thị Tươi Trường mầm non nậm cuổi 86 / 100
Lù Thị Khánh Trường mầm non nậm cuổi 80 / 100
Lừ Thị Chương trường mầm non nậm cuổi 62 / 100
Lữ Thj Hà Trường Mầm non Nậm Cuổi 68 / 100
Lường Thị Đợi Trường Mầm Non Nậm Cuổi 72 / 100
Lường Thị Kính Trường mầm non Nậm Cuổi 74 / 100
Nguyễn Thị Hạ Trường Mầm Non Nậm Cuổi 78 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường Mầm Non Nậm Cuổi 80 / 100
Trần Thị Nụ Trường Mầm Non Nậm Cuổi 74 / 100
Lò Thị Bó Trường mầm non nậm cuổi 76 / 100
Lò Thị Thảo Trường mầm non nậm cuổi 84 / 100
Phan Thị Chính Trường Mầm Non Nậm Cuổi 72 / 100
Lò Thị Phương Trường Mầm non Nậm Cuổi – Sìn Hồ – Lai Châu 80 / 100
Trần Thị Hồng Trường Mầm non Nậm Cuổi – sìn Hồ – LC 66 / 100
Cao Thị Bé Trường mầm non Nậm Cuổi, Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Hoàng  Thị Bích Thảo Trường mầm non nậm hăm huyện song hồ tỉnh lai châu 66 / 100
Đinh Thị Hà Trương Mầm non nậm Hăn 72 / 100
Nguyễn Thị Hường Trường mâm non nậm hăn 58 / 100
Bùi Thị hòa Trường mầm non nậm hăn 70 / 100
Chảo Thị Mấy Trường Mầm non nậm hăn 74 / 100
Đinh Thị Vân Trường mầm non Nậm Hăn 82 / 100
HÀ THỊ HUYÊN Trường mầm non nậm hăn 54 / 100
Hoàng Thị Hằng trường mầm non nậm hăn 60 / 100
Hoàng Thị Loan Trường Mầm non nậm hăn 34 / 100
Hoàng Thị Poóng Trường mầm non nậm hăn 66 / 100
Hoàng Thị Sữa Trường Mầm non Nậm Hăn 64 / 100
Hoàng Thị Uyên Trường mầm non nậm hăn 60 / 100
Hứa Thị Khuyên Trường mầm non Nậm Hăn 68 / 100
Lò Thị Nế Trường Mầm Non Nậm Hăn 68 / 100
Lò Thị Soi Trường Mầm non Nậm Hăn 66 / 100
Lù Thị Len Trường mầm non Nậm Hăn 74 / 100
Lường Thị Hoa Trường Mầm non Nậm Hăn 64 / 100
Tòng Thị Mai Trường Mầm non Nậm Hăn 78 / 100
Vì Thị Nghị Trường mầm non Nậm Hăn 30 / 100
Lừơng Thị Tiện Trường mầm non năm hăn 74 / 100
Lò Thị Quỳnh Trường mầm non Nậm Hăn 56 / 100
Phùng Thị Hồng Trường mầm non nậm hăn 54 / 100
Phùng Thị Thanh Bình Trường mầm non nậm hăn 64 / 100
Hoàng Thị Thanh Huyền Trường Mầm non Nậm Hăn -Sìn Hồ 70 / 100
Lê Văn Long Trường Mầm non Nậm Hăn Sìn Hồ Lai Châu 80 / 100
Lê Thị Loan Trường Mầm Non Nâm Hang 64 / 100
Đao văn Dím Trường mầm non nậm hang 68 / 100
Khoàng Thị Khiển Trường mầm non Nậm Hàng 64 / 100
Lò Thị Thanh Trường mầm non nậm hàng 56 / 100
Lò Thị Thêu Trường Mầm non Nậm Hàng 56 / 100
Lù Thị Minh Thêu Trường mầm non nậm hàng 66 / 100
Phạm Thị Thư Trường mầm non Nậm Hàng 72 / 100
chung thi thoa Trường Mâm Non Nậm Hàng 64 / 100
Đinh thị sáng Trường mầm Non nậm Hàng 64 / 100
Vang Thi Mai Truong Mam Non Nam Khao 70 / 100
Mông Thị Ngà Trường mầm non Nậm Lỏng 70 / 100
Phạm Thị Phượng Trường mầm non nậm loong 66 / 100
vương thị vân anh trường mầm non nậm loong 58 / 100
Kiều Thị Thắm Trường mầm non Nậm Loỏng 66 / 100
Lưu Thị Hương Trường mầm non Nậm Loỏng 52 / 100
Vũ Thị Chung Trường mầm non Nậm Loỏng 70 / 100
Trần Thị Yến Trường mầm non Nậm Lỏỏng 74 / 100
Vàng Thị Hưởng Trường Mầm non Nậm Loỏng 70 / 100
Tran Thi Thuy Truong Mam non Nam Loong – Thanh Pho Lai Chau 72 / 100
Đào Thị Kim Cúc trường mầm non nậm loong thành phố lai châu 60 / 100
Nguyễn Thị Phương Anh Trường mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu 58 / 100
Trần Thị Hạnh Trường mầm non Nậm Loỏng TP Lai Châu 62 / 100
Trần Thu Hương Trường mầm non Nậm Loỏng- tp lai châu 70 / 100
Lưu Thị Hường Trường Mầm non Nậm Loỏng-Thành phố Lai Châu-tỉnh Lai Châu 66 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường mầm non Nâm Mạ 60 / 100
Đặng Thị Thành Trường Mầm non Nậm Mạ 86 / 100
Đèo Thị Phin Trường Mầm non Nậm Mạ 56 / 100
Khoàng Thị Lan Trường Mầm Non Nậm Mạ 88 / 100
Lò Thị Tính Trường Mầm Non Nậm Mạ 86 / 100
Vàng Thị Dữ Trường Mầm Non Nậm Mạ 74 / 100
Vàng Thị Dương Trường mầm non Nậm Mạ 78 / 100
Vàng Thị Lan Trường mầm non nậm mạ 56 / 100
Lương Thị Ngọc Lan Trường Mầm non Nậm Mạ – Sìn Hồ – Lai Châu 70 / 100
Hoàng Văn Vấn Trường mầm non Nậm mạ , huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 58 / 100
Hà Thị Kiều Diễm Trường Mầm non Nậm Mạ, Sìn Hồ, Lai Châu 80 / 100
Bùi Thị Hương Trường Mầm non Nậm Manh 80 / 100
Đinh Thị Bình Trường Mầm Non Nậm Manh 76 / 100
Đinh Thị Lân Trường mầm non nậm manh 82 / 100
Lìm Thị Thảo Trường Mầm non Nậm Manh 86 / 100
Lò Thị Xiên Trường mầm non Nậm Manh 78 / 100
Tống Thị Thịnh Trường Mầm non Nậm Manh 76 / 100
Bùi Thị Niềm Trường mầm non nậm manh- nậm nhùn- lai châu 78 / 100
Lò Thị Thiết Trường mầm non Nậm Manh, Nậm Nhùn,Lai Châu 72 / 100
Bùi Thị Khánh Trường Mầm Non Nậm Nậm Nhùn Lai Châu 80 / 100
Chu Thị Hoa Trường mầm non Nậm pì 58 / 100
Hoàng thị ánh dương Trường mầm non nậm pì 58 / 100
Lò Thị Yến Trường mầm non Nậm pì 76 / 100
Vàng Thị Thanh Trường mầm non Nậm Pì 54 / 100
Kiều Thị Trang Trường mầm non nậm sỏ 66 / 100
Phạm Thị Điển Trường mầm non nậm sỏ 62 / 100
vu thuy duong truong mam non nam tam 74 / 100
Bùi Thị Ngơi Trường Mầm Non Nậm Tăm 84 / 100
Đặng Thị Tuyết Trường Mầm non Nậm Tăm 84 / 100
Đinh Thị La Trường mầm non Nậm Tăm 76 / 100
Đỗ Thị Ngát Trường mầm non Nậm Tăm 84 / 100
Hà Thị Hiền Trường Mầm Non Nậm Tăm 86 / 100
Hoàng Thị Lệ Quyên Trường mầm non Nậm Tăm 86 / 100
lý Thị Minh Trường mầm Non Nậm tăm 82 / 100
nguyễn thị hoài thanh trường mầm non nậm tăm 74 / 100
nguyễn thị kim dung trường mầm non nậm tăm 86 / 100
Nguyễn Thị Nhất Trường mầm non Nậm Tăm 84 / 100
Nguyễn Thị Thu Phượng Trường mầm non Nậm Tăm 84 / 100
Phạm Mỹ Châu Trường mầm non Nậm Tăm 86 / 100
Phạm Thị Thắm Trường Mầm Non Nậm Tăm 82 / 100
Vàng Thị Thiết Trường Mầm Non Nậm Tăm 76 / 100
Đặng Ánh Tuyết Trường mầm non Nậm Tăm 74 / 100
Đỗ Thị Kim Dung Trường Mầm non Nậm Tăm – Nậm Tăm – Sìn Hồ – Lai Châu 86 / 100
Lò Thị Óng Trường Mầm non Nậm Tăm – Nậm Tăm – Sìn Hồ – Lai Châu 70 / 100
Hoàng Thị Ngọc Bích Trường Mầm non Nậm Tăm – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Bùi Thị Dụ Trường mầm non nậm tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nông Thị Xinh Truong Mầm non Nậm Xe 76 / 100
Bùi Thị Hồng Lư Trường mầm non nậm xe 74 / 100
Đèo Thị Điệp Trường mầm non nậm xe 82 / 100
Điêu Thị Xuân Trường mầm non Nậm Xe 86 / 100
Hà Thị Bun Trường Mầm Non Nậm Xe 52 / 100
Hoàng Thị Hậu Trường Mầm non Nậm Xe 78 / 100
Hoàng Thị Kim Thu Trường Mầm non Nậm xe 58 / 100
Khoàng Thị Tiệp Trường Mầm non nậm xe 84 / 100
Lê Thanh Thảo Trường Mầm non Nậm Xe 70 / 100
Lường Thịu Mai Trường Mầm Non Nậm Xe 84 / 100
Lý Thị Thăm trường mầm non Nậm Xe 86 / 100
Mào Thị Nga Trường Mầm Non Nậm Xe 86 / 100
Nông Thị Vân Trường Mầm non Nậm Xe 78 / 100
Phạm Thị Định Trường Mầm non Nậm Xe 72 / 100
PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG MẦM NON NẬM XE 86 / 100
Teo Minh Phương Trường mầm non Nậm Xe 68 / 100
Teo thị nhường Trường Mầm Non Nậm Xe 84 / 100
Thùng Thị Sao Trường mầm non Nậm xe 72 / 100
Trần Thị Hương Trường Mầm Non Nậm Xe 82 / 100
Trần Thị Tuấn Trường Mầm Non Nậm Xe 78 / 100
Triệu Thị Hương Trường Mầm non Nậm Xe 84 / 100
Vàng Thị Thanh Trường Mầm non Nậm Xe 88 / 100
Lương Ánh Biên Trường Mầm non Nậm Xe 84 / 100
Điêu Thị Dung Trường mầm non Nậm Xe – Phong Thổ 90 / 100
Trần Thị Thu Thảo Trường mầm non Nậm Xe – Phong Thổ 90 / 100
Hù Thị Tầm Trường mầm non Nậm Xe – Phong Thổ – Lai Châu 80 / 100
Bạc Thị Biên Trường Mầm Non Nậm Xe – Xã Nậm Xe 74 / 100
Lường Thị Hưởng Trường Mầm non Nậm xe – Xã nậm xe 84 / 100
Thùng Thị Trần Trường mầm non Nậm Xe – Xã Nậm Xe 82 / 100
Vì Thị Liên Trường mầm non nậm xe huyện phong thổ 88 / 100
Đèo Thị Triệu Trường mầm non Nậm Xe Xã Nậm Xe 72 / 100
Đinh Thị Thanh Chung Trường Mầm Non Nậm Xe xã nậm xe 82 / 100
Đặng Thị Vĩnh Hải Trường Mầm non Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 72 / 100
Trần Thị Lý Trường mầm non Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Dinh Trường mầm non Nậm xe, xã nậm xe 84 / 100
Đồng Thị Dinh Trường Mầm non Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 76 / 100
Đồng Thu Huyền Trường mầm non Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Hoa trường mầm non Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
La Thùy Vân Trường mầm non Nậm Xe, xã Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường Mầm non NậmMạ 82 / 100
Điêu thị Ngọc Trường mầm non nông hẻo 84 / 100
Bùi Thị Hòa Trường Mầm non Noong Hẻo 76 / 100
Hà Thị Khuyên Trường Mầm Non Noong Hẻo 90 / 100
Hoàng Thị Nguyên Trường mầm non Noong Hẻo 86 / 100
Hoàng Thị Niên Trường Mầm Non Noong Hẻo 92 / 100
Lò Thị Khươn trường mầm non noong hẻo 86 / 100
Lò Thị Né Trường mầm Non Noong Hẻo 80 / 100
LÒ THỊ SỊN Trường mầm non Noong Hẻo 86 / 100
Ma Thị Kim Xuyến Trường Mầm non Noong Hẻo 82 / 100
Nguyễn Thị Hường Trường mầm non Noong Hẻo 80 / 100
Nguyễn thị kim Ngọc Trường mầm non noong hẻo 70 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường Mầm Non Noong Hẻo 52 / 100
Phương Thị Nhung Trường Mầm non Noong Hẻo 80 / 100
QUÀNG THỊ UNG Trường Mầm non Noong Hẻo 80 / 100
Tòng Thị Mẫn Trường Mầm non Noong Hẻo 90 / 100
Trần Thị Ngân Trường Mầm non Noong Hẻo 86 / 100
Vũ Thị Liệu Trường mầm non Noong Hẻo 84 / 100
Vũ Thị Tân trường mầm non noong hẻo 80 / 100
Đinh Thị Hoa Trường Mầm non Noong Hẻo 66 / 100
Lò Thị Hồng Trường mầm non Noong hẻo 76 / 100
Hà Thị Thiết Trường Mầm non Noong Hẻo -Sìn Hồ- Lai Châu 84 / 100
Bùi Thị khoẻn Trường mầm non Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Tỉnh Trường mầm non Noong Hẻo, Sìn Hồ,Lai Châu 76 / 100
Lê Thị Năm Trường mầm non Noong hẻo, xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Hoàng Thị Giang Trường mầm non Noong Hẻo-xã Noong Hẻo-huyện Sìn Hồ-tỉnh Lai Châu 80 / 100
Lưu  Thị Ngân Trường mâm non Nùng Nàng 86 / 100
Chảo thị việt Trường mầm non nùng nàng 86 / 100
Hảng Thị Pàng Trường Mầm Non Nùng Nàng 64 / 100
Lò Thị Vang Trường Mầm Non Nùng Nàng 80 / 100
Lưu thị thuỷ Trường mầm non Nùng Nàng 86 / 100
Lưu Thị Xoan trường mầm non Nùng Nàng 64 / 100
Lý Thu Hoài Trường mầm non nùng nàng 84 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường mầm non Nùng Nàng 84 / 100
nguyễn thị nhị trường mầm non nùng nàng 86 / 100
Nguyễn Thiij Nhâm Trường mầm non Nùng Nàng 82 / 100
Vũ Thị Ngọc Lan Trường mầm non Nùng Nàng 72 / 100
Nguyễn Thị Thu Trang Trường mầm non Nùng Nàng 78 / 100
Trương thị hồng Trường mầm non nùng nàng 84 / 100
Lò thị Vân Trường Mầm Non Nùng Nàng Huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lò Thị Bích Thủy Trường Mầm non Nùng Nàng Tam Đường 76 / 100
Nguyễn Thị Lan Trường Mầm non Nùng Nàng Tam Đường Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Hân Trường Mầm non Nùng Nàng- Tam Đường- Lai Châu 90 / 100
Đèo Thị Dinh Trường Mầm Non Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lê Thị Giang Trường mầm non Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường Mầm non Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu 80 / 100
Đào Thị Minh Thành Trường Mầm non Nùng Nàng_Tam Đường_ Lai Châu 88 / 100
Cà Thị Hươi Trường Mầm non Pa Khóa 84 / 100
Lường Thị Ngoãn Trường Mầm non Pa Khóa 80 / 100
Phạm Thị Phương Trường mầm non Pa Khóa 88 / 100
Phạm thị thu huong Trường mầm non pa khóa 82 / 100
Tẩn Thị Nhàn Trường mầm non Pa Khóa 78 / 100
Tòng Thị Trinh Trường Mầm non Pa Khóa 80 / 100
Trần Thị Hạnh Trường mầm non Pa Khóa 72 / 100
Triệu Mai Hương Trường mầm non Pa Khóa 82 / 100
Trịnh Thị Nhung Trường mầm non Pa Khóa – Huyện Sìn Hồ – Tỉnh Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Dươm Trường Mầm non Pa Khóa – Sìn Hồ – Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Thị Trang Trường mầm non Pa Khoa huyện Sìn Hồ 78 / 100
Vũ Thị Hồng Thắm Trường mầm non Pa Khoá huyện Sìn Hồ tỉnh Lại Châu 80 / 100
Đặng Thị Hải Trường Mầm non Pa Khoá xã Pa KHoá huyện Sìn Hồ Tỉnh Lai Châu 68 / 100
Phan Thị Hồng Thúy Trường Mầm non Pa Khóa- xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 74 / 100
LÒ THỊ HUỆ Trường Mầm non Pa khóa, huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 82 / 100
LUONG THI PHUONG LIEN Truong Mam Non Pa Tan 66 / 100
Hoàng Thi Thu Hường Trường mâm non Pa tần 78 / 100
Lò Thị Lưu Trường Mâm Non Pa Tần 80 / 100
Đinh Thị Thanh Thảo Trường Mầm Non Pa Tần 82 / 100
Đỗ Thị Lan Hương Trường mầm non Pa Tần 78 / 100
Lò Thị Chiếng Trường mầm non pa tần 74 / 100
Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Mầm Non Pa Tần 80 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường mầm non Pa Tần 76 / 100
NGUYỄN THỊ HUỆ Trường Mầm Non Pa Tần 78 / 100
Nguyễn Thị Thu Mai Trường Mầm Non Pa Tần 70 / 100
Nguyễn Thị Tuyên Trường Mầm Non Pa Tần 66 / 100
Sìn Thị Binh Trường Mầm Non Pa Tần 78 / 100
Sìn Thị Nghệ Trường Mầm non Pa Tần 80 / 100
Tao Thị Quê Trường mầm non pa tần 72 / 100
Trần thị lĩnh Trường mầm non pa tần 82 / 100
Vũ Thị Hạnh Trường mầm non Pa Tần 82 / 100
Đèo Thị Lịch Trường mầm non pa tần 66 / 100
Nguyễn Thị Minh Thúy Trường mầm non Pa Tần 82 / 100
Phìn thị nghiệp Trường mầm non pa tần 68 / 100
VÀNG THỊ HOI Trường mầm non Pa Tần 82 / 100
Vũ Thị Hiền Trường mầm non pa tần 72 / 100
Lê Thị Nhung Trường Mầm Non Pa Tần – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai châu 80 / 100
Lò Thị Lai Trường Mầm Non Pa Tần – Huyện Sìn Hồ – Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Vũ Thị Hoài Linh Trường mầm non Pa Tần – Xã Pa Tần – Huyện Sìn Hồ – Tỉnh Lai Châu 74 / 100
Tao Thị Chớn Trường mầm non pa tần _ huyện Sìn Hồ _ tỉnh Lai Châu 74 / 100
Phạm Thanh Loan Trường Mầm non Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
BÙI THỊ THANH HUYỀN Trường Mầm Non Pa Tần, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Vũ Thị Thúy Hằng Trường mầm non pa tần, xã Pa Tần, huyện Sìn, tỉnh lai châu Hồ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lý tgij thường Trường mâm non pa ủ 66 / 100
Đao thị Hiệp Trường Mầm non Pa ủ 90 / 100
Đao thị Thư Trường mầm non pa ủ 78 / 100
Đao Văn Thư trường mầm non pa ủ 84 / 100
Điêu Thị Tỉnh Trường mầm non pa ủ 70 / 100
Đinh Thu Trang Trường Mầm non Pa Ủ 74 / 100
Hoàng Thúy Lan Trường Mầm Non Pa Ủ 82 / 100
Lò Văn Dũng Trường mầm non Pa Ủ 48 / 100
Lường văn mạnh Trường mầm non pa ủ 58 / 100
Lý thị luân Trường mầm non pa ủ 80 / 100
Lý Thị Nhau Trường mầm non pa ủ 68 / 100
Lý Văn Tâm Trường Mầm non Pa Ủ 74 / 100
Mào Thị Hiền Trường Mầm Non Pa Ủ 74 / 100
Mào Văn Tích Trường Mầm Non Pa Ủ 86 / 100
Nguyễn Thị Tính Trường Mầm non Pa ủ 86 / 100
Nguyễn Thị Trang Trường mầm non Pa Ủ 78 / 100
Phạm thị tuyết Trường mầm non pa ủ 84 / 100
TỐNG THIJ KHĂN TRƯỜNG MẦM NON PA Ủ 66 / 100
Trang Thị Nhâm Trường mầm non Pa Ủ 84 / 100
Đao Thị Hồng Trường mầm non pa ủ 82 / 100
Lò Thị Viện Trường mầm non pa ủ 70 / 100
Lù Thị Phương Trường mầm non Pa Ủ 76 / 100
Lý Thị Siếng Trường Mầm Non Pa Ủ 84 / 100
Phàn Thị Luận Trường mầm non Pa Ủ 76 / 100
Tống Thị Giang Trường mầm non pa ủ 78 / 100
Vàng thị hình Trường mầm non pa ủ 70 / 100
Vàng Thị Thu Trường Mầm Non Pa Ủ 72 / 100
Vàng thị vui Trường mầm non pa ủ 72 / 100
Hà Thị Mạnh Trường Mầm non Pa Vây Sử 48 / 100
Lò Thị Hiền Trường mầm non Pa Vây Sử 84 / 100
Lò Thị nho trường mầm non Pa Vây Sử 64 / 100
Lò Thị Thùy Trường Mầm Non Pa Vây Sử 36 / 100
Pờ Thị Thường Trường mầm non Pa Vây Sử 84 / 100
Vàng Thị Dân Trường Mầm non Pa Vây Sử 84 / 100
Nông Thị Yên Trường mầm non Pa Vây Sử 60 / 100
Thào Thị Dinh Trường Mầm Non Pa Vây Sử 70 / 100
Trần Thị Thúy Trường mầm non Pa Vây Sử – Phong Thổ 82 / 100
Quàng Thị San Trường Mầm non Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Thắng Trường Mầm non Pa Vây Sử, Phong Thổ, Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Nga Trường Màm Non Pa Vệ Sủ 78 / 100
Chim Văn Biên Trường Mầm non pa vệ sủ 72 / 100
Đao  Thị Đại Trường mầm non pa vệ sủ 66 / 100
Đao Văn Nguyên Trường Mầm Non Pa Vệ Sủ 74 / 100
Hoàng Thị Thủy Chung Trường mầm non Pa Vệ Sủ 82 / 100
Lò Thị Hồng Trường mầm non pa vệ sủ 80 / 100
Lò Thị Tuyết Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 82 / 100
Lù lé xó Trường mầm non pa vệ sủ 84 / 100
LÙ THỊ HỒNG Trường Mầm Non Pa Vệ Sủ 88 / 100
Lù văn tỉnh Trường mầm non pa vệ sủ 70 / 100
Lường Thị Động Trường mầm non Pa Vệ Sủ 78 / 100
Lường Văn Độ Trường Mầm Non Pa Vệ Sủ 74 / 100
LÝ THỊ NGHIỆP TRƯỜNG MẦM NON PA VỆ SỦ 60 / 100
Lý Thị Tươi Trường mầm non Pa vệ Sủ 68 / 100
Mào Thị Dương Trường mầm non Pa Vệ Sủ 86 / 100
Mào Thị Điều Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 80 / 100
Mào Văn Nước Trường mầm non pa vệ sủ 86 / 100
Phùng Thị Huyền Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 82 / 100
Trịnh Thị Ánh Tuyết Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 80 / 100
Vàng Thị Hương Trường Mầm Non Pa Vệ Sủ 78 / 100
Vàng thị kim Trường mầm non pa vệ sủ 76 / 100
Tống Thị Hồng Trường mầm non Pa Về Sủ – Huyện Mướng Tè 84 / 100
Lò Thị Đường Trường mầm non pa vệ sủ huyện mường tè tỉnh lai châu 80 / 100
Nguyễn Thị Kiềm Trường Mầm non Pa Vệ Sủ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường Mầm Non Pa Vệ Sủ. Mường Tè – Lai Châu 84 / 100
Vũ Thị Thơm Trường Mầm non Pắc Ta 60 / 100
cầm thị hà trường mầm non phăng sô lin 70 / 100
Dương Thị Hậu Trường mầm non phăng sô lin 42 / 100
Đặng Thị Hoa Trường mầm non Phăng Sô Lin 80 / 100
Đỗ Thị Thanh Mai Trường Mầm non Phăng Sô Lin 70 / 100
Hoàng Thị Hà Trường Mầm non Phăng Sô Lin 80 / 100
Tẩn A Diển Trường mầm non Phăng Sô Lin 60 / 100
Tẩn Lồng Mẩy Trường mầm non Phăng Sô Lin 50 / 100
Tẩn u mẩy trường mầm non phăng sô lin 66 / 100
Trần Thị Liễu Trường Mầm Non Phăng Sô Lin 72 / 100
Dương Thị Chung trường mầm non phăng sô lin huyện sìn hồ tỉnh lai châu 56 / 100
Phạm Thị Thoa Trường mầm non Phăng Sô Lin- Huyện Sìn Hồ- Tỉnh Lai châu 72 / 100
Nguyễn Hồng Tính Trường Mầm non Phăng Sô Lin Sìn Hồ Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thị Thu Hằng Trường mầm non Phăng Sô Lin, Sìn Hồ, Lai Châu 82 / 100
Trần Thị Hảo Trường Mầm non Phăng Sô Lin, Sìn Hồ, Lai Châu 80 / 100
Ngô Thị Hồng Thanh Trường mầm non Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Hoàng Thị Minh Phương Trường mầm non Phăng Sô Lin, Xã Phăng Sô Lin, Sìn Hồ, Lai Châu 68 / 100
Đao Thị Mai Trường mầm non phìn hồ 56 / 100
Đặng Việt Chinh Trường mầm non Phìn Hồ 78 / 100
Hà Thị Thiệu Trường Mầm non Phìn Hồ 72 / 100
Hoàng Ánh Nguyệt Trường Mầm non Phìn Hồ 98 / 100
Nguyễn Thị Bích Liên trường mầm non phìn hồ 32 / 100
Nguyễn Thị Can Trường Mầm non Phìn Hồ 74 / 100
Phạm Thị Thảo Trường mầm non Phìn Hồ 64 / 100
PHAN THỊ LOAN Trường Mầm non Phìn Hồ 76 / 100
Quàng Thị Hương Trường mầm non phìn hồ 74 / 100
Trần Thị Như Trang Trường mầm non Phìn Hồ 72 / 100
Vũ Thị Vân Trường Mầm non Phìn Hồ 58 / 100
Nguyễ Thị Mơ Trường Mầm Non Phìn Hồ – Sìn Hồ – Lai Châu 56 / 100
Vàng Thị Lệ Giang Trường Mầm non Phìn Hồ ,Xã Phìn Hồ,Huyện Sìn Hồ 62 / 100
nguyễn tố quỳnh trường mầm non phìn hồ xã phìn hồ 62 / 100
Lò Thị Thủy Trường Mầm non Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lại Châu 70 / 100
Vũ Thị Trang Trường mầm non Phìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu 74 / 100
Bùi Thị Thúy Trường mầm non Phìn Hồ, xã Phìn Hồ , Huyện Sìn Hồ 70 / 100
ĐÀO THỊ MỴ Trường Mầm non Phúc Khoa 86 / 100
Lục Thị Thu Dần trương mầm non Phúc Than 78 / 100
Nguyễn thị năm Trường mầm non phúc than 84 / 100
Nguyễn Thị Oanh Trường Mầm non Phúc Than 86 / 100
Phùng Thị Phượng Trường Mầm non Phúc Than 86 / 100
Bùi Thị Tam Trường mầm non Pú Đao 72 / 100
Điêu Thị Hường Trường mầm non pú đao 76 / 100
Điêu Thị Ngọc Hải Trường mầm non Pú Đao 84 / 100
Điêu Thị Thắm Trường Mầm non Pú Đao 74 / 100
Hoàng Thị Thảo Trường mầm non Pú Đao 76 / 100
Khoàng Thị Nhoai Trường Mầm non Pú Đao 84 / 100
Lù Thị Đào Trường mầm non Pú Đao 78 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường mầm non Pú Đao 78 / 100
Bùi Thị Thiệp Trường Mầm Non Pu Sam Cáp 52 / 100
Bùi Thị Thìn Trường Mầm non Pu Sam Cáp 78 / 100
Lò Thị Kim Thoa Trường Mầm non Pu Sam Cáp 78 / 100
Lò Thị Tiếp Trường Mầm Non Pu Sam Cáp 60 / 100
Lường Thị Cương Trường Mầm non Pu Sam Cáp 60 / 100
Lường Thị Hiền Trường mầm non pu sam cáp 62 / 100
Ngô thị duyên Trường mầm non pu sam cáp 58 / 100
Phạm Thị Thắm Trường mầm non Pu Sam Cáp 80 / 100
Phan Thị Thu Hà Trường Mầm non Pu Sam Cáp 58 / 100
Tòng Thị Thủy Trường mầm non Pu Sam Cáp 46 / 100
Dương Văn Điển Trường Mầm non Pu Sam Cáp 58 / 100
TAO THỊ ĐIẾNG Trường mầm non pu sam cáp 58 / 100
Ma Thị Thuyết Trường mầm non pu sam cáp huyện sìn hồ tỉnh lai châu 64 / 100
Bùi Thị Thúy Hường Trường mầm non Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 52 / 100
Vũ Thị Thủy Trường mầm non Quyết  Tiến thành phố Lai Châu 80 / 100
Bùi Thị Hồng Thu Trường mầm non Quyết Tiến 78 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường mầm non Quyết Tiến 72 / 100
NGUYỄN THỊ HUYỀN Trường mầm non Quyết Tiến 86 / 100
Tẩn Sì Mẩy Trường mầm non Quyết Tiến 84 / 100
Trần Thị Thắm Trường mầm non Quyết Tiến 76 / 100
Vũ Thị Hạnh Trường mầm non quyết tiến 72 / 100
Phan Thị Bích Trường mầm non Quyết Tiến 78 / 100
Trần Thị Vinh Trường Mầm Non Quyết Tiến – Thành phố Lai Châu 92 / 100
Lù Thị Liên trường mầm non quyết tiến thành phố lai châu 80 / 100
Lò thị Dương Trường mầm non quyết tiến thành phố Lai Châu 84 / 100
Lục Thị Hằng Trường Mầm non Quyết Tiến Thành phố Lai Châu 76 / 100
Dì thanh xuân Trường mầm non quyết tiến tp lai châu 70 / 100
Hà thị anh thoa Trường mầm non Quyết Tiến. Thành phố lai châu 84 / 100
PHẠM THỊ MAI TRƯỜNG MẦM NON QUYẾT TIẾN-TP LAI CHÂU 80 / 100
Chẻo Yêu Mẩy Trường Mầm non Sà Dề Phìn 80 / 100
Đặng Thị Thư Trường mầm non Sà Dề Phìn 80 / 100
Lương Thị Dẫu Trường mầm non Sà Dề Phìn 94 / 100
NGuyễn Thị Hồng Trường mầm non Sà Dề Phìn 72 / 100
nguyễn thị lê Trường mầm non sà dề phìn 70 / 100
Nguyễn Thu Linh Trường mầm non Sà Dề Phìn 88 / 100
PHẠM THỊ PHƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON SÀ DỀ PHÌN 88 / 100
Lò Thị Hương Lan Trường mầm non Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 88 / 100
Mùa Thị Kía Trường Mầm non sà dề phìn huyện sìn hồ tỉnh lai châu 86 / 100
Âu Thị Như Trường mầm non Sà Dề Phìn xã Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 92 / 100
Lò Thị Hoa Trường mầm non Sà Dề Phìn, huyện sìn hồ tỉnh lai châu 84 / 100
Trần Thị Thu Hường Trường mầm non Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Đặng Thị Hường Trường Mầm non Sà Dề Phìn,, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Phạm Thị Thái Truong mầm non San Thàng 72 / 100
Bùi Thị Bích Dậu Trường mầm non san thàng 72 / 100
Bùi Thị Ngọc Hân Trường Mầm non San Thàng 54 / 100
KHOÀNG THỊ NGỌC Trường mầm non San Thàng 60 / 100
Lò Thị Kim Cương Trường mầm non San Thàng 52 / 100
NGÔ THỊ THANH THUÝ Trường Mầm non San Thàng 82 / 100
Nguyễn diệu thuỳ Trường mầm non san thàng 44 / 100
Nguyễn Thị LAN Trường mầm non San Thàng 54 / 100
Nguyễn Thị Như Trường Mầm non San Thàng 70 / 100
Nguyễn Thị Thu Hà Trường Mầm non San Thàng 52 / 100
Nguyễn Thị Trang Trường mầm non San Thàng 64 / 100
Nguyễn Thuỳ Dương Trường Mầm non San Thàng 76 / 100
Phạm Lan Hương Trường Mầm non San Thàng 82 / 100
trần thị hà trường mầm non san thàng 60 / 100
Trần Thị Liễu Trường mầm non San thàng 50 / 100
Trần thị minh đức Trường mầm non san thàng 44 / 100
Vũ Thảo Huyền Trường mầm non San Thàng 78 / 100
Vũ Thị Định Trường mầm non san thàng 74 / 100
Vũ Thị Thu Phương Trường Mầm non San Thàng 58 / 100
Bùi Thị Dung Trường mầm non Sản Thàng 52 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường mầm non San Thàng 46 / 100
Nguyễn Thị Yến Trường mầm non san thàng 58 / 100
Phạm Thị Hằng Trường Mầm non San Thàng 44 / 100
Phạm Thị Minh Trường Mầm non San Thàng – Thành Phố Lai Châu 80 / 100
Đỗ Thị Hoài Thương Trường mầm non san thàng – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu 66 / 100
Phạm Thị Thuận Trường mầm non san thàng – TP lai châu – lai châu 70 / 100
Lê Thị Hồng Mến Trường mầm non san thàng thành phố Lai Châu 46 / 100
Nguyễn Thị Nam Trường mầm non san thàng thành phố lai châu 56 / 100
Đào Thảo Trang Trường mầm non San Thàng- Thành phố Lai Châu 70 / 100
Lê thi thu Hiền Trường mầm non san thàng thành phố lại châu 44 / 100
Hà Thu Giang Trường mầm non sao sáng 64 / 100
Lê Huyền thương Trường mầm non Sao Sáng 78 / 100
Lê thị tuyết Trường mầm non sao sáng 76 / 100
Nguyễn Thị Hồi Trường mầm non sao sáng 78 / 100
Nguyễn Thị Mận Trường mầm non Sao Sáng 82 / 100
Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường mầm non sao sáng 62 / 100
PHẠM THỊ HỒNG MAI Trường Mầm non Sao Sáng 84 / 100
Phạm Thị Tâm Trường mầm non Sao Sáng 72 / 100
Quàng Thị Biên Trường mầm non Sao Sáng 76 / 100
Vũ thị Quế Trường mầm non sao sáng 82 / 100
Cao Thị Thu Hiền Trường mầm non Sao Sáng 82 / 100
Chu Thị Phuong Trường mầm non Sao Sáng 80 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường mầm non Sao Sáng 74 / 100
Trần Thị Vân Trường Mầm non Sao Sáng – Thành Phố Lai Châu 76 / 100
Lò Thị Thanh Trường Mầm Non Sao Sáng – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Đinh Thị Vân Anh Trường mầm non Sao Sáng thành phố Lai Châu 82 / 100
Lường Thị Xuyến Trường mầm non Sao Sáng- thành phố Lai Châu 76 / 100
Nguyễn thị anh Trường mầm non sao sáng tjanhf phố lai châu 90 / 100
LỲ LỲ PƯ Trường mầm non sao sáng Tp Lai châu tỉnh lai châu 80 / 100
Lò Thị Hiên Trường mầm non sao sangd 70 / 100
Cà Thị In Trường mầm non sì lở lầu 74 / 100
Cầm Thị Thu Hằng Trường Mầm non Sì Lở Lầu 82 / 100
HOÀNG THỊ SÂM TRƯỜNG MẦM NON SÌ LỞ LẦU 80 / 100
Ngô thị mỹ nương Trường mầm non sì lở lầu 80 / 100
Nguyễn thị sáu Trường mầm non sì lở lầu 72 / 100
Nguyễn thị thanh Trường mầm non sì lở lầu 64 / 100
Phàn tả mẩy Trường Mầm Non Sì Lở Lầu 80 / 100
Phùng Thị Tuyền Trường mầm non Sì Lở Lầu 80 / 100
TẨN SAN MẨY Trường Mầm non Sì Lở Lầu 76 / 100
Teo thị thuong Trường mầm non sì lở lầu 82 / 100
Vàng Thị Kiều Vân trường Mầm non Sì Lở Lầu 82 / 100
Vàng thị phượng Trường mầm non sì lở lầu 56 / 100
Vàng Thị Xuân Trường Mầm non Sì Lở Lầu 88 / 100
Kiều Thị Thắm Trường Mầm non Sì Lở Lầu 68 / 100
LÒ THỊ THẮM Trường Mầm non Sì Lở Lầu 88 / 100
Nguyễn Hải Yến trường mầm non sì lở lầu Trường mầm non sì lở lầu 58 / 100
Phàn Thị Nhơn Trường mầm non sì lở lầu 60 / 100
Hoàng Thị Hiền Trường mầm non Sì Lở Lầu – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lò Thanh Sa Trường Mầm Non Sì Lở Lầu – Phong Thổ – Lai Châu 84 / 100
Lê Thị Thuỷ Trường Mầm non Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 86 / 100
Phạm Thị Diệu Hương Trường Mầm non Sì Lở Lầu xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. 84 / 100
Lù Thị Quây Truòng Mầm Non Sin Suối Hồ 82 / 100
Lý Thị Thương Trường Mấm non Sin Suối Hồ 74 / 100
Bàn Thị Quê Trường mầm non Sin Suối Hồ 72 / 100
Bùi Thị Hiếu Trường mầm non Sin Suối Hồ 80 / 100
Giàng Thị Mỷ Trường mầm non Sin Suối Hồ 76 / 100
Hà Thị Trà Trường Mầm Non Sin Suối Hồ 88 / 100
Lò Thị Dung Trường Mầm non Sin Suối Hồ 82 / 100
Lương Thị Phượng Trường mầm non Sin Suối Hồ 84 / 100
Lường Thị Thanh Tâm Trường Mầm non Sin Suối Hồ 84 / 100
Nguyễn Thị Chinh Trường Mầm non Sin suối Hồ 80 / 100
Nguyễn Thị Lan Anh Trường Mầm non Sin Suối Hồ 84 / 100
Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường mầm non Sin Suối Hồ 86 / 100
Phạm Thị Bích Trường Mầm Non Sin Suối Hồ 80 / 100
Phạm Thị Mỳ Trường mầm non Sin Suối Hồ 74 / 100
Phàn thị sẩy Trường mầm non sin suối hồ 82 / 100
Tòng Thị Ngoan Trường Mầm Non Sin Suối Hồ 76 / 100
Vàng Thị Chung Trường mầm non sin suối hồ 72 / 100
Vàng Thị Đầm Trường mầm non Sin Suối Hồ 84 / 100
Bùi Thị Vững Trường mầm non sin suối hồ 78 / 100
Phan Thị Ánh Vân Trường mầm non Sin Suối Hồ 88 / 100
Lê Thị Chung Trường Mầm Non Sin Suối Hồ Huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 82 / 100
NGUYỄN THỊ THỦY Trường mầm non Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Đỗ Thị Lan trường mâm non số 1 thị trân tân uyên 74 / 100
Vũ Thị Nê Trường Mầm non số 1 Thi tran tan uyen 48 / 100
Đặng Thị Ngoan Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 76 / 100
ĐOÀN THỊ HƯỜNG Trường mầm non số 1 thị trấn tân uyên 68 / 100
Đỗ Thị Hằng Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 76 / 100
HÀ THỊ CẨN Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 80 / 100
HÀ THỊ LUYẾN Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 80 / 100
Hồ Thị Vinh Trường Mầm non số 1 thị trấn tân Uyên 80 / 100
Lê Thị Lý Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 76 / 100
Lò Thị Thúy Hòa Trường Mầm Non Số 1 Thị Trấn Tân Uyên 68 / 100
LƯỜNG THỊ YÊN Trường Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên 82 / 100
Nguyễn Bảo Ngọc Trường mầm non số 1 thị trấn tân uyên 68 / 100
Nguyễn Mai Hươngl Trường MẦm non số 1 thị trấn Tân Uyên 68 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường Mầm Non Số 1 Thị Trấn Tân Uyên 70 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Hà TRƯỜNG Mầm Non số 1 thị trấn Tân Uyên 82 / 100
Nguyễn thị thùy Trường mầm non số 1 thị trấn tân uyên 76 / 100
Nguyễn Thị Thư Trường Mầm non số 1 thị trấn tân uyên 80 / 100
NGUYỄN THỊ TRANG trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 80 / 100
PHAN THỊ HOÀI THU Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 92 / 100
Tòng Thị Lại Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 80 / 100
Tòng Thị Trang Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 84 / 100
Vũ Thị Ánh Trường mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên 74 / 100
Vũ Thị Tính Trường mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên 78 / 100
VŨ Thu Thảo Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 78 / 100
Lương thị thắm Trường mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Nguyễn Thị Cúc Trường mầm non số 1 thị trấn tân uyên 58 / 100
Tòng Thị Nhinh Trường Mầm Non số 1 thị trấn Tân Uyên 78 / 100
Trần Thị Thanh Tâm Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 74 / 100
Đinh Thị Mơ Trường Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên huyện Tân uyên tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lường Thị Hoa Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh lai châu 62 / 100
TÒNG THỊ SAI Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Dung Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh lai châu 78 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên Huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 88 / 100
Thạch thị vân Trường mầm non số 1 thị trấn tân uyên lai châu 78 / 100
Quàng Thị Phương Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên tỉnh Lai Châu 60 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 82 / 100
Đỗ Thị Kim Liên Trường Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Hà Linh Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 62 / 100
Vũ Thị An Trường mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thu Trang Trường Mầm non sô 1 TT Tân Uyên 84 / 100
Vũ thị Hương Lý Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên 92 / 100
Trần Thị Thương Trường mầm non số 1 TT Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 84 / 100
Trần Thị Hoài Trường Mầm Non số 1. TT Tân uyên 84 / 100
Trần Bích Hảo Trường Mầm non số 1. TT Tân uyên Huyện Tân Uyên 78 / 100
Bùi Thị Nguyên Trường Mầm non số 1Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 80 / 100
Cầm thị vân trường mầm non số 2 thị trấn tân uyên 86 / 100
Lò Thị Thủy Trường mầm non số 2 Thị Trấn Tân Uyên 88 / 100
lương thị loan trường mầm non số 2 thị trấn tân uyên 78 / 100
Lương Thị Phương Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 68 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 82 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên 84 / 100
Nguyễn Thị Sinh Trường mầm non số 2 thị trấn tân uyên 80 / 100
Nguyễn Thị Thuấn Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 86 / 100
Nguyên Thị Thúy Hoan Trường Mầm non số 2 Thị Trấn Tân Uyên 88 / 100
Phạm Thị Anh trường mầm non số 2 thị trấn tân uyên 84 / 100
Phạm Thị Hồng Liên Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 86 / 100
Phạm Thị Thúy Hoa Trường Mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 54 / 100
Phan thị yên Trường mầm non số 2 thị trấn tân uyên 80 / 100
Vũ Thị Đông Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 74 / 100
Vũ Thị Hà Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 86 / 100
Vũ thị năm Trường mầm non số 2 thị trấn tân uyên 80 / 100
Nguyễn thị tươi Trường mâm non số 2 thị trấn tân uyên 80 / 100
Điêu Thị Thuỳ Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 52 / 100
Lò Thị Bạn Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên 76 / 100
Ngô Thị Tâm Trường Mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 78 / 100
Vũ Thị Thanh Dương Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 72 / 100
LÙ THỊ HUYỀN Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên- huyện Tân Uyên- tỉnh Lai Châu 80 / 100
Trần thị Thu huyền trường mầm non số 2 TT Tân Uyên huyện tân uyên tỉnh lai châu 86 / 100
Trần Thị Xen Trường mầm non số1 thị trấn Tân Uyen 84 / 100
Ngô Thị Ngọc Xuân Trường mầm non Sơn Bì 84 / 100
Phan Thị Luyến Trường Mầm Non Sơn Binh 72 / 100
bùi thị hồng thoa Trường mầm non Sơn Bình 82 / 100
Đỗ Thị Thanh Trường Mầm Non Sơn Bình 76 / 100
Lại Thị Thao Trường Mầm non Sơn Bình 76 / 100
Lò Thị Hương Trường mầm non Sơn Bình 70 / 100
Nguyễn Thị Hoa trường mầm non Sơn Bình 82 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường mầm non Sơn Bình 86 / 100
Nguyễn Thị Tính Trường Mầm non Sơn Bình 70 / 100
Phạm Thị Tuyết Trường Mầm non Sơn Bình 84 / 100
phạm vân anh trường mầm non Sơn Bình 66 / 100
Trương Thị Thảo Trường mầm non Sơn Bình 74 / 100
vàng thị múi trường mầm non sơn bình 70 / 100
Vàng Thị Say Trường Mầm non Sơn Bình 76 / 100
Vũ Thị Hương Giang Trường Mầm non Sơn Bình 58 / 100
Lừu Thị Lài Trường Mầm non Sơn Bình 88 / 100
Phan Thị Thơ Trường Mầm non Sơn Bình 76 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường mầm non Sơn Bình – Sơn Bình – Tam Đường – Lai Châu 86 / 100
Phạm Vân Anh trường mầm non Sơn Bình huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 68 / 100
HOàng Thị Thanh Vân Trường Mầm Non Sơn Bình- Sơn Bình-Tam Đường 86 / 100
Nguyễn Thị Dung trường Mầm non Sơn Bình Tam Đường 74 / 100
Phạm Thị Thu Trường Mầm non Sơn Bình Tam Đường Lai Châu 58 / 100
Đào Thị Huyên Trường mầm non Sơn Bình- Tam Đường- Lai Châu 80 / 100
Lê Thị Hương Trường Mầm non Sơn Bình- Tam Đường- Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường Mầm Non Sơn Bình- Xã Sơn Bình- Huyện Tam Đường – Tinh Lai Châu 82 / 100
PHÙNG THỊ NHIÊN Trường mầm non Sơn Bình, huyện Tam Đường 86 / 100
Phùng Thị Nhiên TRƯỜNG MẦM NON SƠN BÌNH, TAM ĐƯỜNG 86 / 100
Nguyễn Thị Hảo Trường Mầm non Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường Mầm non Sơn Bình, Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu 78 / 100
Trần Thị Sen Trường mầm non Sơn Bình, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Điêu Thị Thanh Mai Trường Mầm Non Sông Đà 76 / 100
KhoàngThị Niết Trường mầm non sông đà 74 / 100
Lão Thị Phương Trường mầm non Sông Đà 86 / 100
Nguyễn Hằng Nga Trường mầm non sông Đà 74 / 100
Nguyễn Phương Thảo Trường Mầm non Sông Đà 76 / 100
nguyễn thị hoàn trường mầm non sông đà 68 / 100
Nguyễn Thị Mai Phương Trường Mầm non Sông Đà 80 / 100
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường Mầm Non Sông Đà 84 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường mầm non Sông Đà 78 / 100
Nguyễn Thị Thảo trường mầm non sông đà 74 / 100
Nông Thị Thiềm Trường mầm non Sông Đà 72 / 100
Phạm Thị Vui Trường mầm non Sông Đà 88 / 100
Quàng Thị Bình Trường mầm non Sông Đà 78 / 100
Trần Thị Thúy Trường mầm non sông Đà 82 / 100
Trịnh Thị Thanh Dung trường mầm non sông đà 76 / 100
Lý Thị Thảo trường mầm non sông đà 82 / 100
lò thị quỳnh Trường mầm non Sông Đà Nậm Nhùn Lai Châu 86 / 100
Lù Thị Hằng Trường Mầm non Sông Đà thị trấn huyện Nậm Nhùn 88 / 100
Điêu Thị Ún Trường Mầm non Sông Đà thị trấn Nậm Nhùn 84 / 100
Đinh Thị Ngọc Quỳnh Trường mầm non sông đà thị trấn nậm nhùn huyện nậm nhùn tỉnh lai châu 70 / 100
Lò Thị Vi Nga Trường mầm non Sông Đà- Thị trấn Nậm Nhùn- Huyện Nậm Nhùn- Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lò Thị Thơ trường mầm non sông đà,thị trấn nậm nhùn,huyện nậm nhùn,lai châu 80 / 100
Bùi Thị Tú Trường mầm non sùng phài 90 / 100
Hoàng Thị Ngân Trường mầm non Sùng Phài 84 / 100
Kim Thị My Trường Mầm non Sùng Phài 92 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường mầm non Sùng Phài 76 / 100
Phạm Thị Hà Trường Mầm Non Sùng Phài 54 / 100
Sùng Thị Vang Trường mầm non sùng phài 80 / 100
Vàng Thị Nhỉm Trường Mầm non Sùng Phài 90 / 100
Vũ Thị Ái phi Trường mầm non Sùng phài 60 / 100
Vũ Thị Lý Chung Trường Mầm Non Sùng Phài 88 / 100
Vũ Thị Thắm Trường mầm non Sùng Phài 66 / 100
Hàng Thị Chà Trường mầm non Sùng Phài 76 / 100
Mai Thị Lan phương Trường mầm non Sùng Phài 94 / 100
Trần Thị Ngà Trường mầm non Sùng Phài 58 / 100
Hoàng Thi Hương trường mầm non sùng phài – TP Lai Châu 98 / 100
Vũ Thị Thanh Trường mầm non Sùng Phài, thành phố Lai Châu 84 / 100
Trần Thị Thu Trường mầm non sùng phài, TP Lai Châu 90 / 100
Vàng Mai Xuân Trường Mầm non Sùng Phài-Thành phố Lai Châu 88 / 100
luong thị thủy trường mầm non tả  lèng 80 / 100
Dao Thi Minh Truong mam non ta ba 84 / 100
Lò Thị Diện Trường mầm non Ta Bạ 74 / 100
Mào Thị Giang Trường mầm non Tá Bạ 84 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường mầm non Tá Bạ 84 / 100
Pờ Cá Lòng Trường Mầm Non Tá Bạ 76 / 100
Pờ Gạ Sá Trường Mầm Non Tá Bạ 50 / 100
Tống Văn Lân Trường mầm non Tá Bạ 80 / 100
Đặng Thị Neo Trường Mầm non Tá Bạ – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châuh Lai Châu 76 / 100
Lý Thị Út Trường Mầm non Tá Bạ xã tá Bạ Mường tè Lai Châu 74 / 100
Bùi Thị Cúc Trường Mầm non Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 70 / 100
Trần Thị Phượng Trường Mầm non Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lò Thị Thoản Trường Mầm Non Tà Hừa 86 / 100
Nguyễn Thị Son Trường mầm non Tà Hừa 76 / 100
Cà Thị Xương trường mầm non tả lèng 86 / 100
Đào Thị Huế trường mầm non tả lèng 76 / 100
Đèo Thị Tâm Trường Mầm non Tả Lèng 90 / 100
Đinh Thị Hà Trường Mầm non Tả Lèng 86 / 100
Hoàng Thị Thủy Trường Mầm non Tả Lèng 68 / 100
Hồ Thị Được Trường Mầm Non Tả Lèng 78 / 100
Khà Thị Chiên Trường Mầm non Tả Lèng 72 / 100
Mào Thị Ngọc Trường mầm non Tả Lèng 80 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường Mầm Non Tả Lèng 80 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Trường mầm non Tả Lèng 78 / 100
Phạm Thị Ngân Trường Mầm non Tả Lèng 86 / 100
Phạm Thị Thân Trường mầm non Tả Lèng 80 / 100
Trần Thị Nhung Trường Mầm non Tả Lèng 78 / 100
Trịnh Thị Hoà Trường mầm non Tả Lèng 80 / 100
Vàng Thị Tường Trường Mầm non Tả Lèng 92 / 100
Lành Thị Yêu Trường mầm non Tả Lèng 86 / 100
Thào Thị Kín Trường mầm non Tả Lèng 80 / 100
TRẦN THỊ LÀ Trường Mầm non Tả Lèng – Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu 76 / 100
Mào Thị Hà Trường Mầm non Tả Lèng – Tam Đường- Lai Châu 76 / 100
Hoàng Thị Bồng Trường Mầm non Tả Lèng xã Tả Lèng huyện Tam Đường 82 / 100
Nguyễn Thu Trang Trường Mầm non Tả Lèng, huyện Tam Đường 86 / 100
Hà Thị Ngân Trường Mầm non Tả Lèng, Tam Đường, Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường Mầm non Tả Lèng, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Luyến Trường mầm non Tả Lèng-Tam Đường-Lai Châu 74 / 100
Le thi tuyet thanh Truong mam non ta mung 66 / 100
Nguyễn Thị Thu Hà Trường mầm non Tà Mung 82 / 100
sinh thi tac truong mam non ta ngao 74 / 100
Nguyễn Thị Thu Thu truong mam non Tả Ngảo 78 / 100
Nông Thị Hiệm Trương mam non tả ngao 88 / 100
phùng thị hương trường mầm non tà ngảo 66 / 100
Đinh Thị Tinh Trường Mầm Non Tả Ngảo 86 / 100
Hà Thị Ngoán trường mầm non tả ngảo 86 / 100
Hà Thị Tình Trường mầm non Tả Ngảo 82 / 100
Hoàng Thị Thêm Trường mầm non Tả Ngảo 86 / 100
Lò Thị Phiếng Trường Mầm non Tả Ngảo 86 / 100
nguyễn thị hằng trường mầm non Tả Ngảo 80 / 100
Phạm Thị Hà Trường Mầm Non Tả Ngảo 86 / 100
Phạm Thị Khánh Hòa Trường mầm non Tả Ngảo 88 / 100
Phùng Xía Lai Trường Mầm Non Tả Ngảo 62 / 100
Trần Thị Thu Hiền trường mầm non Tả Ngảo 86 / 100
Trần Thị Thủy Trường mầm non tả ngảo 86 / 100
Triệu Thị Khé Trường Mầm Non Tả Ngảo 82 / 100
vàng thị sinh trường mầm non tả ngảo 82 / 100
Giàng Thị Mầy Trường Mầm Non tả ngảo 68 / 100
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường mầm non Tả Ngảo 74 / 100
Sùng Thị Hoa Trường mầm non Tả Ngảo 64 / 100
Sùng Thị Phương Trường mầm non tả ngảo 64 / 100
Tẩn Quan Mẩy Trường mầm non Tả Ngảo, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Chẻo pà mẩy Trường mầm non tả ngảo, xã tả ngảo, huyện sìn hồ, tỉnh lại châu 70 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Bích Trường Mầm non Tả Ngảo, Xã Tả Ngảo,huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 74 / 100
Tẩn Mý Thim Trường Mầm non Tả Phin 86 / 100
Chẻo Mý Diển Trường Mầm Non Tả phìn 72 / 100
Chẻo Yêu Mẩy Trường Mầm non Tả Phìn 92 / 100
Đặng Thị Lưu Trường Mầm Non Tả Phìn 82 / 100
Đồng Thị Hà Trường mầm non tả phìn 76 / 100
Hoàng Thị Hằng Trường Mầm non tả phìn 88 / 100
Phùng Diêu Mẩy Trường mầm non Tả Phìn 90 / 100
Tẩn A Xoang Trường Mầm non Tả Phìn 86 / 100
TẨN KHÉ PHÚ Trường Mầm non Tả Phìn 84 / 100
Tẩn Lù Mẩy Trường mầm non Tả Phìn 76 / 100
Tẩn Mý Chài trường mầm non tả phìn 70 / 100
Tẩn thị hoán Trường mầm non tả phìn 80 / 100
Triệu Mý Diển Trường Mầm Non Tả Phìn 90 / 100
Triệu Mý Quai Trường mầm non tả phìn 86 / 100
Chẻo Mý Lún Trường mầm non tả phìn 78 / 100
Tẩn Sun Mẩy Trường mầm non tả phìn 84 / 100
Nguyễn Thị Giang trường Mầm non Tả Phìn xã Tả Phìn huyện Sìn Hồ, lai châu 90 / 100
Cà Thị Hiểu Trường mầm non Tả Phìn, 84 / 100
Bùi Thị Thúy Hà Trường Mầm Non Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lia Châu 88 / 100
Điêu Văn Phóc Trương Mầm non Tà Tổng 70 / 100
Vàng Văn Vũ Trường Mâm Non Tà Tổng 82 / 100
Đoàn Thị Hiền Trường mầm non Tà Tổng 88 / 100
Hà Thị Lả Trường mầm non Tà Tổng 86 / 100
Hà Thị Thuyên Trường Mầm Non Tà Tổng 82 / 100
La Thị Anh Trường mầm non tà Tổng 68 / 100
Lò Thị Hiền Trường mầm non Tà Tổng 82 / 100
Lò Thị Sen Trường mầm non Tà Tổng 82 / 100
Lò Thị Thanh Trường mầm non Tà Tổng 78 / 100
Lường Thị Thim Trường Mầm non Tà Tổng 80 / 100
Lý Văn Xanh Trường mầm non Tà Tổng 84 / 100
Lỳ Xú Xó Trường mầm non Tà Tổng 84 / 100
Mào Văn Tung trường Mầm Non Tà Tổng 72 / 100
Nguyễn Thị Tố Loan Trường Mầm non Tà Tổng 88 / 100
Nùng Thị Sâm Trường mầm non Tà Tổng 86 / 100
Vàng Thị Chuyền Trường mầm non Tà Tổng 68 / 100
Vàng Thị điều Trường Mầm non Tà Tổng 88 / 100
Chim Thị Mừng Trường mầm non tà tổng 68 / 100
Đao Thị Hinh Trường Mầm Non Tà Tổng 64 / 100
Đao Văn Thích Trường Mầm non Tà Tổng 64 / 100
Hù Cố Nữ Trường Mầm non Tà tổng 44 / 100
Lò Thị Tiệp Trường mầm non Tà Tổng 78 / 100
Lý Thị Lai Trường mầm non Tà Tổng 84 / 100
Lý Văn Xanh Trường Mầm Non Tà Tổng 66 / 100
Vàng Thị Chiêm Trường mầm non Tà Tổng 64 / 100
vangvanphong1991mt@gmail.com Trường Mầm non tà tổng 42 / 100
Lò thị liệu Trường mầm non tà tổng huyện mường tè tỉnh lai châu 64 / 100
Đao Văn San Trường mầm non Tà Tổng xã Tà Tổng huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu 82 / 100
Đặng Thị Hà Trường mầm Non Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu 86 / 100
Đỗ Lan Hương Trường mầm non Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu 80 / 100
Điêu Văn Niêm Trường Mầm non Tà Tổng, xã Tà Tổng, huyện Mường Tà, tỉnh Lai Châu 72 / 100
Pham Thi Giang Truong mam non tan phong 90 / 100
Hà Thị Quyên Trường mầm non Tân Phong 78 / 100
Hảng Hải Huyền Trường mầm non Tân Phong 94 / 100
Hoàng thanh tâm Trường mầm non tân phong 84 / 100
Hoàng thị kim thanh Trường mầm non tân phong 82 / 100
Hồ Thị Thắm Trường Mầm non Tân Phong 92 / 100
Lê thị lan anh Trường mầm non tân phong 92 / 100
Lê Thị Quý Trâm Trường mầm non tân phong 80 / 100
Ngô Thị Biên Trường mầm non Tân Phong 90 / 100
Nguyễn phương thảo Trường mầm non tân phong 78 / 100
Nguyễn Thị Mỵ Trường mầm non Tân Phong 74 / 100
Nguyễn Thị phú Trường mầm non tân phong 92 / 100
Tao Thị Xuyên Trường Mầm non tân phong 86 / 100
Trần Thị Phượng Trường mầm non Tân Phong 94 / 100
Trịnh thị châu loan Trường mầm non tân phong 88 / 100
Lò Hoằng Hoài Thương Trường mầm non Tân Phong 84 / 100
Lò Thị Nghiệp Trường mầm non tân phong 78 / 100
Ngô Thị Cương Trường Mầm non Tân Phong 82 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ Trường mầm non Tân Phong 90 / 100
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP Trường mầm non Tân Phong –  Thành Phố Lai Châu 80 / 100
Phạm Thị Bích Thuỷ Trường mầm non Tân phong – thành phố lai châu 94 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường mầm non tân phong thành phố lai châu 98 / 100
Phạm Thị Nữ Trường Mầm non Tân Phong Thành Phố Lai Châu 90 / 100
Vũ Thị Loan Trường mầm non tân phong thành phố lai châu 80 / 100
Phạm Thị Tình Trường mầm non Tân Phong TP Lai Châu t Lai Châu 82 / 100
Tran Thi Hong Phuong Truong mam non Tan Phong, thanh pho Lai Chau 80 / 100
Trần Thị Hường Trường mầm non Tân phong, thành phố Lai Châu 92 / 100
Vũ Thị Thảo trường mầm non Tân Phong, thành phố Lai châu 86 / 100
Lê Thị Viện Trường mầm non thân thuộc 56 / 100
Lò Thị Viện Trường mầm non Thân thuộc 72 / 100
Điêu Thị Minh Trường Mầm non Thèn Sin 80 / 100
LÊ HỒNG PHONG Trường mầm non Thèn Sin 62 / 100
Lê Thị Lan Trường Mầm non Thèn Sin 62 / 100
Lò Thị Dẫn Trường Mầm non Thèn Sin 66 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường Mầm non thèn Sin 54 / 100
Nguyễn Thị Thu Huyền Trường Mầm non Thèn Sin 64 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường Mầm non Thèn Sin 70 / 100
Phạm Thị Hồng trường Mầm non Thèn sin 64 / 100
Vương Hoài Như Trường Mầm non Thèn sin 66 / 100
Đỗ Thị Thắm Trường Mầm Non Thèn Sin 84 / 100
Phạm Như Phương Trường Mầm non Thèn Sin – Tam Đường 66 / 100
Phạm Thị Lan Trường Mầm non Thèn Sin – Tam Đường 76 / 100
Lò Thị bun Trường Mầm non Thèn Sin xã Thèn Sin TĐ Lai Châu 72 / 100
Phạm Thị Hậu Trường Mam non thị trấn 80 / 100
Lý thị niêm Trường mâm non thị trân 74 / 100
Hà Thị Thanh trường mầm non thị trấn 90 / 100
Hoàng Thị Vân Hà Trường Mầm non Thị Trấn 70 / 100
Lò Thị Dung Trường mầm non thị trấn 78 / 100
Lò Thị Hải Trường mầm non thị trấn 70 / 100
Lù Hải Yến Trường mầm non thị trấn 80 / 100
Lù thị nhiều Trường mầm non thị trấn 74 / 100
lý thị thảo trường mầm non thị trấn 80 / 100
mào thị hằng trường mầm non thị trấn 80 / 100
Nguyễn Huyền Trang trường mầm non thị trấn 62 / 100
Nguyễn Thị Thu Bình Trường Mầm non thị trấn 82 / 100
Trần Thị Sợi Trường mầm non Thị trấn 84 / 100
Vũ thị giang Trường mầm non thị trấn 80 / 100
Nguyễn thị Khánh Trường mầm non thị trấn 84 / 100
Vũ Thị Lan Hương Trường Mầm non Thị Trấn 66 / 100
Đao Thị Linh Trường Mầm non thị trấn Huyện Mường Tè 70 / 100
Lùng Thị Hương Trường mầm non thị trấn huyện Mường tè 74 / 100
Vàng Thị Hường Trường mầm non Thị trấn Huyện Mường Tè 54 / 100
Nguyên Thị Huyền Trường Mầm Non Thị Trấn Huyện Tam Đường 88 / 100
Bùi Thị Mai Trường mầm non thị trấn huyện Than Uyên 80 / 100
Khoàng Thị Hoài Trường mầm non thị tran Mường Tè 80 / 100
ĐÀM THỊ THỦY Trường mầm non thị trấn Mường Tè 68 / 100
Đao Thị Thực Trường mầm non thị trấn Mường Tè 82 / 100
Đỗ Thị Nhị Trường mầm non thị trấn mường tè 84 / 100
Đỗ Thị Thanh Thủy Trường mầm non thị trấn Mường Tè 82 / 100
Lò Thị Hồng Trường Mầm non thị trấn Mường Tè 82 / 100
Lý Thị Huệ Trường Mầm Non thị trấn Mường Tè 72 / 100
Lý Thị trung thực Trường mầm non thị trấn mường tè 86 / 100
Mào Thị Hợi Trường mầm non thị trấn mường tè 66 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường mầm non Thị Trấn Mường Tè 82 / 100
Nguyễn Thị Lan Hương Trường mầm non thị trấn Mường Tè 58 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường mầm non Thị trấn Mường Tè 72 / 100
Phạm Thị Thủy Trường Mầm non Thị trấn Mường Tè 74 / 100
Phạm Thị Uyên Trường mầm non thị trấn Mường Tè 70 / 100
Trần Thị Thanh Huyền Trường mầm non thị trấn Mường tè 86 / 100
Lý Thị Lương Trường mầm non thị trấn mường Tè 40 / 100
Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Trường Mầm non Thị Trấn Mường Tè 80 / 100
Nguyễn Thị Bốn Trường mầm non thị trấn mường tè – Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Thu Phương Trường Mầm non thị trấn Mường Tè – Lai Châu 68 / 100
PHẠM THỊ HẢI LÝ TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN MƯỜNG TÈ – LAI CHÂU 86 / 100
Bùi Thị Huyền Trường Mầm non Thị trấn Mường Tè huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 72 / 100
Lò Thị Bắc Trường Mầm non Thị trấn mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu 86 / 100
Trương thị thanh lan Trường mầm non thị trấn mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu 80 / 100
Đao Thị Lợi Trường mầm non thị trấn Mường Tè tỉnh Lai Châu 76 / 100
Âu Thị Hương Trường mầm non Thị trấn Sìn Hồ 80 / 100
Bùi Thị Hoa Trường Mầm non thị trấn Sìn Hồ 74 / 100
Đặng Thị Hồng Hà Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 64 / 100
Đinh Thị Ngân Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 66 / 100
Đỗ Thị Chiến trường mầm non thị trấn Sìn hồ 64 / 100
Đỗ Thị Diễm Trường Mầm non Thị trấn Sìn Hồ 86 / 100
Đỗ Thị Hồng Loan Trường mầm non thị trấn sìn hồ 74 / 100
Hà Thị Hằng Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 70 / 100
Hoàng Thị Ban Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 80 / 100
hoàng thị hoàn trường mầm non thị trấn sìn hồ 74 / 100
Hồ Thị Hương Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 78 / 100
Lò Thị Lâm trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 84 / 100
Nguyễn Thị Đào trường mầm non thị trấn sìn hồ 72 / 100
Nguyễn Thị Hồng Vân Trường Mầm non Thị trấn Sìn Hồ 86 / 100
Nguyễn Thị Lan Hương Trường Mầm non Thị trấn Sìn Hồ 78 / 100
Phạm Thị Anh Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 68 / 100
Phạm Thị Linh Trường Mầm Non Thị Trấn Sìn Hồ 80 / 100
Phan Thị Sâm Trường Mầm non Thị Trấn Sìn Hồ 88 / 100
Trần Thị Hằng Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 66 / 100
Vũ Thị Tuyến Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 90 / 100
Triệu Thị Hoán trường mầm non thị trấn Sìn Hồ 86 / 100
Vũ Thị Diễm Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ – Huyện Sìn Hồ – Tỉnh Lai Châu 66 / 100
Trần Thị Phương Trường mầm non thị trấn sìn hồ – Lai châu 80 / 100
Phạm Thị Thúy Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ – Sìn Hồ – Lai Châu 66 / 100
Ngô Thị Điện Trường Mầm non Thị trấn Sìn Hồ- Huyện Sìn Hồ Tỉnh Lai Châu 74 / 100
Tẩn Thị Tuyết Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 76 / 100
BÙI THỊ NGUYỆT TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN SÌN HỒ- LAI CHÂU 84 / 100
Đỗ Thị Nga Trường mầm non thị trấn sìn hồ, huyện sìn hồ, tỉnh lai châu 78 / 100
Nông Thị Huệ Trường mầm non Thị Trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 76 / 100
Lò Thị Kim Thành Trường Mầm non Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ,tỉnh Lai Châu 70 / 100
Trần Thị Tiên Trường Mầm non Thị trấn Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Tạ Thị Nga Trường Mầm non thị trấn Tam Đườ 90 / 100
Nguyễn thị tươi Trường mâm non thị trấn Tam đường 86 / 100
Tăng Thị Thuận Trường Mầm non Thị Trán Tam Đường 92 / 100
Chu Thị Thuận Trường mầm non thị trấn Tam Đường 84 / 100
đinh thị hương trường mầm non thị trấn tam đường 88 / 100
Đỗ Thị Quỳnh Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường 84 / 100
Hà Thị Hồng Trường mầm non Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Hoàng Thị Hường Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường 78 / 100
Hoàng Thị Tâm Trường mầm non Thị Trấn Tam Đường 72 / 100
Khoàng Thị Lá Trường mầm non thị trấn Tam Đường 90 / 100
Lê thị hạnh Trường mầm non thị trấn tam đường 82 / 100
Ngô Thị Thanh Thùy Trường Mầm non Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Nguyễn thị báu Trường mầm non thị trấn tam đường 86 / 100
Nguyễn Thị Huê Trường Mầm non Thị Trấn Tam Đường 86 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường mầm non Thị trấn Tam ĐƯỜNG 62 / 100
Nguyễn Thị Hương trường Mầm non thị trấn Tam Đường 88 / 100
Nguyễn Thị Phượng Trường mầm non thị trấn Tam Đường 84 / 100
Phạm Thị Nhung Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường 82 / 100
Trần Thị Hiền Trường Mầm non thị trấn Tam Đường 88 / 100
Trần Thị Loan Trường mầm non thị trấn tam đường 80 / 100
Đinh Thị Nguyệt Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường 74 / 100
Nguyễn Thị Ánh Trường mầm non thị trấn Tam Đường 72 / 100
Nguyễn Thị Hồi Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Hân Trường mầm non Thị Trấn Tam Đường  huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Phìn Thị Kim Loan Trường Mầm non Thị Trấn Tam Đường  Lai Châu 88 / 100
Vũ thị dung Trường mầm non thị trấn tam đường – lai châu 86 / 100
Lò Thị Mai Trường Mầm Non Thị Trấn Tam Đường – Tam Đường – Tỉnh Lai Châu 78 / 100
Bùi Thị Dung Trường mầm non Thị trấn Tam Đường- Huyện Tam Đường 88 / 100
Trần Thị Luyến Trường Mầm Non Thị Trấn Tam Đường Huyện Tam Đường Lai Châu 86 / 100
Phạm Thị Thơm Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường- huyên Tam Đường tỉnh Lai Châu 86 / 100
Đỗ Thị Nguyên Trường Mầm Non Thị Trấn Tam Đường huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Anh Trường Mầm Non thị Trấn Tam Đường huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Thị Thoa Trường Mầm non thị Trấn Tam Đường huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lê Thị Duyên Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường- huyện Tam Đường- tỉnh Lai Châu 84 / 100
Bùi Thị Thủy Trường mầm non thị trấn tam đường lai châu 74 / 100
Hoàng Thị Thu Hiền trường mầm non thị trấn tam đường lai châu 88 / 100
Đào Thị Thanh Phương Trường Mầm non Thị Trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai châu 82 / 100
Trần Thị Kim Thương Trường mầm non thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Trịnh Thị Thu Trường Mầm non Thị Trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Nguyen thi oanh Truong mam non thi tran Than Uyen 78 / 100
Đặng Thị Ngọc Thương Trường Mầm non thị trấn Than uyên 62 / 100
Đặng Thị Thiệp Trường mầm non thị trấn Than Uyên 82 / 100
Đinh Thị Đức Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 74 / 100
Đoàn Thị Thanh Tuyền Trường mầm non thị trấn than uyên 82 / 100
Đỗ Thị Thanh Nga Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 82 / 100
Đỗ Thị Xuân Trường mầm non thị trấn Than Uyên 92 / 100
Đồng Thị Trang Trường mầm non thị trấn Than Uyên 72 / 100
Hà Thị Thơm Trường mầm non thị trấn Than Uyên 78 / 100
Hà Thị Tiên Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 68 / 100
Hoàng Thị Huệ Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 78 / 100
Khuất Thị Hoài Trường mầm non thị trấn than uyên 86 / 100
Lã Thị Sâm Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 74 / 100
Lã Thị Tố Loan Trường mầm non thị trấn Than Uyên 80 / 100
Lê Thị Thơm Trường mầm non thị trấn Than uyên 54 / 100
Lìm Thị Thảo Trường mầm non thị trấn Than Uyên 82 / 100
Lò thị chinh Trường mầm non thị trấn than uyên 70 / 100
Lò Thị Minh trường mầm non thị trấn than uyên 72 / 100
Lương Thị Ái Diên Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 80 / 100
Mùng Thị Linh Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 58 / 100
Nguyễn Thị Hoài Trường mầm non thị trấn than Uyên 76 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường mầm non thị trấn Than Uyên 84 / 100
Nguyễn Thị Lệ Trường mầm non thị trấn Than Uyên 82 / 100
Nguyễn Thị Lương Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 88 / 100
Nguyễn Thị Nguyệt Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 84 / 100
Nguyễn Thị Thúy Loan Trường mầm non Thị trấn Than Uyên 86 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 82 / 100
Nguyễn thị tuyết chinh Trường mầm non thị trấn than uyên 78 / 100
Nùng Thị Tâm Trường mầm non thị trấn Than Uyên 84 / 100
Phạm Thị Luận Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 68 / 100
Phùng Thị Thoa Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 80 / 100
Trần Thị Loan Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 78 / 100
Trần Thị Quyên Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 84 / 100
Trần Thị Việt Hà Trường Mầm non thị trấn Than Uyên 82 / 100
Vũ thị hà Trường mầm non thị trấn Than uyên 80 / 100
Đỗ Thị Nga Trường mầm non thị trấn than uyên 82 / 100
Phan Thị Hảo Trường mầm non thị trấn Than Uyên 84 / 100
PHÙNG THỊ THANH NGA Trường Mầm non Thị Trấn Than Uyên Huyện Than uyên- Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Kiều Thị Tùy Trường Mầm Non thị trấn than Uyên tỉnh lai châu 78 / 100
Nguyễn Thị Lợi Trường Mầm non Thị Trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lê Thị Doan Trường mầm non thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 76 / 100
Lỳ Cá Giá Trường Mầm Non Thu Lũm 64 / 100
Chu thanh nu Trường mầm non thu lũm 82 / 100
Đặng Thị Tuyết Mai Trường mầm non Trung Chải 88 / 100
Nguyễn Thị Hậu trường mầm non Trung Chải 74 / 100
Ngô Thị Hằng Trường mầm non Trung Đồng 70 / 100
HÀ THỊ ĐỐT Trường MẦM NON TÚA SÍN Chải 78 / 100
Nông Thi Duc TRường mầm non Tủa Sin chải 72 / 100
Điêu Thị Hiền Trường mầm non Tủa Sín Chải 80 / 100
Điêu thị thắm Trường mầm non tủa sín chải 74 / 100
Giàng Thị Lang Trường mầm non tủa sín chải 64 / 100
Giàng Thị Sú Trường Mầm Non Tủa Sín Chải 82 / 100
Lò thị cương Trường mầm non tủa sín chải 66 / 100
Lò thị hằng Trường mầm non tủa sín chải 86 / 100
Lò Thị Phương Trường Mầm Non Tủa Sín Chải 86 / 100
Lò Thị Tèn Trường mầm non Tủa Sín Chải 86 / 100
Lù Thị Thoa Trường mầm non Tủa Sín Chải 82 / 100
Lù Thị xe Trường mầm non tủa sín chải 78 / 100
Lý Thị Vừ Trường Mầm non Tủa Sín Chải 78 / 100
Quàng Thị Thương Trường mầm non Tủa Sín Chải 82 / 100
Tao Thị Lưu Trường mầm non Tủa Sín Chải 86 / 100
Tòng Thị Chương trường mầm non Tủa Sín Chải 76 / 100
Tòng Thị Hương Trường mầm non Tủa Sín Chải 82 / 100
Trương Thị Huyền Trường Mầm non Tủa Sín Chải 78 / 100
Lù thị Liến Trường mầm non tủa sín chải 72 / 100
Lê Thị Huyền Phượng Trường Mầm non Tủa Sín Chải- Sìn Hồ- Lai Châu 80 / 100
Bàn Thị Mủi Trường mầm non Tủa Sín Chải- xã Tủa Sín Chải- huyện Sìn Hồ- tỉnh Lai Châu 74 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường Mầm non Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 78 / 100
giàng thị mẩy trường mầm non tung qua lìn 68 / 100
Hoàng Thị lan Phương trường mầm non Tung Qua Lìn 66 / 100
hoàng Thị Lan Phương trường mầm non tung qua lìn 76 / 100
Lê Thị Thùy trường mầm non Tung Qua Lìn 74 / 100
Lò Thị Thập Trường mầm non Tung Qua Lìn 54 / 100
Lường Thị Lan Trường mầm non Tung Qua Lìn 66 / 100
Nguyễn Thị Phương Trường mầm non Tung Qua Lìn 62 / 100
Phạm Thị Thúy Hà Trường Mầm Non Tung Qua Lìn 68 / 100
Sùng Thị La Trường Mầm non tung qua lìn 72 / 100
Tao Thị Liên Trường Mầm Non Tung Qua Lìn 64 / 100
Tòng Thị Ín Trường mầm non tung qua lìn 62 / 100
Hoàng thị chư Trường mầm non tung qua lìn 72 / 100
Nguyễn Thị Yến Trường mầm non Tung Qua Lìn 60 / 100
Bui Thi Huan Truong mam non Tung Qua Lin huyen phong tho tinh Lai Chau 64 / 100
Lò Thị Nhung Trường Mầm Non Tung Qua Lìn, Xã Tung Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Nông thị Nga Trường mầm non tung quan lìn 70 / 100
Lùng thị Hương Trường Mầm non Tung Quang lìn 62 / 100
Bùi thị liễu Trường mầm non vàng ma chải 60 / 100
Chẻo Mí Lỉu Trường mầm non vàng ma chải 84 / 100
Đinh Thị Nhạn Trường mầm non Vàng Ma Chải 72 / 100
Đinh Thị Thu Hương Trường Mầm non Vàng Ma Chải 72 / 100
NGUYÊN THỊ THU VÂN Trường mầm non vàng Ma chải 60 / 100
Thào Thị Gìa Trường mầm non vàng ma chải 78 / 100
Trịnh Ngọc Ánh Trường mầm non Vàng Ma Chải 82 / 100
TEO THỊ TIÊN Trường mầm non Vàng Ma Chải 62 / 100
Nguyễn Hà Trang Trường mầm non Vàng Ma Chải – Huyện Phong Thổ – Tỉnh Lai Châu 64 / 100
Đồng Thị Mai Trường Mầm non Vàng Ma Chải – Xã Vàng Ma Chải – Phong Thổ – Lai Châu 82 / 100
Lương Thị Dịu Trường mầm non Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 76 / 100
Lừu Thị Việt Trường mầm non Vàng Ma Chải xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai châu 78 / 100
Luong Thi Nguyet truong mam non vang san 84 / 100
vang thi thao truong mam non vang san 84 / 100
Đao Thị Chom Trường Mầm Non Vàng San 78 / 100
Đao Thị Hặc Trường mầm non vàng san 76 / 100
Đao Thị Sợi Trường Mầm non Vàng San 80 / 100
hà thị huệ trường mầm non vàng san 80 / 100
Lã Thị Châm Trường Mầm Non Vàng San 84 / 100
Lò Gió Pơ Trường mầm non Vàng san 70 / 100
Lò Thị Hoa Trường Mầm Non Vàng San 90 / 100
Lò Thị Ngọc Trường Mầm non Vàng San 78 / 100
Lò Thị Thin Trường mầm non Vàng San 76 / 100
Lù Thị Trang Trường mầm non vàng san 86 / 100
Lý Thị Bình Trường Mầm Non Vàng San 70 / 100
Nguyễn Chinh Chiến Trường mầm non Vàng San 82 / 100
Tạ Huyền Trang Trường Mầm non Vàng San 82 / 100
Vàng Thị Hạnh Trường Mầm non Vàng San 76 / 100
Vàng Thị Hiền Trường Mầm Non Vàng San 76 / 100
Vàng Thị Nghiên Trường Mầm Non Vàng San 84 / 100
Đao Thị Đường Trường mầm non vàng san 82 / 100
Đao Thị Tài Trường Mầm non Vàng San, huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lù Thị Kim Trường mầm non VàngSan 84 / 100
Đoàn Thị Thương Trường Mầm non xã  Nậm Manh 72 / 100
Khoàng thị hiền Trường mầm non xá bản giang tam đường 52 / 100
Lê Thị Minh Đệm Trường mầm non xã Bản Hon 74 / 100
Phùng Thị Phượng Trường Mầm non xã Bình Lư, huyện Tam Đường 80 / 100
Dương Thị Hồng Thương Trường mầm non xã Bum Nưa 80 / 100
Hoàng Thị Hoa Trường Mầm Non Xã Bum Nưa 84 / 100
LÒ THỊ MƠ trường mầm non xã bum nưa 64 / 100
Lù Thị Hương Trường mầm non xã Bum Nưa 84 / 100
Lù Thị Thành Trường mầm non xã Bum Nưa 84 / 100
Lù Thị Thìn Trường Mầm non xã Bum Nưa 80 / 100
Lý Thị Thắm Trường mầm non xã Bum Nưa 72 / 100
Ly thi tiển Trường mầm non xã bum nưa 64 / 100
Mào Thị Sung Trường Mầm non xã Bum Nưa 84 / 100
Sìn Thị Chính Trường mầm non xã Bum Nưa 80 / 100
Tống Thị Giang Trường mầm non xã Bum Nưa 84 / 100
Vàng Phùy Pứ Trường Mầm non xã Bum Nưa 84 / 100
Vàng Thị Hiệu Trường mầm non xã Bum Nưa 72 / 100
Vàng Thị Hinh trường mầm non xã Bum Nưa 74 / 100
Vàng Thị Lan Trường Mầm non xã Bum Nưa 86 / 100
Vàng thị thành Trường mầm non xã bum nưa 84 / 100
Tống Thị Cần Trường mầm non xã bum nưa huyện Mường tè tỉnh lai châu 86 / 100
Lý thị tiếp Trường mầm non xã bum nưa huyện mường tè tỉnh lai châu 68 / 100
đao thị nim trường mầm non xã bum tở 56 / 100
Hoàng Thị Thúy Giang Trường mầm non xã Can Hồ 84 / 100
Lường Thị Chinh trường Mầm Non xã Can Hồ 80 / 100
LÝ THỊ SINH Trường mầm non Xã Can Hồ 86 / 100
Vùi Thị Chinh Trường mầm non xã Can Hồ 72 / 100
Hù Chà Dong Trường mầm non xã Can hồ 50 / 100
Pờ Chà Song Trường Mầm non xã Can Hồ 36 / 100
Nguyễn Đức Lợi Trường Mầm non xã Can Hồ Mường Tè Lai Châu 76 / 100
Lò Thị An Trương Mầm non xã Hố Mít 48 / 100
Giàng Thị Sông Trường mầm non xã Hố Mít 54 / 100
Hà thị nguyễn Trường mầm non xã hố mít 76 / 100
Khuất Thị Hằng Trường Mầm non xã Hố Mít 80 / 100
Lê Thị Hậu Trường mầm non xã Hố Mít 80 / 100
Lò Thị Tuyên Trường mầm non xã Hố Mít 80 / 100
Lò Thị Viện Trường Mầm non xã Hố Mít 80 / 100
Nguyễn Huyền Trang Trường mầm non xã Hố Mít 76 / 100
Nguyễn Thị Hải Yến Trường mầm non xã Hố Mít 80 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường Mầm non xã Hố Mít 80 / 100
Nguyễn Thị Thu Phương Trường mầm non xã hố mít 72 / 100
Nguyễn Thị Vân Anh Trường mầm non xã Hố Mít 84 / 100
Nguyễn Thị Xuân Trường mầm non xã Hố Mít 76 / 100
Trần Thị Thương Trường Mầm non xã Hố Mít 48 / 100
La Thị Hồng Trường mầm non xã Hố Mít 72 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường mầm non xã hố mít 58 / 100
Phạm Thanh Hương Trường mầm non xã Hố Mít 86 / 100
Nguyễn Thị Thu Huyền Trường mầm non xã Hố Mít – Tân Uyên – Lai Châu 78 / 100
LÒ THỊ NGHỊ Trường Mầm non xã Hua Bum, Nậm Nhùn, Lai Châu 66 / 100
Lê Thị Diễm Hương Trương Mâm non xã Hua Na 84 / 100
Bùi Thị Hương Trường Mầm non xã Hua Nà 80 / 100
Cầm Thị Thắm Trường mầm non xã Hua Nà 86 / 100
Đỗ Thảo Ly Trường Mầm non xã Hua Nà 82 / 100
Đỗ thị nụ Trường mầm non xã Hua Nà 78 / 100
Đỗ Thị Thúy Trường mầm non xã Hua Nà 88 / 100
Lò Thị Ngoan Trường Mầm non xã Hua Nà 80 / 100
Lù Thị Khuyên Trường Mầm non xã Hua Nà 76 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường Mầm Non xã Hua Nà 80 / 100
Nguyễn Thị Hường Trường mầm non xã Hua Nà 88 / 100
Nguyễn Thị Thu Hiền Trường Mầm non xã Hua nà 86 / 100
Nùng Thị Yến Trường mầm non xã Hua Nà 84 / 100
PHẠM THỊ HẰNG Trường Mầm non xã Hua Nà 90 / 100
Tẩn Hồng Liên Trường Mầm Non xã Hua Nà 78 / 100
Hà Thị Uyên Trường Mầm non xã Hua Nà 82 / 100
Tòng Thị Thêm Trường mầm non xã Hua Nà 88 / 100
Dương Thị Tâm Trường Mầm non xã Hua Nà – Huyện Than Uyên 86 / 100
Phùng Trùy De Trường Mầm Non xã ka lămg 78 / 100
Khoàng khò hừ Trường mầm non xã ka lăng 56 / 100
Lù Gạ De Trường Mầm Non Xã Ka Lăng 76 / 100
Nguyễn Thị Minh Tâm Trường Mầm Non Xã Ka Lăng 88 / 100
Tạ Thị Hồng Nhung Trường Mầm non xã Ka Lăng 80 / 100
Trần Thị Lan Trường mầm non xã Ka Lăng 68 / 100
Trần Thị Thoan Trường mầm non xã ka lăng 80 / 100
Khoàng phì lớ Trường mầm non xã ka lăng 64 / 100
Lỳ Mò Nu Trường mầm non xã Ka Lăng 78 / 100
Đoàn Thị Thảo Trường mầm non xã ka lăng mường tè lai châu 74 / 100
Lò Thị Chương Trường Mầm Non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 74 / 100
Bùi Ngọc ANh Trường mầm non xã Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu 82 / 100
Cà Thị Hiệu Trường Mầm Non Xã Khoen On 68 / 100
Cầm Thu Hiền Trường mầm non xã Khoen On 88 / 100
Hà Kim Chi Trường mầm non xã Khoen On 74 / 100
Hà Thị Thâm Trường Mầm Non xã Khoen On 70 / 100
Hoàng Thị Anh Trường mầm non xã Khoen On 74 / 100
Hoàng Thị Tươi Trường mầm non xã khoen on 74 / 100
Hoàng Văn Đốt Trường mầm non xã Khoen On 84 / 100
Hồ Thị Lưu Trường Mầm non xã Khoen On 80 / 100
Lèo Thị Hơn Trường mầm non xã Khoen On 86 / 100
Lìm Thị Lê Trường mầm non xã Khoen On 86 / 100
Lò Thị Liên Trường Mầm non xã Khoen On 86 / 100
Lường Thị Dung Trường mầm non xã khoen On 84 / 100
Lường Thị Ngát Trường mầm non xã Khoen On 88 / 100
Lường Thị Tươi Trường mầm non xã Khoen On 76 / 100
Nguyễn Mỹ Hằng Trường mầm non xã Khoen on 88 / 100
Nguyễn thị Thảo Trường Mầm non xã Khoen On 84 / 100
NÙNG THU LUYẾN Trường mầm non xã Khoen On 86 / 100
Quàng Thị Oanh Trường mầm non xã khoen on 80 / 100
Sùng Thị Dủa Trường mầm non xã Khoen On 72 / 100
Tòng Thị Pánh Trường mầm non xã khoen on 88 / 100
Vì Thị Rau Trường mầm non xã Khoen On 82 / 100
Quàng Thị Tuyết Trường mầm non xã Khoen On 80 / 100
Vàng Thị Lốt Trường Mầm non xã Khoen On – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu 86 / 100
Hà Thị Toan Trường mầm non xã Khoen On – Khoen On – Than Uyên – Lai Châu 84 / 100
Cà Thị Minh Trường Mầm non xã Khoen On huyện Than Uyên 68 / 100
Mạ Thị Giới Trường mầm non xã Khoen On huyện Than Uyên 78 / 100
Nguyễn Thị Thái Trường mầm non xã Khoen On- huyện Than Uyên- tỉnh Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Lan Hương Trường Mầm non xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Trần Hải Linh Trường mầm non xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Vàng Thị Nga Trường Mầm Non xã Khun Há – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lo thi lan Truong mam non xa le loi 88 / 100
Điêu Mai Uyên Trường mầm non xã Lê Lợi – Huyện Nậm Nhùn – Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Hòa Trường Mầm non xã Lê Lợi huyện Nậm Nhùn 82 / 100
Chui Thị Cúc Trường mầm non Xã Lê Lợi- Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Chui Thị Diễm Trường Mầm non xã Lê Lợi huyện Nậm Nhùn tỉnh lai châu 82 / 100
Vi Mai Anh Trường Mầm non xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 96 / 100
Điêu Thị Ly Trường Mầm non xã Lê Lợi, Nậm Nhùn, Lai Châu 86 / 100
Mào Thị Hẹn Trường Mầm non xã Mậm Chà 84 / 100
Triệu Thị Phòng Trường Mầm non Xã Manh huyên Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu 82 / 100
Vi Thị Bình Trường Mầm non xã Mồ Sì San phong thổ Lai Châu 66 / 100
Đinh Thị Nga Trường mầm non xã mù cả 70 / 100
Hù Cố Liều Trường Mầm non Xã Mù Cả 80 / 100
Ly Hừ Mé Trường mầm non xã Mù Cả 82 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường mầm non xã Mù Cả 82 / 100
Nguyễn Thị Nga Trường mầm non xã Mù Cả 84 / 100
Pờ Chúy De Trường mầm non xã mù cả 70 / 100
Pờ Mì Lan Trường mầm non xã Mù Cả 82 / 100
Pờ Pờ Mé Trường mầm non Xã Mù Cả 82 / 100
Trang Khờ Nu Trường Mầm Non Xã Mù Cả 80 / 100
Trần Thị Thu Hà trường mầm non xã Mù Cả 80 / 100
Vàng Xè Mơ Trường Mầm Non xã Mù Cả 82 / 100
Khoàng Po Nu Trường mầm non xã mù cả 60 / 100
Lỳ Gió Pư Trường mầm non xã Mù cả 78 / 100
Lỳ Ly Nu Trường Mầm Non Xã Mù Cả 60 / 100
Pờ Gió Nu Trường Mầm Non Xã Mù Cả 78 / 100
Pờ Xì Nu Trường mầm non xã mù cả 82 / 100
Vũ Thị Tâm Trường Mầm non xã Mù Cả – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lò Thị Nghệ Trường mầm non xã Mù Cả, huyện Mường tè, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lò Thị Ái Trường mầm non xã Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu 80 / 100
Hoàng Thị Hốt trường mầm non xã Mường  Khoa 94 / 100
Đào Thị Tâm Trường Mầm non xã Mường Cang 86 / 100
Đặng Thanh Hương Trường Mầm non xã Mường Cang 80 / 100
đỗ thị thúy trường mầm non xã mường cang 72 / 100
Hà Thị Thiên Trường Mầm non xã Mường Cang 88 / 100
Kiều Thị Ly Trường Mầm non xã Mường Cang 64 / 100
Lìm Thị Thơm Trường Mầm non Xã Mường Cang 84 / 100
Lò Thị Tỉnh TRường Mầm non xã Mường Cang 82 / 100
Lò Thị Vân Trường mầm non xã Mường Cang 84 / 100
Lò Thị Vui Trường mầm non xã mường cang 78 / 100
Lữ Thị Thanh Trường Mầm non xã Mường Cang 80 / 100
Mao Thị Hồng Khánh Trường mầm non xã mường cang 86 / 100
Nguyễn Hồng Nhung Trường Mầm non xã Mường Cang 84 / 100
Nguyễn Thị Dung Trường Mầm Non Xã Mường Cang 80 / 100
NGUYỄN THỊ HIỀN Trường Mầm non xã Mường Cang 82 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường Mầm Non Xã Mường Cang 86 / 100
Phạm Thị Tuyết Trường Mầm non xã Mường Cang 82 / 100
Phan Thị Loan Trường Mầm non xã Mường Cang 84 / 100
Trần Thị Thanh Trường mầm non xã Mường Cang 86 / 100
Vàng Thị Quyến Trường Mầm non xã Mường Cang 86 / 100
Vàng Thị Sợi Trường Mầm non xã Mường Cang 86 / 100
Vũ Thị Hải Yến trường mầm non xã mường cang 88 / 100
Khà Thị kim Trường mầm non xã mường cang 84 / 100
Lừ Thị Niệm Trường Mầm non xã Mường Cang 88 / 100
Ngô Thị Khuyến Trường mầm non xã Mường Cang  – huyện Than Uyên- Lai Châu 76 / 100
HÀ THỊ KIM KHUYẾN Trường Mầm non xã Mường Cang huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 82 / 100
Trần Thị Kim Chi Trường Mầm non xã Mường Cang huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 66 / 100
Khuất Thị Hồng Trường mâm non xã mường cang Than Uyên Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Thái Trường mầm non xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Thương Thị Xằm trương Mam Non Xã Mường KHOA 90 / 100
Hoàng Thị Hà Trường Mầm non xã Mương Khoa 88 / 100
Bùi Thị Hiền Trường Mầm non xã Mường Khoa 90 / 100
Bùi Thị Mai Hương Trường Mầm non xã Mường Khoa 88 / 100
Đặng Thị Ngọc Trường Mầm non xã Mường Khoa 86 / 100
Đỗ Thị Hoạt Trường Mầm Non xã Mường Khoa 90 / 100
Hà Thị Lả Trường mầm non xã Mường Khoa 86 / 100
Hán Thị Kiều Anh trường mầm non xã mường khoa 28 / 100
Hoàng nhật thanh Trường mầm non xã mường khoa 82 / 100
Hoàng Thị Hoa Trường mầm non xã Mường khoa 72 / 100
HOÀNG THỊ KHĂM Trường mầm non xã Mường Khoa 84 / 100
Hoàng Thị Nga Trường Mầm non xã Mường Khoa 88 / 100
Lê Thị Giang Trường mầm non xã Mường Khoa 88 / 100
lò thị bạt trường mầm non xã mường khoa 90 / 100
lò thị hiền trường mầm non xã mường khoa 84 / 100
Lò Thị Tình Trường Mầm non xã Mường Khoa 78 / 100
Lò Thị Yên trường mầm non xã mường khoa 86 / 100
Lường Thị Lượng trường mầm non xã mường khoa 92 / 100
Lường Văn Bình Trường mầm non xã Mường khoa 88 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường Mầm non xã Mường Khoa 82 / 100
Nguyễn Thị Phương Trường Mầm non xã Mường Khoa 88 / 100
Nguyễn Thị Phương Minh Trường mầm non xã mường khoa 78 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường mầm non xã Mường Khoa 90 / 100
nguyễn thị thu hồng trường mầm non xã mường khoa 90 / 100
Nguyễn Thị Vĩnh Trường mầm non xã mường khoa 92 / 100
Ninh Thị Kim Hà Trường mầm non Xã Mường Khoa 90 / 100
Phạm Thị Lượng Trường mầm non xã mường khoa 80 / 100
Trần Thị Hồng Nhung Trường Mầm non xã Mường Khoa 84 / 100
Trần Thị Thu Hoai Trường Mầm non xã Mường Khoa 88 / 100
Trần Thu Thủy Trường Mầm non xã Mường Khoa 90 / 100
TRƯƠNG THỊ HƯỜNG trường mầm non xã mường khoa 82 / 100
Phạm Thị Thu Thảo Trường mầm non xã Mường Khoa – Tân Uyên 72 / 100
Vũ Thị Nhàn trường mầm non xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh  Lai Châu 88 / 100
Đoàn Hồng Quyên Trường mầm non xã mường Khoa Huyện Tân Uyên Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Hồ Thị Hường Trường mầm non xã mường khoa huyện tân uyên tỉnh lai châu 74 / 100
Phạm Thị Nhài Trường Mầm non xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh lai châu 84 / 100
Lê Thị Thoa Trường Mầm non xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Lò thị nên Trường mâm non xã mường kim 64 / 100
Bùi Thị Diệu Huyền Trường Mầm non xã Mường Kim 78 / 100
Bùi Thị Thủy Trường mầm non xã Mường Kim 82 / 100
Bùi Thị Thúy Nga Trường Mầm non xã Mường Kim 82 / 100
Chè Thị Thi Trường Mầm Non Xã Mường Kim 78 / 100
ĐÀO THỊ THÙY DƯƠNG Trường mầm non xã Mường Kim 90 / 100
Đinh Thị Hường Trường Mầm non xã Mường Kim 86 / 100
Đoàn Thị Thanh Hải Trường Mầm non xã Mường Kim 90 / 100
Đỗ Thị Mơ Trường Mầm non xã Mường Kim 48 / 100
Hoàng Thị Thắm Trường mầm non xã Mường Kim 74 / 100
Hoàng Thị Thu Hà Trường mầm non xã Mường Kim 88 / 100
Lê Thị Phương Trường Mầm non xã Mường Kim 78 / 100
Lìm Thị Hưởng Trường Mầm non xã Mường Kim 62 / 100
Lò thị đanh Trường mầm non xã mường kim 54 / 100
Lò Thị Lả Trường Mầm Non xã mường Kim 52 / 100
Lò Thị Linh Trường mầm non xã Mường Kim 82 / 100
Lò Thị Thận Trường Mầm non xã Mường Kim 62 / 100
Lò Thị Tuyến Trường mầm Non Xã Mường Kim 56 / 100
Lù Thị Hương Trường mầm non xã Mường kim 46 / 100
Nguyễn Thị Thuý trường mầm non xã Mường Kim 80 / 100
Nguyễn Thị Thúy Hòa Trường Mầm Non Xã Mường Kim 80 / 100
Phạm Thị Tú Anh Trường mầm non xã mường kim 46 / 100
Phùng Ngọc Ánh Trường Mầm non xã Mường Kim 90 / 100
Quàng Thị Lả Trường mầm non xã mường Kim 42 / 100
Soi Thị Thương Trường mầm non xã Mường Kim 82 / 100
Tòng Thị Thảnh Trường mầm non xã Mường Kim 84 / 100
Tòng Thị Thủy Trường Mầm non xã Mường Kim 80 / 100
Trần Thị Lành Trường mầm non xã Mường Kim 86 / 100
Trần Thị Mai Hương Trường mầm non xã mường kim 80 / 100
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Trường Mầm non xã Mường Kim 80 / 100
Vàng Thị Nết Trường mầm non xã mường kim 60 / 100
Vũ Thị Thu Huyền Trường Mầm non xã Mường Kim 84 / 100
Đinh Thị Hiến Trương Mầm non xã Mường Kim 82 / 100
Cầm Thị Banh Trường mầm non xã mường kim 86 / 100
Đỗ Thị Thùy Trường mầm non xã mường kim 78 / 100
Lò Thị Hệ Trường Mầm non xã Mường Kim 86 / 100
Lường Thị Chơm Trường Mầm non xã Mường Kim 86 / 100
Nguyễn Thị Phượng Trường mầm non xã Mường Kim 78 / 100
TÒNG THỊ SON Trường mầm non xã Mường Kim 86 / 100
Vàng Thị Tuyết Trường mầm non xã mường Kim 74 / 100
Nguyễn Thị Kim Thu Trường mầm non Xã Mường Kim – Than Uyên – Lai Châu 82 / 100
Điêu Thị Quỳnh Trường Mầm non xã Mường Kim huyện Than uyên tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lò Thị Nghiêm trường mầm non xã mường kim huyện than uyên tỉnh lai châu 38 / 100
Lò Thị Loan Trường Mầm Non xã Mường Kim huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 56 / 100
Lò Thị Loan Trường Mầm Non xã Mường Kim huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 56 / 100
Phạm thị ngọc ánh Trường mầm non xã mường kim than uyên lai châu 66 / 100
Vũ thị thanh hà Trường mầm non xã mường kim than uyên lai châu 74 / 100
Hà Thị Thao Trường Mầm non xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 84 / 100
LÙ THỊ HẢI Trường mầm non xã Mường Kim. Than Uyên 82 / 100
Bùi Thị Thuỷ Trường Mầm non xã Mường Mít 76 / 100
Đinh Thị Dung Trường mầm non Xã Mường Mít 84 / 100
Hoàng Thị Ngọc Bích Trường mầm non xã Mường Mít 94 / 100
Lý Thị Hậu Trường Mầm Non xã Mường Mít 88 / 100
Nguyễn Khánh Ngọc Trường mầm non xã Mường Mít 88 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường Mầm non xã Mường Mít 78 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường mầm non xã Mường Mít 72 / 100
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường Mầm non xã Mường Mít 80 / 100
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Trường Mầm non xã Mường Mít 82 / 100
Tòng Thị Đăm Trường Mầm non xã Mường Mít 86 / 100
Tô Thị Thủy Trường mầm non xã Mường Mít 88 / 100
Vũ Thị Dăm Trường Mầm non xã Mường Mít 86 / 100
nguyễn thu thuỷ trường mầm non xã mường mít huyện than uyên tỉnh lai châu 94 / 100
An Thị Phượng Trường mầm non xã Mường Mô 74 / 100
Chang Thị Hịch Trường mầm non xã Mường Mô 74 / 100
Chúng Thị Ngoan Trường mầm non xã Mường Mô 78 / 100
Điêu Thị Hằng Trường mầm non xã Mường Mô 80 / 100
Điêu Thị Thứ Trường Mầm Non xã Mường Mô 88 / 100
Điêu Thị Xuân Trường mầm non xã mường mô 74 / 100
Hù Thị Nọi Trường mầm non xã Mường Mô 82 / 100
Hù Thị Von Trường mầm Non xã Mường Mô 78 / 100
Khoàng Thị Lan Trường Mầm non xã Mường Mô 86 / 100
Khoàng Thị Lương Trường mầm non xã mường mô 60 / 100
Khoàng Thị Quỳnh TRường Mầm non xã Mường Mô 86 / 100
Lò Thị Khu Trường Mầm Non Xã Mường Mô 72 / 100
Lò Thị Liệt Trường Mầm Non Xã Mường MÔ 84 / 100
Lường Thị Tươi Trường Mầm non Xã Mường Mô 58 / 100
Lý Thị Chính Trường Mầm non xã Mường Mô 82 / 100
Mào Thị Dư Trường mầm non xã Mường Mô 82 / 100
Mào Thị Kiều Trường Mầm Non xã Mường Mô 80 / 100
Ngần Thị Hoa Trường Mầm Non xã Mường Mô 82 / 100
Nguyễn Thị Minh Châu Trường mầm Non xã Mường Mô 78 / 100
Nguyễn Thị Vân Anh trường mầm non xã Mường Mô 80 / 100
Thùng Thị Thúy Trường Mầm Non Xã Mường Mô 84 / 100
Lường Thị Thoa Trường Mầm Non xã Mường Mô 82 / 100
Vũ Thị Hiền Trường Mầm non xã Mường Mô – Huyện nậm Nhùn- Tỉnh lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thanh Huyên Trường Mầm non xã Mường Mô huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lò Thị Vình Trường Mầm Non xã Mường Mô Nậm Nhùn Lai Châu 82 / 100
Lò Thị Minh Trường mầm non xã mương tè 84 / 100
Dương Thị Thúy Trường Mầm Non xã Mường Tè 80 / 100
Lò Thị Chưởng Trường Mầm Non Xã Mường Tè 88 / 100
Lò Thị Loan Trường Mầm Non xã Mường Tè 88 / 100
Lò Thị Thơ Trường Mầm non xã mường tè 72 / 100
Lỳ phì nu Trường mầm non xã mường tè 76 / 100
Lý Thị Dính Trường Mầm Non Xã Mường Tè 74 / 100
Lý Thị Tiết Trường mầm non xã Mường Tè 84 / 100
Mào Thị Thắm Trường mầm non xã mường tè 48 / 100
Mào Thị Thiết Trường mầm Non xã mường tè 72 / 100
Phìn Thị Đẹp Trường mầm non xã mường Tè 76 / 100
Tống Thị Mạnh Trường Mầm non xã Mường Tè 76 / 100
Tống Thị Nết Trường Mầm Non Xã Mường Tè 82 / 100
Tống Thị Sơn Trường Mầm non xã Mường Tè 86 / 100
Vùi Thị Hàn Trường mầm non xã Mường Tè 76 / 100
Bùi Thị chúc Trường mầm non xã mường tè 88 / 100
Lò thị phượng Trường Mầm non Xã mường tè 72 / 100
Lù Thị Xuyên Trường mầm non xã mường tè 68 / 100
Lỳ Cà Pứ Trường mầm non xã Mường tè 66 / 100
Tống Thị Nhầm Trường Mầm non xã Mường Tè 64 / 100
Nguyễn Thị Thơm Trường mầm non xã Mường Tè huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 74 / 100
Phạm Thị Thanh nga Trường Mầm non xã Mường Tè huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lò Thị Lý Trường Mầm non xã Mường Tè- Huyện Mường Tè- Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Hưu Trường mầm non xã Mường Tè Huyện mường tè, Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Phìn Thị Lướt Trường Mầm non xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 76 / 100
NGUYỄN THỊ HUYỀN Trường Mâm non xã Mường Than 78 / 100
Châu Thị Thên Trường Mầm non xã Mường Than 82 / 100
Đặng Thị Niên Trường Mầm Non xã Mường Than 70 / 100
Đoàn Thị Phương Trường mầm non xã Mường Than 58 / 100
Đỗ Thị Huyền Trường Mầm non xã Mường Than 88 / 100
Đỗ Thị Kim Tuyến Trường Mầm Non xã Mường Than 88 / 100
Đỗ Thị Ninh Trường Mầm non xã Mường Than 70 / 100
Hà Phương Thủy Trường Mầm non xã Mường Than 84 / 100
Hoàng Thị Yến Trường Mầm non xã Mường Than 64 / 100
KIỀU THỊ XUÂN Trường Mầm non xã Mường Than 78 / 100
Lã Thị Hải Yến Trường Mầm non xã Mường Than 86 / 100
Liêu Thị Tiệu Trường mầm non xã Mường Than 72 / 100
Lò Thị Lan Trường Mầm Non xã Mường Than 88 / 100
Lò Thị Sợi Trường Mầm non xã Mường Than 70 / 100
Lò Thị Thủy Trường Mầm non xã Mường Than 78 / 100
Lò Thị Tinh Trường mầm non xã Mường than 70 / 100
Nguyễn Thị Luyến Trường Mầm non xã Mường Than 76 / 100
NGUYỄN THỊ LƯƠNG Trường Mầm non xã Mường Than 74 / 100
Nguyễn Thị Oanh Trường Mầm non xã Mường Than 84 / 100
Nguyễn Thị Thanh hoa Trường Mầm non xã Mường Than 84 / 100
Nguyễn Thị Thoa Trường Mầm non xã Mường Than 70 / 100
Phạm Thị Hải Vân Trường Mầm non xã Mường Than 78 / 100
PHAM THI LAN PHUONG Trường Mầm non xã Mường Than 74 / 100
Phan Thị Ngọc Trường Mầm non xã Mường Than 76 / 100
Phùng Thị Hồng Hiền Trường Mầm non xã Mường Than 86 / 100
QUYỀN THU HOÀ Trường mầm non xã Mường Than 72 / 100
Trần Thị Thuỷ Trường Mầm non xã Mường Than 68 / 100
Vàng Thị Thủy Trường Mầm non xã Mường Than 88 / 100
Vũ Thị Hải Trường mầm non xã Mường Than 82 / 100
Vũ Thị Huyền Trang Trường Mầm non xã Mường Than 80 / 100
VŨ THỊ NHUNG Trường Mầm non xã Mường Than 72 / 100
Vương Lệ Thư Trường Mầm non xã Mường Than 82 / 100
Nguyễn Thị Hòa Trường Mầm non xã Mường Than 90 / 100
Phan Thị Nga Trường Mầm Non xã Mường Than 76 / 100
Vàng thị Lả Trường Mâm non xã Mường Than huyện Than uyen Tỉnh Lai chấu 84 / 100
Hà thị kim nhung Trường mầm non xã Mường than huyện than Uyên tỉnh lai cháu 82 / 100
NGÔ THỊ HẢO Trường Mầm non xã Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 94 / 100
Nguyễn Thị Thùy Trường Mầm non xã Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 76 / 100
Phan Thị Mai Trường Mầm non xã Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 66 / 100
Hoàng Thị Hương Trường Mầm non xã Mường Than- huyện Than Uyên- tỉnh Lai Châu 88 / 100
Hoàng Thị Khuyên Trường Mầm non xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thi Dung Trường mầm non xã nâ.j cần 84 / 100
Đinh Thị Ngọc Dung Trường Mầm non xã Nậm Ban 84 / 100
Hà Thị Châm Trường Mầm non xã Nậm Ban 88 / 100
Lò Thị Thếnh Trường Mầm non xã Nậm Ban 82 / 100
Lò Thị Thưng Trường mầm non xã Nậm Ban 82 / 100
Lý Thị Hoàng Trường Mầm non xã Nậm Ban 84 / 100
TẨN LỞ MẨY Trường Mầm Non xã Nậm Ban 82 / 100
Tòng Thị Hà Trường Mầm non Xã Nậm Ban 72 / 100
vàng khánh hòa Trường Mầm non xã Nậm Ban 78 / 100
Vàng Mì Khe Trường Mầm Non Xã Nậm Ban 86 / 100
Lò Thị ký Trường mầm non xã Nậm ban 56 / 100
Mùa A Câu Trường mầm non xã Nậm Ban 70 / 100
Đinh Thị Vin Trường mầm non xã Nậm Ban – Nậm Nhùn – Lai Châu 54 / 100
Hoàng Thị Ngọ Trường Mầm non xã Nậm Ban Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lý Mì Ba Trường Mầm non xã Nậm Ban- Nậm Nhùn -Lai  Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Hoa Trường mầm non xã nậm ban, huyện nậm nhùn, tỉnh lai châu 50 / 100
Khoàng Thị Thùy Trường Mầm non xã Nậm Ban-huyện Nậm Nhùn-tỉnh Lai Châu 86 / 100
Cầm Thị Vui trường Mầm non xã Nậm Cần 88 / 100
Hà Thị Văn Trường Mầm non xã Nậm Cần 76 / 100
Phạm thị nguyện Trường mầm non xã nậm cần 84 / 100
Tòng Thị Khuyên Trường Mầm non xã Nậm Cần 70 / 100
Trần Thị Thu Trường Mầm non xã Nậm Cần 74 / 100
Trịnh Thị Thu Trường mầm non xã Nậm Cần 74 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường Mầm non xã Nậm Cần 70 / 100
Cầm Thị Nga Trường mầm non xã Nậm Cần huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 72 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hường Trường Mầm Non xã Nậm Cần huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 70 / 100
Đào Thị Hương Trường mầm non xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu 68 / 100
Trương Lệ Thanh Trường Mầm non xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Chúng thị nguyên Trường mầm non xã nậm chà 60 / 100
Phạm Thị Dung Trường Mầm non xã Nậm Chà 78 / 100
Toán Khừ Xó Trường Mầm non xã Nậm Chà 86 / 100
Tòng Thị Anh Trường Mầm non xã Nậm Chà 88 / 100
Tòng Thị Thu Trường Mầm Non Xã Nậm Chà 64 / 100
Trần Thị Tiên Trường mầm non xã Nậm Chà 86 / 100
Vàng Thị Xuyến trường mầm non xã nậm chà 62 / 100
Vàng Văn Anh Trường Mầm Non Xã Nậm Chà 84 / 100
Bùi Thị Hiệu Trường mầm non xã Nậm Chà 86 / 100
Đao Thị Chiêu Trường Mầm Non xã nậm chà huyện nậm Nhùn tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Duyên Trường mầm non xã Nậm chà huyện nậm nhùn tỉnh Lai Châu 68 / 100
Nguyễn Thị Duyên Trường mầm non xã Nậm chà huyện nậm nhùn tỉnh Lai Châu 74 / 100
CHANG THỊ HIỀN Trường mầm non xã Nậm Chà- Nậm Nhùn- Lai Châu 62 / 100
Lò thị hồng Truong mầm non xã nậm hàng 56 / 100
Lò Thị Nhung Trường mâm non xã Nậm Hàng 56 / 100
Lù Thị Thu Trường mâm non xã Nậm Hàng 62 / 100
Đặng Thị Vân Trường Mầm non xã Nậm Hàng 64 / 100
Điêu Thị Diễm Trường mầm non xã nậm hàng 60 / 100
Đinh Thị Tám Trường mầm non xã Nậm Hàng 78 / 100
Hoàng Thị Thu Thuỷ Trường Mầm non xã Nậm Hàng 50 / 100
Khoàng Thị Liên Trường mầm non xã Nậm Hàng 60 / 100
lò thị hương trường mầm non xã nậm hàng 62 / 100
Lò Thị Thâm Trường Mầm Non Xã Nậm Hàng 60 / 100
Lý Thị Nơi Trường mầm non xã Nậm Hàng 54 / 100
LÝ THỊ THÙY Trường mầm non xã Nậm Hàng 74 / 100
Nguyễn Thị Thuỷ Trường Mầm non xã Nậm Hàng 54 / 100
Thào Thị Xe Trường Mầm non xã Nậm Hàng 84 / 100
Trần thị sen Trường mầm non xã nậm hàng 56 / 100
Lò Thị Toán Trường mầm non xã Nậm hàng 48 / 100
Lù Thị Nhung Trường Mầm Non Xã Nậm Hàng 56 / 100
Mào Thị ngớn Trường mầm non xã Nậm hàng 60 / 100
Cang Thị Thảo Trường mầm non xã nậm hàng huyện nậm nhùn tỉnh lai châu 64 / 100
Lò Văn Chiến Trường mầm non xã Nậm Hàng, Nậm Nhùn, Lai Châu 66 / 100
Bùi Thị Lan Trường mầm non xã Nậm Khao 80 / 100
Lò Thị Ngân Trường mầm non xã Nậm Khao 80 / 100
Lò Thị Ngân 1997 Trường mầm non xã Nậm Khao 86 / 100
LÒ THỊ YẾN Trường mầm non Xã Nậm Khao 70 / 100
LòThị Trang Trường mầm non xã Nậm Khao 86 / 100
Nguyễn Thị Xuân Trường mầm non xã Nậm Khao 84 / 100
Chảo Thị Sinh Trường mầm non xã Nậm Khao 70 / 100
Lò Thị Xuyến Trường mầm non xã Nậm Khao 84 / 100
Trần Thị Mừng Trường mầm non xã nậm khao , mường tè, lai châu 66 / 100
Lù Thị Hinh Trường mầm non xã Nậm Khao huyện mường tè 58 / 100
Trần Thị Hạnh Trường mầm non xã Nậm Khao huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lò Thị Sinh Trường mầm non xã Nậm khao huyện mường tè tỉnh Lai Châu 42 / 100
Bùi Thị Dung Trường mầm non xã Nậm Manh 72 / 100
Lò Thị Phiếng Trường Mầm non xã Nậm Manh 60 / 100
Lò Thị Thu Trường Mầm Non Xã Nậm Manh 88 / 100
Tòng Thị Thơ Trường Mầm Non Xã Nậm Manh 86 / 100
Bùi Thị Len Trường mầm non xã Nậm Manh huyện Nậm nhùn Tỉnh lai châu 84 / 100
Hoàng Thị Huyến Trường mầm non xã Nậm Pì 82 / 100
Hoàng Thị Khởi Trường mầm non xã Nậm Pì 72 / 100
Lò Thị Vân Trường Mầm non xã Nậm Pì 72 / 100
Mào Thị Anh Trường mầm non xã nậm pì 64 / 100
Mào Thị Minh Nguyệt Trường mầm non xã Nậm Pì 66 / 100
Nguyễn thị Minh Hậu Trường mầm non xã Nậm Pì 60 / 100
Lù Thị Định Trường Mầm Non Xã Nậm Pì Huyện Nậm Nhùn 70 / 100
Cao Thị Ánh Trường mầm non xã Nậm Sỏ 80 / 100
Đinh thị ân Trường mầm non xã nậm sỏ 56 / 100
Đồng Thị Thêu Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 74 / 100
Hà Thị Đôi Trường mầm non xã Nậm Sỏ 78 / 100
Hà Thị Thơm Trường mầm non xã nậm sỏ 82 / 100
Hà Thị Trang Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 64 / 100
Hà Văn Nâng Trường mầm non xã Nậm Sỏ 70 / 100
Hoàng Thị Chung Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 72 / 100
Kim Thị Tuyết Trường Mầm Non xã Nậm Sỏ 70 / 100
Lò Thị Hoa Trường mầm non Xã Nậm Sỏ 80 / 100
Lò Thị Mai Trường mầm non xã nậm sỏ 66 / 100
Lò Thị Ơn Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 60 / 100
Lò Thị Xuân Trường mầm non Xã Nậm Sỏ 70 / 100
lò văn tủy trường mầm non xã nậm sỏ 60 / 100
Lù Thị Tươi Trường Mầm Non Xã Nậm Sỏ 76 / 100
Lường Thị Thính Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 76 / 100
Lý Thị Xôm Trường mầm non xã Nậm Sỏ 46 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường mầm non xã Nậm Sỏ 74 / 100
Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 78 / 100
Nguyễn Thị Thu Miền Trường Mầm Non xã Nậm Sỏ 72 / 100
Nguyễn Trà Giang Trường mầm non xã Nậm Sỏ 74 / 100
Phạm Ngọc Bích Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 74 / 100
Tòng Thị Hươi Trường mầm non xã Nậm Sỏ 70 / 100
Trịnh Thị Hà Trường Mầm non xã Nậm Sỏ 72 / 100
tòng thị dung trừờng mầm non xã nậm sỏ 68 / 100
Bùi Thị Quỳnh Trường Mầm Non xã Nậm sỏ 46 / 100
Cầm Thị Lệ Trường Mầm non xã Nậm sỏ 62 / 100
Lê Thị Thúy Hằng Trường mầm non xã nậm sỏ 72 / 100
Lò Thị Học Trường mầm non xã Nậm sỏ 58 / 100
La Thị Kiều Trường mầm non xã Nậm Sỏ huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 76 / 100
Hoàng Thùy Nhu Trường mầm non xã Nậm Sỏ huyện tân uyên tỉnh Lai Châu 40 / 100
NGÔTHI HÀ Trường mầm non xã pa ủ 62 / 100
Đinh Thị Thái Trường mầm non xã pa ủ 68 / 100
Hà Thị Chinh Trường mầm non xã pa ủ 78 / 100
Lò Thị Vận Trường mầm non xã pa ủ 84 / 100
LỲ LỲ CHE Trường mầm non xã pa ủ 74 / 100
Bùi Thị Tháp trường mầm non xã pa ủ, 76 / 100
LỲ NHÙ DE Trường Mầm Non Xã Pa Vệ Sủ 80 / 100
Cầm Thị Kim Trường Mầm non xã Pắc Ta 46 / 100
Đặng Thị Vui Trường Mầm non xã Pắc Ta 50 / 100
Đinh Thị Quyết Trường Mầm non xã Pắc Ta 78 / 100
Đinh Thị Thảo Trường Mầm non xã Pắc Ta 68 / 100
Đỗ thị huê Trường mầm non xã pắc ta 72 / 100
Hà thị minh TRƯỜNG MẦM NON XÃ PẮC TA 72 / 100
Hoàng Thị Biên Trường mầm non xã Pắc Ta 74 / 100
Lò Thị Hoa Trường Mầm non xã Pắc Ta 58 / 100
Lò Thị Hoải Trường mầm non xã Pắc Ta 52 / 100
Lò thị oi Trường mầm non xã pắc ta 62 / 100
Lù thị kim oanh Trường mầm non xã pắc ta 72 / 100
Lý Thị Phanh Trường mầm non xã pắc ta 68 / 100
Nguyễn Thị Hồng Thủy Trường Mầm Non xã Pắc Ta 72 / 100
Nguyễn Thị Huế Trường mầm non xã Pắc Ta 58 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường mầm non Xã Pắc Ta 66 / 100
Nguyễn Thị Kim Thoa Trường Mầm non xã Pắc Ta 36 / 100
Nguyễn Thị Thu Trang Trường Mầm Non Xã Pắc Ta 76 / 100
Nguyễn Thị Thuận Trường mầm non xã pắc ta 78 / 100
NÙNG THANH THUỶ Trường mầm non xã Pắc Ta 74 / 100
Phạm Thị Mai Trường Mầm non xã Pắc Ta 76 / 100
Phan thi kim len Trường mầm non xã pắc ta 78 / 100
Tòng Thị Lả Trường mầm non xã pắc Ta 46 / 100
Trần Thị Tuyết Trường Mầm non xã Pắc Ta 58 / 100
Vũ Thị Sim Trường Mầm non xã Pắc Ta 44 / 100
Lò Thị nú Trường mầm non xã Pắc ta 72 / 100
kim Tố Lan Trường mầm non xã Pắc Ta – tân uyên – lai châu 44 / 100
Phan Thị Ngọc Ánh Trường mầm non xã pắc ta huyện tân uyên – lại châu 78 / 100
Trương Thị Lan Anh Trường mầm non xã pắc ta huyện tân uyên tỉnh lai châu 40 / 100
Cầm Thị Giót Trường mầm non xã pha mu 82 / 100
Cầm Thị Giót Trường mầm non xã pha mu 84 / 100
Cầm Thị Vượng Trường Mầm non xã Pha Mu 88 / 100
Đàm Thị Vân Trường mầm non xã Pha Mu 86 / 100
Hà Thị Lan Trường Mầm non xã Pha Mu 78 / 100
Hà Thị Mỳ Trường mầm non xã Pha Mu 72 / 100
Hoàng Thị Mây Trường mầm non xã Pha mu 72 / 100
Kháng Thị Sư Trường mầm non xã Pha Mu 86 / 100
Lìm Thị Hoa Trường mầm non xã Pha Mu 86 / 100
Lò Thị Lả Trường Mầm non Xã Pha Mu 74 / 100
Trần Thị Thuý Hằng Trường Mầm non xã Pha Mu 80 / 100
hoàng thị dung trường mầm non xã pha mu, huyện than uyen 68 / 100
Lò Thị Bẩy Trường mầm Non xã Phìn Hồ 58 / 100
Bùi Thị Thúy Ngân trường mầm non xã Phúc Khoa 84 / 100
Đoàn Thị Yến Trường Mầm non xã Phúc Khoa 84 / 100
Đỗ Thị Hạnh Trường Mầm non xã Phúc Khoa 90 / 100
Hồ Thị Thu Phương Trường Mầm non xã Phúc Khoa 86 / 100
Lò Thị Thoat Trường Mầm Non xã Phúc Khoa 88 / 100
Lục Ngọc Thuý trường mầm non xã phúc khoa 76 / 100
nguyễn thị hạnh trường mầm non xã phúc khoa 84 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường Mầm non xã Phúc Khoa 82 / 100
Nguyễn Thị Linh Trường Mầm non xã Phúc Khoa 90 / 100
Nguyễn Thị Minh Trường mầm non xã Phúc Khoa 92 / 100
Nguyễn Thị Phương Trường mầm non xã phúc khoa 86 / 100
Nguyễn Thị Xuân Trường mầm non xã Phúc khoa 88 / 100
Phạm thị hằng Trường mầm non xã phúc khoa 78 / 100
Phạm Thị Thúy Trường Mầm non xã Phúc Khoa 88 / 100
Trần Thị Trang Trường mầm non xã Phúc Khoa 90 / 100
Vì Thị Biên Trường Mầm non xã Phúc Khoa 88 / 100
Đặng Thị Lan Trường Mầm non xã Phúc Khoa 86 / 100
Tạ Thị Luyến Trường Mầm non xã Phúc khoa 76 / 100
Trần Thị Hậu Trường Mầm non xã Phúc Khoa 86 / 100
Hoàng Thị Thúy Trường mầm non xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên 84 / 100
Phan Thị Tố Loan Trường Mầm non xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên 88 / 100
Đinh Thị Minh Thanh Trường Mầm non xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Mai Thị Bích Liên Trường Mầm non xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường mầm non xã phúc khoa, huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu 94 / 100
Phạm Thị Hương Trường Mầm non xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Giang Thị Son Trương mầm non xã phúc than 74 / 100
Lìm Thị Thiêm Trường mâm non xã Phúc Than 82 / 100
Bùi Thuỳ Ngân Trường Mầm non xã Phúc Than 84 / 100
Châu Thị Chuyện Trường mầm non xã phúc than 66 / 100
Châu Thị Lả Trường mầm non xã Phúc Than 76 / 100
Chè Thị Thơm Trường mầm non xã phúc than 80 / 100
Đào Thị Hiên Trường mầm non xã phúc than 82 / 100
Đào Thị Phúc Trường Mầm Non xã Phúc Than 84 / 100
Đào Thị Phương Trường mầm non xã Phúc Than 76 / 100
Đào Thị Thuỳ Trường mầm non xã Phúc Than 92 / 100
Đào Thuỳ Nhạn Trường Mầm non xã Phúc Than 82 / 100
Đỗ Thị Hoa Trường Mầm non xã Phúc Than 74 / 100
Giàng Thị Nui Trường Mầm non xã Phúc Than 90 / 100
Hà Thị Lả Trường mầm non xã Phúc Than 86 / 100
Hoàng Thi Mo Trường mầm non xã Phúc Than 86 / 100
KHỔNG HỒNG THƯƠNG Trường mầm non xã Phúc Than 74 / 100
Lìm Thị Hợp trường mầm non xã Phúc Than 84 / 100
Lò Thị Hương Trường Mầm non xã Phúc Than 82 / 100
Lò Thị Loan Trường Mầm non xã Phúc Than 82 / 100
Lò Thị Thạnh Trường mầm non xã phúc than 76 / 100
Lò Thị Tơ Trường mầm non xã phúc than 56 / 100
Lù Thị Đếm Trường Mầm non xã Phúc Than 82 / 100
Lữ Thị Hoa Trường Mầm Non Xã Phúc Than 68 / 100
Ngần Thị Phẩm Trường Mầm non xã Phúc Than 74 / 100
NGUYỄN THỊ HẢI Trường Mầm non xã Phúc Than 72 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường mầm non xã Phúc Than 82 / 100
Nguyễn Thị Hồng Trường Mầm non xã Phúc Than 86 / 100
Nguyễn Thị Huế Trường mầm non xã Phúc Than 84 / 100
NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Trường mầm non xã Phúc Than 84 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường Mầm non xã Phúc Than 82 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường Mầm non xã Phúc Than 84 / 100
Nguyễn Thị Tâm Trường mầm non xã Phúc Than 78 / 100
Nguyễn Thị Tâm Trường mầm non xã Phúc Than 84 / 100
Nguyễn Thị Thu Huyền Trường mầm non xã Phúc Than 80 / 100
Nguyễn Thị Thuỳ Trường mầm non xã Phúc Than 86 / 100
Nguyễn Thị Yến Trường Mầm non xã Phúc Than 78 / 100
Phạm thị trang Trường mầm non xã phúc than 64 / 100
Phan Huyền Trang Trường mầm non xã Phúc Than 88 / 100
Phan Thị Định Trường Mầm Non xã phúc than 34 / 100
Phan Thị Sơn Trường mầm non xã phúc than 80 / 100
Phan Thị Thịnh Trường mầm non xã Phúc Than 90 / 100
Tòng Thị Thanh Trường mầm non xã Phúc Than 56 / 100
Vũ Thị Kim Tuyến Trường mầm non xã phúc Than 84 / 100
Vũ Thị Thúy Trường mầm non xã Phúc Than 70 / 100
Hồ Thị Quỳnh Trường mầm non xã phúc than 80 / 100
Lò Thị Dâm Trường Mầm Non xã phúc than 84 / 100
Lò Thị Hưởng Trường mầm non xã Phúc Than 76 / 100
Lò Thị Luyến Trường Mầm non xã Phúc Than 80 / 100
Tòng Thị Diên Trường mầm non xã Phúc than 70 / 100
Tòng Thị Nhật Trường mầm non xã phúc Than 80 / 100
Trần Thị Thu Hoa Trường Mầm non xã Phúc Than – Than Uyên 78 / 100
Cầm Phương Nhung Trường mầm non xã Phúc Than – Than uyên 84 / 100
Nguyễn Thị Thuỳ Trường mầm non xã phúc than huyện than Uyên lai châu 76 / 100
Hà Thị Ngọc Hà Trường Mầm Non xã Phúc Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lò Thị Lải Trường mầm non xã phúc than huyện than uyên tỉnh lai châu 76 / 100
Lò Thị Sáng Trường Mầm non xã Phúc Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 80 / 100
Lường Thị Hồng Trường mầm non xã phúc than huyện than uyên tỉnh lai châu 80 / 100
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Trường mầm non xã Phúc Than, huyện Than Uyên 96 / 100
Hà Thị Quyên Trường mầm non xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Tỉnh Lai Châu 64 / 100
Phạm Thị Hằng Trường Mầm non xã Phúc Than.Than Uyên.Lai Châu 84 / 100
Lù Thị Nguyệt Trường Mầm non xã Pú Đao 82 / 100
Nguyễn thị ngọc hân Trường mầm non xã pú đao 80 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Hân Trường mầm non xã Pú Đao huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu 58 / 100
Hoàng Thị Loan Trường Mầm non xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu 78 / 100
Lỳ Nhù De Trường mầm non xã Tá Bạ 84 / 100
Chang Xì Mư Trường mầm non xã Tá Bạ 84 / 100
Vũ Thị Huyền Trương mâm non xã ta gia 86 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường mâm non xã ta gia 82 / 100
Nguyễn Thị Châm Trường mầm non xa Ta Gia 84 / 100
Bùi Thị Huyền Diệp Trường mầm non xã Ta Gia 88 / 100
Điêu Thị Quyết Trường Mầm non xã Ta Gia 88 / 100
Đỗ Thị Yên Trường mầm non xã ta gia 88 / 100
Hà Thị  Nhâm Trường mầm non xã Ta Gia 74 / 100
Hà Thị Khuyên Trường Mầm non xã Ta Gia 84 / 100
Hà Thị Xuân Trường mầm non xã Ta Gia 78 / 100
Hoàng Thị Nhung Trường mầm non xã Ta Gia 86 / 100
Khà Thị Phiên Trường mầm non xã Ta Gia 78 / 100
LÒ THỊ GIÓT Trường mầm non xã Ta Gia 88 / 100
Lò Thị Xanh Trường Mầm non xã Ta Gia 80 / 100
Nùng Thị Thắm Trường mầm non Xã Ta Gia 86 / 100
Phạm Thị Hà Trường Mầm non Xã Ta Gia 88 / 100
Phạm Thị Loan Trường Mầm non xã Ta Gia 88 / 100
Phùng Thị Ninh Trường Mầm non xã Ta Gia 76 / 100
Thèn Thị Nhung Trường mầm non xã Ta Gia 84 / 100
Trần Thị Đào Trường Mầm non xã Ta Gia 86 / 100
Trương Thị Phện Trường Mầm non xã Ta Gia 82 / 100
vũ Thị Sau trường mầm non xã Ta Gia 80 / 100
Đinh Thị Kim Niên Trường Mầm Non xã Ta Gia 78 / 100
Lò Thị Cơi Trường mầm non xã ta gia 82 / 100
Lò Thị Việt Trường mầm non xã Ta Gia 82 / 100
Nguyễn Thị Hồng Quyên Trường Mầm non xã Ta Gia 74 / 100
Tòng Thị Tuyết Trường Mầm non xã Ta Gia 86 / 100
Hồ Thị Loan Huệ Trường mầm non xã Ta Gia – huyện Than Uyên – Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Luyện Trường Mầm non xã Ta Gia . huyện Than Uyên. Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Khuất Thị Phương Trường mầm non xã Ta Gia huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Phương Trường mầm non xã Ta Gia huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 86 / 100
Sầm Thị Thạnh Trường Mầm non xã Ta Gia huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 88 / 100
Đinh Thị Lượng trường mầm non xã ta gia huyện than uyên. tỉnh lai châu 82 / 100
Hà Thị Chinh Trường Mầm non xã Tà Hừa 76 / 100
Hoàng Thị Dung Trường Mầm non xã Tà Hừa 86 / 100
Lò Thị Linh Trường Mầm non xã Tà Hừa 82 / 100
Lò Thị Yêu Trường mầm non xã Tà Hừa 86 / 100
Lừ Thị Nhung Trường Mầm non xã Tà Hừa 82 / 100
Mào Văn Hoạt Trường Mầm non xã Tà Hừa 68 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường mầm non xã Tà Hừa 76 / 100
Trần Thị Ánh Trường mầm non xã Tà Hừa 80 / 100
Lò Thị Thiên Trường mầm non Xã Tà Hừa 42 / 100
Hà Thị Chung Trường mầm non xã Tà Hừa huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Phạm Thị Xuân Trường Mầm non xã Tà Hừa, huyện Than Uyên 88 / 100
Đỗ Thị Minh Thùy Trường mầm non xã Tà Hừa. 94 / 100
Lò Thị Thiên Trường mầm non Xã Tà Hừa-Huyện Than Uyên- Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Phạm Thị Hào Trường mầm non xã Tả lèng 84 / 100
Lê  Kim Anh Trường mầm non xã Tà Mít 84 / 100
Lê Thị Hường Trường Mầm non xã Tà Mít 92 / 100
Lò Thị Nhất trường mầm non xã tà mít 70 / 100
lù thị lan trường mầm non xã tà mít 78 / 100
Nguyễn Thị Thúy Ngần Trường mầm non xã Tà Mít 78 / 100
lò thị sao Trường mầm non xã Tà Mít, huyện Tân Uyên 78 / 100
Phùng Thị Thùy Dương Trường Màm non xã Tà Mung 84 / 100
Bùi Thị Thu Hiền Trường Mầm non xã Tà Mung 86 / 100
Bùi Thu Hằng Trường mầm non xã Tà Mung 84 / 100
Cầm Thị Quý Trường mầm non xã Tà Mung 82 / 100
Đặng Hồng Nhung Trường mầm non xã Tà Mung 70 / 100
Đỗ Thị Quỳnh Trường mầm non xã Tà Mung 88 / 100
Đỗ Thị Thành Trường Mầm Non Xã Tà Mung 76 / 100
Hoàng Thị Kim Anh Trường mầm non xã tà mung 66 / 100
Khà Thị Nít Trường Mầm non Xã Tà Mung 68 / 100
Lìm Thị viên Trường mầm non xã Tà Mung 80 / 100
Lò Ngọc Lan Trường mầm non xã Tà Mung 80 / 100
Lò Thị ánh Trường Mầm non xã Tà Mung 82 / 100
Lò Thị Bến Trường mầm non xã Tà Mung 58 / 100
LÒ THỊ THẢO Trường Mầm Non Xã Tà Mung 68 / 100
Lò Thị Thân Trường mầm non xã Tà Mung 88 / 100
Lò Thị Thương Trường mầm non xã tà mung 72 / 100
Lò Thị Xơm Trường Mầm Non Xã Tà Mung 82 / 100
Lường Thị Hiệu Trường Mầm Non Xã Tà Mung 90 / 100
Mùa Thị Hụa Trường Mầm Non Xã Tà Mung 82 / 100
Ngần Thị Phiềng Trường mầm non xã Tà Mung 80 / 100
Nguyễn Thị Lựu Trường mầm non xã Tà Mung 78 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường mầm non xã Tà Mung 80 / 100
Phan thị thu hiền Trường mầm non xã tà mung 82 / 100
Thèn Thị Oanh Trường mầm non xã Tà mung 86 / 100
Tòng Thị Sơn Trường mầm non xã Tà Mung 82 / 100
Vũ Thị Mai Trường Mầm Non Xã Tà Mung 78 / 100
Hà Thị Hoa Trường mầm non xã Tà Mung 76 / 100
Lò Thị Oanh Trường Mầm non xã Tà Mung 76 / 100
Mùa thị súa Trường mầm non xã tà mung 82 / 100
Vũ Thị Tho Trường mầm non xã Tà mung 72 / 100
Đoàn Thị Thanh Phúc TRường Mầm non xã Tà Mung, Than Uyên, Lai Châu 86 / 100
Sùng Thị Mỷ Trường mầm non xã Tả Ngảo 64 / 100
Tẩn Mí Sếnh Trường mầm non xã tả ngảo 68 / 100
Lỳ Xì Xứ Trường mầm Non Xã Tà Tổng 82 / 100
TÒNG THỊ MINH trường Mầm non xã Tà Tổng 76 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Trường mâm non xã thân thuộc 78 / 100
Đoàn Thị Mến Trường mầm non xã Thân Thuộc 82 / 100
La Thị Linh Trường mầm non xã Thân Thuộc 62 / 100
Lò Thị Mới Trường Mầm non xã Thân Thuộc 60 / 100
Lò Thị Quy Trường Mầm non xã Thân Thuộc 66 / 100
Nguyễn Hiền Lương Trường Mầm non xã Thân Thuộc 94 / 100
Nguyễn Thị kim Liên Trường mầm non xã thân thuộc 76 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường mầm non xã Thân Thuộc 74 / 100
Tòng Thị Tem Trường Mầm non xã Thân Thuộc 56 / 100
Trần Thị Thoa Trường Mầm non xã Thân Thuộc 72 / 100
Nguyễn Thị phúc Trường mầm non xã thân thuộc 60 / 100
Sùng Thị Dúa Trường mầm non xã Thân Thuộc 52 / 100
Trần Thị Hạnh Trường mầm non xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 80 / 100
Giàng Thị Điệp Trường mầm non xã Thân Thuộc Huyên Tân Uyên tỉnh Lai Châu 62 / 100
Phạm Thị Chuyên trường mầm non xã thân thuộc tân uyên lai châu 74 / 100
Đinh Thị Phượng Trường Mầm non xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Hà Thị Điến Trường Mầm Non xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Sì pó xè Trường mầm non xã Thu Làm – Mường tè – Lai Châu 72 / 100
Chang Xè De Trường mầm non xã Thu Lũm 68 / 100
Chu Nhù De Trường Mầm Non Xã Thu Lũm 68 / 100
Chu Nhù Pứ Trường mầm non Xã Thu Lũm 62 / 100
Lỳ Mó Xó Trường Mầm Non Xã Thu Lũm 58 / 100
Lê Thị Huyền Trường mầm non xã Thu Lũm 90 / 100
Trương Thị Sy Trường mầm non xã Thu Lũm huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 80 / 100
Lò Thị Dung Trường mầm non xã Trung Chải 76 / 100
Nguyễn Thị Hằng Nga Trường mầm non xã Trung Chải 76 / 100
NGUYỄN THỊ HỒNG TÂN Trường mầm non xã Trung Chải 84 / 100
Nguyễn Thị Yến Trường mầm non xã trung chải 56 / 100
Vũ Thị Hải Bình Trường Mầm non xã Trung Chải 80 / 100
Vũ Thị Thu Dung Trường mầm non xã Trung Chải 82 / 100
Phạm Thị ngân Trường mầm non xã Trung chải 96 / 100
Vàng Thị Ánh Trường Mầm non xã Trung Chải – huyện Nậm Nhùn – tỉnh Lai Châu 72 / 100
Tao Thị Thân Trường mầm non xã Trung chải Huyện Nậm Nhùn 60 / 100
Đỗ Thị Hương Lan Trường mầm non xã Trung Chải Huyện Nậm Nhùn Tỉnh Lai Châu 62 / 100
Hồ Thị Huyền Trường mầm non xã Trung Chải huyện nậm nhùn tỉnh lai châu 64 / 100
Quàng Thị Thanh Trường mầm non xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu 72 / 100
Bàn Thị Hiền Trường mầm non xã Trung Đồng 74 / 100
Cầm Thị Hịa Trường mầm non xã Trung Đồng 82 / 100
Đỗ Thị Bạch Tuyết Trường mầm non xã Trung Đồng 78 / 100
Hà Thị Châu trường mầm non xã trung đồng 84 / 100
Hoàng Thị Hoa Trường mầm non xã Trung Đồng 74 / 100
Hoàng Thị Khánh Trường Mầm non xã Trung Đồng 80 / 100
Lại thị lợi Trường mầm non xã trung đồng 64 / 100
Lại Thị Trang Trường mầm non xã Trung Đồng 78 / 100
Lê Thị Thoa Trường Mầm non xã Trung Đồng 66 / 100
Lò Thị Nga Trường Mầm non xã Trung Đồng 64 / 100
Lò Thị Quyết Trường Mầm non xã Trung Đồng 74 / 100
Lù Thị Ngân Trường mầm non xã Trung Đồng 88 / 100
Phạm Thị Thu Hiền Trường Mầm non xã Trung Đồng 80 / 100
Phan Thị Thoa Trường mầm non xã Trung Đồng 86 / 100
Tòng Thị Hạnh Trường mầm non xã Trung Đồng 90 / 100
Tòng Thị Quê Trường Mầm non xã Trung Đồng 62 / 100
Vũ Thị Kim Thoa Trường Mầm non xã Trung Đồng 86 / 100
Dương Thị Diến Trường mầm non xã Trung Đồng 76 / 100
Bùi Thị Thuận Trường mầm non xã Trung Đồng  huyện Tân Uyên tỉnh Lai  Châu 78 / 100
Lò Thị Ơm Trường mầm non xã Trung Đồng huyện Tân Uyên 78 / 100
Vũ Thị Ngát trường mầm non xã trung đồng huyện tân uyên lai châu 78 / 100
PHẠM THỊ THU XUÂN Trường Mầm non xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Phan Thị Ánh Tuyết Trường Mầm non xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Linh Trường Mầm non xã Trung Đồng,Tân Uyên,Lai Châu 82 / 100
Chu Lỳ De Trường mầm non xã vàng san 80 / 100
Lò Thị Lỷ Trường mầm non xã. Bum nưa 76 / 100
Lò Thị Hoàng Trường Mầm NonXã Tà Hừa 86 / 100
Hoàng Thị Tố Nga Trường mầm Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 74 / 100
Quách Thị Hằng Trường Mầm Sì Lở Lầu, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 64 / 100
Tống Thị Tim Trường mâm xã bum nưa 74 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường Mâmg non Mường So 70 / 100
Tô hồng điệp Trường mầmnon xã hố mít 56 / 100
Teo Thị Dương trường mần non bản lang 86 / 100
Nguyễn Thị Vân Trường mần non Bình Lư 78 / 100
Phạm thi thuy ha Trường mần non bình minh 68 / 100
Lù Thị Động Trường mần Non Bum tở 64 / 100
Xu thị thùy Trường mần non dào san 70 / 100
Trần Thị Nguyên Trường mần non Đoàn Kết 86 / 100
Nguyễn Thị Khánh Trường mần non Đông phong thành phố lai châu 72 / 100
Nguyễn Thị Cúc Trường Mần Non Hoa Ban – Thành Phố Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Thanh Trường mần non huổi Luông 80 / 100
Lưu Thị Dương Trường Mần Non ma Li Pho 74 / 100
Đao Thị Đợi Trường mần non nậm 64 / 100
Khoàng Hà Pơ Trường Mần Non Nậm Chà 66 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường Mần non Nậm Tăm – Sìn Hồ – Lai Châu 86 / 100
Vi Thị Xuân Trường mần non Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ 78 / 100
Chu Thị Thu Phương Trường Mần non Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 64 / 100
Lù Thị Dòn Trường Mần Non Pa Vệ Sủ 82 / 100
Lù Thị Nhiên Trường mần non Pú Đao 82 / 100
nguyễn thị thuỷ trường mần non sao sáng 78 / 100
Khoàng Thị Hà trường mần non sin suối hồ 80 / 100
Hà Thu Huyền Trường Mần non số 1 Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 92 / 100
Hà Hồng Chiêm Trường Mần non số 2 thị trấn Tân Uyên 82 / 100
Phan Thị Hà Trường mần non số 2 TT Tân uyên 80 / 100
Phạm thị Tám Trường mần non Tà Tổng 82 / 100
Lò Thị Tú Trường Mần non thị trấn 74 / 100
Nguyễn Thị Thu Hương trường mần non thị trấn Mường Tè Lai Châu 74 / 100
Hoàng Thị Lụa Trường mần non Xã Mù Cả 78 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường Mần Non Xã Mường Camg 64 / 100
Vũ Thị Trọng Trường Mần Non xã Mường Kim 82 / 100
Đoàn Thị Thảo trường mần non xã nậm sỏ 82 / 100
Tòng Thị Mai Trường Mần Non xã Nậm Sỏ 90 / 100
Nguyễn Thị Thảo Trường Mần Non xã phúc khoa 88 / 100
Tòng Thị Nhung Trường mần non xã Phúc Than 80 / 100
Tống Thị Thiện Trường Mần Non xaz Mường Tè 74 / 100
nguyễn thị lương trường mannonban bo 66 / 100
Vũ Thị Hường Trường MMầm Non Khổng Lào 84 / 100
Ma Thị Liên Trường mmf on xã Hố Mít 66 / 100
Lê thị dung Trường mn bản bo 70 / 100
Ngô thị thùy Trường MN bản bo 72 / 100
Phùng thị Phương Thanh Trường MN Bản Bo 86 / 100
Dong Thi Hien Truong MN Ban Lang 76 / 100
Lê Thị Thắm Trường MN Bản Lang 76 / 100
Phạm Thanh Huyền Trường mn bình minh 66 / 100
Hoàng Thị Huyền Trường MN Bình Minh TP Lai Châu 66 / 100
Lê Thị Thuật Trường Mn Can Hồ 84 / 100
Lò Thị Ậy Trường Mn Can Hồ 84 / 100
Thào Thị Mẩy Truơng MN Dào San 76 / 100
Hầu thị vân Trường mn dào san 80 / 100
Trần Thị Tuyết Anh Trường MN Dào San 86 / 100
Quách Thị Thu Huyền Trường MN Đoàn Kết . Tp Lai Châu 92 / 100
Lê Thị Yên Trường MN Hồ Thầu 86 / 100
TRẦN THUỲ LINH TRƯỜNG MN HOA BAN 82 / 100
Phạm Thị Thu Hằng Trường MN Hoa Ban – TP Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Mai trường Mn Hoa Ban TT Phong Thổ, huyện Phong thổ,tỉnh Lai Châu 66 / 100
Mai Thị Nhân Trường MN Hoa Ban, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 94 / 100
Nguyễn Thị Phượng Trường MN Hoa Hồng 72 / 100
Trần Thương Thương Trường MN Hoa Hồng TP Lai Châu 84 / 100
Vùi Thị Ngọc Lan Trường MN Hoa Hồng- TP Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường mn hoa sen 70 / 100
Trần Thị Thảo Trường MN Hoa Sen 68 / 100
HÀ THỊ THANH Trường MN Hoa Sen _ TPLC 76 / 100
Lò Thị Nguyệt Trường MN Hoa Sen Thành phố Lai Châu 66 / 100
Kiều Thị Huê trường MN Hoang Thèn 84 / 100
Phạm Thị Ngọc Trường MN Huổi Luông 80 / 100
Từ Thị Thùy Linh TRường MN Huổi Luông Phong Thổ Lai Châu 84 / 100
Vương Thúy Hằng Trường MN Khổng Lào 78 / 100
Phùng Thị Ngát Trường MN Khun Há, xã Khun Há, huyện Tam Đườ 80 / 100
Lừ Thị Hà Trường Mn Làng Mô, Sìn Hồ, Lai Châu 82 / 100
Quách Thị My Trường MN Ma Quai 80 / 100
Lê Thị Thắm Trường MN Mường Cang 68 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường Mn Mường Khoa 86 / 100
Trang Thị khé Trường MN nậm cuổi 72 / 100
Hà Thị Du Trường MN Nậm Hăn 60 / 100
Quàng Văn Phong Trường MN Nậm Hăn 70 / 100
Trần Thị Hạnh Trường MN Nậm Loong  Thành phố Lai Châu 62 / 100
Lê Thị Hợp Trường MN Nậm Loỏng – Thành Phố Lai Châu 54 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường MN Nậm Tăm 88 / 100
Nguyễn Thị Lan Phương Trường MN Nậm Xe, xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 70 / 100
Nguyễn Thị Dịu Trường MN Phăng Sô Lin, Sìn Hồ 76 / 100
Vũ Thị Huế Trường MN Phìn Hồ 62 / 100
Ngô Thị Tình Trường Mn pu sam cap 64 / 100
Lê Thu Hiền Trường MN Quyết Tiến 80 / 100
Nguyễn ngọc lan Trường mn san thàng 52 / 100
Trần Thị Tình Trường MN San Thàng 56 / 100
Lò Thị Vượng Trường MN Sin Suối Hồ 88 / 100
Trần Thị Trang Trường MN số 1 thị trấn Tân Uyên 82 / 100
Phạm Thị Mến Trường Mn số 1 thị trấn Tân Uyên-Tân Uyên- Lai Châu 88 / 100
Đỗ Thị Ngọc TRƯỜNG MN SỐ 1 TT TÂN UYÊN 78 / 100
HÀ MAI PHƯƠNG TRƯỜNG MN SỐ 1 TT TÂN UYÊN 76 / 100
Nguyễn Thị Minh Châm Trường MN số 2 TT Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 76 / 100
Phạm Thị Thu trường MN Sơn Bình 70 / 100
Teo Thị Giang Trường MN Sùng phài 74 / 100
Bùi Thị Hà Trường MN Tả Lèng 78 / 100
Trần Thị Lịch Trường MN Tả Lèng 82 / 100
Đỗ thị hà Trường MN Tả Phìn xã Tả Phìn 70 / 100
Trần Thị Tố Uyên Trường MN Tân Phong 86 / 100
Đỗ Thị Kim Thanh Trường MN Tân Phong- Thành phố Lai Châu 78 / 100
Lưu Thị Yến Trường MN Tân Phong TP Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Ngọc Lan Trường mn Thành Phố Lai Châu 72 / 100
Hứa Thị Châm trường MN Thèn Sin 80 / 100
Tòng Thị Bảy Trường MN Thèn Sin 88 / 100
Lý Thị Yên Trường MN Thị Trấn 80 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường MN Thị Trấn Sìn Hồ 84 / 100
Đào Thị Dịu Trường MN thị trấn Than Uyên 76 / 100
Đinh Thị Thu Hương Trường MN thị trấn Than Uyên 74 / 100
Nguyễn Thị Ngân Trường MN trung Đồng 56 / 100
Nguyên Thị Duyên Trương MN Tủa Sín Chải 86 / 100
Hoàng Thị Miên Trường MN Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Má thị nhung Trường MN Vàng Ma Chải 60 / 100
Hoàng Mỹ Duyên Trường MN Vàng Ma Chải- Phong Thổ- Lai Châu 76 / 100
Hoàng Thị Yến Trường MN xã Can Hồ 74 / 100
Bùi thị hương Trường mn xã ka lăng 76 / 100
Hà Thị Ui Trường MN xã Khoen On 86 / 100
ĐỖ THỊ THU Trường MN xã Mường Khoa 86 / 100
Trần Thị Hồng Thắm Trường MN xã Mường Tè 78 / 100
Lò Thị Vượng Trường Mn Xã Mường Tè 84 / 100
Nguyễn Thu Hồng Trường MN xã Mường Tè huyện Mường Tè 74 / 100
Đỗ Thị Hiền Trường MN xã Mường Than 72 / 100
Lê Thị Thanh Bình Trường MN xã Mường Than 78 / 100
Lê Thị Thương Trường MN xã Mường Than 76 / 100
Nguyễn Thị Lương Trường MN xã Nậm Khao 72 / 100
Lò Thị Inh Trường MN xã Nậm Sỏ 58 / 100
Hà Thị Ngọc Bích Trường MN xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên 84 / 100
Triệu Thị Tám Trường MN xã Phúc Than 78 / 100
Phạm Đình Nhượng Trường MN xã Ta Gia huyện Than Uyên tỉnh Lai Chau 82 / 100
Lò Văn Chiến Trường MN xã Tà Hừa 88 / 100
hoàng thị phương trường MN xã Tà Hừa Huyện Than uyên 78 / 100
Tòng Thị Nhinh Trường mn xã tà mung 76 / 100
Nguyễn thị cẩm tú Trường mn xã thân thuộc huyện tân uyên tỉnh lai châu 76 / 100
Bùi Thị Nga Trường MN xã Thu Lũm 78 / 100
Tao Thị Yên Trường MN xã Thu Lũm huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 90 / 100
LÒ THỊ NGÂN Trường MN Xã Trung Đồng 74 / 100
Vàng Thị Nam Trường nầm non dào san xã dào san huyện phong thổ tỉnh Lai Châu 80 / 100
Trân thị nhung Trường nâm non họa mi 54 / 100
Lò Thị Hặc Trường nầm non Khun Há 82 / 100
Bàn Thị Thủy Trường nTiểu học Nậm Tăm Sìn Hồ Lai Châu 82 / 100
NGuyễn NHư Ý Trường PDB HCS Nậm Cha 88 / 100
Vàng Văn Lải Trường PDTBTB TH&THCS SỐ 2 BẢN LANG 82 / 100
Điêu Thị Vị Trường PDTDBT TH XÃ NẬM HÀNG 82 / 100
Hoàng Trương Dương Trường PHDTBT TH xã Khoen On 80 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường phổ Thông dân tộc bán trú thcs Khun Há 84 / 100
Hoàng Văn Thanh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học 62 / 100
Mào Thị Đoàn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học  Phăng Sô Lin Sìn Hồ Lai Châu 82 / 100
Phạm Thị Yến trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Bo 78 / 100
Bùi Thị Thùy Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Dào San 86 / 100
DƯ VĂN NHO trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học dào san 64 / 100
Đặng Thị Thanh Huệ Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Dào San 82 / 100
Nguyễn Văn Kiên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Dào San 74 / 100
Vũ Thị Cuối Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Dào San 62 / 100
Hoàng Thị Kim Oanh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huổi luông 86 / 100
Pờ Lù Chừ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ka Lăng 90 / 100
Hoàng Hồng Xuân Trường Phổ thông dân tộc ban trú Tiểu học Khun Há 84 / 100
Phạm Phương Đông Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Khun Há 84 / 100
Đoàn Vân Anh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lản Nhì Thàng 88 / 100
LÊ THỊ HOA THƯ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả huyện Mường Tè tỉnh Lai châu 90 / 100
Hà Thị Phên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Mô 82 / 100
Lò Văn Lanh Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Nậm Ban 82 / 100
Lò Văn Thượng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Manh 86 / 100
Lù Văn Nguyễn Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Manh 80 / 100
Phạm Văn Hùng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Manh 86 / 100
Phìn Văn Hưng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ Ủ 82 / 100
Bạch Thị Đoan Trang Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Vệ Sủ 64 / 100
Đao Thị Ngân Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Vệ Sủ 88 / 100
Tạ Thị Bích Thuỷ Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Vệ Sủ 84 / 100
Phìn Thị Phiên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phăng Sô Lin 76 / 100
Trần Thùy Dung Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phăng Sô Lin 78 / 100
Hà Thị Hiếm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ 74 / 100
Hoàng Thị Xiêm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ 74 / 100
Mùa A Cường Trường phổ Thông dân tộc bán trú tiểu học Phìn Hồ 78 / 100
Phạm văn tuấn Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học sì lở lầu 70 / 100
Hồ Thanh Hoa Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học sin suối hồ 90 / 100
Thùng Thị Nga Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Sin Suối Hồ 88 / 100
Nguyễn Thị Mị Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thèn Sin 80 / 100
Nguyễn Thị Thúy Ngân Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thèn Sin 82 / 100
Nông Thị Hiệp Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thèn Sin 82 / 100
Quàng Văn kiêm TRường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học thèn sin 84 / 100
BÙI VĂN THAO Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học THU LŨM 88 / 100
Cà văn hợp Trưởng phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sỏ nậm ngà 30 / 100
Bùi Văn Thái Trường Phổ Thông dân tộc bán trú Tiểu Học và trung học cơ sở Tá Bạ 84 / 100
Mào văn Chương Trường phổ Thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở tà tổng 78 / 100
Hoàng Thị Nhung Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vàng SanTHCS Vàng San 68 / 100
Vũ Thị Hà Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Chải 86 / 100
Nguyễn Văn Chung Trường phổ Thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hố Mít huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 92 / 100
Hoàng Thị Nhung Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mù Cả MƯỜNG Tè Lai Châu 62 / 100
Dương Thị Tuyền Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lương Ngọc Nghĩa Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Tống Minh Đức Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Tè 90 / 100
Trần Thị Thu Hà Trường phổ thông Dân tộc Nội Trú huyện Tân Uyên 94 / 100
Trần Thị Bảy Trường phổ thông dân tộc nội trú Mường Tè 90 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường phổ thông dân tộc nội trú Phong Thổ 86 / 100
Trần Thị Tuyền Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Phong Thổ 80 / 100
Phan Văn Du Trường phổ thông dân tộc nội trú Tam Đường 82 / 100
Lò Văn Minh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 66 / 100
Nguyễn Thị Dinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh 80 / 100
Nguyễn Thị Mừng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 86 / 100
Phan Thị Hòa Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 88 / 100
Trần Thị Hường Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 90 / 100
Vàng Thị Cúc Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 70 / 100
NGUYỄN THỊ HIẾU Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh Lai Châu 76 / 100
Vi Thị Thạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu 84 / 100
Vũ Đức Hiền Trường phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu 76 / 100
Teo Thị Thanh Trường phổ thông DTBT tiểu học Nậm Xe 84 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Hương Trường Phổ Thông DTBTTH Tủa Sín Chải 64 / 100
Quách Ngọc Sơn Trường phổ thông DTNT Huyện Phong Thổ 86 / 100
Triệu Như Đoan Trường POTDTNT tỉnh Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Phúc Ái trường PT dân tộc nội trú tỉnh 86 / 100
Vũ Văn Quân Trường PT DT BT TH Đoàn Kết 74 / 100
BÙI THỊ LIÊM Trường PT DT BT TH Ka Lăng 36 / 100
Bùi Thị lan Trường PT DT BT TH nậm ban 82 / 100
Phạm Thị Hải Trường PT DT BT THCS Phăng Sô Lin 82 / 100
Nguyễn Ngọc Đại Trường PT DT NT Tam Đường 80 / 100
Pờ cá Giá Trường pt dtbt th pa u-mường tè 86 / 100
Nguyễn Gia Thiêm Trường PT DTBT THCS Dào San 80 / 100
Nguyễn Văn Phong Trường PT DTBTTH & THCS TÀ TỔNG 74 / 100
Trần Thị Hải Trường PT DTNT huyện Phong Thổ 82 / 100
Dương Anh Năm Trường PT DTNT tỉnh 74 / 100
PHẠM THỊ BÍCH Trường PT DTNT Tỉnh 74 / 100
NGuyễn Đình Thêm Trường PT DTNT Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Nguyen Thi Kim Anh truong PTBT THCS Phang So Lin 80 / 100
DƯƠNG THỊ PHƯỢNG Trường PTDBT TH Dào San 82 / 100
Gì A Nhà Trường PTDBT TH và THCS Tung Qua Lìn 86 / 100
Nguyễn Thị Xuân Thu Trường PTDBT Tiểu học xã Khoen On 86 / 100
Điêu Thị Thực Trường PTDBTTH Huổi Luông 76 / 100
Lò Văn Khánh Trường PTDT bán trú THCS Pa Ủ 68 / 100
Nguyễn Bá Toàn Trường PTDT Bán trú Tiểu học Bản Bo xã Bản Bo huyện Tam Đường 86 / 100
Hà mạnh hùng Trường ptdt bán trú tiểu học hố mít 78 / 100
Vũ Thị Tố Hoa Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mường Mô 76 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nậm Ban 90 / 100
Nguyễn Thị Tình Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nậm Ban 90 / 100
Lường Văn Hợp Trường PTDT Bán Trú tiểu học và trung học Nậm Ngà 82 / 100
Nùng Thị Mai Trường PTDT Bán trú Tiểu học xã Khoen On 74 / 100
Hoàng Thị Thơm Trường PTDT Bán trú Tiểu học xã Nậm Hàng 80 / 100
Vừ A Dy Trường PTDT bán trú xã Khoen On 80 / 100
Tống Thị Nết Trường PTDT BT  -TH Pa Vệ Sủ 88 / 100
Phương Kim Vận Trường PTDT BT T H Khun Há 80 / 100
Lù Văn Phố Trường PTDT BT TH & TH CS Tà Tổng 80 / 100
Phan Văn Thao Truong PTDT BT TH & THCS Trung Chải 90 / 100
Lại Quang Mạnh Trường PTDT BT TH & THCS Tung Qua Lìn, huện Phong Thổ 86 / 100
Đinh Thị Nụ Trường PTDT BT TH Đoàn Kết – xã Ma Li Pho – Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường PTDT BT TH Nậm Xe 80 / 100
Giàng A Thư Trường PTDT BT TH Tả Ngảo 82 / 100
Hạng A Hồng Trường PTDT BT TH Tả Ngảo 82 / 100
Lã Thị Trang Trường ptdt bt th và thcs tà tổng 88 / 100
Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PTDT BT TH&THCS số 2 Bản Lang 84 / 100
Phạm xuân huu Truong ptdt bt thcd huôi luông 58 / 100
Nguyễn Thị Vân Quỳnh Trường PTDT BT THCS Hoang Thèn 84 / 100
Bùi ngọc thắng trường PTDT BT thcs làng mô 56 / 100
Bùi Thị Ngọc Ánh Trường PTDT BT THCS Nậm Cha 84 / 100
Nguyễn Văn Hào Trường PTDT BT THCS Pa Ủ 76 / 100
Hoàng Văn Tiên Trường PTDT BT THCS Pa Vệ Sủ 82 / 100
lê văn lịch trường PTDT BT THCS Pa Vệ Sủ 72 / 100
Phan Thanh Hội Trường PTDT BT THCS Pa Vệ Sủ 74 / 100
Chẻo Thị Lù Trường PTDT BT THCS Phăng Sô lin 84 / 100
Nguyễn thị dung Trường PTDT BT THCS Phăng Sô Lin 80 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường PTDT BT THCS Phăng Sô Lin 74 / 100
Trần Quốc Đạt Trường PTDT BT THCS Phăng Sô Lin 86 / 100
Trần Thị Hồng Trường PTDT BT THCS Phăng Sô Lin 82 / 100
triệu văn quyết trường ptdt bt thcs phăng sô lin 88 / 100
Hoang Thi Thai Truong PTDT BT THCS Phang so Lin- Sin Ho – Lai Chau 76 / 100
Hà Công Trang Trường PTDT BT THCS Phìn Hồ 80 / 100
Bùi thị Thảo Trường PTDT BT THCS Tả Ngảo 90 / 100
Lò Thị Huệ Trường PTDT BT THCS Tả Ngảo 90 / 100
Nguyễn Văn Lượng Trường PTDT BT THCS Tả Ngảo 86 / 100
Nguyễn Đức Hùng Trường PTDT BT THCS Tủa Sín Chải 74 / 100
Lê Quang Chiến Trường PTDT BT THCS Tủa Sín Chải – Sìn Hồ – Lai Châu 88 / 100
Phạm Huy Thành Trường PTDT BT THCS xã Khoen On 82 / 100
Trần Thị Bích Vân Trường PTDT BT THCS Xã Tà Mung 82 / 100
Đỗ Xuân Cảnh Trường PTDT BT Tiểu học Giang Ma 88 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường PTDT BT Tiểu học Giang Ma 90 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDT BT Tiểu học Lản Nhì Thàng huyện phong Thổ – tỉnh Lai Châuu 82 / 100
Điêu Văn Tháng Trường PTDT BT Tiểu học Nậm Chà 54 / 100
Hoàng Văn Hiệp Trường PTDT BT Tiểu học Nậm Pì 80 / 100
Hà Thị Hồng Duyên Trường PTDT BT Tiểu học Nậm Xe 82 / 100
Pham Van Duong Truong PTDT BT tieu hoc Phin Ho 82 / 100
Bùi Thị Hằng Trường PTDT BT Tiểu học Phìn Hồ Trường PTDT BT Tiểu học 84 / 100
Nguyễn Thị Lịch Trường PTDT BT tiểu học Tả Ngảo 64 / 100
Bùi Thị Hiên Trường PTDT BT Tiểu học Thèn Sin- Tam Đường-Lai Châu 70 / 100
Hà Thị Nhiệt Trường PTDT BT Tiểu học Tủa Sín Chải 82 / 100
Đinh Văn Hà Trường PTDT BT Tiểu Học Vàng Ma Chải 76 / 100
Trần Văn Kiểm Trường PTDT BT Tiểu học Vàng Ma Chải 80 / 100
Tòng Văn Hòa Trường PTDT BT Tiểu học xã Khoen On 84 / 100
Nguyễn Ngọc Thắng Trường PTDT BT Tiểu học Xã Khoen On – Than Uyên – Lai Châu 64 / 100
cà văn phiến trường ptdt bt tiểu học xã nậm hàng 70 / 100
Lò Công Thanh Trường PTDT BT tiểu học xã Nậm Hàng 74 / 100
Nguyễn Mạnh Tuấn trường PTDT BTTHCS Thu lum 72 / 100
Tống Thị Loan Trường PTDT Nội Trú huyện Mường Tè 86 / 100
Hoàng Thị Chung Trường PTDT Nội trú huyện Tân Uyên 92 / 100
Hoàng Thị Hải Lý Trường PTDT Nội trú huyện Tân Uyên 86 / 100
Hoàng Thị Phương Châm Trường PTDT nội trú huyện Tân Uyên 84 / 100
Lê Ngọc Hoàn Trường PTDT Nội trú huyện Tân Uyên 90 / 100
Lê Trung Tuyến Trường PTDT Nội trú huyện Tân Uyên 90 / 100
Ngô Thị Hằng Trường PTDT Nội trú huyện Tân Uyên 92 / 100
Nguyễn Đình Tuấn Trường PTDT nội trú huyện Tân Uyên 88 / 100
Nguyễn Thị Thu Huệ Trường PTDT nội trú huyện Tân Uyên 92 / 100
Nguyễn Văn Long Trường PTDT Nội trú huyện Tân Uyên 92 / 100
TRƯƠNG THỊ HIỀN TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN TÂN UYÊN 94 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường PTDT Nội trú Mường Tè 86 / 100
Vũ Thị Hà Trường PTDT Nội Trú Mường Tè 86 / 100
Vũ Việt Thành Trường PTDT Nội trú Mường Tè 70 / 100
Nguyễn Xuân Toàn Trường PTDT Nội Trú- Mường Tè- Lai Châu 74 / 100
Đào Thị Ân Trường PTDT Nội Trú phong Thổ 86 / 100
Đồng Thị Minh Tiến Trường PTDT nội trú Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Vũ Thị Huyền Trường PTDT Nội trú Tam Đường 98 / 100
Hoàng Duy Phú Trường PTDT nội trú Tân Uyên 68 / 100
Nguyễn Doãn Khuê Trường PTDT Nội trú Tân Uyên 86 / 100
BÙI VĂN HIỆP Trường PTDT Nội trú Tỉnh 88 / 100
Nguyễn Thị Lâm Trường PTDT Nội trú tỉnh 82 / 100
Phạm Thị Ngát Trường PTDT Nội trú Tỉnh 80 / 100
Nguyễn Thị Thu Hương Trường PTDT Nội Trú Tỉnh Lai Châu 76 / 100
Vương Văn Tâm Trường PTDT Nội trú tỉnh Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Thị khiêm Trường PTDT nội trú tỉnh Lai Châu 70 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường PTDT Nội trú tỉnh, phường Quyết Thắng 88 / 100
Nguyễn Bá Bình Trường PTDT NT Tân Uyên 80 / 100
LÒ VĂN ÓN Trường PTDT THCS Xã Tà Hừa, Than Uyên 62 / 100
Lò Thị Hiền Trường PTDT Tiểu học Hoang Thèn 76 / 100
Nguyễn Văn Dũng Trường PTDT|BTTH Pa Vệ Sủ 70 / 100
Chim Văn Vanh Trường PTDTB TH&THCC Nậm Ngà 78 / 100
Hà Văn Thiện Trường PTDTB THCS xã Tà Hừa 82 / 100
nguyễn Văn ThàTh Trường PTDTB tiểu học Mù cả 86 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Dung Trường PTDTB Tiểu Học Thèn sin 54 / 100
Nguyễn Hoài Sơn trường PTDTBC tiểu học xã Hố Mít 66 / 100
Nguyễn Phương Thảo trường PTDTBC tiểu học xã Hố Mít 78 / 100
Chu Xé Pa Trường PTDTBT  TH &THCS Can Hồ 84 / 100
Phạm Thị Yến Trường PTDTBT – TH Nậm Xe 82 / 100
Phạm Văn Thư Trường PTDTBT – TH Sin Suối Hồ 70 / 100
Lò Thj Chanh Trường PTDTBT – TH xã Nậm Hàng 78 / 100
CÀ THỊ CHĂNG Trường PTDTBT  TH& TH cơ sở nậm Ngà 54 / 100
Chang Thị Ngoan Trường PTDTBT – TH&THCS Can Hồ 86 / 100
Nguyễn Đình Trường Trường PTDTBT – THCS Mù Cả 82 / 100
Phạm Hồng Sơn Trường PTDTBT – THCS Mù Cả 86 / 100
Trần Thị Hoa Trường PTDTBT  THCS Nậm  Pì 86 / 100
Lò Thị Thanh Trường PTDTBT – THCS Nậm Ban 82 / 100
Lê Thị Thương Trường PTDTBT – THCS Nậm Hàng 80 / 100
Nguyễn Văn Thanh Trường PTDTBT – THCS Nậm Hàng 78 / 100
Trần Thúy Nga Trường PTDTBT – THCS Nậm Hàng 82 / 100
Phạm Đức Lực Trường PTDTBT – THCS Pa Ủ 80 / 100
hoàng trung du trường ptdtbt – thcs pa ủ – mường tè – lai châu 80 / 100
Đặng Thị Thanh Trường PTDTBT – THCS Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Sìn HỒ 92 / 100
Nguyễn Thị Nhiên Trường PTDTBT – Tiểu học Hua Bum – Nậm Nhùn – Lai Châu 40 / 100
Cao thị Thanh Hương Trường PTDTBT – Tiểu học Pa Vệ Sủ 74 / 100
Lò Thị Nguyệt Trường PTDTBT & TH Nậm Khao 78 / 100
Quàng Thị Thảnh Trường PTDTBT HTCS xã Tà Hừa- Than Uyên – Lai Châu 86 / 100
Hà Văn Minh Trương PTDTBT TH  Khen On 70 / 100
Lê Ánh Ngọc Trường PTDTBT TH – THCS sỐ 2 Bản Lang 78 / 100
Nguyễn Quốc Tuấn Trường PTDTBT TH – THCS Tà Tổng 78 / 100
polexa trường PTDTBT TH $ THCS TÁ BẠ 86 / 100
Đao Văn Quân Trường PTDTBT TH & THCS Bum Tở 84 / 100
MÈ VĂN MUÔN Trường PTDTBT TH & THCS Bum Tở 84 / 100
Nguyễn Thị Kim Hương Trường PTDTBT TH & THCS Bum Tở 84 / 100
Tạ Hải Thuận Trường PTDTBT TH & THCS Bum Tở 86 / 100
Đinh Thị Dung Trường PTDTBT TH & THCS Can Hồ 74 / 100
Lò Văn Xuân Trường PTDTBT TH & THCS Can Hồ 46 / 100
Mai Trung Kiên Trường PTDTBT TH & THCS Can Hồ – Mường Tè – Lai Châu 88 / 100
Chảo Văn Hôm Trương PTDTBT TH & THCS Nậm Khao 48 / 100
Đinh Thị Thanh Thủy trường PTDTBT TH & THCS Nậm Khao 84 / 100
Trần Văn Sơn Trường PTDTBT TH & THCS Nậm Khao huyện Mường Tè Lai Châu 92 / 100
Lý Văn Bách Trường PTDTBT TH & THCS Nậm Ngà 82 / 100
Nguyễn Văn Đống Trường PTDTBT TH & THCS Nậm Ngà 84 / 100
Lê Quang Trung Trường PTDTBT TH & THCS Pa vây Sử 82 / 100
Lò Hải Duy Trường PTDTBT TH & THCS Pa Vây Sử 84 / 100
Lò Văn Cường Trường PTDTBT TH & THCS Số 2 Bản Lang 84 / 100
Đinh Thị Thanh Huyền Trường PTDTBT TH & THCS Tá Bạ 84 / 100
Hồ Văn Hoàng Trường PTDTBT TH & THCS Tá Bạ 84 / 100
LỲ LÝ XÁ Trường PTDTBT TH & THCS Tá Bạ 86 / 100
đao thị bình trường ptdtbt th & thcs tà tổng 82 / 100
Đặng Văn Hòa Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng 86 / 100
Lù Văn Hướng Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng 82 / 100
Lùng Thị Chiều Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng 66 / 100
Nguyễn Kim Huế Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng 86 / 100
Nguyễn Văn Tôn Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng 84 / 100
Phạm Văn Hoàn Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng 88 / 100
Trịnh Thị Tuyền Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng 72 / 100
Hoàng Thị Quyên Trường PTDTBT TH & THCS Trung Chải 86 / 100
Lò Thị Hằng Trường PTDTBT TH & THCS Tung Qua Lìn 76 / 100
Đồng Thị Thu Trường PTDTBT TH & THCS Tung Qua Lìn – Phong Thổ – Lai Châu 82 / 100
Dương Thị Hằng Trường PTDTBT TH & THCS Vàng San 88 / 100
Hà Văn Hoan Trường PTDTBT TH & THCS vàng san 88 / 100
Mào Thị Thương Trường PTDTBT TH & THCS Vàng San 86 / 100
Nguyễn Thị Phượng Trường PTDTBT TH & THCS Vàng San 90 / 100
Vàng Văn Tỉnh Trường PTDTBT TH & THCS Vàng San 70 / 100
VÀNG VĂN XUÂN Trường PTDTBT TH & THCS Vàng San 78 / 100
Tống Thị Hà Trường PTDTBT TH & THCS Vàng San 58 / 100
ĐAO VĂN BIÊN Trường PTDTBT TH & THCS xã Nậm Khao -Mường tè Lai Châu 80 / 100
Tống Thị Thức Trường PTDTBT TH & THSC Bum Tở 86 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường PTDTBT TH &THCS Bum Tở 74 / 100
Nguyễn Thị Phương Lan Trường ptdtbt TH &THCS BUM TỞ huyện mường tè 64 / 100
Nguyễn Văn Điệp Trường PTDTBT TH &THCS Nậm Khao xã Nậm Khao huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 82 / 100
Bùi Thị Hương trường PTDTBT TH &THCS Tung Qua Lìn, Phong Thổ 84 / 100
Bàn Thị Hải Trường PTDTBT TH &THCS Vàng San, Mường Tè, Lai Châu 70 / 100
Ngô Xuân Hải Trường PTDTBT th Bản Bo 82 / 100
Nguyễn Thị Yến Trường PTDTBT TH Bản Bo 84 / 100
Phạm Đình Hai Trường PTDTBT Th bản bo 82 / 100
Phạm Đình Tuý Trường PTDTBT TH Bản Bo 84 / 100
Vương Ngọc Thương Trường PTDTBT TH Bản Bo 82 / 100
Lò Văn Chung Trường PTDTBT TH Dào San 48 / 100
Nguyễn Thế MInh Trường PTDTBT TH Dào San 76 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường PTDTBT TH Dào San 84 / 100
Nguyễn Tiến Tới Trường PTDTBT TH Dào San 78 / 100
Phạm Thị Xuân Trường PTDTBT TH Dào San 84 / 100
Vàng Thị Sen Trường PTDTBT TH Dào San 78 / 100
Phạm Thị Huyền Trường PTDTBT TH Dào San- xã Dào San, huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu 94 / 100
Đoàn Thị Thanh Huyền Trường PTDTBT TH Dào San, Phong Thổ 90 / 100
Bùi Đức Thịnh Trường PTDTBT TH Dào San-Phong Thổ-Lai Châu 90 / 100
Cao Thị Hảo Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 80 / 100
Đèo Văn Chức Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 50 / 100
Hoàng Thị Thơm Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 84 / 100
La Ngọc Hoa Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 76 / 100
Lò Thị Tới – Trường PTDTBT TH Đoàn Kết Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 86 / 100
Nguyễn Hữu Ngọc Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 86 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 76 / 100
Nguyễn Thị Mai Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 78 / 100
PHẠM THỊ THANH NHÀN Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 84 / 100
Quách Thị Giang Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 84 / 100
Lê Hải Thương Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 86 / 100
Lê Minh Chiến Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 78 / 100
Phìn Mai Phương Trường PTDTBT TH Đoàn Kết- Ma Li Pho- Phong Thổ- Lai Châu 72 / 100
Tao Văn Linh Trường PTDTBT TH Đoàn Kết Phong Thổ 80 / 100
Vũ Văn Phong Trường PTDTBT TH Đoàn Kết Phong Thổ 88 / 100
Trần Thị Thanh Thanh Trường PTDTBT TH Đoàn Kết xã Ma Li Pho, Phong Thổ, Lai Châu 84 / 100
TEO THI HOP Truong PTDTBT TH HOANG THEN 66 / 100
Bùi Thị Ninh Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 74 / 100
Điêu Thị Tiên Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 70 / 100
Lò Văn Thẩn Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 70 / 100
Lò Văn Thưởng Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 66 / 100
Lù Cao Cường trường PTDTBT TH Hoang Thèn 86 / 100
Lý Văn Bẩy Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 90 / 100
Mào Thị Hợp trường PTDTBT TH Hoang Thèn 82 / 100
Quách Thị Bình Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 72 / 100
Trần Thị Toàn Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 86 / 100
Hoàng Thị Diên Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 88 / 100
Phìn Văn Sâm Trường PTDTBT TH Hoang Thèn, Phong Thổ, Lai Châu 88 / 100
Vũ Duy Khoa Trường PTDTBT TH học Lản Nhì Thàng 84 / 100
Dao Thi Chinh truong PTDTBT TH HUA BUM 72 / 100
Bùi Văn Đáng Trường PTDTBT TH Hua Bum 84 / 100
Chim Văn Hào Trường PTDTBT TH Hua Bum 82 / 100
Đao Văn Phú Trường PTDTBT TH Hua Bum 84 / 100
Lò Văn Tư Trường PTDTBT TH Hua Bum 78 / 100
Lò Văn Tư Trường PTDTBT TH Hua Bum 80 / 100
Nguyễn Thị Tho Trường PTDTBT TH Hua Bum 92 / 100
Pờ Văn Chiêm Trường PTDTBT TH Hua Bum 44 / 100
Pờ Văn Quý Trường PTDTBT TH Hua Bum 84 / 100
Quách Văn Xiềm Trường PTDTBT TH Hua Bum 80 / 100
Vàng Văn Xuân Trường PTDTBT TH Hua Bum 76 / 100
Vũ Ngọc Hà Trường PTDTBT TH Hua Bum 80 / 100
Lùng Thị Lập Trường PTDTBT TH hua bum, nậm nhùn, lai châu 82 / 100
Nguyễn Gia Cường Trường PTDTBT TH Hua Bum, xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu 88 / 100
Vàng Văn Sôn Trường PTDTBT TH Hua Bum, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 86 / 100
BÙI VĂN ĐẠT Trường PTDTBT TH Hua Bum, xã Hua Bum., huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Bùi Thị Hồng Trường PTDTBT TH Huỏi Luông 78 / 100
Đặng Thái Phong Trường PTDTBT TH Huổi Luông 82 / 100
Đỗ Đức Mạnh Trường PTDTBT TH Huổi Luông 86 / 100
Hà Thị Oanh Trường PTDTBT TH Huổi Luông 78 / 100
Hà Văn Nghiên Trường PTDTBT TH Huổi Luông 74 / 100
Lê Thị Ngọc Lập Trường PTDTBT TH Huổi Luông 76 / 100
Lò Thị Hoan Trường PTDTBT TH Huổi Luông 86 / 100
LÒ VĂN HÓA Trường PTDTBT TH Huổi Luông 80 / 100
NGUYỄN THỊ HẢO Trường PTDTBT TH Huổi Luông 80 / 100
Nguyễn Xuân Lượng Trường PTDTBT TH Huổi Luông 80 / 100
Quách Thị Nghĩa Trường PTDTBT TH Huổi Luông 82 / 100
Trang Thị Thủy Trường PTDTBT TH Huổi Luông 82 / 100
Trần Thị Bốn trường PTDTBT TH Huổi Luông 74 / 100
Vũ Văn Hòa Trường PTDTBT T’H Huổi Luông 80 / 100
Bùi Văn Bằng Trường PTDTBT TH Huổi Luông 82 / 100
Nguyễn Trung Kiên Trường PTDTBT TH Huổi Luông 76 / 100
Trần Thị Phương Trường PTDTBT TH Huổi luông 72 / 100
Ngô Văn Nam Trường PTDTBT TH Huổi Luông – Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Chang Phu Chừ Trường PTDTBT TH Ka Lăng 86 / 100
Lù Thị Son Trường PTDTBT TH Ka Lăng 82 / 100
Pờ Phì Lòng Trường PTDTBT TH Ka Lăng 86 / 100
Trần Hồng Thúy Trường PTDTBT TH Ka Lăng 74 / 100
Vàng Thị Thúy Trường PTDTBT TH Ka Lăng 86 / 100
Xì Xì Cà Trường PTDTBT TH Ka Lăng 78 / 100
Phạm Thị Bích Hoa Trường pTDTBT- TH Ka Lăng – Mường Tè – Lai  Châu 80 / 100
Chu Gia Tư Trường PTDTBT TH Ka Lăng – Mường Tè – Lai Châu 72 / 100
Khoàng Ha Xá Trường PTDTBT TH Ka Lăng – Mường tè – Lai Châu 88 / 100
Sừng Chóng Tư Trường PTDTBT TH Ka Lăng mường tè lai châu 70 / 100
Đặng Trung Dũng Trường PTDTBT TH KHun Há 78 / 100
Hà Văn Nhượng Trường PTDTBT TH Khun Há 80 / 100
Nguyễn Thị Thảo trường PTDTBT TH Khun Há 84 / 100
Phạm Thị Sáu Trường PTDTBT TH Khun Há 88 / 100
Hoang thị kim ngân Trường PTDTBT TH lảm nhì thàng 74 / 100
Hoàng Thị Bích Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 92 / 100
Lý Thị Kim Phương Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 88 / 100
Nguyễn Thị Vân Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 62 / 100
Phạm Thị Bích Nhung Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 86 / 100
PHÙNG THỊ SINH TRƯỜNG PTDTBT TH LẢN NHÌ THÀNG 68 / 100
Phùng Thị Thanh Hiền Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 84 / 100
Vũ Thị Tố Loan Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 90 / 100
Quách Thị Chinh Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ 84 / 100
Lò Văn Vương Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Hà Tiến Đức Trường PTDTBT TH Mù Cả 78 / 100
Quách Thị Vận Trường PTDTBT TH Mù Cả 68 / 100
Sừng xú Tư Trường PTDTBT TH Mù Cả 50 / 100
Trương Công Hòa Trường PTDTBT TH MÙ CẢ 76 / 100
Lò Văn Bảo Trường PTDTBT TH Mù Cả – Mường Tè – Lai Châu 78 / 100
Bùi Thị Huế Trường PTDTBT TH Mù Cả Mường Tè Lai Châu 84 / 100
Lò Văn Bách Trường PTDTBT TH Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu 70 / 100
Cao Hữu Tuyến Trường PTDTBT TH Mù Sang 82 / 100
Hoàng Tiến Dũng Trường PTDTBT th Mù Sang 50 / 100
Lò Thị Thân Trường PTDTBT TH Mù Sang 82 / 100
Ngải A Trắng Trường PTDTBT TH Mù Sang 62 / 100
Phạm Thị Thơi Trường ptdtbt th Mù Sang 86 / 100
Teo Văn Vượng Trường PTDTBT TH MÙ SANG 66 / 100
Vàng Văn Hưng Trường PTDTBT TH Mù Sang 84 / 100
Trần Văn Pha Trường PTDTBT TH Mù Sang xã Mù Sang huyện Phong Thổ 82 / 100
Bùi Văn Thành Trường PTDTBT TH Mường Mô 86 / 100
Điêu Thị Dự Trường PTDTBT TH Mường Mô 90 / 100
Đỗ Thị Thu Hiền Trường PTDTBT TH Mường Mô 84 / 100
Lò Nhật Tân Trường PTDTBT TH Mường Mô 80 / 100
Lò Văn Giang Trường PTDTBT TH Mường Mô 84 / 100
Mào Thị Len Trường PTDTBT TH Mường Mô 64 / 100
Phạm Thị Thanh Tuyết Trường PTDTBT TH Mường Mô 86 / 100
QUÀNG VĂN BIÊN Trường PTDTBT TH Mường Mô 82 / 100
Quyết Anh Tuấn Trường PTDTBT TH Mường Mô 84 / 100
Nguyễn Văn Hiệp Trường PTDTBT TH Mường Mô – Nậm Nhùn Lai Châu 80 / 100
Bùi Thị Ngọc Trường PTDTBT TH Nậm Ban 86 / 100
Hoàng Thị Thảo Trường PTDTBT TH Nậm Ban 84 / 100
Lù Thị Nguyệt Trường PTDTBT TH Nậm Ban 86 / 100
Quàng Văn Hặc Trường PTDTBT TH Nậm Ban 76 / 100
Phùng Thị Quê Trường PTDTBT TH Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Bùi Văn Cử Trường PTDTBT TH Nậm Chà 90 / 100
Ma Thị Vân Trường PTDTBT TH Nậm Chà 88 / 100
Phạm Văn Ninh Trường PTDTBT TH Nậm Chà 88 / 100
Nguyễn Văn Đại Trường PTDTBT TH Nậm Chà- Nậm Nhùn- Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Tiến Phương Trường PTDTBT TH Nậm Chà, Nậm Nhùn, Lai Châu 90 / 100
Bùi Thị Duy Trường PTDTBT TH Nậm Hăn 84 / 100
Hoàng Anh Đảo Trường PTDTBT TH Nậm Hăn 86 / 100
Hoàng Trung Hà Trường PTDTBT TH Nậm Hăn 84 / 100
Lường Văn Hải Trường PTDTBT TH Nậm Hăn 62 / 100
Lường Văn Thơi Trường PTDTBT TH Nậm Hăn 56 / 100
Trần Thị Kim Liên Trường PTDTBT TH Nậm Hăn 84 / 100
Vàng Văn Dự trường PTDTBT TH Nậm Hăn 80 / 100
Lò Thị Hiền Việt Trường PTDTBT TH Nậm Hàng 80 / 100
Bùi Thị Ích Trường PTDTBT TH Nậm Manh 84 / 100
Hoàng Văn Công Trường PTDTBT TH Nậm Manh 60 / 100
Lò Thị Vui Trường PTDTBT TH Nậm Manh 76 / 100
Lý Thị Tuyền Trường PTDTBT TH Nậm Manh 84 / 100
Phạm Quốc Bảo Trường PTDTBT TH Nậm Manh 86 / 100
ĐIÊU VĂN HUYNH TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM PÌ 86 / 100
LÒ THỊ SẤM TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM PÌ 80 / 100
Lò Văn Dín Trường PTDTBT TH Nậm Pì 88 / 100
Nguyễn Thị Mai Trường PTDTBT TH Nậm Pì 86 / 100
Tao Văn Thận Trường PTDTBT TH Nậm Pì 84 / 100
Nguyễn Xuân Thành Trường PTDTBT TH Nậm Pì-Nậm Nhùn-Lai Châu 74 / 100
Bùi Thị Khuyên trường PTDTBT TH Nậm Xe 82 / 100
Bùi Thị Nga Trường PTDTBT TH Nậm Xe 82 / 100
Cà Văn Dân Trường PTDTBT TH Nậm Xe 86 / 100
Đỗ Thành Nam Trường PTDTBT TH Nậm Xe 64 / 100
Lương Văn Chiến Trường PTDTBT TH Nậm Xe 76 / 100
Nguyễn Thị Nga trường PTDTBT TH Nậm Xe 84 / 100
Phạm Văn Dũng Trường PTDTBT TH Nậm Xe 82 / 100
Phìn Văn Nguyên Trường PTDTBT TH Nậm Xe 74 / 100
Pờ Văn Biên Trường PTDTBT TH Nậm Xe 68 / 100
Trần Tuấn Anh Trường PTDTBT TH Nậm Xe 86 / 100
Bùi Viết Hạnh Trường PTDTBT TH Pa Ủ 84 / 100
Lò văn đồng Trường PTDTBT TH Pa Ủ 78 / 100
Lò Văn Tiến Trường PTDTBT TH Pa Ủ 76 / 100
LÒ VĂN VINH Trường PTDTBT TH Pa Ủ 84 / 100
Lù Văn Bắc Trường PTDTBT TH Pa Ủ 82 / 100
Lý Thị Nhau Trường PTDTBT TH PA Ủ 84 / 100
Lý Văn Nhuần Trường PTDTBT TH Pa Ủ 84 / 100
Phạm Thị Thái Trường PTDTBT TH PA Ủ 76 / 100
Phìn Văn Đức Trường PTDTBT TH Pa Ủ 42 / 100
Quách Thị Hào Trường PTDTBT TH Pa Ủ 86 / 100
Tống Văn Chính Trường PTDTBT TH Pa Ủ 78 / 100
Tống Văn Nhân Trường PTDTBT TH Pa Ủ 82 / 100
Ngân Văn Việt Trường PTDTBT TH Pa Ủ 70 / 100
Phìn Thị Tiểm Trường PTDTBT TH Pa ủ 72 / 100
Vàng Văn Át Trường PTDTBT TH Pa Ủ 76 / 100
Vùi Văn Ba Trường PTDTBT TH Pa Ủ 72 / 100
Lò Văn Ninh Trường PTDTBT TH Pa Ủ – Mường Tè – Lai Châu 80 / 100
Đao Thị Bằng Trường PTDTBT TH Pa Vệ Sủ 84 / 100
Đoàn Thanh Tuyên Trường PTDTBT TH Pa Vệ Sủ 70 / 100
Hoàng Thị Châm Trường PTDTBT TH Pa Vệ Sủ 90 / 100
Trần Trung Lưu Trường PTDTBT TH Pa Vệ Sủ 64 / 100
VŨ TIẾN THÀNH Trường PTDTBT TH Pa Vệ Sủ 82 / 100
Vũ Văn Viện TRường PTDTBT TH Pa Vệ Sử 76 / 100
NGuyễn Đình Tình TRưởng PTDTBT TH Pa Vệ Sủ 58 / 100
Đao Văn Vói Trường PTDTBT TH Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lò Văn Phú Trường PTDTBT TH Pa vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Chẻo Thị Lưu truong PTDTBT TH Phăng Sô Lin 86 / 100
Bùi Thị Hồng Thắm Trường PTDTBT TH Phăng Sô Lin 76 / 100
CAO THỊ CÚC Trường PTDTBT TH Phăng Sô Lin 76 / 100
Hoàng Thị Bích Thảo truong PTDTBT TH Phăng Sô Lin 88 / 100
Hoàng Kim Oanh trường PTDTBT TH Phăng Sô Lin – Sìn Hồ 84 / 100
Lý A Khua Trường PTDTBT TH PHìn Hồ 84 / 100
Trần Bá Đức TRƯỜNG PTDTBT TH PHÌN HỒ 86 / 100
Trần Thị Thu Hương Trường PTDTBT TH Phìn Hồ 82 / 100
Ma Thị Minh Hiểu Trường PTDTBT TH Phìn Hồ Sìn Hồ Lai Châu 86 / 100
Đèo Văn Quang Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 82 / 100
Đoàn Ngọc Hữu Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 84 / 100
Đồng Văn Ty Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 84 / 100
Hà Ngọc Ánh Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 80 / 100
Hà Ngọc Lâm Trường PTDTBT TH SÌ Lở Lầu 86 / 100
Hò Văn Tư Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 72 / 100
LÒ VĂN THANH Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 88 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 80 / 100
Nguyễn Văn Sổ Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 78 / 100
Tô Văn Thuỷ Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 88 / 100
Trần Đình Cầu Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 78 / 100
Cao Xuân Cường Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu – Phong Thổ – Lai Châu 84 / 100
Đặng Văn Công Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 78 / 100
ĐỖ THỊ HOA trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 86 / 100
Hoàng Ngọc Văn Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 80 / 100
Lò Thị Bình Trường PTDTBT TH SIN SUỐI HỒ 72 / 100
Lò Văn Thoại Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 78 / 100
Lý A Sà Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 88 / 100
Nguyễn Đoàn Thái Phương Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 86 / 100
Vũ Thị Huế Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 82 / 100
Vương Thị Thúy Hà Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ 88 / 100
Nguyễn Trung Kiên Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ Phong Thổ- Lai Châu 88 / 100
Lò Thị Thu Hạnh Trường PTDTBT TH Tả Lèng 88 / 100
trần thị ngọc trường PTDTBT TH Tả Lèng 78 / 100
Ngo Thị Nguyệt Trường PTDTBT TH Tà Mung 42 / 100
Ngô Thị Nguyệt Trường PTDTBT TH Tà Mung Than Uyên Lai Châu 50 / 100
Hang A Phùa Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 86 / 100
Hạng Thị Dúa Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 86 / 100
Lê Thị Minh Trâm Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 62 / 100
Lê Văn Vượng Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 88 / 100
Mã Văn Cường Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 88 / 100
Sùng A Chứ Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 82 / 100
Trần Thị Phượng Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 82 / 100
Lê Thị Chấm Trường PTDTBT TH THCS Bum Tở 80 / 100
Nguyễn tư tuyển Trường PTDTBT TH THCS BUM TỞ MƯỜNG TÈ 62 / 100
Lò Thị Ngọc Trường PTDTBT TH THCS Nâm Khao 76 / 100
Đoàn Văn Năm Trường PTDTBT TH THCS TÁ BẠ 82 / 100
Nguyễn Thị Thanh Vân Trường PTDTBT TH THCS Trung Chải 72 / 100
Phù Kim Thu Trường PTDTBT TH THCS Trung Chải 74 / 100
Đặng Văn Duy Trường PTDTBT TH THCS Trung Chải 82 / 100
Đoàn Thị Hồng Hương Trường PTDTBT TH -THCS Vàng San 72 / 100
Vũ Thành Công Trường PTDTBT TH Thèn Sin 60 / 100
Lò Xè Phạ Trường PTDTBT TH Thu Lũm 78 / 100
Lỳ Lý Xè Trường PTDTBT TH Thu Lũm 78 / 100
Mạ Là Hừ Trường PTDTBT TH Thu Lũm 76 / 100
Trịnh Minh Công Trường PTDTBT TH Thu Lũm 78 / 100
Lỳ Xừ Po Trường PTDTBT TH Thu Lũm – Mường Tè – Lai châu 68 / 100
Điêu Thị Phương Trường PTDTBT TH Thu Lũm, Mường Tè, Lai Châu 86 / 100
Hạng A Sinh Trường PTDTBT TH Tủa Sín Chải 70 / 100
Nguyễn Huy Yên Trường PTDTBT TH Tủa Sín Chải 64 / 100
Nguyễn Thị Ngà Trường PTDTBT TH Tủa SÍn Chải 72 / 100
Chẻo A Chiêu Trường PTDTBT TH Tủa Sín Chải 86 / 100
Nguyễn Ngọc Minh Trường PTDTBT TH Tủa Sín Chải Sìn Hồ Lai Châu 84 / 100
Vừ A Thịnh Trường Ptdtbt th Tủa Sín Chải Sìn Hồ Lai Châu 60 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hà Trường PTDTBT TH TỦA SÍN CHẢI SÌN HỒ LAI CHÂU 68 / 100
Đao Văn Dinh Trường PTDTBT TH và THCS  Tà Tổng 88 / 100
Trần Thị Quyên Trường PTDTBT TH và THCS Bum Tở 84 / 100
Vùi Thị Hiền Trường PTDTBT TH Và THCS Bum Tở 84 / 100
Đao Thị Cúc Trường PTDTBT TH và THCS Bum Tở Mường Tè Lai Châu 78 / 100
Ngô Thị Đào Trường PTDTBT TH và THCS Can Hồ 88 / 100
Tống Thị Hương Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 64 / 100
Bùi Văn Dử Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 86 / 100
Đao Văn Tam Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 82 / 100
Lò Thị Hoán Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 64 / 100
Nguyễn Hải Nam Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 86 / 100
Phạm Đức Việt Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 72 / 100
Từ Ngọc Hạnh Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 94 / 100
Chu Văn Thuật Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà, bản Cao Chải, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Phạm Thị Ngọc Trường PTDTBT TH và THCS Pa Vây Sử 86 / 100
Phí Quang Hiệp Trường PTDTBT TH và THCS PA VÂY SỬ 52 / 100
Giàng Thị Nết Trường PTDTBT TH và THCS số 2 Bản Lang 84 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường PTDTBT TH và THCS Số 2 Bản Lang 80 / 100
Lù Văn Nhất Trường PTDTBT TH và THCS tá bạ 86 / 100
Bùi Thị Huyên Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 86 / 100
Lò Văn Dưỡng Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 88 / 100
Lù Văn Dực Trường PTDTBT TH Và THCS Tà Tổng 84 / 100
Lùng Văn Huấn Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 84 / 100
Lường Văn Phong Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 84 / 100
Nguyễn quang sơn Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 76 / 100
Nguyễn Thị Khuyên Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 88 / 100
Nguyễn Thu Hướng Trường PTDTBT TH VÀ THCS Tà Tổng 76 / 100
Nguyễn Văn Sơn Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 86 / 100
Nông Mạnh Hà Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 74 / 100
Trịnh Thị Hiếu Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 82 / 100
Lò Văn Đông Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 72 / 100
Tô Minh Sơn Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Trần Thị Hường Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lò Văn Chiếng Trường PTDTBT TH và THCS Trung Chải 92 / 100
Tạ Song Hào Trường PTDTBT TH và THCS Trung Chải Nậm Nhùn 88 / 100
Bùi văn Sạo Trường PTDTBT TH và tHCS Trung Chải, nậm Nhùn,  Lai Châu 86 / 100
Trần Thanh Mai Trường PTDTBT TH và THCS Tung Qua Lin 70 / 100
Nông Thị Liên Trường PTDTBT TH và THCS Tung Qua Lìn 88 / 100
Trương Thị Dung Trường PTDTBT TH và THCS Tung Qua Lìn 86 / 100
Đao Thị Xanh Trường PTDTBT TH và THCS Vàng San 76 / 100
Lò Thị Thanh Trường PTDTBT TH VÀ THCS VÀNG SAN 86 / 100
Lù Thị Nguyên Trường PTDTBT TH VÀ THCS VÀNG SAN 82 / 100
Lù Văn Cường Trường PTDTBT TH VÀ THCS VÀNG SAN 88 / 100
Lý Văn Châu Trường PTDTBT TH VÀ THCS VÀNG SAN 80 / 100
Mào Thị Lương Trường PTDTBT TH và THCS Vàng San 80 / 100
Bùi Thị Nga Trường PTDTBT TH và THCS Vàng San 72 / 100
Lù Văn Nước Trường PTDTBT TH và THCS Vàng San- Mường Tè – Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Tiến Hoà Trường PTDTBT TH và THCS Vàng San Mường Tè, Lai Châu 72 / 100
Bùi Thị Thanh Chung Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải 76 / 100
Đặng Chung Hiếu Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải 80 / 100
Hạ Anh Sáng Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải 88 / 100
daovantruong Truong PTDTBT TH Vang San 80 / 100
Dương Thiên Vương Trường PTDTBT TH vàTHCS Số 2 Bản Lang 76 / 100
Hà Thị Đoàn Trường PTDTBT TH xã Hố Mít 56 / 100
Đồng Văn Tấn Trường PTDTBT TH xã Khoen On 60 / 100
Lò Văn Hịnh Trường PTDTBT TH xã Khoen On 64 / 100
LÒ Văn Tuấn Trường PTDTBT TH xã Khoen On 76 / 100
Nguyễn Văn Quyền Trường PTDTBT TH xã Khoen On 76 / 100
Phạm Hữu Trung Trường PTDTBT TH xã Khoen On 86 / 100
Quàng Thị Bên Trường PTDTBT TH xã Khoen On 86 / 100
Lò Văn Tuân Trường PTDTBT TH XÃ KHOEN ƠN 86 / 100
Lò Văn Biên Trường PTDTBT TH Xã Khoen On 72 / 100
Lý Thi Cúc truong PTDTBT TH xã Nậm Hàng 86 / 100
Lành Thị Nan Trường PTDTBT TH xã Nậm Hàng 84 / 100
Lo Văn Học Trường PTDTBT TH xã Nậm Hàng 82 / 100
Lù Thị Diến Trường PTDTBT TH xã Nậm Hàng 86 / 100
Nguyễn Đình Thạo Trường PTDTBT TH xã nậm Hàng 84 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường PTDTBT TH xã Tà Hừa 72 / 100
TÒNG VĂN TIỂN Trường PTDTBT TH xã Tà Hừa 88 / 100
Đoàn Hữu Thiệm Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 74 / 100
Đỗ Viết Sơn Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 74 / 100
Lò Văn Nhung Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 86 / 100
Lương Ánh Dương Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 76 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 84 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 86 / 100
Vàng Văn Sợi Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 86 / 100
VŨ THỊ MỸ TRANG trường PTDTBT TH xã Tà Mung 86 / 100
Vũ Thị Phương Thảo Trường PTDTBT TH$THCS Bum Tở – Mường Tè 84 / 100
Chim Thim Phượng Trường PTDTBT TH$THCS NẬM KHAO 84 / 100
Lý Van Hẹp Trường PTDTBT TH$THCS NẬMKHAO 72 / 100
Đao Thị Mai Trường PTDTBT TH$THCS Vàng San 76 / 100
Quách Thị Thủy Trường PTDTBT TH& THCS Bum Tở. Mường Tè, Lai Châu 72 / 100
Đao Thị Châu Trường PTDTBT TH& THCS Can Hồ 78 / 100
Trương Văn Tâm Trường PTDTBT TH& THCS Can Hồ 80 / 100
Chảo Văn Thân trường PTDTBT TH& THCS Nậm Khao 62 / 100
Lò Văn Sáng Trường PTDTBT TH& THCS Nậm Khao-Xã Nậm Khao-Mường Tè- Lai Châu 84 / 100
Trần Kim Sang Trường PTDTBT TH& THCS Nậm Ngà 74 / 100
Lò Văn Hướng Trường PTDTBT TH& THCS Tà Tổng 86 / 100
nguyễn quỳnh anh trường ptdtbt th& thcs tà tổng 84 / 100
Trần Thị Thắm Trường PTDTBT TH& THCS Trung Chải – Nậm Nhùn  – Lai Châu 86 / 100
Hoàng Thị Doan Trường PTDTBT TH& THCS Tung Qua Lìn 84 / 100
Vàng Văn Tàn Trường PTDTBT TH& THCS Tung Qua Lìn 72 / 100
Phạm Văn Dũng Trường PTDTBT TH& THCS Vàng San 84 / 100
Lê Thị An trường PTDTBT TH&THCS 90 / 100
Nguyễn Hoàng Trung Trường PTDTBT TH&THCS  Nậm Ngà 86 / 100
Hoàng Vinh Hiển Trường PTDTBT TH&THCS  Tá Bạ 84 / 100
Chử Đức Tuấn Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 82 / 100
Đinh Thị Thắng Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 64 / 100
Lành Văn Hàng Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 72 / 100
LÒ VĂN CHIỂNG Trường PTDTBT TH&THCS BUM TỞ 86 / 100
Lùng Thị Hoa Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 86 / 100
Nguyễn Thị Tiến Giang Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 84 / 100
Nguyễn Xuân Trường Trường PTDTBT TH&THCS BUM TỞ 70 / 100
Phạm Thành Lưu Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 72 / 100
Thùng Văn Quý Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 78 / 100
TỐNG DUY ĐIỀU Trường PTDTBT TH&THCS BUM TỞ 76 / 100
Trần Thị Tuyết Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 66 / 100
Trần Văn Trường Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 86 / 100
Lý Văn Thạch Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở – huyện Mường Tè – Lai Châu 82 / 100
Bùi Thị Huyền Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở – Mường Tè 82 / 100
Đoàn Thị Hà Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở – Mường Tè – Lai Châu 86 / 100
Lý Thị Hợp Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở- Mường Tè – Lai Châu 80 / 100
Đao Văn Cường Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu 82 / 100
Trần Thị Bích Thuyên Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu 94 / 100
Vàng Thị Hơn Trường PTDTBT TH&THCS BumTở 86 / 100
Đặng Văn Quỳnh Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 60 / 100
Đinh Phúc Duy Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 82 / 100
Lỳ Ca Xá Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 56 / 100
Lý Thị Châu Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 82 / 100
Lý Văn Chơm Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 74 / 100
Mai Thanh Tùng Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 52 / 100
Mào Thị Huệ Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 68 / 100
Nguyễn Công Văn Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 80 / 100
Nguyễn Đức Trung Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 88 / 100
Vũ Thị Kim Dung Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 66 / 100
Lường Thị Hồng Mơ Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 78 / 100
Bùi Xuân Thu Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ, Mường Tè, Lai Châu 88 / 100
Đinh Thị Phương Thảo Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 88 / 100
Hoàng Thị Tình Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 82 / 100
Lý Văn Thời Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 82 / 100
Phạm Hữu Tiệp Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 84 / 100
Séng Văn Chang Trường PTDTBT TH&THCS NẬM KHAO 72 / 100
Tống Thị Quyển Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 88 / 100
Trần Trung Tiến Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 68 / 100
Vàng Văn Hệ Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 86 / 100
Chu Phú Minh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao – Mường Tè – Lai Châu 86 / 100
Phạm Thị Hường Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Quốc Tuấn Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao Mường Tè – Lai Châu 86 / 100
Trần Thị Thỏa Trường PTDTBT Th&THCS Nậm Khao xã Nậm Khao Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lê Quang Đóa Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Bùi Thị Lệ Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 86 / 100
Bùi Thị Nga Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 88 / 100
Bùi Văn Hoan Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 82 / 100
Dương Đức Ánh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 90 / 100
HOÀNG QUỐC KHÁNH Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 82 / 100
Hoàng Văn Đức Trường PTDTBT TH&THCS NẬM NGÀ 86 / 100
Lưu Thị Hoài Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 86 / 100
Lỳ Trùy Po Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 62 / 100
Mào VănThém Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 42 / 100
TRƯƠNG THỊ HUYỀN Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 84 / 100
Lò Văn Dương Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 88 / 100
Triệu Thị Sính Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 88 / 100
Quách Văn Thân Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà, Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu 64 / 100
Vàng Văn Thân Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè 80 / 100
Bùi Quang Đăng Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 82 / 100
Đỗ Thị Nga Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 60 / 100
Lò Văn È Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 80 / 100
Nguyễn Hùng Cường Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 84 / 100
Nguyễn Văn Dũng Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 88 / 100
Phạm Quyết Thắng Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 86 / 100
Phạm Thị Thảo Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 84 / 100
Quàng Thị Đôi Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 82 / 100
Trần Ngọc Giang Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 82 / 100
Triệu Ngọc Dũng Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 68 / 100
Vàng Văn Thắng Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 82 / 100
Vi Thị Mạnh Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 80 / 100
Trương Đức Thắng Trường PTDTBT TH&THCS số  Bản Lang 78 / 100
Dang Duc Thien truong PTDTBT TH&THCS So 2 ban lang 80 / 100
Đèo Văn Chinh Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 80 / 100
Đồng Thanh Toàn Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 92 / 100
Đồng Văn Định Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 90 / 100
Hoàng Kim Đô Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 74 / 100
Lành Thị Sợi Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 82 / 100
LÒ THỊ NGHĨA Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 74 / 100
Lò Thị Nghĩa trường PTDTBT TH&THCS số 2 bản lang 84 / 100
Lò Văn Đại Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 74 / 100
Lò Văn Phanh TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS SỐ 2 BẢN LANG 80 / 100
Lương Thành Trung Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 74 / 100
Lý Mai Phương Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 78 / 100
Nguyễn Quang Thọ Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 74 / 100
Nguyễn Thanh Hà Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 86 / 100
Nguyễn Thành Vương Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 86 / 100
Nguyễn Thị Định Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 76 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 82 / 100
Nguyễn Thị Huế Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 78 / 100
Nguyễn Văn Hùng Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 72 / 100
Phùng Thị KimThoa Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 86 / 100
Tẩn A Minh Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 74 / 100
THÙNG THỊ LAI Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 86 / 100
Trần Thị Hường Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 78 / 100
Trịnh Thị Duyên Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 90 / 100
Vàng Thị Điệp Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 80 / 100
Vàng Thị Hoàn Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 82 / 100
Vàng Thị Kén Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 84 / 100
Teo Thị Thanh Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang  – xã Bản Lang – Phong Thổ – Lai Châu 84 / 100
NGÂN VĂN HƯNG Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang xã Bản Lang- huyện Phong Thổ -tỉnh Lai Châu 54 / 100
Teo Thị Phượng Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang, huyện phong thổ 80 / 100
Lương Quốc Huy Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang, Phong Thổ Lai Châu 76 / 100
Nông Thị Lai Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu 90 / 100
Lý Văn Diệm Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu. 82 / 100
Lò Thúy Khương Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Chang Kim Lợi Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang. 66 / 100
Bùi Văn Khuyến Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 82 / 100
Đinh Thị Ngọc Trường PTDTBT TH&THCS TÁ BẠ 86 / 100
Đỗ Thị Yến Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 78 / 100
Hà Thị Bảy trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 88 / 100
Hoàng Thị Hồng Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 88 / 100
Lê Hoài Phương Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 88 / 100
Lý Cá Chừ Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 88 / 100
Lỳ Ché Tư Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 88 / 100
Nguyễn Đức Việt Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 84 / 100
Nguyễn Thị Liễu Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 82 / 100
Phùng Thế Vinh Trường PTDTBT TH&THCS Tá bạ 84 / 100
Trần Quang Thắng Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 84 / 100
Trần Văn Chiến Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 82 / 100
Vũ Khắc Ân Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 70 / 100
Xỳ Xì Phạ Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 84 / 100
Nguyễn Thị Oanh Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 86 / 100
Pờ Lỳ Tư Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 68 / 100
Lý Văn Quyết Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ, Mường Tè, Lai Châu 84 / 100
Đao Văn Thiết Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 76 / 100
Lê Quốc Phòng Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 74 / 100
Lê Văn Thế Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 70 / 100
Lò Văn Dam Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 82 / 100
LÒ Văn Thái Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 82 / 100
Lò Văn Thại Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 88 / 100
Mào Văn Chanh Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 68 / 100
Nguyễn Công Sự Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 74 / 100
Nguyễn Văn Quy Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 88 / 100
Séng Văn Chinh Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 84 / 100
Bùi Thị Vân Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 88 / 100
Lại Thị Minh Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 88 / 100
Lê Thị Thương Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 86 / 100
LÒ THỊ LÃI Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 86 / 100
Lù Thị Chiêng Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 88 / 100
Lý Thị Liên Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 82 / 100
Nguyễn Quốc Trị trường PTDTBT TH&THCS TRUNG CHẢI 84 / 100
Nguyễn Thị Yên Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 88 / 100
Phạm Thanh Tùng trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 84 / 100
Trần Thị Quỳnh Thương Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 84 / 100
Trần Trung Hữu Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 88 / 100
Vũ Thị Mai Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải 86 / 100
Nguyễn Văn Hiền Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải- Nậm Nhùn- Lai Châu 64 / 100
CHẺO U MẨY TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TUNG QUA LÌN 78 / 100
Đàm Quang Vượng Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 86 / 100
Lê Thúy Hồng Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 82 / 100
Lò Thị Lệ Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 52 / 100
Nguyễn Ngọc Khánh Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 84 / 100
Nguyễn Văn Tuân Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 88 / 100
Phìn Thị Siên Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 86 / 100
Nguyễn Văn Thiệu Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lê Xuân Vũ Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Tiến Xuân Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Cao Thị Lan Anh Truong ptdtbt TH&THCS vang san 60 / 100
Nguyen Huu Truong Truong PTDTBT TH&THCS Vang San 76 / 100
Bạch Thị Kim Dung Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 72 / 100
Đao Thị Lay Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 90 / 100
Đặng Quốc An Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 74 / 100
Khoàng Thị Thanh Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 82 / 100
Lê Thị Tình Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 72 / 100
Lò Thị Hoa trường PTDTBT TH&THCS VÀNG SAN 82 / 100
Lò Thị Tâm Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 88 / 100
Nguyễn Quý Phượng Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 88 / 100
Nguyễn Thanh Hải Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 58 / 100
Nguyễn Việt Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 72 / 100
Quàng Văn Pâng Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 74 / 100
Vi Đức Bạc Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 88 / 100
Trần Việt Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 72 / 100
Hà Minh Đại Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San – Mường Tè – Lai Châu 56 / 100
Tạ Văn Hùng Trương PTDTBT TH&THCSTrung Chải 88 / 100
Nguyễn Danh Tuyên Trường PTDTBT TH&TTHCS Trung Chải 88 / 100
Nghiêm Thị Khuyên Trường PTDTBT TH@THCS Nậm Khao 76 / 100
Lý Văn Kiến Trường PTDTBT TH@THCS Vàng San 56 / 100
Trần Thị Thu Quỳnh Trường PTDTBT THCS  Khun Há 84 / 100
Đỗ Thị Tuyết Nhung Trường PTDTBT THCS Căn Co 86 / 100
Lê Bá Hùng Trường PTDTBT THCS Căn Co 82 / 100
Tạ Xuân Phương Trường PTDTBT THCS Căn Co 78 / 100
Trần Đại Nghĩa Trường PTDTBT THCS Căn Co 78 / 100
Trần Hữu An Trường PTDTBT THCS Căn Co 80 / 100
Trần Thị Minh Hòa Trường PTDTBT THCS Căn Co 88 / 100
Trần Thị Ngà Trường PTDTBT THCS Căn Co 74 / 100
Đinh Văn Luận Trường PTDTBT THCS Căn Co 82 / 100
Nguyễn Hữu Văn Trường PTDTBT THCS Căn Co – Sìn Hồ – Lai Châu 74 / 100
Phạm Thị Luyến trường PTDTBT THCS CĂN CO, SÌN HỒ 90 / 100
Đỗ Văn Việt Trường PTDTBT THCS Dao San 78 / 100
Bùi Văn Sơn Trường PTDTBT THCS Dào San 62 / 100
Dương Ngọc Ân Trường PTDTBT THCS Dào San 76 / 100
Đào Trung Kiên Trường PTDTBT THCS Dào San 60 / 100
Đặng Thị Hồng Tiên Trường PTDTBT THCS Dào San 80 / 100
Đèo Văn An trường PTDTBT THCS Dào San 76 / 100
Mai Thị Lý Trường PTDTBT THCS Dào San 88 / 100
Ngô Thị Huệ Trường PTDTBT THCS Dào San 82 / 100
Nguyễn Thị Chúc Hà Trường PTDTBT THCS Dào San 80 / 100
Phạm Mạnh Quyết Trường PTDTBT THCS Dào San 84 / 100
TEO VĂN TUÂN TRƯỜNG PTDTBT THCS DÀO SAN 86 / 100
Vương Tiến Thành Trường PTDTBT THCS Dào San 76 / 100
Hoàng Quôc Trưởng Trường PTDTBT THCS Dào San – Xã Dào San – Huyện Phong Thổ – Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Vũ Hồng Phương Trường PTDTBT THCS DÀO SAN Phong thổ Lai Châu 82 / 100
Đinh Trọng Hiếu Trường PTDTBT THCS Dào San, Huyện Phong Thổ 86 / 100
Vũ Thị Phượng Trường PTDTBT THCS Dào San, Phong Thổ, Lai Châu 90 / 100
Triệu Thu Trang Trường PTDTBT THCS Dào San, xã Dào San, huyện Phong Thổ 86 / 100
Phạm Hải Yến Trường PTDTBT THCS HOANG THEN 82 / 100
Đinh Thị Hưng Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 92 / 100
Đỗ Thị Thùy Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 86 / 100
Hoàng Thị Hương Lan Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 88 / 100
Hứa Văn Dũng Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 80 / 100
Lê Thị Thúy Giang Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 86 / 100
Lù Thị Hiền Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 90 / 100
Mai văn Điệp Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 82 / 100
Nguyễn Thị Mai Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 90 / 100
Phạm thị bích Ngọc Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 86 / 100
Trần Đăng Linh trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 90 / 100
Trần Thị Tuyết Lan Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 96 / 100
Lã Anh Vũ Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 84 / 100
Nguyễn Văn Anh Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 84 / 100
Vũ Văn Pho Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn – Phong Thổ 92 / 100
Phùng Văn Hùng Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn – Phong Thổ – Lai Châu 90 / 100
Đinh Trần Kiều Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn, Phong Thổ, Lai Châu 70 / 100
Đồng Xuân Nam Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn,Huyện Phong Thổ, Lai Châu 86 / 100
Bui Thi Trang Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 84 / 100
Đặng Quốc Duẩn Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 88 / 100
Đinh Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 92 / 100
Hoàng Mạnh Hùng Trường ptdtbt thcs Hồng Thu 84 / 100
Hoàng Văn Biên Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 80 / 100
Lưu Văn Minh Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 74 / 100
Nguyễn Thị Ánh Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 86 / 100
Nguyễn Trọng Tấn Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 86 / 100
Nguyễn Viết Quý Trường PTDTBT THCS HỒNG Thu 86 / 100
Phạm Ngọc Toản Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 94 / 100
Phạm Thị Thúy Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 88 / 100
Phồng A Lún Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 88 / 100
Phùng mý hoán Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 82 / 100
Trần Văn Hoàn Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 88 / 100
Trịnh Hoàng Sơn Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 76 / 100
Vũ tiến Dũng Trường PTDTBT THCS hồng Thu 46 / 100
Chu Chừ Nu trường PTDTBT THCS Hua Bum 62 / 100
Đào Như Hoàng Trường PTDTBT THCS Hua Bum 86 / 100
Lù Thị Nhiu Trường PTDTBT THCS Hua Bum 90 / 100
Lý Thị Hặn Trường PTDTBT THCS Hua Bum 74 / 100
Nguyễn Văn Minh Trường PTDTBT THCS Hua Bum 78 / 100
Nguyễn Xuân Thái Trường PTDTBT THCS Hua Bum 80 / 100
Quách Văn Lừng Trường PTDTBT THCS Hua Bum 80 / 100
Vàng Gió Pứ Trường PTDTBT THCS Hua Bum 86 / 100
Lò Thị Hà Trường PTDTBT -THCS Hua Bum 88 / 100
Phạm Thị Yến Trường PTDTBT THCS Hua Bum, Nậm Nhùn, Lai Châu 86 / 100
đặng xuân triển trường PTDTBT THCS huổi 88 / 100
hà xuân sao trường ptdtbt thcs huổi luông 70 / 100
Hồ thị thu Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 76 / 100
Hứa Việt Lợi Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 78 / 100
Lê Thị Lan Anh Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 92 / 100
Lò Văn Xoan Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 88 / 100
Nguyenmanhha Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 70 / 100
Nguyễn Đình Trường Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 80 / 100
Nguyễn Hải Âu Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 88 / 100
Nguyễn Thị Thơm Trường PTDTBT THCS HUỔi LUÔNg 80 / 100
Nguyễn Văn Thành Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 84 / 100
phạm thị phương trường PTDTBT THCS Huổi Luông 88 / 100
Pờ Pố Mé Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 86 / 100
TỐNG THỊ HÀ TRƯỜNG PTDTBT THCS HUỔI LUÔNG 90 / 100
Trần Thị Giang Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 80 / 100
Trần Thị Thanh Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 90 / 100
Trần Văn Long Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 88 / 100
Nguyễn Thị Bích Phượng Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 86 / 100
Hoàng thị ngân Trường ptdtbt thcs Huổi Luông – Phong Thổ tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Anh Giang Trường PTDTBT THCS Huổi Luông, Phong Thổ, Lai Châu 92 / 100
Bùi Thị Anh Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 86 / 100
Đỗ Danh Chiều Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 84 / 100
Lù phạm xè Trường ptdtbt THcs ka lăng 76 / 100
Lù Văn Thọ Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 80 / 100
Nguyễn Đắc Thuấn Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 88 / 100
Nguyễn Thị Thành Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 84 / 100
Nguyễn Văn Khải Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 84 / 100
Phạm Ngọc Tú Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 86 / 100
Trần Nam Phong Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 86 / 100
Chang Trung Dũng trường PTDTBT THCS Ka Lăng – Mường tè – Lai Châu 86 / 100
Chu Gia Phạ Trường PTDTBT THCS Ka Lăng – Mường Tè – Lai Châu 74 / 100
Trương Văn Toản Trường PTDTBT THCS Ka Lăng – Mường Tè – Lai Châu 86 / 100
Đinh Đức Trường Trường PTDTBT THCS Ka Lăng – Mường Tè – Lai Châu. 86 / 100
NÔNG VĂN TƯƠNG Trường PTDTBT THCS Ka Lăng, Mường Tè Lai Châu 82 / 100
Lò Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu 88 / 100
BÙI THỊ THÂM Trường PTDTBT THCS Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu 84 / 100
Phạm Xuân Trình Trường PTDTBT THCS Ka Lăng, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lò Văn Cường Trường PTDTBT THCS Khoen On 82 / 100
Lò Văn Mừng Trường PTDTBT THCS Khoen On 84 / 100
Lò Văn Xương Trường PTDTBT THCS KHOEN ON 78 / 100
NGÀ VĂN TÍCH Trường PTDTBT THCS Khoen On 78 / 100
Nguyễn Thị Dung Trường PTDTBT THCS Khoen On 76 / 100
Trần Văn Thăng Trường PTDTBT THCS Khoen On 86 / 100
Nguyễn Minh Soái Trường PTDTBT THCS Khoen On 68 / 100
LÊ MINH HOẠ Trường PTDTBT THCS Khoen On – Than Uyên – Lai Châu 66 / 100
Vũ Thế Bảo Trường PTDTBT THCS Khoen On Than Uyên Lai Châu 76 / 100
Hà trung Thành Trường PTDTBT THCS Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Đèo Thị Bích Trường PTDTBT THCS KHOEN ON_THAN UYÊN 86 / 100
Bùi Ngọc Thanh Trường PTDTBT THCS Khun Há 84 / 100
Đào Thị Lý Trường PTDTBT THCS KHUN HÁ 84 / 100
Đặng Văn Tiến Trường PTDTBT THCS Khun Há 82 / 100
Đèo Quang Trung Trường PTDTBT THCS Khun Há 86 / 100
Đinh Việt Hùng Trường PTDTBT THCS Khun Há 88 / 100
Đỗ thế anh Trường ptdtbt thcs khun há 84 / 100
Hoàng Minh Ngọc Trường PTDTBT THCS Khun Há 82 / 100
Hoàng Thị Hậu Trường PTDTBT THCS Khun Há 76 / 100
Lìu Thị Vọn Trường PTDTBT THCS Khun Há 86 / 100
Mùng Thị Tuyết Trường PTDTBT THCS Khun Há 82 / 100
Nguyễn Thị Nhị Trường PTDTBT THCS Khun Há 80 / 100
Nguyễn Thúy Nga Trường PTDTBT THCS Khun Há 78 / 100
Nguyễn văn Đô Trường ptdtbt thcs Khun há 78 / 100
phạm hồng nhung trường PTDTBT THCS Khun há 82 / 100
Phan Thị Điệp Trường PTDTBT THCS Khun Há 84 / 100
TRIỆU THỊ LAI Trường PTDTBT THCS Khun Há 86 / 100
Vũ Thị Bích Hồng Trường PTDTBT THCS Khun Há 86 / 100
Hồ Văn Hoàn Trường PTDTBT THCS Khun Há 86 / 100
Nông Thế Quỳnh Trường PTDTBT THCS Khun Há – Huyện Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Văn Thùy Trường PTDTBT THCS Khun Há – Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Tao Thị Sỏ Trường PTDTBT THCS Khun Há Tam 84 / 100
Trần Chuyên Chính Trường PTDTBT THCS Khun Há- Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Do Thi Van Truong ptdtbt THCS Lan Nhi Thang 72 / 100
Đỗ Thị Tâm Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 86 / 100
Lê Thị Ánh Nguyệt Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 72 / 100
Nguyễn Thị Bích Liên Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 68 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 80 / 100
Nguyễn Thu Hà trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 70 / 100
Nguyễn Văn Hùng Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 86 / 100
Phạm Thị Anh Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 72 / 100
Phan xuân hữu Trường ptdtbt thcs lản nhì thàng 84 / 100
Trần Thu Nga Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng _ Phong Thổ _ Lai Châu 84 / 100
Đinh Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng _ phong thổ_ lai châu 82 / 100
Trần Thị Hằng Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ 86 / 100
Phan Thị Ngọc Hà Trường PTDTBT THCS LẢn Nhì Thàng- Phong Thổ- Lai Châu 72 / 100
Nguyễn Thị Hồng Minh Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Phong Thổ Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Hoàng Thản Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 86 / 100
Hà Thị Minh Huệ Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 88 / 100
Dương Văn Nghỉ Trường PTDTBT THCS Làng Mô 80 / 100
Đinh Thị Mơ Trường PTDTBT THCS Làng Mô 66 / 100
Hoàng Công Biên Trường PTDTBT THCS Làng Mô 86 / 100
Lê Thị Xiêm trường PTDTBT THCS Làng Mô 80 / 100
Lò Văn Hồng Trường PTDTBT THCS Làng Mô 78 / 100
Ma Hoàng Vinh Trường PTDTBT THCS Làng Mô 84 / 100
Nguyễn Ích Đức Trường PTDTBT THCS Làng Mô 80 / 100
Nguyễn Thanh Tuấn Trường PTDTBT THCS Làng Mô 74 / 100
Tẩn Đồng Xuân Trường PTDTBT THCS Làng Mô 70 / 100
Trần Văn Chiến Trường PTDTBT THCS Làng Mô 80 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường PTDTBT THCS Làng Mô ,Sìn Hồ, Lai Châu 70 / 100
Bùi Văn Hào Trường PTDTBT THCS Làng Mô, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Phạm Thành Chung Trường PTDTBT THCS Làng Mô, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 74 / 100
ĐINH TRẦN HƯNG Trường PTDTBT THCS MA LI PHO 86 / 100
Hà Thị Hương Sen Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 84 / 100
Lại Thị Phương Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 88 / 100
Lê Văn Tiệp Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 90 / 100
Lò Thị Tâm Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 86 / 100
Nguyễn Quốc Huy Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 86 / 100
Nông Hải Tường trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 82 / 100
Trần Khắc Liệu trường PTDTBT THCS MA LI PHO 86 / 100
TRẦN QUỐC ĐẠT trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 82 / 100
Vàng Thị Ngọc Châu Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 84 / 100
TRẦN NAM DUY Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 84 / 100
Lò Thị Phượng Trường PTDTBT THCS Mù Cả 80 / 100
nguyễn thanh tùng trường PTDTBT THCS Mù Cả 70 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hằng Trường PTDTBT THCS Mù Cả 66 / 100
Nguyễn Tiến Thành trường PTDTBT THCS Mù Cả 86 / 100
Trần Quang Dũng Trường PTDTBT THCS Mù Cả 68 / 100
Pờ Pó Ly Trường PTDTBT THCS Mù Cả 64 / 100
Toán già ly Trường PTDTBT THCS Mù Cả 74 / 100
Vũ Thị Khánh Ly Trường PTDTBT THCS Mù Cả 64 / 100
Phạm Văn Bình Trường PTDTBT THCS Mù Cả – Mường Tè – Lai Châu 66 / 100
Bùi Văn Luận Trường PTDTBT THCS Mù Sang 74 / 100
Đồng xuân lợi Trường ptdtbt thcs Mù Sang 84 / 100
Lê Ngọc Thắng Trường PTDTBT THCS Mù Sang 86 / 100
Lù Văn Phúc Trường PTDTBT THCS Mù Sang 90 / 100
Nguyễn Đỗ Hải Trường PTDTBT THCS Mù Sang 80 / 100
Nguyễn Minh Đức Trường PTDTBT THCS Mù Sang 70 / 100
Nguyễn Thanh Mừng Trường PTDTBT THCS Mù Sang 84 / 100
Nguyễn Thúy Nga Trường PTDTBT THCS Mù Sang 70 / 100
Nguyễn Văn Du Trường PTDTBT THCS Mù Sang 86 / 100
Nông Hải Ninh Trường PTDTBT THCS Mù Sang 74 / 100
Phan Văn Giầu Trường PTDTBT THCS Mù Sang 68 / 100
Phan Văn Giầu Trường PTDTBT THCS Mù sang 82 / 100
Tạ Thị Thúy Trường PTDTBT THCS Mù Sang 80 / 100
Trần Thị Vân Anh Trường PTDTBT THCS Mù Sang 84 / 100
vũ văn lâm Trường PTDTBT THCS Mù Sang 80 / 100
Bùi Đức Tuân Trường PTDTBT THCS Mù Sang 88 / 100
Đỗ Thị Thảo Trường PTDTBT THCS Mù Sang – Phong Thổ – Lai Châu 84 / 100
Đỗ Trọng Dương Trường PTDTBT THCS Mù Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Ma Cong Thach Truong PTDTBT THCS Nam Ban 78 / 100
Nguyễn Thị Nghiên Trường PTDTBT THCS Nam Ban 86 / 100
Cao Thị Dương Trường PTDTBT THCS Nậm Ban 86 / 100
Đỗ Văn Lý Trường PTDTBT THCS Nậm Ban 84 / 100
Lê Thị Kim Oanh Trường PTDTBT THCS Nậm Ban 82 / 100
Nguyễn Thị Thu Thủy Trường PTDTBT THCS Nậm Ban 84 / 100
Phàn Thanh Sơn Trường PTDTBT THCS NẬM BAN 86 / 100
Bùi Thị Chiển Trường PTDTBT THCS Nậm Ban – Nậm Nhùn – Lai Châu 78 / 100
Cao Lê Dược trường PTDTBT THCS Nậm Ban huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai châu 82 / 100
Hoàng Văn Huỳnh Trường PTDTBT THCS Nậm Ban- Nậm Nhùn- Lai Châu 78 / 100
Ma Thị Hường Trường PTDTBT THCS Nậm Ban- Nậm Nhùn- Lai Châu 84 / 100
ngô thị mơ trường Ptdtbt thcs nậm cha 76 / 100
Nguyễn Thị Phúc Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 78 / 100
Nguyễn Thị Thơm Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 76 / 100
Nguyễn Văn Luận Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 80 / 100
Phạm Văn Pháo Trường PTDTBT THCS NẬM CHA 74 / 100
Phùng Đình Huy Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 82 / 100
Trần Thế Anh Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 72 / 100
Vũ Văn Dương Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 82 / 100
Bùi Huy Quân Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 90 / 100
Bùi Văn Phi Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 88 / 100
HỎ THỊ THÚT Trường PTDTBT THCS NẬM CHÀ 94 / 100
Lê Hồng Miên Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 92 / 100
Mè Xuân Tùng Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 86 / 100
Ngô Hải Yến Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 78 / 100
Phùng Ngọc vũ Trường ptdtbt thcs nậm chà 86 / 100
Đào Văn Hồng Trường PTDTBT THCS Nậm Cha – Sìn Hồ – Lai Châu 76 / 100
Bùi văn chiểu Trường PTDTBT THCS NẬM CHA HUYỆN SÌN HỒ TỈNH LAI CHÂU 70 / 100
Lò Thị Xuân Trường PTDTBT THCS Nậm Chà xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn 88 / 100
Nguyễn Văn Thủy Trường PTDTBT THCS Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn 92 / 100
Nguyễn Đức Thuận Trường PTDTBT THCS Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Kim Oanh Trường PTDTBT THCS Nậm Chà, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Vi Thị Thu Hiên Trương PTDTBT THCS Nậm Hăn 80 / 100
Lò Văn Hưởng trường PTDTBT THCS Nâm Hăn 90 / 100
Bùi Thị Thúy Vân Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 82 / 100
Đào Phương Đông Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 46 / 100
Nguyễn Văn Thế Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 80 / 100
Phạm Ngọc Thiện Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 82 / 100
PỜ THỊ HOA Trường PTDTBT THCS NẬM HĂN 88 / 100
Trần Thị Lịu Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 78 / 100
Lò Thị Mai Trường PTDTBT THCS NẬM HĂN 80 / 100
Lừ Văn Sơn Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn – Sìn Hồ – Lai Châu 74 / 100
Trần Văn Mạnh TRường PTDTBT THCS Nậm Hăn huyện Sìn Hồ 68 / 100
Hoàng Thị kim Thoa Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 68 / 100
đàm trung thành trường ptdtbt thcs nậm hàng 86 / 100
Hoàng Thị Y Van Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 88 / 100
Lò Thị Bích trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 84 / 100
Lường Thị Hồng Loan Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 72 / 100
Lý Thị Hoài Anh Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 82 / 100
Ngô Thị Thanh Tuyền Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 78 / 100
Ngô Trọng Nam Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 80 / 100
nguyễn thị thúy vân trường ptdtbt thcs nậm hàng 86 / 100
Nguyễn Văn Dũng trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 82 / 100
Trần Mạnh Tùng Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 78 / 100
Trần Sơn Đông Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 82 / 100
TRẦN THỊ THU HỒNG Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 86 / 100
Vũ Thị Vân trường ptdtbt thcs Nậm Hàng 88 / 100
Đặng Thị Nhung Trường PTDTBT- THCS Nậm Hàng 84 / 100
Bùi Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 84 / 100
Đặng Thị Nga trường PTDTBT THCS Nậm Manh 84 / 100
Hỏ Thị Trang trường PTDTBT THCS Nậm Manh 82 / 100
Hoàng Thị Hà Phương Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 86 / 100
Hoàng Thị Quỳnh Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 78 / 100
Nguyễn Phú Anh Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 90 / 100
Phạm Ngọc Vịnh trường PTDTBT THCS NẬM MANH 42 / 100
Tao Xuân Khoa Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 86 / 100
Vũ Văn Thọ trường PTDTBT THCS Nậm Manh 90 / 100
Phan Van Truong Truong PTDTBT THCS Nam Pi 82 / 100
Cao Hồng Thanh Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 86 / 100
chao phế siểu trường PTDTBT THCS Nậm Pì 88 / 100
Đinh Bá Tuyến Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 78 / 100
Đỗ Thị Liễu Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 82 / 100
Khà Thị Hồng trường PTDTBT THCS Nậm PÌ 78 / 100
Lê Anh Tuấn trường PTDTBT THCS Nậm Pì 76 / 100
LÒ THANH NHÀN Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 82 / 100
Lò Thị Vững Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 90 / 100
Lò Văn Khiêu Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 88 / 100
Lường Thị Hỏa Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 90 / 100
Ngô Đăng Chường Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 82 / 100
Nguyễn hữu trọng Trường ptdtbt thcs nậm pì 82 / 100
Nguyễn Ngọc Trung Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 78 / 100
LÒ VĂN ĐỊNH Trường PTDTBT THCS Nậm Pì – Nậm Nhùn – Lai Châu 86 / 100
Cao Thị Huệ Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Chảo Thị Vân Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Cù Thị Thu Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 84 / 100
Đặng Thị Ngoãn Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 78 / 100
Đoàn Thị Kiều Trang Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 78 / 100
Hà Lương Thanh Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 82 / 100
HÀ MẠNH LIÊM Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 82 / 100
Hù Văn Tìm Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Lê Viêt phương Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 76 / 100
Lò Thị Xoán Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Mai Thị Ngọc Ánh Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 88 / 100
Ngô Duy Đông Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 82 / 100
Nguyễn Đức Thịnh Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 84 / 100
Nguyễn Quý Tùng Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 82 / 100
Nguyễn Thị Thuận Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Nông Văn Quý Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 82 / 100
Phạm Như Sinh Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 84 / 100
Phạm Văn Hiệu Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Phạm Văn Kiên Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Thùng Thị Nguyệt Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Trần Thị Hương Xen Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Trần Thị Mỹ Hạnh Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 82 / 100
TRỊNH THỊ THANH HUYỀN Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 84 / 100
Vũ Ngọc Hà Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 88 / 100
Vương Văn Hoàn Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 86 / 100
Phạm Thị Liên trường PTDTBT THCS Nậm Xẻ 72 / 100
Lý Văn Mằn Trường PTDTBT THCS Nậm Xe – Phong Thổ 78 / 100
Nguyễn Thế Giang Trường PTDTBT THCS Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Bùi Thị Thanh Hòa Trường PTDTBT THCS Pa Tần 80 / 100
ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG Trường PTDTBT THCS PA TẦN 64 / 100
Lò Thị Chiêm trường PTDTBT THCS Pa Tần 76 / 100
Lo Thi Minh Trường PTDTBT THCS Pa Tần 76 / 100
Nguyễn Khắc Cảnh Trường PTDTBT THCS Pa Tần 78 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường PTDTBT THCS Pa Tần 74 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Trường PTDTBT THCS Pa Tần 70 / 100
Nguyễn Tiến Chương Trường PTDTBT THCS Pa Tần 78 / 100
NGUYỄN TIẾN THÀNH TRƯỜNG PTDTBT THCS PA TẦN 80 / 100
Sìn Văn Điệp Trường PTDTBT THCS Pa Tần 68 / 100
Sìn Văn Tiệp Trường PTDTBT THCS Pa Tần 70 / 100
Trần Duy Hưng Trường PTDTBT THCS Pa Tần 72 / 100
Trần Khắc Nghĩa Trường PTDTBT THCS Pa Tần 76 / 100
Vàng Thị Chang Trường PTDTBT THCS Pa Tần 80 / 100
Vũ Thị Yến Thu Trường PTDTBT THCS Pa Tần 78 / 100
Lò Đức Hiệp Trường PTDTBT THCS Pa Tần – Sìn Hồ – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Pa Tần – Sìn Hồ – Lai Châu 74 / 100
Vàng Thị Nam Trường PTDTBT THCS Pa Tần – Sìn Hồ – Lai Châuâu 80 / 100
Lò Thị Khoa Trường PTDTBT THCS Pa Tần Sìn Hồ LaI Châu 76 / 100
Nguyễn Thành Long Trường PTDTBT THCS Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu 66 / 100
Bùi Hưng Ngọc trường PTDTBT THCS Pa Ủ 74 / 100
Lại Thanh Xuân Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 74 / 100
Lù Văn Cốn Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 78 / 100
Ngô Thị Vân Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 78 / 100
Nguyễn Thuy Linh Trường PTDTBT THCs Pa Ủ 74 / 100
Nguyễn Văn Hữu Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 60 / 100
Phạm Thị Kim Nhung Trường PTDTBT THCS PA Ủ 84 / 100
Trần Thị Hằng Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 80 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT THCS Pa Ủ, huyện Mường Tè 64 / 100
Lò Văn An Trường PTDTBT THCS Pa U_Mường Tè_Lai Châu 84 / 100
Trần kim ngọc Trường ptdtbt thcs pa vệ  sủ 82 / 100
Đỗ Thị Tuyết Trường PTDTBT THCS PA VỆ SỦ 88 / 100
Lò Văn Khải Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 80 / 100
Lù Văn Chương Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 68 / 100
Mào Thị Chiến Trường PTDTBT THCS PA VỆ Sủ 86 / 100
Nguyễn Quang Trọng Trường PTDTBT THCS pa vệ sủ 86 / 100
Nguyễn Quốc Uy trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 66 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường ptdtbt thcs Pa Vệ Sủ 62 / 100
Trần Đăng Lưu Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 86 / 100
Vũ Xuân Khoa Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 88 / 100
Bùi Thị Tuyết Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 62 / 100
Lò Văn Tuấn Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 80 / 100
Trịnh Thanh Dư Trường PTDTBT- THCS Pa Vệ Sủ 42 / 100
Hoàng Thị Hưng Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 82 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 68 / 100
nguyễn thị lan anh trường ptdtbt thcs phăng sô lin 82 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 84 / 100
Trần Thị Thu Trang Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 86 / 100
Hà Duy Ánh Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Thân Ngọc Thương Trường PTDTBT THCS Phăng SôLin 82 / 100
Hoàng Thế Anh Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 92 / 100
Hoàng Thị Chanh trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 78 / 100
Nguyễn Thành Nam Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 84 / 100
Nguyễn Thanh Tuấn Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 76 / 100
Nguyễn Văn Đào Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 80 / 100
Nông Thị Châm Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 76 / 100
Vũ Thị Tú Linh Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 80 / 100
Nguyễn Thanh Định Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ – Sìn Hồ – Lai Châu 70 / 100
Tạ Văn Tráng Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Lò Thúy Lương Trường PTDTBT THCS Sin Suối 96 / 100
Đăng Huy Toàn Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 84 / 100
Đỗ thị tuyết trường ptdtbt thcs sin suối hồ 82 / 100
Đường Văn Thắng Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 82 / 100
Hoàng Thị Lợi Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 86 / 100
Lại Sỹ Hạnh Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 84 / 100
Mào Thị Nguyệt Ánh Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 88 / 100
Nguyễn Khuyến Hiện Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 86 / 100
Nguyễn Thanh Thanh Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 88 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 82 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 84 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 84 / 100
Nguyễn Thị Vân Anh Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 86 / 100
Phạm Thị Soan Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 82 / 100
Phạm Văn Ninh Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 86 / 100
Trần Thị Thanh Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 82 / 100
Vùi Văn Sình Trường PTDTBT THCS SIN SUỐI HỒ 84 / 100
Đào Ngọc Quyền Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ – Phong Thổ 84 / 100
ĐÔNG TẤT THẮNG Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ – Phong Thổ 88 / 100
Hảng A Hưng trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ – Phong Thổ – Lai Châu 82 / 100
Mạc Đình Chiến Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ – Phong Thổ – Lai Châu 84 / 100
Lương Văn Năm Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ , xã Sin Suối Hồ – Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Lê Thị Thu Trường PTDTBT Thcs sin suối hồ phong thổ lai châu 78 / 100
Dương Thị Luyện Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ 94 / 100
Hồ Thị Xuyến Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường PTDTBT THCS Tả  Ngảo 90 / 100
Chu Văn Phong Trường PTDTBT THCS Tà Mung 86 / 100
Lê Thị Hương Trường PTDTBT THCS Tà Mung 72 / 100
Mạ Tuấn Nam Trường PTDTBT THCS Tà Mung 88 / 100
Chẻo Lèng Mẩy Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 88 / 100
Đoàn Trọng Tuyển Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 94 / 100
Hoàng Thị Ngơi Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 88 / 100
Lường Văn Thi Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 92 / 100
Nguyễn Thị Hồng Thắm Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 82 / 100
Phạm Xuân Trường Trường PTDTBT THCS Tả ngảo 78 / 100
Phan Thị Vân Anh Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 90 / 100
Trương Thị Sen Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 88 / 100
Phạm Thị Hà Trường PTDTBT THCS TẢ NGẢO SÌN HỒ 82 / 100
Nguyễn Hữu Hoạt Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Đỗ Khắc Bốn Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo, Sìn Hồ, Lai Châu 90 / 100
Bùi Thị Vân Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 80 / 100
Đinh Ngọc Linh Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 84 / 100
Hoàng Tiến Dũng Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 88 / 100
Lã Thị Minh Phương Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 82 / 100
Nguyễn Thị Ngọ Trường PTDTBT THCS Thu lũm 60 / 100
Phùng Phu Xè Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 76 / 100
Sà Thị Thu Hường Trường PTDTBT THCS THU LŨM 88 / 100
Vũ Xuân Tiến Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 80 / 100
Cà Văn Bảng Trường PTDTBT THCS Thu Lũm, Mường Tè, Lai Châu 70 / 100
Tống Văn Bình Trường PTDTBT THCS Thu Lũm, Mường Tè, Lai Châu 42 / 100
Nguyễn Tuyết Trinh Trường PTDTBT THCS Trung Chải 84 / 100
Quách Văn Sinh Trường PTDTBT THCS Trung Chải 88 / 100
Tạ Thị Oanh trường PTDTBT THCS Trung Chải 84 / 100
Chẻo A Phấy Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 90 / 100
Giàng Seo Chư Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 92 / 100
Hoàng văn Thà Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 92 / 100
Nguyễn Nhật Mai Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 90 / 100
Nguyễn Thị Kim Thoa Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 82 / 100
Phạm Văn Trường Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 80 / 100
Sồng Thị Sê Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 86 / 100
Phan Duy Hưng truong PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 88 / 100
Nông Thị Châm Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 86 / 100
Nguyễn Thượng Hải Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải, Sìn Hồ, Lai Châu 62 / 100
Bùi Hữu Thắng trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 64 / 100
Bùi Thị Hương Dịu Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 76 / 100
Đào Văn Hoàng Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 72 / 100
Đinh Bá Bắc Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 70 / 100
Khổng Thị Ngọc Lan Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 74 / 100
LÝ VAN LONG Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 72 / 100
Nguyễn Văn Điển Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 82 / 100
Nguyễn Văn Thắng Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 72 / 100
Phạm Giang Nam Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 66 / 100
TRẦN XUÂN THỊNH Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 74 / 100
Triệu Thị Thim Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 74 / 100
Vũ Hoàng Mạnh Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 78 / 100
Lương Thị Lệ Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải – Phong Thổ – Lai Châu 68 / 100
Cầm Văn Biên Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 84 / 100
ĐINH VĂN SƠN Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 84 / 100
Đỗ Thị Thị Minh Phượng Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 82 / 100
Hà Thị Hòa Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 84 / 100
Lê Quang Tú Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 82 / 100
Lò Văn Lếch Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 80 / 100
LÒ XUÂN HOÀ Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 76 / 100
Ngô Quốc Hưng Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 76 / 100
Nguyễn Văn Quỳnh Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 82 / 100
Phạm Lợi Thành Trường PTDTBT THCS Xã Khoen On 82 / 100
Phạm Văn Thuỳ Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 80 / 100
Tòng Thị Hậu Trường PTDTBT THCS Xã Khoen On 86 / 100
Lò Văn Hoà Trường PTDTBT THCS xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Trần Văn Hoàng Trường PTDTBT THCS xã Nậm Ban 88 / 100
Nguyễn Thành Trung Trường PTDTBT THCS xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Trần Thị Thu Trường PTDTBT THCS xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Trần Trọng Đảng Trường PTDTBT THCS xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Đinh Thị Hồng Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 84 / 100
Khuất Đình Vương Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 92 / 100
Kiều Tráng Sỹ Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 82 / 100
Lê Tuấn Anh Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 84 / 100
Nguyễn Thị Huyền Chang Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 74 / 100
Nùng Văn Ninh Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 86 / 100
Phan Văn Kỳ Trường PTDTBT THCS XÃ Tà Hừa 78 / 100
Tòng Thị Nhớ Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 82 / 100
TÒNG THỊ QUYÊN Trường PTDTBT THCS Xã Tà Hừa 88 / 100
Vũ Trọng Ninh Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 82 / 100
Lìm Văn Toan Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 86 / 100
Hoàng Văn Tư Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 86 / 100
Hoàng Xuân Hoà Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 52 / 100
Hoàng Xuân Phong Trường PTDTBT THCS Xã Tà Mung 80 / 100
Lê Thị Hương Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 70 / 100
LÒ VĂN TAN Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 84 / 100
Ngô Phương Châm Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 76 / 100
Nguyễn Hữu Nguyên Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 64 / 100
Nguyễn Thị Mai ÁNh Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 80 / 100
Nguyễn Văn Hiếu Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 90 / 100
Nùng Văn Quyền Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 86 / 100
Phạm Văn Mạnh Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 74 / 100
Tòng Văn Lả Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 68 / 100
Trần Thị Bích Trường PTDTBT THCS XÃ Tà Mung 76 / 100
Vũ Trọng Hanh Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 88 / 100
Bùi Duy Nam Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung Huyện Than Uyên Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lò Văn Luân Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường PTDTBT THn Ka Lăng 84 / 100
Nguyễn thị Thúy Trường PTDTBT THSC Mù Cả. 78 / 100
Hoàng Mạnh Thắng Trường PTDTBT TH-THCS Pa Vây Sử – Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Nguyen The Nhuan truong PTDTBT THTHCS Trung Chai 92 / 100
Đao Thị Tường Trường PTDTBT THvà THCS Nậm Khao 82 / 100
Bùi Thị Huyền Trường PTDTBT Tiểu  học Nậm Xe 80 / 100
Bùi Thị Ngân Trường PTDTBT Tiểu học  Dào San 76 / 100
Mào Thị Tiến Trường PTDTBT Tiêu học & THCS Bum Tở 84 / 100
Đỗ Thị Dung Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Bum Tở 64 / 100
TRỊNH THỊ HIỀN Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trung Chải –  xã Trung Chải – huyện Nậm Nhùn – tỉnh Lai Châu 76 / 100
Pay Thị Diệp Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trung học – xã Trung Chải – huyện Nậm Nhùn – tỉnh Lai Châu 90 / 100
Vàng Văn Hiền Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Vàng San 66 / 100
Lê Thị Thuyết Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Bum Tở 82 / 100
Lò  Van Trai Truong PTDTBT tieu hoc Ban Bo 80 / 100
Bạc Văn Chung Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 78 / 100
Đào Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 82 / 100
Đào Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 86 / 100
Đèo Thị Chung Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 78 / 100
Đoàn Viết Vang Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 80 / 100
Hà Thị tự Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 84 / 100
Hoàng Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 84 / 100
Hoàng Văn Dích Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 82 / 100
Lê Thị Thu Trường PTDTBT Tiểu Học Bản Bo 84 / 100
Lê Văn Hưng Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 88 / 100
Lò Thị Thu Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 78 / 100
Lò Văn Đa Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 80 / 100
Lò Văn Lâm Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 84 / 100
Lù Thị Thảo Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 86 / 100
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trường PTDTBT tiểu học Bản Bo 78 / 100
Nguyễn Thị Duyên Trường PTDTBT tiểu học Bản Bo 88 / 100
Nguyễn Thị Hồng Uyên Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 80 / 100
Nguyễn Thị Lanh trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 74 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 80 / 100
Nguyễn Thị Thìn Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 84 / 100
Phạm Việt Hảo Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 78 / 100
Phan Trung Kiên trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 80 / 100
Trần Thị Lan Anh Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 80 / 100
Vàng Văn Chương Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 84 / 100
Lù Thị Chem Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo – xã Bản Bo 82 / 100
Trần Thị Mơ Trường PTDTBT Tiểu học Bua Bum 90 / 100
Bùi Quang Vinh Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 72 / 100
Đặng Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 84 / 100
Đèo Thị Huệ Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 82 / 100
Đinh Thị Kim Lan Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 82 / 100
Đồng Bích Hòa Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 82 / 100
Giáp Văn Bính Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 88 / 100
Hà Thị Hoàn Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 70 / 100
Hoàng Đình Dân Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 72 / 100
Lò Thị Xom Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 72 / 100
Lý Thị Diêm Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 88 / 100
Nguyễn Thị Thúy Hòa Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 82 / 100
Nguyễn Văn Tuyển Trường PTDTBT Tiểu học dào san 74 / 100
Nguyễn Văn Yên Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 82 / 100
NÔNG THỊ HIỆP Trường PTDTBT tiểu học Dào San 80 / 100
Nông Thị Yêu trường PTDTBT Tiểu học Dào San 82 / 100
Phìn Thị Ánh Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 78 / 100
Trần Thị Thao trường PTDTBT tiểu học Dào San 78 / 100
TRẦN THỊ THẢO TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC DÀO SAN 76 / 100
Triệu văn anh Trường ptdtbt tiểu học dào san 60 / 100
Vàng Thị Điểm Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 90 / 100
Vũ Đình Quân Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 88 / 100
Vũ Thị Minh Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 80 / 100
Lê Văn Hà Trương PTDTBT Tiểu học Dào San 74 / 100
Nguyễn Văn Đạc Trường PTDTBT Tiểu học Dào San, Phong Thổ, Lai Châu 88 / 100
Bùi Thị Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Dào San, xã Dào San, huện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Lý Mạnh Thùy Trường PTDTBT tiểu học Dào San, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Bùi Thị Lụa Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 82 / 100
Bùi Thị Quỳnh Liên Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 88 / 100
Bùi Văn Thiết Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 76 / 100
Đỗ Thị Ngọc Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 72 / 100
hoàng Thị Nhau Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn kết 84 / 100
Nguyễn Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 70 / 100
Nguyễn Thị Yên Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 86 / 100
Nguyễn Xuân Thành Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 90 / 100
Trần Thị Hải Tình Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 86 / 100
Trần Thị Thanh Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 86 / 100
Vũ Thị Thanh Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 88 / 100
Nguyễn Thị Tám Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết – Phong Thổ -Lai Châu 84 / 100
Trần Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết xã Ma Li Pho, huyện Phong Thồ 78 / 100
Đèo Thanh Xuân Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết, Phong Thổ, Lai Châu 84 / 100
Bùi Minh Điển Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 84 / 100
Bùi Thị Hiếu Trường PTDTBT tiểu học Giang Ma 88 / 100
Bùi Thị Hường Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 72 / 100
Dương Thị Liền Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 88 / 100
Dương Thị Ly Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 84 / 100
Đặng Thị Thu Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 80 / 100
Đinh Xuân Hòa Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 88 / 100
Đỗ Thị Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 84 / 100
Hà Thị Thúy Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 84 / 100
Hoàng Thị Thanh Hương Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 84 / 100
Kiều Thị Tính Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 78 / 100
Ngô Doãn Huấn Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 80 / 100
Nguyễn Anh Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 86 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 86 / 100
Nguyễn Thị Mạnh Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 88 / 100
Nguyễn Thị Mơ Trường PTDTBT Tiểu Học Giang Ma 70 / 100
Nguyễn Thị Thanh Tiền Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 72 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 84 / 100
Nguyễn Thị Thoan Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 86 / 100
Nguyễn Yến Dự trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 92 / 100
Phạm Thị Hoa Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 76 / 100
Phan Thị Liên Trường PTDTBT tiểu học Giang Ma 74 / 100
Phan Thị Thùy Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 74 / 100
Trần Thị  Lợi Trường pTDTBT tiểu học Giang Ma 76 / 100
Trần Văn Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 86 / 100
Trịnh Thị Nhung Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 82 / 100
Vương Thị Kim Dung Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 86 / 100
Lê Thị Nhung Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma 80 / 100
Ngô Thị Hường Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma – Tam Đường – Lai Châu 76 / 100
Vũ Thị Thu Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma – Tam Đường Lai Châu 90 / 100
Đinh Thị Huyền Trường PTDTBT tiểu học Giang Ma – Xã Giang Ma – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Đặng Văn Định Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Vũ Thị Suất Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma- Tam Đường-Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Bích Liên Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Phạm Duy Kiên Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma, Tam Đường 86 / 100
Hoàng Thị Lê Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu 90 / 100
Bùi Thị Thu Huế Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 86 / 100
Đèo Thị Bích Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 84 / 100
Hoàng Thị Ngọt Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 86 / 100
Lê Thị Dung Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 72 / 100
Lò Thị Liên Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 86 / 100
Lò Thị Trận Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 64 / 100
Lò Thị Xuyên Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 86 / 100
Lò Văn Kính Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 78 / 100
Mào Thị Lợi Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 76 / 100
Nguyễn Chí Thanh Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 82 / 100
Nguyễn Thị Duyên Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 76 / 100
Nguyễn Thị Duyên Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 82 / 100
Nguyễn Thị Mai Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 76 / 100
Nguyễn Thị Thu Hường Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 78 / 100
Phạm Thị Dinh Trường PTDTBT Tiểu học Hoang thèn 90 / 100
Phạm Thị Hương trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 70 / 100
Trinh Van Phuong Truong PTDTBT Tieu hoc Hoang Then, Phong Tho, Lai Chau 78 / 100
Đinh Trung Sơn Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn, Phong Thổ, Lai Châu 80 / 100
Vàng Văn Thắng Trường PTDTBT tiểu học Hua Bum 76 / 100
Bùi Thị Minh trường PTDTBT Tiêu Học Hua Bum Nậm Nhùn Lai Châu 86 / 100
Bùi Văn Nhiệt Trường PTDTBT Tiểu Học Hua Bum Nậm Nhùn Lai Châu 82 / 100
Hoàng Anh Dũng Trường PTDTBT tiêủ học Huổi Luông 74 / 100
Cà Văn Xoan Trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông 78 / 100
Cao Thị Hường Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 64 / 100
Dương Hồng Nga Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 84 / 100
Đặng Công Sáu Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 66 / 100
Điêu Nàng Thùy Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 88 / 100
ĐIÊU VĂN NHẠN Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 80 / 100
Đoàn Văn Thắng Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 64 / 100
ĐỖ THỊ VÂN ANH Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 86 / 100
Đỗ Tiến Dũng Trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông 74 / 100
Hà Ngọc Quang Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 84 / 100
Lê Thị Diễn trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 86 / 100
LÒ THỊ ÚT TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LUÔNG 64 / 100
Nguyễn Viết Mạnh Trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông 80 / 100
Trần Thị Hồng Trường PTDTBT Tiểu Học Huổi Luông 80 / 100
Vàng Thị Đào Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 82 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông 70 / 100
Nông Hải Tâm Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 60 / 100
Nguyễn Thị Hồng Quân Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông – Phong Thổ 76 / 100
Trần Đức Phương Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông – Phong Thổ 68 / 100
Vũ Văn Duy Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông – Phong Thổ – Lai Châu 76 / 100
Đặng Xuân Đạt Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông xã Huổi Luông 76 / 100
Bùi Thị Lụa Trường PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 84 / 100
Hoàng Thị Dịu Trường PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 88 / 100
Phạm Thị Nhung Trường PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 88 / 100
Trương Thế Mạnh Trường PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 90 / 100
Nguyễn Duy Long Trường PTDTBT Tiểu học Ka Lăng – Mường Tè – Lai Châu 80 / 100
Trần Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Khun  Há 84 / 100
Bùi Mạnh Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 90 / 100
Bùi Thị Bích Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
CẤN THỊ THU Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 80 / 100
Chẻo Mý Diển Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Đinh Thị Thắm Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Hoàng Đình Quân Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Hứa Thị Huê Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 94 / 100
LÒ THỊ DIÊN Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 76 / 100
Lò Thị Nguyên Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 86 / 100
Lò Văn Lả Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 88 / 100
Lương Thị Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 88 / 100
Lương Văn Thuận Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 94 / 100
Nguyễn Mạnh Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 86 / 100
Nguyễn Thị Thùy Linh Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 84 / 100
Nguyễn Tuấn Thành Trường PTDTBT tiểu học Khun Há 76 / 100
Nguyễn Văn Nam Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 86 / 100
Nguyễn Văn Tuân Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 86 / 100
Phìn Văn Trọng Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Tạ Thị Thùy Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Trang Thị Tâm Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 86 / 100
Trần Đức Thinh Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 84 / 100
Trần Mạnh Tuấn Trường PTDTBT TIỂU HỌC KHUN HÁ 82 / 100
Trần Thanh Hoa Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 88 / 100
Trần Thị Hồng Nhung Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Trần Việt Cường trường PTDTBT tiểu học Khun Há 80 / 100
Vàng Văn Hạc Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Vũ Ngọc Quân Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 86 / 100
Vũ Văn Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Vũ Văn Thuấn Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 82 / 100
Trịnh Vinh Mạnh Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 88 / 100
Nguyễn Thị Thu Hường Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há – Tam Đường 84 / 100
La Văn Bình Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Lò Văn Hặc Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há – Tam Đường – Lai Châu 86 / 100
TRẦN ĐỨC DŨNG Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há – Tam Đường – Lai Châu 82 / 100
Tạ Minh Hường Trường PTDTBT tiểu học Khun Há_ Tam Đường_ Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT tiểu học khun ha_huyện tam đường _tỉnh lai châu 86 / 100
Vũ Thị Hà Trương PTDTBT Tiểu Học Lản Nhì Thàng 80 / 100
Đặng Đình Tứ Trường PTDTBT tiểu học Lản Nhì Thàng 88 / 100
Lê Thị Thu Hà Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 92 / 100
Lý Duy Khánh Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 90 / 100
Nguyễn Trung Quyết Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 82 / 100
Nguyễn Văn Bá Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 60 / 100
Thùng Thị Thắm Trường PTDTBT Tiểu Học Lản Nhì Thàng 92 / 100
Vương Hồng Vân Trường PTDTBT tiểu học Lản Nhì Thàng 88 / 100
Bùi Thị Tú Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì thàng 80 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng – Phong Thổ 76 / 100
Bùi Thị Mai Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng xã Lản Nhì Thàng 72 / 100
Vùi Thị Thành Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 90 / 100
Bạch Công Dương Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh lai Châu 82 / 100
Trần Thị Thơm Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Phương Thảo Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng, Phong Thổ 88 / 100
Lò TTh Tuyết Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì ThàTh 92 / 100
ngọc thị nin trường PTDTBT tiểu học Làng Mô 72 / 100
lỳ pờ hừ Trường PTDTBT tiểu học mù cà 76 / 100
Đào Long Hải Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 82 / 100
Lò Thị Xuân Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 82 / 100
Lý Thị Cần Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 82 / 100
Lỳ Xú Tư Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 76 / 100
Vù Chừ Pơ Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 48 / 100
Vù Thanh Tùng Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 62 / 100
Bùi Thị Danh Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 68 / 100
Lỳ Pó Mé Trường PTDTBT tiểu học mù cả 80 / 100
Vàng thị đào Trường PTDTBT tiểu học mù cả 68 / 100
Sừng Pó Chừ Trường ptdtbt tiểu học Mù Cả Mường Tè 82 / 100
LO THI CUONG truong PTDTBT Tieu hoc Mu Sang 90 / 100
Hà Thị Thời Trương PTDTBT Tiểu Học Mù Sang 74 / 100
ĐÈO THỊ HẠNH Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 90 / 100
Gì A Sà Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 78 / 100
Lò Thị Sợi Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 84 / 100
Lò Văn Ngọc Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 84 / 100
Mai Anh Thăng Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 88 / 100
Nguyễn Đức Thịnh Trường PTDTBT Tiểu Học Mù Sang 84 / 100
Nguyễn Hồng Phượng Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 82 / 100
Nguyễn Mạnh Thư Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 76 / 100
PHẠM DUY THINH Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 82 / 100
Phạm Thị Thu Hà Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 86 / 100
Thùng Văn Nghiệp Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 74 / 100
Trần Văn Lực Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 80 / 100
HỜ THỊ MÁY Trường PTDTBT Tiểu Học Mù Sang 64 / 100
Nguyễn Thị Minh Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Hỏ Văn Nối Trường PTDTBT Tiểu học Mường Mô 84 / 100
Hỏ văn Tượng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Mô 78 / 100
Lò Thị Bé Trường PTDTBT Tiểu học Mường Mô 82 / 100
Lường Thị Chăng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Mô 86 / 100
Phan Thị Vân Trường PTDTBT Tiểu học Mường Mô 86 / 100
Điêu Văn Hiệp Trường PTDTBT TIỂU HỌC NẬM BAN 74 / 100
Hỏ Văn Lực Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 84 / 100
LÒ VĂN ĐẶNG Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 76 / 100
Lò Văn Tiện Trường ptdtbt Tiểu học Nậm Ban 78 / 100
LƯỜNG VĂN HÀ Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 82 / 100
Lường Văn Văn Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 78 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 86 / 100
Nguyễn Văn Ất Trường PTDTBT tiểu học Nậm Ban 66 / 100
Nguyễn Văn Đạt Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 88 / 100
PHAN ĐỨC HUY Trường PTDTBT TIỂU HỌC NẬM BAN 82 / 100
Trần Hữu Chiến Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Nậm Nhùn Lai Châu 86 / 100
Lù Văn Lâm Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban, Nậm Nhùn 80 / 100
Bùi Nam Phương Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 88 / 100
Bùi Thị Thơ Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 80 / 100
Bùi văn Diều Trường ptdtbt tiểu học Nậm Chà 66 / 100
Cà Văn Nụi Trường PTDTBT tiểu học Nậm Chà 58 / 100
ĐIÊU CHÍNH MINH Trường PTDTBT tiểu học Nậm Chà 58 / 100
Khoàng Văn Thượng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 82 / 100
LÙ VĂN HỮU Trường PTDTBT TIỂU HỌC NẬM CHÀ 76 / 100
Mào Thị Châu Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 86 / 100
MÀO THỊ CƯỜNG Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 88 / 100
MÀO VĂN LẬP Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 84 / 100
Mào Việt Chung Trường PTDTBT TIỂU HỌC Nậm Chà 76 / 100
Phan Thị Thơn Trường PTDTBT tiểu học Nậm Chà 88 / 100
Trần Thị Mỵ Trường PTDTBT Tiểu học NẬM chà 80 / 100
Trần Thị Thu Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 60 / 100
Vàng Văn Lập Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 82 / 100
Lò văn lượng Trường ptdtbt tiểu học Nậm chà 50 / 100
Lò Văn Tuấn Trường PTDTBT tiểu học Nậm Chà 82 / 100
Lâm Văn Tập Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà – Nậm Nhùnn – L 54 / 100
Lê Đình Chuyền Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà, Nậm Nhùn, Lai Châu 72 / 100
Bùi Minh Dương Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 80 / 100
Hà thị bình Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hăn 84 / 100
Hà Thị Tiên Sinh trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 84 / 100
Hà Văn Toàn Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 88 / 100
Hoàng Đình Đoàn Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 76 / 100
Hoàng Văn Tiến Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 74 / 100
LA VĂN QUÝ Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 86 / 100
Lò Thị Dung Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 84 / 100
Lò Thị Vạn Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hăn 74 / 100
Lò Văn Đi Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 86 / 100
Lò Văn Ngọc Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 88 / 100
Lò Văn Nhúng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 70 / 100
Lường Văn Chức Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 88 / 100
Nguyễn Mỹ Hạnh Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hăn 88 / 100
Nguyễn Thành Điệp Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 76 / 100
Nguyễn Thị Đàm Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 84 / 100
Nguyễn Thị Hằng trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 78 / 100
Nguyễn Thị Mai Hương Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 82 / 100
Phùng Ngọc Tuyên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm hăn 88 / 100
Phùng Văn Đức Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 86 / 100
Tòng Thị Xi Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hăn 78 / 100
Tòng Văn Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 78 / 100
Trần Thị Cúc Trường PTDTBT Tiểu Học Nậm Hăn 84 / 100
Trình Văn Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 86 / 100
Vũ Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 86 / 100
Bùi Minh Dương Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 68 / 100
Phí Hải Quân Trường Ptdtbt tiểu học Nậm Hăn 78 / 100
Phùng Thanh Toản Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn 86 / 100
Lê Thị Thanh Trường PTDTBT Tiểu học nặm hăn 68 / 100
Hoàng Văn Khai Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn – Sìn Hồ – Lai Châu 86 / 100
Lò Thị Mừng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 82 / 100
Hứa Thị Lân GV Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn Sìn Hồ Lai Châu Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn Sìn Hồ Lai Châu 80 / 100
Quan Văn Hà Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hăn sìn Hồ,Lai Châu 82 / 100
Cù Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hăn, Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Hoàng Nguyệt Ánh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng 86 / 100
Lò Thị Bích Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng 82 / 100
Lù Thị Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng 78 / 100
Nguyễn Thị Thuý Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hàng 78 / 100
Nguyễn Văn Châu Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng 86 / 100
Nguyễn Việt Hà Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hàng 82 / 100
PHAN THỊ QUYẾT Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng 82 / 100
Trương Thị Hồng trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng 84 / 100
Vũ Thị Luyên Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hàng 84 / 100
Hỏ Thị Hân Trường PTDTBT tiểu học Nậm Hàng – xã Nậm Hàng – Nậm Nhùn – Lai Châu 80 / 100
Đinh Thị Lan Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 84 / 100
Hoàng Thị Vũ Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 88 / 100
Lê Văn Bắc Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 88 / 100
Lò Thị Lan Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 88 / 100
Lò Văn Sanh Trường PTDTBT tiểu học Nậm Manh 86 / 100
Lương Văn Được Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 86 / 100
Sầm Minh Việt Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 84 / 100
Trần Thị Thuý Ngân trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 88 / 100
VÀNG THỊ LỊCH Trường PTDTBT tiểu học Nậm Manh 86 / 100
TRẦN THU HIỀN Trường PTDTBT- tiểu học Nậm Manh 82 / 100
Trần Ngọc Chung Trường PTDTBT Tiều học Nậm Manh – Nậm Nhùn – Lai Châu 84 / 100
Trần Thị Thanh Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh, Nậm Nhùn, Lai Châu 86 / 100
Đặng Thị Liềm Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 90 / 100
Điêu Thị Kim Ngân Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 84 / 100
Điêu Văn Kiếm Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 80 / 100
Điêu Văn Thường Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 90 / 100
Hoàng Minh Tuấn Trường PTDTBT tiểu học Nậm Pì 86 / 100
Lâm Thị Tuyết Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 86 / 100
Lò Thị Mai Trường PTDTBT Tiểu Học Nậm Pì 92 / 100
Lò Thị Tuyến Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 86 / 100
Lò Văn Chuyển Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 84 / 100
Lò Văn Hải Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 88 / 100
Lò Văn Thanh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 88 / 100
Lường Văn Hải Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 86 / 100
Lưu Văn Thùy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 90 / 100
Mào Văn Văn Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 82 / 100
Nguyễn Thị Tuyến Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 88 / 100
Phan Thị Chiệu Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 88 / 100
Phan Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 90 / 100
Phan Thị Hường Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 88 / 100
Phan Thị Kim Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 86 / 100
Phan Thị Quy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 88 / 100
Phan Thị Thúy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 88 / 100
Trần Thị Thúy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 94 / 100
Vàng Văn Thín Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 86 / 100
Phan Văn Khánh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pị 90 / 100
BÙI THỊ THU HẬU Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 84 / 100
Cà Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 86 / 100
Dương Thị Thuỷ Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 84 / 100
Đèo Thị Phượng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 66 / 100
Đồng Văn Công Trường PTDTBT Tiểu học Nậm xe 78 / 100
Đồng Văn Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 80 / 100
ĐỒNG VĂN SƠN Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 78 / 100
Hà Thị Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 74 / 100
Hoàng Văn Việt trường PTDTBT tiểu học Nậm Xe 72 / 100
Kiều Thị Hoàng Mai Trường ptdtbt tiểu học Nậm Xe 80 / 100
Lê Thị Hồng Mai trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 74 / 100
Lò Thị Thời Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 68 / 100
Lò Thị Xe Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 64 / 100
Lò Thị Xinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 66 / 100
Lường Thị Mỷ Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 76 / 100
Lường Văn Chung Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 72 / 100
LÝ THƯ ĐÀO Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 64 / 100
Màng Thị Phúc Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 78 / 100
Nguyễn Đức Doanh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 82 / 100
Nguyễn Mỹ Hiển Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 78 / 100
Nguyễn Tiến Chung Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 70 / 100
Phạm Thị Hoa Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 78 / 100
Phạm Thị Nhung Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 76 / 100
Phạm Thị Phấn Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 86 / 100
Phan TIến Dũng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 76 / 100
Trần Thế Công Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 78 / 100
Trần Thị Ngọc Liên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 70 / 100
Trị Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 6 / 100
Trương Đức Thằng Trường ptdtbt tiểu học Nậm Xe 76 / 100
Trương Mạnh Dũng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 80 / 100
Vàng Văn  Trường Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 80 / 100
Vũ Thị Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 80 / 100
Vũ Thị Trang Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 70 / 100
Vương Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 84 / 100
Hoàng Thị Phượng Trường PTDTBT Tiểu học Nam Xe 84 / 100
Thùng Văn Thùy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe 82 / 100
Nông Văn Biên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe Phong Thổ Lai Châu 62 / 100
HẠ THỊ BÍCH HẠNH Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe xã Nậm Xe huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 82 / 100
Nông Thị Hặc Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu 80 / 100
Hà Nghĩa Doãn Trường PTDTBT Tiêu Học Pa U 80 / 100
Bùi Thị Minh Khuyên TRường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 84 / 100
Cù Tiến Đông Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 72 / 100
Đặng Đình Trọng Trường PTDTBT tiểu học Pa Ủ 86 / 100
Lò Thị Thình Trường PTDTBT Tiểu học Pa ủ 86 / 100
Lò Văn Chung Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 84 / 100
Lò Văn Nghĩa Trường PTDTBT TIỂU HỌC PA Ủ 84 / 100
Lù Văn Nghị Trường PTDTBT tiểu học Pa Ủ 86 / 100
Lù Văn Thế Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 86 / 100
Nguyễn thành long Trường PTDTBT tiểu học Pa Ủ 86 / 100
Phìn Thị Hiền Trường PTDTBT TIỂU HỌC PA Ủ 70 / 100
Quàng Văn Xiên Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 86 / 100
Tống Văn Khiêm Trường PTDTBT tiểu học Pa Ủ 60 / 100
Hà Ánh Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 68 / 100
Lý Thị Chang Trường PTDTBT Tiểu học Pa ủ 84 / 100
Tống Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Pa ủ 78 / 100
TÔ THANH TÙNG Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ – Mường Tè 86 / 100
Tống Văn Phành Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ xã pa Ủ huyện mường tè tỉnh lai châu 84 / 100
Bùi Bá Hải Trường PTDTBT tiểu học Pa Vệ Sủ 86 / 100
Lù Văn Nam Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 78 / 100
Lường Thị Thím trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 88 / 100
Lường Thị Thơm Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 70 / 100
lý Thị Liên Trường PTDTBT tiểu học pa vệ sủ 84 / 100
Lý Văn Hiệp Trường PTDTBT tiểu học Pa Vệ Sủ 86 / 100
Lý Văn Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Pa vệ Sủ 86 / 100
Nguyễn Thị Thảo trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 86 / 100
Tống Thị Ái Trường PTDTBT tiểu học Pa Vệ Sủ 88 / 100
Vàng Văn Hà Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 80 / 100
Vàng Văn San Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 78 / 100
Nguyễn Thị Thúy Loan Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ- Mường Tè- Lai Châu 76 / 100
Mào Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin 80 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường PTDTBT tiểu học Phăng Sô Lin 84 / 100
Phan văn hùng Trường ptdtbt tiểu học phăng sô lin 80 / 100
Phìn Thị Quỳnh Trường PTDTBT tiểu học Phăng Sô Lin 80 / 100
Triệu Bích Ngọc Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin 74 / 100
Sùng Thị Cở Hồng Trường PTDTBT tiểu học Phăng Sô Lin 78 / 100
Vũ Thị Chi Trường PTDTBT tiểu học Phăng Sô Lin 76 / 100
Chẻo Mý Lù Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin – Sìn  Hồ – Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Hiên Trường PTDTBT Tiểu học Phăng sô Lin – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Phan Thị Vân trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Quách Minh Việt Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin – sìn hồ – Lai châu 84 / 100
Tẩn Liều Mẩy Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 82 / 100
Chẻo A Lìn Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 82 / 100
Tẩn Minh Phương Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin- Sìn Hồ – Lai Châu 82 / 100
Bùi Thanh Nguyệt Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin Sìn Hồ Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lê thị lụa Trường PTDTBT tiểu học Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 74 / 100
Đào Văn Chung Trường PTDTBT Tiểu học phăng sô lin, sìn hồ, Lại châu 88 / 100
Hà Thị Thuận Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 84 / 100
Hoàng Xuân Trường Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 78 / 100
Lê Thanh Nam trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 84 / 100
Lý A Minh Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 72 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 82 / 100
Nông Thị Huyền Trang Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 82 / 100
Trần Đăng Châu Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 80 / 100
Trần Thị Vui Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 86 / 100
Hoàng Văn Liên Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ – Sìn Hồ – Lai Châu 68 / 100
Bùi Thị Hưu Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu 82 / 100
Lê Minh Sỹ Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 86 / 100
Lò Thị Toàn Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 72 / 100
Lừu Thị Linh Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 88 / 100
Lý Văn Phương Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở lầu 86 / 100
Nguyễn Thị Khơ Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 76 / 100
Phùng Xuân Quỳnh Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 80 / 100
Teo Văn Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 74 / 100
Teo Văn Xuân Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 80 / 100
Trần Trọng Hiếu Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 82 / 100
Vàng Văn Mơn Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 84 / 100
Nguyễn Thị chình Trường PTDTBT tiểu học si lở lầu 76 / 100
Đèo Văn Siêng Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 76 / 100
Nguyễn Thị Tình Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 76 / 100
Lò Văn Hải Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ 82 / 100
Đỗ Thị Hoa Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu, Phong Thổ, Lai Châu 78 / 100
Đinh Trung Kiên Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở LLâ 80 / 100
Bùi Đức Nam Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 88 / 100
Bùi Thị Hường Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 78 / 100
Dương Trung Khánh Trường ptdtbt tiểu học Sin Suối Hồ 84 / 100
Đỗ Thị Hồng Nhung Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 86 / 100
Đồng Văn Thim Trường PTDTBT tiểu học Sin Suối Hồ 90 / 100
Hà Thị Gấm Trường PTDTBT tiểu học Sin Suối Hồ 82 / 100
Lò Thị Tún Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 86 / 100
Lường Thị Bích Trường PTDTBT tiểu học Sin Suối Hồ 86 / 100
Nguyễn Bích Hường Trường PTDTBT tiểu học Sin Suối Hồ 88 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường PTDTBT TIỂU HỌC SIN SUỐI HỒ 80 / 100
Nguyễn Văn Oai Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 84 / 100
NGUYỄN XUÂN THỊNH Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 88 / 100
Phạm Thị Luyến Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 92 / 100
Phạm Văm Hồng Trường PTDTBT Tiểu Học Sin Suối Hồ 76 / 100
Phạm Xuân Thúy Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 82 / 100
Thái Thanh Tuấn Trường PTDTBT tIểu học Sin Suối Hồ 74 / 100
Trần Văn Hà trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 82 / 100
Vàng Văn Minh Trường PTDTBT tiểu học Sin Suối Hồ 78 / 100
Nguyễn Văn Hứng Trường PTDTBT tiểu học Sin Suối Hồ- Phong Thổ- Lai Châu 74 / 100
Nguyễn Hồng Văn Trường PTDTBT Tiểu học Sin SUối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thành Luân Trường PTDTBT Tiểu học Tà Hừa 90 / 100
Cầm Thị Thu Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 78 / 100
Đỗ Thị Thư Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 70 / 100
Đỗ Thị Xuân Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 76 / 100
Hoàng Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 82 / 100
Hoàng trọng đạt Trường ptdtbt tiểu học tả lèng 72 / 100
Lò Thị Tiếp Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 92 / 100
Lý Đức Thành Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 76 / 100
Ngô Lệ Thúy Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 88 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT tiểu học Tả Lèng 84 / 100
Nguyễn Thị Kiên Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 88 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường PTDTBT TIểu học Tả Lèng 86 / 100
Nguyễn Văn Trình Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 74 / 100
Phạm Hồng Bình Trường PTDTBT Tiểu Học Tả Lèng 88 / 100
Phạm Hồng Thu Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 88 / 100
Phạm Thành An Trường ptdtbt tiểu học tả lèng 84 / 100
Phạm Thị Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 92 / 100
PHẠM THỊ MAI Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 86 / 100
Phàn A Sầu Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 84 / 100
Trần Thị Lan Anh Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 90 / 100
Trần thị tuyết trường PTDTBT tiểu học Tả Lèng 86 / 100
Vũ Thị Thu Hà Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 82 / 100
Hoàng Thị Sinh Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 80 / 100
Nguyễn Thị Minh Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 74 / 100
Nguyễn Thị Quyên Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng – huyện Tam Đường – Lai Châu 82 / 100
Phạm Minh Đức Trường PTDTBT tiểu học tả lèng Huyện tam đường Tỉnh lai châu 52 / 100
Vũ Thanh Quang Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Lai Châu 78 / 100
Trần Thị Liên Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Lê Thị Thu Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng- Tam Đường – Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Đình Trung Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Tam Đường Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng, Tam Đường, Lai Châu 76 / 100
Nguyên văn mười trường ptdtbt tieu học tả ngảo 60 / 100
Bùi Văn Linh Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 86 / 100
ĐOÀN MẠNH HÀ Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 86 / 100
Hoàng Thị Oánh Trường PTDTBT tiểu học Tả Ngảo 82 / 100
Lầu A Tá Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 86 / 100
Nguyễn Cảnh Toàn Trường PTDTBT tiểu học Tả Ngảo 70 / 100
Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường PTDTBT TIểu học Tả Ngảo 86 / 100
Nguyễn Thị Thu Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 86 / 100
Nguyễn Tiến Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 74 / 100
Nguyễn Văn Hiệp Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 86 / 100
Sùng A Cở Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 82 / 100
Sùng A Nhình Trường ptdtbt tiểu học tả ngảo 84 / 100
Tẩn Vàng Peo Trường PTDTBT tiểu học Tả Ngảo 88 / 100
Tẩn Văn Thuần Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 82 / 100
Hoàng Thị Thúy Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 76 / 100
Tẩn A Xoang trường ptdtbt tiểu học tả ngảo – huyện sìn hồ tỉnh lai châu 82 / 100
Cà Văn Cường trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 86 / 100
Hoàng Thị Thắm Trường Ptdtbt tiểu học tả ngảo huyện sìn hồ tỉnh lai châu 82 / 100
Nguyễn Xuân Trường trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Hoàng Thị Thu Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo. Huyện Sìn Hồ. Tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lê Thị Sen Trường PTDTBT tiểu học TảLLèng 82 / 100
Bùi Thị Thanh Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 88 / 100
Đặng Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 86 / 100
Đinh Hải Yến Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 82 / 100
Đỗ Thị kim Ngọc Trường PTDTBT tiểu học Thèn Sin 86 / 100
Đỗ Thị Thanh Bình Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 78 / 100
Hoàng Thị Vui Trường PTDTBT Tiểu Học Thèn Sin 90 / 100
Lâm Thị Hải Yến Trường PTDTBT tiểu học Thèn Sin 88 / 100
Nguyễn Châu Kính Trường PTDTBT tiểu học Thèn Sin 80 / 100
NGUYỄN HỮU TÌNH Trường PTDTBT tiểu học Thèn Sin 52 / 100
Nguyễn Ngọc Đích Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 80 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 84 / 100
Nguyễn Văn Thanh trường PTDTBT tiểu học Thèn Sin 86 / 100
Phạm thọ minh thúy Trường PTDTBT tiểu học thèn sin 78 / 100
Trần Đức Cảnh Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 88 / 100
trần thị phượng trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 68 / 100
Vương Thị Nhung Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin 72 / 100
Vũ Đức Thái Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin Tam Đường Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Vân Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin -Tam Đường -Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin- Tam Đường- Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Sinh Trường PTDTBT Tiểu Học Thèn Sin- Tam Đường- Lai Châu 76 / 100
Bùi Văn Hải Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 80 / 100
Chu Nhù Giá Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 84 / 100
Lê Khắc Linh Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 56 / 100
Lương Văn Huân Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 74 / 100
Lỳ Cá Hừ Trường PTDTBT Tiểu Học Thu Lũm 84 / 100
Nguyễn Tiến Anh Trường PTDTBT Tiểu Học Thu Lũm 80 / 100
Sừng Phì Che Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 82 / 100
Trần Thị Thanh Sinh Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 86 / 100
Lý A Hơn trường PTDTBT Tiểu Học Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Lò Văn Hoàng Trường PTDTBT Tiểu học Trung Chải 82 / 100
Vừ A Sềnh Trường PTDTBT tiêủ học Tủa Sín Chải 56 / 100
Bùi Văn Linh Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 68 / 100
Đinh Thị Thuẫn Trường PTDTBT Tiểu học Tủa SÍn Chải 70 / 100
Đỗ Quốc Đạt Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 74 / 100
Lã Phú Tùng Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 74 / 100
Lò Văn Quý Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 52 / 100
LÒ VĂN TẠO Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 64 / 100
Nghiêm Thanh Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 70 / 100
Nguyễn Thị Thảo Trường PTDTBT Tiểu Học Tủa Sín Chải 70 / 100
Phồng A Lù Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 76 / 100
Tẩn Quang Sơn Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 78 / 100
Trần Hải Nam Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 66 / 100
Trần Thị Hồi Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 66 / 100
Trần Thị Minh Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 74 / 100
Vi Văn Ềnh Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 74 / 100
Hà thị thu trang Trường ptdtbt tieu hoc tủa sín chải 62 / 100
Triệu Văn Thanh Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sin Chải 56 / 100
CHÁNG A SÙNG Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 50 / 100
Hà Thế Nghĩa Trường PTDTBT tiểu học Tủa Sín Chải 70 / 100
Nguyễn Văn Tỉnh Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 76 / 100
Lương Thị Lý trường PTDTBT tiểu học Tủa sín chải sìn hồ lai châu 82 / 100
Ngô văn trung Trường ptdtbt tiểu học tủa sín chải sìn hồ lai châu 56 / 100
Tanchangphu Trường PTDTBT tiểu học Tủa Sín Chảin 78 / 100
Bùi Thị Hiền Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bum Tở 86 / 100
Nguyễn Ngọc Thanh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bum Tở 82 / 100
Phạm Thị Lý Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bum Tở 88 / 100
Bùi Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu Học và THCS Can Hồ 74 / 100
Mào Văn Nội Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tà Tổng 86 / 100
Đào Thị Đăng Duyệt Trường PTDTBT tiểu học và thcs tà tổng 40 / 100
Bùi Thị Quyên Trường PTDTBT tiểu học và THCS Tung Qua 86 / 100
Đồng Văn Phong Trường PTDTBT tiểu học và THCS Tung Qua Lìn 72 / 100
Lò Văn Hưng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tung Qua Lìn 88 / 100
Lù Thị Lan Hương Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tung Qua Lìn 86 / 100
Vàng Văn Đông Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vàng San 88 / 100
Vàng Văn Thân Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vàng SAn 86 / 100
Phạm Thị Loan Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Tở 84 / 100
Bùi Thế Quang Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 74 / 100
Cao văn Luận Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 72 / 100
Chu Mạnh Tuấn Trường ptdtbt Tiểu học Vàng Ma Chải 86 / 100
Dì A Chinh Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 74 / 100
Đèo Thị Dịu Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 86 / 100
ĐÈO THỊ NĂM Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 86 / 100
Đinh Thanh Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 72 / 100
Đoàn Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 82 / 100
LÒ THỊ THẢO Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 86 / 100
NGUYỄN MẠNH HÙNG Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 76 / 100
Nguyễn Thanh Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 86 / 100
Trương Văn Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 74 / 100
Kiều Thị Cúc Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 88 / 100
Vàng Thế Công Trường PTDTBT tiểu học Vàng Ma Chải 86 / 100
Nguyễn Thị Thương Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải – Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải- Xã Vàng Ma Chải- Huyện Phong Thổ- tỉnh Lai Châu 78 / 100
Trương Thị Diệp Trường PTDTBT Tiểu học xã  Hố Mít 82 / 100
Công Thị Thìn Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 76 / 100
Đàm Thị Huệ Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 58 / 100
Hà Thị Huyền Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 74 / 100
Lê Hoàng Việt Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 40 / 100
Lò Thị Lan Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 78 / 100
Lò Vă Hoa Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 62 / 100
Lù Thị Tươi Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 80 / 100
Nguyễn Chí Thanh Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 38 / 100
Nguyễn Thanh Hương Trường PTDTBT Tiểu học Xã Hố Mít 62 / 100
Nguyễn Thị Mừng Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 78 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 82 / 100
Nguyễn Văn Nguyên trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 74 / 100
Nguyễn Văn Quân Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 74 / 100
Nông Thị Thiềm Trường PTDTBT tiểu học xã hố mít 84 / 100
Phan Đức Vượng Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 60 / 100
Thèn Thị Thanh Trường PTDTBT Tiểu Học Xã Hố Mít 70 / 100
Vũ Thị Thu Huyền Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 78 / 100
Vũ Thị Thương Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 80 / 100
Lê Văn Hãn Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 78 / 100
Nguyễn Thị Phương Trường PTDTBT tiểu học xã Hố Mít 80 / 100
Nguyễn Vũ Long Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 78 / 100
Phạm Thanh Hương Trường PTDTBT tiêu học xã Hố Mít – Tân uyen – LC 64 / 100
Lò Văn Ban Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 50 / 100
Hà Chí Hiền Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít, Tân Uyên, Lai Châu 76 / 100
Vũ Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít, Tân Uyên, Lai Châu 70 / 100
Diệp Thị Loan Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 84 / 100
Đinh Hoàng Quy Trường PTDTBT tiểu học xã Khoen On 80 / 100
Đinh Thị Mến Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 84 / 100
Đinh Thị Phương Thúy Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 84 / 100
Hoàng Thị Bình Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 82 / 100
Lê Văn Cương Trường PTDTBT Tiểu học xã KHoen On 86 / 100
Lường Thị Ngọc Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 74 / 100
Lường Văn Thanh Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 76 / 100
Lường Văn Tuân trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 80 / 100
Nguyễn Đức Hoàn Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 86 / 100
phạm văn sáng trường PTDTBT tiểu học xã Khoen On 90 / 100
Sùng A Vàng Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 88 / 100
Thàm Thị Dơn Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 86 / 100
TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG Trường PTDTBT tiểu học xã Khoen On 74 / 100
Vàng Văn Đắm Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 84 / 100
Đinh Thị Hoà Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 86 / 100
Lê Thị Hương trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On – huyện Than Uyên 88 / 100
Bàn Văn Khoa Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu 80 / 100
Trần Thị Lan Anh Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 82 / 100
Triệu Thị Thái Nguyên Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lường Thị Chương Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On, huyện Than Uyên 78 / 100
Giàng A Páo Trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Phan Đình Dũng Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Ban 88 / 100
Chu Thị Hiền Trường PTDTBT tiểu học xã Nậm Hàng 82 / 100
Chu Văn Cường Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng 84 / 100
Hỏ Thịu Nôi Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng 76 / 100
Lò Thị Hà Trường PTDTBT tiểu học Xã Nậm Hàng 82 / 100
Lò Thị Lý Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm hàng 90 / 100
Lò Văn Ngạch Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng 80 / 100
Lù Thu Hiền Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng 76 / 100
Nguyễn Văn Hòa Trường PTDTBT tiểu học xã Nậm Hàng 84 / 100
Phan Thị Hải Hà Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng 86 / 100
Sìn Thị Phức Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng 84 / 100
Điêu Thị Điêm Trường PTDTBT- Tiểu học xã Nậm Hàng 82 / 100
Vương Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng 82 / 100
Nguyễn Văn Trung Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Sỏ 88 / 100
Hà Đình Yên Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Sỏ 64 / 100
Dương Thị Hương Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Hừa 82 / 100
Đèo Văn Năm Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 84 / 100
Đinh Văn Tỉnh Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 84 / 100
Đỗ Thị Huê Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 88 / 100
Hà Văn Tiến Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 82 / 100
Lò Thị Liên Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 86 / 100
Lò Thị Phúi Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 90 / 100
Lò Văn Hùng Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 84 / 100
Lù Thị Thương Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 84 / 100
Lường Thị Khuyên Trường PTDTBT Tiểu học Xã Tà Hừa 72 / 100
Nguyễn Văn Bình Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 82 / 100
Nguyễn Văn Thắng Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Hừa 88 / 100
Nùng Văn Thủy Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 86 / 100
Phạm Thị Thơm Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 86 / 100
Quàng Văn Liệu Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 84 / 100
Tòng Văn Mai Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 86 / 100
Ngần Văn Nơi Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa – Than Uyên – Lai Châu 88 / 100
Đào Thị Vân Nga Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 78 / 100
ĐÀO VIẾT TIẾN Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Mung 86 / 100
Hà Đức Hiệp Trường PTDTBT TIỂU HỌC Xã Tà Mung 84 / 100
Hà Văn Linh Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 86 / 100
Hà Văn Minh Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 62 / 100
Lò Văn Đanh Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 64 / 100
Lù Văn An Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 82 / 100
Ngọc Thị Vui Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 86 / 100
Nguyễn Đăng Dương Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 84 / 100
Nguyễn Huy Kim Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 74 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 82 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 74 / 100
Nông Văn Thông Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 88 / 100
Phạm Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 86 / 100
Phan Trắc Hưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 80 / 100
Thào A Rủa Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 74 / 100
Trần Thị Hiếu Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 88 / 100
Vũ Thị Lan Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Mung 90 / 100
Vũ Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 80 / 100
Vương Đức Anh Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 82 / 100
Đào Thu Thảo Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung – Than Uyên – Lai Châu 50 / 100
Nguyễn Hồng Hải Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung, huyện Than Uyên 70 / 100
Lều Ngọc Thuần Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung, huyện Than UYên, tỉnh Lai Châu 56 / 100
Lò Thị Minh Trường PTDTBT TT&TTCS Pa Vây Sử 78 / 100
Đào Thị Phượng Trường PTDTBT TTH THCS Nậm Ngà 92 / 100
Lữ Thị Xuyên Trường PTDTBT&THCS Bum Tở 80 / 100
QUAN THỊ THANH TRƯỜNG PTDTBT,TIỂU HỌC NẬM CHÀ 70 / 100
BùiThị Huyền Trường PTDTBT.TH Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 88 / 100
HÁN VĂN HẢI Trường PTDTBT.TH Xã Vàng Ma Chải.Huyện Phong Thổ .Lai Châu 72 / 100
Lý Chà Hó trường PTDTBT/TH/THCSCANHO 74 / 100
Trương Thị Dung Trường PTDTBT_ TH Nậm Hàng 86 / 100
Lê Quang Thu Trường PTDTBT_ THCS Mù Cả huyện Mường Tè tỉnh Lại Châu 80 / 100
Đỗ Thị Nga Trường PTDTBTB Tiểu học Nậm Pì 92 / 100
ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO Trường PTDTBTH Nậm Ban 88 / 100
Chim văn thương Trường PTDTBTH pa vệ Sủ 76 / 100
Đặng Thị Quỳnh Trường PTDTBTHCS Tủa Sín Chải 78 / 100
Nguyễn Xuân Tùng Trường PTDTBT-TH $ THCS  Nậm Ngà 38 / 100
Lò A Chế Trường PTDTBT-TH & THCS Nậm Khao 86 / 100
Hù Chà Thư Trường PTDTBTTH & THCS Nậm Ngà 60 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBTTH & THCS Nậm Ngà 72 / 100
Lý Hà Nam Trường PTDTBTTH &THCS Pa vây sử phong thổ lai châu 60 / 100
Trần Thị Nhung Trường PTDTBTTH &THCS Tá Bạ 84 / 100
ÂU THỊ HƯỜNG Trường PTDTBTTH Bản Bo 78 / 100
Nguyễn Thị Lai Trường PTDTBTTH Bản Bo 78 / 100
CHANG THỊ THẮM Trường PTDTBTTH Dào san 70 / 100
Đàm Xuân Cương Trường PTDTBTTH Dào San 66 / 100
Lê Hữu Công Trường PTDTBTTH Dào San 62 / 100
Phan Thị Ánh Tuyết Trường PTDTBTTH Dào San 78 / 100
Trần Thị Thảo B Trường PTDTBTTH Dào San 92 / 100
Thái Thị Loan Trường PTDTBTTH Đoàn Kết 70 / 100
Đèo văn nghị Trường ptdtbtTH hoang thèn 82 / 100
nguyễn công biểu Trường PTDTBTTH Hoang thèn 80 / 100
Nguyễn Đức Giỏi Trường PTDTBTTH Hoang Thèn 78 / 100
Vàng Thị Ngôn Trường PTDTBTTH Hoang Thèn 88 / 100
Lò thị Lan Trường PTDTBTTH Huôi Luông 72 / 100
Bùi Thị Lèn Trường PTDTBTTH Huổi Luông 54 / 100
Đàm Thị Bèn Trường PTDTBTTH Huổi Luông 68 / 100
Đỗ Tiến Hợp Trường PTDTBTTH Huổi Luông 90 / 100
Hoàng Thị Bích Phương Trường PTDTBTTH Huổi Luông 82 / 100
Lê Đức Mạnh Trường PTDTBTTH Huổi Luông 86 / 100
Nguyễn Văn Bằng trường PTDTBTTH Huổi Luông 72 / 100
Phạm Văn Phán trường PTDTBTTH Huổi Luông 78 / 100
Hà Thị Minh Tâm Trường PTDTBTTH Huổi Luông 72 / 100
Lò Thị Xuân Truòng PTDTBTTH Ka Lăng 90 / 100
Bùi Văn Nam Trương PTDTBTTH Khun Há 84 / 100
Đỗ Thị Bích Liên trường PTDTBTTH Khun Há 80 / 100
Hà Thị Nghiêm Trường PTDTBTTH Khun Há 86 / 100
Lò Văn Chen Trường PTDTBTTH Khun Há 80 / 100
Lò Văn Thiện Trường PTDTBTTH Khun Há 88 / 100
Phạm Phạm Văn Muôn Trường PTDTBTTH Khun HÁ 88 / 100
Đào Văn Hải Trường PTDTBTTH Khun Há – Tam Đường 88 / 100
Phạm Thị Thương Trường PTDTBTTH Lản Nhì Thàng 86 / 100
Nông Thị Hương Trường PTDTBTTH Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 92 / 100
Bùi Văn Trọng Trường PTDTBTTH Mù Cả 52 / 100
Pờ Già Ly Trường PTDTBTTH Mù Cả 46 / 100
Hoàng Thị Nhiên Trường PTDTBTTH Mù Sang 88 / 100
Lê Song Hào Trường PTDTBTTH Mù Sang 78 / 100
Lò Thị Dương Trường PTDTBTTH MÙ SANG 82 / 100
Lò Thị Nguyễn Trường PTDTBTTH Mường mô 82 / 100
Nguyễn Thị Sang Trường PTDTBTTH Mường Mô 82 / 100
Quyết Anh Tuấn TRường PTDTBTTH Mường Mô, Nậm Nhùn 18 / 100
Mạc Văn Hương Trường PTDTBTTH nậm chà 76 / 100
Trần Văn Thoại Trường PTDTBTTH Nậm Chà 80 / 100
Vàng Văn Thanh Trường PTDTBTTH Nậm Hăn 86 / 100
Bùi Thị Biển Trường PTDTBTTH Nậm Hàng 78 / 100
khoàng văn thiện trường PTDTBTTH Nậm Hàng 76 / 100
Nguyễn Văn Dần trường PTDTBTTH Nậm Hàng 82 / 100
Lâm Hồng Thắm Trường PTDTBT-TH Nậm Manh 82 / 100
Nguyễn Thị Thiêm Trường PTDTBT-TH Nậm Manh 90 / 100
Trần Đức Thịnh Trường PTDTBT-TH Nậm Manh 84 / 100
Điêu Văn Nhu Trường PTDTBTTH Nậm Pì 84 / 100
Nguyễn Trung Tá Trường PTDTBTTH Nậm Pì 98 / 100
Đậu Thị Huệ Truong PTDTBTTH Nậm Pì 84 / 100
Đồng Thị Dương Trường PTDTBTTH Nậm Xe 72 / 100
Hà Mạnh Hùng Trường PTDTBTTH Nậm Xe 58 / 100
Nguyễn Văn Quyền Trường PTDTBTTH Nậm xe 76 / 100
Tống Văn Dương Trường PTDTBTTH PA U 56 / 100
lý Văn Sân trường PTDTBTTH Pa Ủ 54 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường PTDTBTTH Pa Ủ 86 / 100
Tống Thị Hặp Trường PTDTBTTH PA Ủ 82 / 100
Tống văn Tưởng Trường PTDTBTTH Pa Ủ 38 / 100
Tống Văn Cường Trường PTDTBTTH Pa Ủ 60 / 100
Lý thị hiên Trường PTDTBTTH Pa Vệ Sủ 74 / 100
Tống Văn Hà Trường PTDTBTTH Pa Vệ Sủ 76 / 100
Vàng Văn Ninh Trường PTDTBTTH Pa Vệ sủ 54 / 100
Đào Thị Hồng Thắm Trường PTDTBTTH Pa Vệ Sủ Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Giang thị thắm Trường ptdtbtth phăng sô lin 80 / 100
Phạm thị hợp Trường PTDTBTTH phăng sô lin, sìn hồ , lai châu 84 / 100
Ma Văn Biển Trường PTDTBTTH Phìn Hồ 86 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường PTDTBTTH Phìn Hồ 84 / 100
Chu Thị Bích Ngọc Trường PTDTBTTH Phìn Hồ- Sìn Hồ 84 / 100
Nguyễn Ngọc Huyền Trường PTDTBTTH Phìn Hồ- Sìn Hồ 78 / 100
Đinh Thị Thanh Trường PTDTBTTH SÌ Lở Lầu 86 / 100
Hà Văn Chuyên Trường PTDTBTTH Sì Lở Lầu 76 / 100
Lê Thị Rơi Trường PTDTBTTH Sì Lở Lầu 88 / 100
Nguyễn Thị Phương Trường PTDTBTTH Sin Suôi Hồ 86 / 100
Hà Thị Quy Khuyến trường PTDTBTTH Sin Suối Hồ 84 / 100
Nguyễn Anh Huy Trường PTDTBTTH Sin Suối Hồ 82 / 100
TRIỆU THỊ HÀ Trường PTDTBTTH SIN SUỐI HỒ 78 / 100
Khuất Thị Hoa Trường PTDTBTTH Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Lai Châu 80 / 100
Đoàn Thị Mai Hoan Trường PTDTBTTH Tả Lèng 86 / 100
Nguyễn Thị Thúy Nga Trường PTDTBTTH Tả Lèng 80 / 100
Lương Thị Nền TRường PTDTBTTH Tả Lèng- Tam Đường- Lai Châu 82 / 100
Tao Văn Đại trường PTDTBTTH Tả Lèng, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyen Thi Hai Ly Truong PTDTBTTH Ta Ngao 82 / 100
Khổng Đức viên Trường ptdtbtth tả ngảo 62 / 100
Nguyễn thị tươi Trường PTDTBTTH tả ngảo 72 / 100
Tẩn A San Trường ptdtbtth Tả Ngảo 70 / 100
Trần Thị Viên Trường PTDTBTTH Tả Ngảo 82 / 100
Triệu Tiến Kim Trường PTDTBTTH Tả Ngảo 80 / 100
Cổ Văn Học Trường PTDTBTTH Tả Ngảo 60 / 100
Lường văn thiết Trường PTDTBTTH TH và THCS tà tổng 84 / 100
Nguyễn Vy Việt Trường PTDTBTTH THCS Nậm Ngà 82 / 100
Thao A Chinh truong PTDTBTTH THCS PA VAY SU 82 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Trường PTDTBTTH THCS Vàng San 72 / 100
Đỗ Mạnh Hùng Trường PTDTBTTH Thèn Sin 86 / 100
Lưu Hải Ninh Trường PTDTBTTH Thèn Sin – Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Chu Lỳ Phạ Trường PTDTBTTH THU LŨM 80 / 100
Lỳ Xú Hà trường PTDTBTTH Thu Lũm 82 / 100
Sừng Hừ Cà Trường PTDTBTTH Thu Lũm 84 / 100
CHU CHU CÀ Trường PTDTBT-TH THU LŨM 84 / 100
Nguyễn Tiến Mạnh Trường PTDTBT-TH Thu Lũm 84 / 100
Nguyễn Thị Tròn Trường PTDTBTTH và THCS – Bum Tở -Mường Tè -LaiChâu 64 / 100
Lê Thị Mai Trường PTDTBTTH và THCS Bum Tở 88 / 100
Lò Thị Thơm Trường PTDTBTTH và THCS Bum Tở 82 / 100
Nguyễn Thị Thanh Thủy Trường PTDTBTTH và THCS BUM TỞ 76 / 100
Nguyễn Xuân Hiệp Trường PTDTBTTH và THCS Pa Vây Sử 72 / 100
Lường Văn Tài Trường PTDTBTTH VÀ THCS TÁ BẠ 86 / 100
Đinh Thị Thao Trường PTDTBTTH và THCS Tà Tổng 74 / 100
Lê Thị Thu Hiền Trường PTDTBTTH và THCS Tà Tổng 88 / 100
Triệu thị huyền Trường PTDTBTTH VÀ THCS TÀ TỔNG 76 / 100
Lê Thị Hà Trường PTDTBTTH và THCS Tung Qua Lìn 86 / 100
Lương Ngọc Bích Trường PTDTBTTH và THCS Tung Qua Lìn 90 / 100
Đào Mạnh Tưởng Trường PTDTBTTH Vàng Ma Chải 72 / 100
Hoàng thị Tuyết Trường PTDTBTTH xã khoen on 78 / 100
Nguyễn Thị Hoàn Trường PTDTBTTH xã khoen on 58 / 100
Vì Văn Nên Trường PTDTBTTH xã Khoen On 88 / 100
LòThị Tuyết Trường PTDTBTTH xã Nậm Hàng 82 / 100
Hoàng Văn Bình Trường PTDTBTTH xã Tà Hừa 84 / 100
Hoàng Thị Hường Trường PTDTBTTH xã Tà Mung 88 / 100
Nguyễn Thị Tuyến Trường PTDTBTTH xã Tà Mung 82 / 100
Nguyễn TIến Dũng trường PTDTBTTH xã Tà Mung 84 / 100
Pờ Thị Sen Trường PTDTBTTH xã Tà Mung 86 / 100
Vì Văn Phúc Trường PTDTBTTH xã Tà Mung 78 / 100
Hà Thị Oanh Trường PTDTBTTH xã Tà Mung Than Uyên Lai Châu 74 / 100
Lò Văn Khánh Trường PTDTBTTH xã Tà Mung Than Uyên Lai Châu 44 / 100
Cầm Thị Phương trường PTDTBTTH xaxKhoen On 84 / 100
Lã Đình Ba Trường PTDTBTTH$THCS Tung Qua Lìn 84 / 100
Bùi Thị Hoa Trường PTDTBTTH$THCS Vàng San 88 / 100
Đinh hồng Lai Trường PTDTBTTH& THCS Nậm ngà 68 / 100
Bùi Thị Tư Trường PTDTBTTH& THCS Tá Bạ 50 / 100
Vàng A Lử Trường PTDTBTTH& THCS Tà Tổng 84 / 100
Đao Văn Chinh Trường PTDTBTTH& THCS Vàng San 84 / 100
Cao Văn Hoạt Trường PTDTBTTH&THCS Bum Tở 86 / 100
Lê Thanh Nghị Trường PTDTBTTH&THCS Bum Tở 74 / 100
Lò Thị Nguyệt Trường PTDTBTTH&THCS Bum Tở 86 / 100
Phìn Thị Thu trường ptdtbtth&thcs Bum Tở 70 / 100
Chử Lê Nam Trường PTDTBTTH&THCS Can Hồ 76 / 100
Nguyễn Minh Kiên Trường PTDTBTTH&THCS Can Hồ 86 / 100
Nguyễn Thị thắm Trường PTDTBTTH&THCS Can Hồ 76 / 100
Nguyễn Minh Tân Trường PTDTBTTH&THCS Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè 86 / 100
Bùi Thị Anh Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Ngà 84 / 100
Bùi Văn manh Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Ngà 86 / 100
Lỳ Mụ Xá Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Ngà 70 / 100
Nguyễn Tuấn Vũ Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Ngà 78 / 100
lùng Văn Dũng Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Ngà 44 / 100
Nguyễn Văn Chung Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Ngà, Mường Tè, Lai Châu 76 / 100
Lò Văn Thực Trường PTDTBTTH&THCS Pa Vây Sử 82 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường PTDTBTTH&THCS Pa Vây Sử 80 / 100
Nguyên THị Quyen Trường PTDTBTTH&THCS Pa Vây Sử 72 / 100
Nguyễn Thị Thơm Trường PTDTBTTH&THCS Pa Vây Sử 82 / 100
Quàng Văn Thìn Trường PTDTBTTH&THCS Pa Vây Sử 88 / 100
Bùi Thị Thim Trường PTDTBTTH&THCS SỐ 2 BẢN LANG 84 / 100
Nguyễn Văn Hoan trường PTDTBTTH&THCS SỐ 2 Bản Lang – Phong Thổ -Lai Châu 48 / 100
Bùi Xuân Trường Trường PTDTBTTH&THCS TÁ BẠ 78 / 100
Nguyễn Tiến Dũng Trường PTDTBTTH&THCS Tá Bạ 84 / 100
Bùi Văn Sưởng Trường PTDTBTTH&THCS Trung Chải Nậm Nhùn lai châu 82 / 100
Phạm Thị Gấm Trường PTDTBTTH&THCS Tung Qua Lìn-phong thổ 84 / 100
vang van canh truong PTDTBTTH&THCS VANG SAN 84 / 100
Nguyễn Xuân Đương Trường PTDTBTTH&THCS Vàng San huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 88 / 100
Vàng Văn Vụ Trường PTDTBTTH&THCS Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lý Thị Liên Trường PTDTBTTH&THCS Vàng San, xã Vàng San, huyện mường Tè 84 / 100
Phạm Xuân Thiệp Trường PTDTBTTHCS  căn co 88 / 100
Bùi Văn Tiềm Trường PTDTBTTHCS Căn Co 80 / 100
Đào Thị Thúy Trường PTDTBTTHCS Căn Co 90 / 100
Lý Văn Bốn Trường PTDTBTTHCS Căn Co 42 / 100
Mai thị Thảo Trường PTDTBTTHCS căn co 88 / 100
Phạm Trung Kiên trường PTDTBTTHCS Căn Co 88 / 100
Trần Thị Minh Lợi Trường PTDTBTTHCS Căn Co 84 / 100
Vũ Thị Hồng Niêm Trường PTDTBTTHCS Căn Co 68 / 100
Lê Thị Tiểu Mai Trường ptdtbtthcs Căn Co 62 / 100
Tẩn A Thanh Trường PTDTBTTHCS Căn Co – Sìn Hồ – Lai Châu 74 / 100
Chu Thị Thúy Nguyệt Trường PTDTBTTHCS Dào San 84 / 100
Hà Thị Hoàng Trường ptdtbtthcs Dào San 86 / 100
Hoàng Thị Hiền Trường PTDTBTTHCS Dào San 80 / 100
Hoàng Thị Ngọc Mai Trường PTDTBTTHCS Dào San 86 / 100
Nguyễn thị thu hồng Trường PTDTBTTHCS Dào San 82 / 100
Phạm Văn Kiên Trường PTDTBTTHCS Dào San 80 / 100
Triệu Thị Hòa Trường PTDTBTTHCS Dào San 90 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBTTHCS Dào San, Phong Thổ, Lai Châu 84 / 100
Đinh Xuân Thể Trường PTDTBTTHCS Hoang Thèn 68 / 100
Đặng Tiến Long Trường PTDTBTTHCS Hồng Thu 76 / 100
Lò Thị Thái trường PTDTBTTHCS Hồng Thu 88 / 100
Trần Văn Liêm Trường PTDTBT-THCS Hua Bum 86 / 100
Đỗ Thị Thu Hà Trường PTDTBTTHCS Huổi luông 88 / 100
Lê Thị Nhung Trường PTDTBTTHCS Ka Lăng-Mường Tè 86 / 100
Dương Thị Lương Trương PTDTBTTHCS Làng Mô 84 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường PTDTBTTHCS Ma Li Pho 86 / 100
Trần Thị Hương Trường PTDTBTTHCS Ma Li Pho 84 / 100
Trần Mạnh Cường Trường PTDTBT-THCS Mù Cả 70 / 100
lê thị hà trường ptdtbtthcs nậm cha 86 / 100
Trịnh Tiến Quân Trường ptdtbtthcs nậm cha 78 / 100
Nguyễn Văn Huấn Trường PTDTBT-THCS Nậm Cha 62 / 100
Lò Văn Hưng Trường PTDTBTTHCS Nậm Cha 86 / 100
Bùi Văn Thành Trường PTDTBTTHCS Nậm Hăn 84 / 100
Đặng Thị Ngọc Điệp Trường PTDTBTTHCS Nậm Hăn 80 / 100
Đinh Thị Hiên Trường Ptdtbtthcs Nậm Hăn 78 / 100
Lê Thành Văn Trường Ptdtbtthcs Nậm Hăn 74 / 100
Nguyễn Đình Thạch Trường PTDTBTTHCS Nậm Hăn 74 / 100
Nguyễn Thị Hải Thúy Trường PTDTBTTHCS Nậm Hăn 78 / 100
Nguyễn Việt Luân Trường PTDTBTTHCS Nậm Hăn 82 / 100
Phạm Thị Phương Trường PTDTBTTHCS Nậm Hăn 72 / 100
HOÀNG XUÂN TRƯỜNG Trường PTDTBTTHCS NẬM HÀNG 84 / 100
Hà Thị Thùy trường ptdtbtthcs nậm hàng 84 / 100
Nguyễn Quang Tuyến Trường PTDTBT-THCS Nậm Hàng-Nậm Nhùn-Lai Châu 88 / 100
Đặng Thị Thu Huyền Trường PTDTBT-THCS Nậm Manh 86 / 100
Nguyễn Hữu Nghiêm Trường PTDTBT-THCS Nậm Manh 84 / 100
nguyễn thị thu hiền trường PTDTBTTHCS Nậm Pì 86 / 100
Trương Thị Thanh Thủy Trường PTDTBTTHCS Nậm Pì 78 / 100
Đinh Thanh Hải Trường PTDTBTTHCS Nậm Xe 82 / 100
Đỗ Cao Khiêm Trường PTDTBTTHCS Pa Ủ – Mường Tè – Lai Châu 70 / 100
Nguyễn Phúc Phương Trường PTDTBT-THCS PA Ủ-MƯỜNG TÈ-LAI CHÂU 78 / 100
Nguyễn Thị Lịch Trường PTDTBTTHCS Phăng Sô Lin 84 / 100
Dương Thị Thanh Nga Trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ 88 / 100
NGUYỄN ANH TUẤN Trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ 78 / 100
Nguyễn Minh Tân Trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ 80 / 100
Nguyễn thị kim minh Trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ 70 / 100
Lê Thị Thanh Tâm trường PTDTBTTHCS Sin Suối Hồ 86 / 100
chẻo xuân sinh trường PTDTBTTHCS Tả Ngảo 82 / 100
Hán Thế Văn Trường PTDTBTTHCS Tả Ngảo 78 / 100
Phạm Thị Thanh Ngân Trường ptdtbtthcs tả ngảo 86 / 100
Sình A Hù Trường PTDTBTTHCS Tả Ngảo 54 / 100
Tẩn Thị Ghến Trường PTDTBTTHCS tả Ngảo 76 / 100
Lê Thị Thủy Trường ptdtbt-thcs tả ngảo 86 / 100
Hoàng Thị Bích trường ptdtbtthcs tàmung 84 / 100
Phạm Bá Quyền Trường PTDTBT-THCS Thu Lũm 58 / 100
Sừng Mụ Cà Trường PTDTBT-THCS Thu Lũm 70 / 100
Phạm Ngọc Quân Trường PTDTBT-THCS Thu Lũm. Mường Tè. Lai ChâuChâu 84 / 100
Lê Hữu Hướng Trường PTDTBTTHCS Tủa Sín Chải 78 / 100
Dương Thành Nam trường PTDTBTTHCS xã Khoen On 88 / 100
Nguyễn Xuân Diệu trường PTDTBTTHCS xã Khoen On 78 / 100
Hỏ Văn Hùng Trường PTDTBTTHCS xã Nậm Chà 88 / 100
Quàng Văn Hùng Trường PTDTBT-THCS Xã Nậm Chà 88 / 100
Bùi Thị Thanh Hòa Trường PTDTBT-THCS xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Bạc Cầm Tuấn Trường PTDTBTTHCS xã Tà Mung 84 / 100
HOÀNG XUÂN HOÀ Trường PTDTBTTHCS xã Tà Mung 46 / 100
Nguyễn Vũ Long trường ptdtbtthcs xã Tà Mung 80 / 100
Nguyễn Thị Cúc Trường PTDTBTTHLản Nhì Thàng huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 86 / 100
Mào Văn Thương Trường PTDTBTTHPa vêj Sủ 72 / 100
Bùi Văn nghĩa Trường PTDTBTTHSin Suối Hồ 76 / 100
Nguyễn văn Dành Trường pTDTBTTH-THCS NẬM NGÀ 82 / 100
Nguyễn Thị Xoan Trường PTDTBTTHTHCS Vàng San 76 / 100
Hoàng Quyền Trường PTDTBTTH-THCSTung Qua Lìn 76 / 100
Đinh Tuấn Anh Trường PTDTBTTiểu học Nậm Chà 74 / 100
Trần Văn Thuận Trường PTDTBT-Tiểu học Nậm Manh 86 / 100
Phan Mạnh Cường Trường PTDTBTTiểu học Nậm Manh, Nậm Nhùn, Lai Châu 86 / 100
Lù Văn Thủy Trường PTDTBTTiểu Học Sin Suối Hồ 84 / 100
Hà Thi Hương Trường ptdtbtTieu học xã khoen on 62 / 100
Đinh Thị Lệ trường PTDTBTTiểu học xã NẬM HÀNG 82 / 100
ĐÈO HẢI VÂN Trường PTDTBTTT Sin Suối Hồ 88 / 100
Khoàng Lý Xó Trường PTDTBTTT và THCS Bum Tở 78 / 100
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Trường PTDTNT  huyện Tam Đường 98 / 100
Trần Thị Kim Thanh Trường PTDTNT – THCS Nậm Khao 78 / 100
Tống Văn Kỳ Trường PTDTNT huyện Mường Tè 66 / 100
Nguyễn Hữu Quân Trường PTDTNT huyện Phong Thổ 86 / 100
Vàng Thị Trịnh Trường PTDTNT huyện Phong Thổ 82 / 100
Trịnh Thị Thu Lan Trường PTDTNT huyện Phong Thổ, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường PTDTNT huyện Tam Đường 92 / 100
Nguyễn Thị Thêu Trường PTDTNT huyện Tam Đường 92 / 100
Phạm Đình Phó Trường PTDTNT huyện Tam Đường 84 / 100
Phùng Thị Thanh trường ptdtnt huyện tam đường 86 / 100
Vũ Chí Công Trường PTDTNT huyện Tam Đường 88 / 100
PHẠM SỸ QUỲNH Trường PTDTNT Huyện Tam Đường_Lai Châu 70 / 100
Đặng Xuân Hiếu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên 94 / 100
Lại Thành Trung Trường PTDTNT Huyện Tân Uyên 84 / 100
Lê thanh phượng Trường PTDTNT huyện Tân Uyên 90 / 100
Lê Thị Tuyết Lan Trường PTDTNT huyện Tân Uyên 92 / 100
Nguyễn Thị Quyên Trường PTDTNT huyện Tân Uyên 96 / 100
Trần Huy Bắc Trường PTDTNT huyện Tân Uyên 88 / 100
Vũ Thị Thu Hằng Trường PTDTNT huyện Tân Uyên 92 / 100
Bùi Văn Khánh Trường PTDTNT Mường Tè 86 / 100
Phạm Thị Đào Trường PTDTNT Mường Tè 86 / 100
Phạm Thị Liên Trường PTDTNT Mường Tè 78 / 100
Tống Thị Mai Lan Trường PTDTNT Mường Tè 86 / 100
Vũ Thị Hiên Trường PTDTNT Mường Tè 84 / 100
Đinh Thị Thanh Nga Trường PTDTNT Phong Thổ 86 / 100
Đỗ Thế Dân Trường PTDTNT Phong Thổ 88 / 100
ĐỖ THỊ PHƯƠNG THÚY Trường PTDTNT Phong Thổ 86 / 100
Hoàng Thị Thu Hương Trường PTDTNT Phong Thổ 86 / 100
Lê Thị Hồng Phương Trường PTDTNT Phong Thổ 90 / 100
Lý Thị Trang Trường PTDTNT Phong Thổ 84 / 100
Nguyễn Đức Tuyên Trường PTDTNT Phong Thổ 80 / 100
Phạm Thúy Vân Trường PTDTNT Phong Thổ 80 / 100
Phạm Văn Thưởng TRƯỜNG PTDTNT PHONG THỔ 74 / 100
Trần Quyết Thắng Trường PTDTNT Phong Thổ 92 / 100
Vũ Thị Thu Trường PTDTNT Phong Thổ 90 / 100
Đào Quang Chung Trường PTDTNT Tam Đường 84 / 100
Đào Thị Huế Trường PTDTNT Tam Đường 86 / 100
Đinh Bá Chiến Trường PTDTNT Tam Đường 86 / 100
Hoàng Thanh Trường PTDTNT Tam Đường 88 / 100
Lê Anh Thư Trường PTDTNT Tam Đường 80 / 100
Nguyễn Thị Hân Trường PTDTNT Tam Đường 90 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường PTDTNT Tam Đường 84 / 100
Nguyễn Thị Phương Lan Trường PTDTNT Tam Đường 80 / 100
Nguyễn Thuỳ Dương Trường PTDTNT Tam Đường 90 / 100
phùng thị như phương Trường PTDTNT Tam Đường 86 / 100
Vũ Công Đức Trường PTDTNT Tam Đường 86 / 100
Nguyễn Thị Thu Hiền Trường PTDTNT Tam Đường 88 / 100
Trần Thị Giang Trường PTDTNT Tam Đường huyện Tam Đường 84 / 100
NGUYỄN THỊ HỒNG Trường Ptdtnt Tân Uyên 84 / 100
Vũ Thị Hoa Hồng Trường PTDTNT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 86 / 100
Đỗ Mạnh Cường Trường PTDTNT THCS Ma Li Pho 80 / 100
Do Thi Ngoc Le Truong PTDTNT Tinh 76 / 100
Cao Thu Thùy Trường PTDTNT Tỉnh 76 / 100
Lê Đức Tư Trường PTDTNT Tỉnh 72 / 100
Lý Thị Nông Trường PTDTNT Tỉnh 84 / 100
Nguyễn Thị Phương Thảo trường PTDTNT tỉnh 82 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trường PTDTNT Tỉnh 90 / 100
Pờ Thị Ngân trường PTDTNT tỉnh 80 / 100
NGUYỄN THỊ LÝ TRƯỜNG PTDTNT TỈNH 90 / 100
Bùi Thanh Bình Trường PTDTNT Tỉnh Lai Châu 80 / 100
Đinh Thị Ái Trường PTDTNT Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Đinh Tiến Vân Trường PTDTNT Tỉnh Lai Châu 66 / 100
Nguyễn Thị Anh Lê Trường PTDTNT TỈNH LAI CHÂU 80 / 100
Nguyễn Thị Thuý Hạnh Trường PTDTNT Tỉnh Lai Châu 72 / 100
Vũ Đình Thảnh Trường PTNT TH Mường Mô 70 / 100
Lê Tố loan trường PTNTBTTH lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ- 90 / 100
Lò Văn Hứng Trường PTTBT TH Huổi Luông 86 / 100
Pham Thi Hue Truong PTTBT THCS Huoi Luong, huyen Phong Th 90 / 100
Khổng Thị Cúc Trường PTTBT THCS Nậm Hăn 74 / 100
Lê Đình Tiến Trường PYDTBT Tiểu học Huổi Luông 84 / 100
Lò Thị Hảo Trường TDTBT TH Tuả Sín Chải 74 / 100
Đặng Trần phong trường TDTBT THCS Sin Suối Hồ////// 80 / 100
Giàng A Vừ Trường TDTBT Tiểu học Tả Ngảo 86 / 100
Nguyễn xuân doanh Trường tểu học và thcs sơn bình 74 / 100
Bùi Thị Nương Trường TH – THCS Số 1 Bản Lang 88 / 100
Hoàng Thị Hoan Trường TH $ THCS Sơn Bình 88 / 100
Phan Thị Bình Trường TH $ THCS Sơn Bình 76 / 100
Lý Hải Phượng Trường TH $ THCS Sơn Bình Tam Đường Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị đông Trường TH &  THCS SƠN BÌNH 86 / 100
Lưu Ngọc Cảnh Trường TH & TH Hồ Thầu 84 / 100
Hoang Thị Hải Yến Truong TH & THCS Bản Hon 80 / 100
Đào Thị Tám Trường TH & THCS Bản Hon 86 / 100
Phan Thị Hình Trường TH & THCS Bum Nưa 68 / 100
Tống Thị Yến Trường TH & THCS Bum Nưa 56 / 100
Hoàng Thị Lan Trường TH & THCS Hồ Thầu 86 / 100
Trần Đăng Khoa Trường TH & THCS Hồ Thầu 82 / 100
Mào Thị Điệp trường TH & THCS Lê Lợi, Nậm Nhùn, Lai Châu 86 / 100
hovăn tiem trương TH & THCS Nậm  Mạ 84 / 100
Ngô Ánh Nguyệt Trường TH & THCS Nậm Loỏng 88 / 100
Lò Thị Quỳnh Trường TH & THCS Pú Đao 86 / 100
Mào Thị Chưng Trường TH & THCS Pú Đao 84 / 100
Lò Thị Anh Trường TH & THCS Pu Sam Cáp 72 / 100
Lò Thị Chỉnh Trường TH & THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Mai Thị Bích Thủy Trường TH & THCS số 1 Bản Lang 70 / 100
Ngô Minh Sơn Trường TH & THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Pờ Thị Biên Trường TH & THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Đặng Thị Nhung Trường TH & THCS số 1 Bản Lang – Xã Bản Lang – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu 84 / 100
Hà Thị The Trường TH & THCS Sơn Bình 86 / 100
Hoàng Thị Minh Hồng Trường TH & THCS Sơn Bình 76 / 100
Lê Thị Thuỳ Nhung Trường TH & THCS Sơn Bình 86 / 100
Nguyễn Đình Hướng Trường TH & THCS Sơn Bình – Xã Sơn Bình 86 / 100
Phạm Thị Xoan Trường TH & THCS Trung Chải 88 / 100
Lò Xuân Hòa Trường TH &THCS Bản Hon 38 / 100
Nguyễn Thị Hoài Nam Trường TH &THCS Bản Hon _Tam Đường _Lai Châu 86 / 100
Đao Thị Lệ Trường TH &THCS Bum Nưa 86 / 100
Phạm Đình Nghị trường TH &THCS Hồ Thầu 84 / 100
Nguyễn Thị Tư Trường Th &THCS Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
TEO THỊ NGÂN TRƯỜNG TH &THCS SỐ 1 BẢN LANG- HUYỆN PHONG THỔ 90 / 100
Đoàn Thị Thanh Trường TH &THCS Sơn Bình 86 / 100
LÒ THỊ BÓ trường TH &THCS Sơn Bình 78 / 100
Lê Công Hướng Trường TH Bình Lư, Tam Đường 70 / 100
Lại Đức Hòa Trường TH Căn Co 64 / 100
nguyễn thị ngà Trường TH Căn Co 76 / 100
Trần Thị Thu Trường TH Hua Nà 80 / 100
Nguyễn Thị Mười Trường TH Khổng Lào 84 / 100
Trần Đức Tâm Trường TH Khổng Lào 80 / 100
Trần Thị Ngà Trường TH Khổng Lào 68 / 100
Trần Thị Thu Trường TH Khổng Lào 88 / 100
NGUYỄN THỊ ÚT Trường TH Kim Đồng- TP Lai Châu 90 / 100
Trần Thị Cẩm Lệ Trường TH Kim Đồng- TP Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Vân Cương Trường TH Làng Mô xã Làng Mô huyện Sìn Hồ Lai Châu 76 / 100
Hà Minh Hưng Trường TH Làng Mô. Sìn Hồ 72 / 100
Đoàn Văn Chuyển Trường TH Lùng Thàng 78 / 100
Vừ A Tủa Trường TH Ma Quai 42 / 100
Bùi Xuân Trường Trường TH Ma Quai – Sìn Hồ – Lai Châu 82 / 100
Phạm Thị Thanh Thủy Trường TH Ma Quai – Sìn Hồ – Lai Châu 70 / 100
Đinh ngoc Khá Trường TH mù cá 26 / 100
Mào Thị Yến Nga TRƯỜNG TH MƯỜNG SO 82 / 100
Mai Thị Phương Anh Trường TH Mường So – Phong Thổ 78 / 100
Đoàn Thị Thúy Hằng Trường TH Mường So- Xã Mường so- Huyện Phong Thổ- Lai Châu 88 / 100
Bàn Thị Loan Hiên trường TH Nậm Cha 84 / 100
Lý tiến trọng Trường TH Nậm Cha 78 / 100
Bùi Huy Cường Trường TH Nậm Cuổi 62 / 100
Lò Thị Quỳnh Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 84 / 100
Lý Thị Sẹn Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 78 / 100
Lý Thị Sợi Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 80 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 80 / 100
Nông Thanh Lan Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 84 / 100
Tống Văn Hiếu Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 84 / 100
Tống Văn Sân Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 88 / 100
Phạm thị Liêm Trường TH Pa Khóa 88 / 100
Thái Văn Trung Trường TH Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu 82 / 100
Nịnh Thị Định Trường TH Phúc Than 84 / 100
Nguyễn Thị Thanh Mai Trường TH Quyết Tiến 86 / 100
Trần Thị Thu Hoà Trường TH Quyết Tiến 76 / 100
Vũ Thị Thêu Trường TH Quyết Tiến 92 / 100
Lê Thị Chung Trường TH Quyết Tiến – tp Lai Châu 84 / 100
Đoàn Thị Hương Trường TH Quyết Tiến thành phố Lai Châu 84 / 100
Đặng Thị Hoa Trường TH Sà Dề Phìn – Xã Sà Dề Phìn – Sìn Hồ Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thị Thu Hằng Trường TH Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ , Tỉnh Lai Châu 76 / 100
Lò Thị Minh Trường TH San Thàng – TP Lai Châu 84 / 100
Vũ Hồng Duyên Trường TH Số 1 thành phố Lai Châu 96 / 100
Nguyễn Thị Hoàn Trường TH Số 1- thành phố Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Hồng Trường TH Số 2 thành phố Lai Châu 90 / 100
Giàng Thị Thảo Trường TH số 2 TT Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Đào Thị Ngân trường TH Thị trấn Mường Tè 86 / 100
Quách Thị Hòa Trường TH Thị trấn Tam Đường. 86 / 100
Vũ Duy Nhu Trường TH và TH cơ sở Nùng Nàng 78 / 100
Đao Thị Thắng Trường TH và TH CS Bum Nưa 74 / 100
PHẠM THỊ YẾN TRƯỜNG TH VÀ THCS BẢN HON 86 / 100
Mai Thị Dung Trường TH và THCS Bản Hon – Huyện Tam Đường 84 / 100
Đao Thị Kích Trường TH và THCS Bum Nưa 86 / 100
LƯỜNG THỊ THÊM Trường TH và THCS Bum Nưa 76 / 100
Nguyễn Thu Hà Trường TH và THCS Bum Nưa 86 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường TH và THCS Hồ Thầ 84 / 100
Hà Thị Nga Trường TH và THCS Hồ Thầu 84 / 100
Hoàng Thị Bích Ngọc Trường TH và THCS Hồ Thầu 84 / 100
TĂNG THỊ THẮM trường TH và THCS Hồ Thầu 96 / 100
Đặng Thị Ngọc Trường TH và THCS Hồ Thầu Tam Đường Lai Châu 92 / 100
Bùi Thị Thu Hiền Trường TH và THCS Lê Lợi 74 / 100
Phạm Thị Hồng Trường TH và THCS Mồ Sì San 84 / 100
Hoàng Văn Hanh Trường TH và THCS Mồ Sì San huyện Phong Thổ 70 / 100
Phàn láo san Trường TH và THCS Mồ Sì San huyện phong thổ 66 / 100
Hồ văn Thiết Trường TH và THCS Nậm Mạ 62 / 100
Sầm văn ngọc Trường TH và THCS Nậm Mạ sìn hồ lai châu 62 / 100
Truong Thị Thu Huong Truòng TH và THCS Nùng Nàng 84 / 100
Nguyễn Thế Nghĩa Trường TH và THCS Nùng Nàng 54 / 100
Nguyễn Thị Khuyên Trường TH và THCS Nùng Nàng 84 / 100
Nguyễn Thị Kim Xuyến trường TH và THCS Nùng Nàng 72 / 100
Nguyễn Thùy Linh Trường TH và THCS Pú Đao 82 / 100
Phùng Thị Hoàn Trường TH và THCS Pú Đao 84 / 100
LÒ THỊ MINH NGUYỆN Trường TH và THCS Pu Sam cáp 92 / 100
Lý Thái Thủy Trường TH và THCS Pu Sam Cáp 58 / 100
Nguyễn Kim Thoa Trường TH và THCS Pu Sam Cáp 86 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường TH và THCS Pu Sam Cáp 74 / 100
Nguyễn Văn Tuân Trường TH và THCS Pu Sam Cáp 56 / 100
Lò Thị Ban Trường TH và THCS Sơn Bình 86 / 100
Nguyễn Thị Hương Thủy Trường TH và THCS Sơn Bình 82 / 100
Vũ Ngọc Hiếu Trường TH và THCS Sơn Bình 82 / 100
Lò Thị Hương Trường Th và THCS xã Lê Lợi 76 / 100
Phạm Thị Thu Trường TH xã Mường Kim 92 / 100
Tòng Thị Thắm Trường TH xã Mường Kim 82 / 100
Chương Xuân Cương Trường TH xã Mường Mít 84 / 100
Bùi Thị Kim Dung Trường TH xã Mường Than 82 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trường TH xã Mường Than 86 / 100
Nguyễn Tiến Du Trường TH xã Mường Than 58 / 100
Lê Văn Quyết Trường TH xã Nậm Cần 96 / 100
Hoàng Văn Thương Trường TH xã Nậm Sỏ 82 / 100
Lò Văn Tăm Trường TH Xã Nậm Sỏ 72 / 100
Triệu Văn Lai Trường TH xã Nậm Sỏ 70 / 100
Lò Văn Nhai Trường th xã Nậm sỏ – tân uyên – lai châu 56 / 100
Phạm Ngọc Hoàng Trường TH xã Pắc Ta 80 / 100
Tòng Văn Đinh Trường TH xã pắc Ta 66 / 100
Hoàng Văn Toàn Trường TH xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 78 / 100
Hoàng Thị Phượng Trường TH xã Phúc Khoa 38 / 100
Đèo Thị Thủy Trường TH xã Phúc Than 84 / 100
Đỗ Thị Khánh Thơ Trường TH xã Phúc Than 88 / 100
Trần Thị Kim Thu Trường TH xã Phúc Than 82 / 100
Hoàng Thị Thanh Uyên Trường TH xã Thân Thuộc 78 / 100
Nguyễn Đăng Dũng Trường TH xã Trung Đồng 62 / 100
Nguyễn Thị Vinh Trường TH xã Trung Đồng 86 / 100
Đỗ Thị Tươi TRường TH xã Trung Đồng – Tân Uyên 88 / 100
Nguyễn Phương Thu Trường TH$ THCS Sơn Bình 86 / 100
Phung Thi Binh Trường TH$THCS Bum Nưa 82 / 100
Đỗ Thị Lan Hương Trường TH$THCS Nậm Loỏng 90 / 100
Lê Thanh Mai Trường TH%THCS xã Pha Mu 84 / 100
Phạm Văn Cảnh Trường TH& THCS Bản Hon – Tam Đường-  Lai Châu 82 / 100
Phan Thị Thu Hiền Trường TH& THCS Hồ Thầu 90 / 100
Vừ A Sềnh Trường TH& THCS Pú Đao 64 / 100
Phạm Thị Lý Trường TH& THCS số 1 Bản Lang 86 / 100
Trần Thị Ngọc Trường TH& THCS Sơn Binh 86 / 100
Phạm Ngọc Đức Trường TH&TH cơ sở Sơn Bình 84 / 100
Sùng Pằng Chà Trường TH&TH CS Nậm Loỏng 88 / 100
Nguyễn Thị Thu Hiền trường TH&THCS 84 / 100
Bùi Thị Thúy Trường TH&THCS Bản Hon 84 / 100
Đặng Thị Bình Trường TH&THCS Bản Hon 82 / 100
Đỗ Thị Hiền Trường TH&THCS Bản Hon 92 / 100
Hoàng Thị Trang trường TH&THCS Bản Hon 90 / 100
Khổng Tiến Vững Trường TH&THCS Bản Hon 82 / 100
Lò Văn Ban Trường TH&THCS Bản Hon 82 / 100
Lù Thị Vân Trường TH&THCS Bản Hon 84 / 100
Nguyễn Hồng Thắm Trường TH&THCS Bản Hon 90 / 100
Nguyễn Mạnh Thường Trường TH&THCS Bản Hon 72 / 100
Nguyễn Thị  Phượng Trường TH&THCS Bản Hon 90 / 100
Nguyễn Thị Nguyệt Trường TH&THCS Bản Hon 88 / 100
Nguyễn Thị Thu Hương Trường TH&THCS Bản Hon 82 / 100
nguyễn Thị Tĩnh Trường TH&THCS Bản Hon 70 / 100
Nguyễn Thị Tịnh Trường TH&THCS Bản Hon 86 / 100
Phan Ngọc Trang Trường TH&THCS Bản Hon 88 / 100
Trịnh Thị Ân Trường TH&THCS Bản Hon 86 / 100
Vũ Hoàng Tạo trường TH&THCS Bản Hon 84 / 100
Hoàng Thị Mỹ Trang Trường TH&THCS Bản Hon – Tam Đường 84 / 100
Hoàng Đình  Mạnh Trường TH&THCS Bản Hon – Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Trìu Nhục Linh Trường TH&THCS Bản Hon – Tam Đường – Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường TH&THCS Bản Hon – Tam Đường- Lai Châu 80 / 100
Bùi Mạnh Hùng Trường TH&THCS Bản Hon xã Bản Hon huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 84 / 100
Bùi Thị Thanh Thảo Trường TH&THCS Bum Nưa 88 / 100
Đào Thị Thanh Trường TH&THCS Bum Nưa 86 / 100
Đao Văn Sinh Trường TH&THCS Bum Nưa 76 / 100
Đặng Thị Hải Trường TH&THCS Bum Nưa 82 / 100
Điêu Chính Hòa Trường TH&THCS Bum Nưa 86 / 100
Đoàn Tường Vi Trường TH&THCS Bum Nưa 80 / 100
Đỗ Thanh Thảo Trường TH&THCS Bum Nưa 86 / 100
Lò Văn Chiển Trường TH&THCS Bum Nưa 82 / 100
Lò Văn Xuân Trường TH&THCS BUM NƯA 78 / 100
Lý Văn Hường Trường TH&THCS Bum Nưa 84 / 100
Mai Thị Điệp Trường TH&THCS Bum Nưa 86 / 100
Nguyễn Thanh Thủy Trường TH&THCS Bum Nưa 80 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhạn Trường TH&THCS Bum Nưa 86 / 100
Phạm Thị Chuyên Trường TH&THCS Bum Nưa 78 / 100
Điêu Th Hào Trường TH&THCS Bum Nưa huyện Mường Tè – Lai Châu 76 / 100
Lường Thị Mai Trường TH&THCS Bum Nưa Trường TH&THCS 76 / 100
Nguyễn Đức Khoa Trường TH&THCS Hồ Thầu 90 / 100
Nguyễn Thị Hảo Trường TH&THCS Hồ Thầu 92 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường TH&THCS Hồ Thầu 88 / 100
Nguyễn Thị Thạnh Trường TH&THCS Hồ Thầu 86 / 100
Nguyễn Thị Xuyền Trường TH&THCS Hồ Thầu 84 / 100
Nguyễn việt Nga Trường TH&THCS Hồ Thầu 86 / 100
Nguyễn Việt Phương Trường TH&THCS Hồ Thầu 90 / 100
Triệu Thị Tâm Trường TH&THCS Hồ Thầu 86 / 100
Nguyễn Va Thương Trường TH&THCS Hồ Thầu 62 / 100
Trần Thanh Bình Trường TH&THCS Hồ Thầu huyện Tam Đường 80 / 100
LÒ VĂN TÂM Trường TH&THCS Hồ Thầu huyện Tam Đường- tỉnh Lai Châu 74 / 100
Nguyễn Bình Diên Truong TH&THCS Hồ Thầu Tam đường 92 / 100
Nguyễn Trọng Dũng Trường TH&THCS Hồ Thầu tam đường 90 / 100
Đào Việt Bắc Trường TH&THCS Lê Lợi 88 / 100
Điêu Quang Trung Trường TH&THCS Lê lợi 88 / 100
Lò Ngọc Biên Trường TH&THCS Lê Lợi 78 / 100
Nguyễn Thị Thêu Trường TH&THCS Lê Lợi 84 / 100
Nguyễn Thị Tuyết trường TH&THCS lê lợi 76 / 100
TỐNG THỊ THANHH NƯƠNG Trường TH&THCS Lê Lợi 84 / 100
trần thị mai trường TH&THCS Lê Lợi 86 / 100
Nguyễn Thị Kim Huệ Trường TH&THCS Lê Lợi – Nậm Nhùn – Lai Châu 90 / 100
Phạm Thị Thương Trường TH&THCS Lê Lợi – Nậm Nhùn – Lai Châu 82 / 100
Đặng Thị Loan Trường TH&THCS Lê Lợi – Nậm Nhùn- Lai Châu 74 / 100
Tô Thanh Tuân Trường TH&THCS Lê Lợi – Nậm Nhùn-Lai Châu 82 / 100
Vũ Thị Thu Hương Trường TH&THCS Lê Lợi – xã Lê Lợi – Nậm Nhùn 84 / 100
Lò Văn Sơn Trường TH&THCS Lê Lợi, Nậm Nhùn, Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Văn khanh Trương TH&THCS Mồ Sì San 86 / 100
Đặng Đức Chính Trường TH&THCS Mồ Sì San 78 / 100
Đèo Văn Quyền Trường TH&THCS Mồ Sì San 80 / 100
Ngô Văn Khánh Trường TH&THCS Mồ Sì San 64 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường TH&THCS Mồ Sì San 84 / 100
Nguyễn Thị Thúy trường TH&THCS Mồ Sì San 82 / 100
Phùng Minh Cường Trường TH&THCS Mồ Sì San 86 / 100
Pờ Thị Thành Trường TH&THCS Mồ Sì San 78 / 100
Quách Thị Mầm Trường TH&THCS Mồ Sì San 86 / 100
Vàng Văn Kính Trường TH&THCS Mồ Sì San 84 / 100
Đinh Thị Diệu Thu Trường TH&THCS Mồ Sì San – huyện Phong Thổ 82 / 100
Mà Thanh Quyết Trường TH&THCS Mồ Sì San – Phong Thổ 78 / 100
Vàng Thị La Trường TH&THCS Mồ Sì San – Phong Thổ 82 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường TH&THCS Mồ Sì San – Phong thổ – Lai châu 82 / 100
Vũ Huy Giáp Trường TH&THCS Mồ Sì San – Phong Thổ – Lai Châu 82 / 100
Trương Thị Bảo Yến Trường TH&THCS Mồ Sì San _huyện Phòng Thổ _tỉnh Lại Châu 66 / 100
Trần Quý Hiên trường TH&THCS Mồ Sì San -Phong Thổ – Lai Châu 76 / 100
Bùi Văn Tình Trường TH&THCS Mồ Sì San, huyện Phong Thổ 82 / 100
Dương Thị Loan Trường TH&THCS Mồ Sì San, huyện Phong Thổ 84 / 100
Nguyễn Ngọc Trìu Trường TH&THCS Mồ Sì San, huyện Phong Thổ 82 / 100
Vũ Đức Thịnh Trường TH&THCS Mồ Sì San, huyện Phong Thổ 76 / 100
Lường Văn Tượng Trường TH&THCS Mồ Sì San, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ 84 / 100
Vũ Thị Liễu Trường TH&THCS Nậm L0ỏng 92 / 100
Tăng Thị Ngọc Hà Trường TH&THCS Nâm Loỏng 90 / 100
Bùi Thị Diệu Trường TH&THCS Nậm Loỏng 90 / 100
Bùi Thị Hảo Trường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Bùi Thị Phương Trường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Điêu Thị Thìn Trường TH&THCS Nậm Loỏng 82 / 100
Đinh Thị Là Trường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Đoàn Thị Thanh Nga Trường TH&THCS Nậm Loỏng 94 / 100
Đỗ Thị Nụ Trường TH&THCS Nậm Loỏng 82 / 100
Hoàng Hải Yến TRường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Khà Thị Lê Trường TH&THCS Nậm Loỏng 86 / 100
Kim Thị Tuyet Nhung trường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Lò Thái Hiệp Trường TH&THCS Nậm Loỏng 90 / 100
Lưu Thị Ngát Trường TH&THCS Nậm Loỏng 84 / 100
Nguyễn Thị Huế Trường TH&THCS Nậm Loỏng 88 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường Th&THCS Nậm Loỏng 90 / 100
Nguyễn Văn Tư Trường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Phạm Thị Lan Anh Trường TH&THCS Nậm Loỏng 90 / 100
Trần Thị Hải Trường TH&THCS Nậm Loỏng 86 / 100
Vàng Văn Tuyến Trường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Vũ Thị Thu Hoài Trường TH&THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Lý Thị Cừu Trường TH&THCS Nậm Loỏng – Thành phố Lai Châu – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường TH&THCS Nậm Loỏng – TP Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Thị Lệ Mỹ Trường TH&THCS Nậm Lỏong, Thành phố Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Quốc Toản Trường TH&THCS Nậm Loỏng-tp Lai Châu 90 / 100
Bùi Thị Trang Trương TH&THCS Nậm Mạ 88 / 100
Dương Thị Nhài Trường TH&THCS Nậm Mạ 90 / 100
Khoàng Văn Tôn Trường TH&THCS Nậm Mạ 58 / 100
Nguyễn Hữu Thụ Trường TH&THCS Nậm Mạ 84 / 100
Nguyễn Ngọc Quý Trường TH&THCS Nậm Mạ 80 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường TH&THCS Nậm Mạ 84 / 100
Nguyễn Văn Thuần Trường TH&THCS Nậm Mạ 82 / 100
Phạm Đức Cường Trường TH&THCS Nậm Mạ 82 / 100
Phạm văn sơn TRƯỜNG TH&THCS NẬM MẠ 60 / 100
Phan Thị Minh Trường TH&THCS Nậm Mạ 88 / 100
Phìn Văn Xiên Trường TH&THCS Nậm Mạ 84 / 100
trịnh quý hoài trường TH&THCS Nậm Mạ 76 / 100
Lò Thị Dung Trường TH&THCS Nậm Mạ 74 / 100
Trần Quốc Ngoc Trường TH&THCS Nậm Mạ huyen Sìn Ho _Lai Châu 68 / 100
Nguyễn Minh Thu Trương TH&THCS Nùng nàng 82 / 100
Lê Thị Xuân Trường TH&THCS Nùng Nàng 84 / 100
Mai Thị Ánh Hồng Trường TH&THCS Nùng Nàng 78 / 100
Nguyễn Tiến Bình Trường TH&THCS Nùng Nàng 88 / 100
Trần Thị Kim Dung Trường TH&THCS Nùng Nàng 86 / 100
Lại Thanh Bình Trường TH&THCS Nùng Nàng Tam Đường 74 / 100
Nguyễn Thị Hương Giang Trường TH&THCS Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu 78 / 100
Bùi Đức Hào Trường TH&THCS Pú Đao 82 / 100
Đỗ Thị Hồng Trường TH&THCS Pú Đao 82 / 100
Đỗ Thị Phương Trường TH&THCS Pú Đao 84 / 100
Hà Thị Hiếu Trường TH&THCS Pú Đao 86 / 100
Hà Thị thúy Trường TH&THCS Pú Đao 88 / 100
KHOÀNG THỊ HĂNG Trường TH&THCS Pú Đao 76 / 100
Lù Văn Thông Trường TH&THCS Pú Đao 70 / 100
Mai Thị Ngọc Trường TH&THCS Pú Đao 78 / 100
Nông Thị Hiền Trường TH&THCS Pú Đao 80 / 100
Phìn Đại Dương Trường TH&THCS Pú Đao 84 / 100
Đỗ Văn Long Trường TH&THCS Pú Đao 86 / 100
Nguyễn Văn Mạnh Trường TH&THCS Pú Đao, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường TH&THCS Pú Đao, Nậm Nhùn, Lai Châu 88 / 100
Đặng Văn Hùng Trường TH&THCS Pu Sam Cáp 76 / 100
HỒ SỸ KIỀU Trường TH&THCS Pu Sam Cáp 84 / 100
Ngô Thị Mai Trường TH&thcs Pu Sam Cáp 58 / 100
Nguyễn Minh Tuân Trường TH&THCS Pu Sam Cáp 70 / 100
Phạm Thị Hồng Thúy Trường TH&THCS Pu Sam Cáp 70 / 100
Trần Minh Thắng trường TH&THCS Pu Sam Cáp 76 / 100
Nguyễn Văn Hanh trường TH&THCS Pu Sam Cáp, Hìn hồ, Lai châu 66 / 100
Bùi Văn Trọng Trường TH&THCS Số 1 Bản Lang 64 / 100
Doãn Thị Minh Thư Trường TH&THCS Số 1 Bản Lang 76 / 100
Dương Minh Châu Trường th&thcs số 1 Bản Lang 62 / 100
Đặng Thế Anh Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Đặng Thị Hiền Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 86 / 100
Đặng Thị Thu Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 84 / 100
Đèo Thị Dương trường TH&THCS Số 1 Bản Lang 84 / 100
Đoàn Bảo Thạch Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 80 / 100
Đỗ Thị Nga trường TH&THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Đồng Thị Hương Trường TH&THCS Số 1 Bản Lang 86 / 100
la yến Trường TH&THCS Số 1 bản lang 88 / 100
LÒ THỊ HOA Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 84 / 100
Lường Thị Chung Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 76 / 100
Lưu Văn Chuyên Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 86 / 100
Nguyễn Đình Tuấn Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 82 / 100
Nguyễn Mạnh Dũng Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 68 / 100
Nguyễn Thanh Huyền Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 78 / 100
Nguyễn Thị Ngân Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Hà Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Nông Thị Hường Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 84 / 100
Phạm Anh Tuấn Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 78 / 100
Phạm Tuấn Thành Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 78 / 100
Trần Thị Trang Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 90 / 100
Vàng Thị Nơi Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 74 / 100
Vàng Văn Linh Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 70 / 100
Vàng Văn Linh Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 84 / 100
Vũ Thị Hồng Gấm Trường TH&THCS số 1 Bản Lang 88 / 100
Quàng Thị Nga Trường TH&THCS số 1 Bản Lang – Phong Thổ –  Lai Châu 84 / 100
Lò Văn Hải Trường TH&THCS số 1 Bản Lang – Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Lương Thị Hằng Trường TH&THCS số 1 Bản Lang -huyện Phong 90 / 100
Vàng Văn Ty Trường TH&THCS số 1 Bản Lang Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Bùi Văn Uyên Trường TH&THCS Số 1 Bản Lang- Phong Thổ- Lai Châu 42 / 100
Trần Thị Tuyết Trường TH&THCS số 1 Bản Lang xã Bản Lang – Phong Thổ -Lai Châu 66 / 100
Vàng Văn Lâm Trường TH&THCS số 1 Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lò văn khăng Trường TH&THCS Số 1 Bản Lang_PT_LC 88 / 100
Trần Thị Dịu Trường TH&THCS số 1 Bản Lang-huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu. Thổ- tỉnh Lai Châu. 86 / 100
Bùi Tiến Hưng Trường TH&THCS số1 Bản Lang 84 / 100
Giàng Hoàng My Trường TH&THCS Son Bình 84 / 100
BẠC THỊ NGUYÊN TRƯỜNG TH&THCS SƠN BÌNH 84 / 100
BÙI VĂN CƯỜNG Trường TH&THCS SƠN BÌNH 82 / 100
Điêu Thị Thoi Trường TH&THCS Sơn Bình 86 / 100
Đỗ Thị Thùy Ninh Trường TH&THCS Sơn Bình 80 / 100
Hoàng Thị Ngọc Yến Trường TH&THCS Sơn Bình 90 / 100
Lê Thị Hạnh Trường TH&THCS Sơn Bình 86 / 100
Lưu Thị Hà Trường TH&THCS Sơn Bình 90 / 100
Mai Thị Thuý Trường TH&THCS Sơn Bình 84 / 100
Ngô Thị Lê Trường TH&THCS Sơn Bình 88 / 100
Nguyễn Công Minh Trường TH&THCS Sơn Bình 94 / 100
Nguyễn Đăng Phúc Trường TH&THCS Sơn Bình 86 / 100
Nguyễn Thị Kim Cúc Trường TH&THCS Sơn Bình 86 / 100
Nguyễn Thị Nhung Trường TH&THCS Sơn Bình 86 / 100
Nguyễn Thị Tầm Trường TH&THCS Sơn Bình 80 / 100
Nguyễn Vũ Dũng Trường TH&THCS Sơn Bình 84 / 100
Phạm Thị Hà Trường TH&THCS Sơn Bình 84 / 100
Phan Thị Vượng Trường TH&THCS Sơn Bình 76 / 100
PHÙ KIM TUYẾT Trường TH&THCS Sơn Bình 84 / 100
Trần Xuân Lộc Trường TH&THCS Sơn Bình 86 / 100
Vũ Thị Hoa Trường TH&THCS Sơn Bình- Huyện Tam Đường- Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Sần Văn Đức Trường TH&THCS Sơn Bình- Tam Đường 88 / 100
Phạm Thị Huế Trường TH&THCS Sơn Bình- Tam Đường-Lai Châu 86 / 100
Đỗ Văn Cường Trường TH&THCS Sơn Bình, huyện Tam Đường 84 / 100
Trịnh Thị Sim Trường TH&THCS Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Kiều Anh Trường TH&THCS Sơn Bình-Tam Đường-Lai Châu 84 / 100
Trần Bá Mạnh Trường TH&THCS Tà Mít 88 / 100
Tẩn A Phổng Trường TH&THCS Trung Chải 84 / 100
Phạm Thị Kim Tuyến Trường TH&thcs Vàng San 70 / 100
Trần Thị Hiền Trường TH&THCS xã Lê Lợi huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu 86 / 100
LÒ ĐỨC HÀ Trường TH&THCS xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Lo Van Bun Truong TH&THCS xa Pha Mu 84 / 100
Đoàn Mạnh Hùng Trường TH&THCS xã Pha Mu 82 / 100
Đỗ Hữu Quy trường TH&THCS xã Pha Mu 84 / 100
Giàng Văn Kim Trường TH&THCS xã Pha Mu 70 / 100
Kim Xuân Hòa Trường TH&THCS xã Pha Mu 86 / 100
Lê Văn Thảo Trường TH&THCS xã Pha Mu 84 / 100
Lò Ngọc Quynh Trường TH&THCS xã Pha Mu 62 / 100
Lò Văn Dung Trường TH&THCS xã Pha Mu 76 / 100
Lò Văn Thương Trường TH&THCS xã Pha Mu 84 / 100
Phan Quốc Lập Trường TH&THCS xã Pha Mu 88 / 100
Thào Thị Thu Trường TH&THCS xã Pha Mu 88 / 100
Tòng Thị Hiền Trường TH&THCS Xã Pha Mu 90 / 100
VŨ VĂN THIỆN Trường TH&THCS xã Pha Mu 86 / 100
LÒ THANH HÓA Trường TH&THCS xã Pha Mu – Than Uyên – Lai châu 78 / 100
Lò Văn Hung Trường TH&THCS xã Pha Mu – Than Uyên _ Lai Châu 78 / 100
Lò Văn Thường Trường TH&THCS xã Tà Mít 84 / 100
Lường Văn Ngảnh Trường TH&THCS xã Tà Mít 86 / 100
Nguyễn Tiến Cường Trường TH&THCS xã Tà Mít 64 / 100
Triệu Quốc Cường Trường TH&THCS xã Tà Mít 82 / 100
Bùi Sơn Tùng Trường TH&THCS xã Tà Mít huyện Tân Uyên 70 / 100
Vàng Thị Thấm Trường TH&THCSSố 1 Bản Lang 84 / 100
Nguyễn Đức Tình Trường TH, THCS Nùng Nàng 84 / 100
Hồ Sỹ Quang TRường TH@THCS Nậm Loỏng 92 / 100
Nguyễn Anh Dũng Trường THCS  Mường Tè – Mường Tè – Lai Châu 76 / 100
Chu Văn Dũng Trường THCS  Nà Tăm Tam Đường Lai Châu 78 / 100
Bùi Văn Sang Trường THCS Bản Bo 90 / 100
Công Thị Linh Trường THCS Bản Bo 90 / 100
Đỗ Thị Nguyệt Trường THCS Bản Bo 86 / 100
Ngô Thị Năm Trường THCS Bản Bo 92 / 100
Nguyễn Thị The Trường THCS Bản Bo 86 / 100
Nguyễn Thị Thu Hằng Trường THCS Bản Bo 90 / 100
Nguyễn Thị Thuý Ngân Trường THCS Bản Bo 88 / 100
Nguyễn Thị Vân Anh Trường THCS Bản Bo 94 / 100
Nguyễn Văn Tuấn Trường THCS Bản Bo 84 / 100
Phạm Ngọc Thúy Trường THCS Bản Bo 88 / 100
Phạm Thành Trung Trường THCS Bản Bo 90 / 100
Trần Thị Bích Hoàn Trường THCS Bản Bo 90 / 100
Vũ Hồng Phương Trường THCS Bản Bo 90 / 100
Vũ Thị Bích Ngọc Trường THCS Bản Bo 82 / 100
Trịnh Thị Tám Trường THCS Bản Bo – Tam Đường 90 / 100
Lò Văn Dơng Trường THCS Bản Bo – Xã Bản Bo, Tam Đường 92 / 100
Trần Đăng Tùng Trường THCS Bản Bo Tam Đường Lai Châu 90 / 100
Tống Văn Huấn Trường THCS Bản Bo, xã Bản Bo, huyện Tam đƯờng, Tỉnh Lai châu 84 / 100
Nguyễn Văn Quang Trường THCS Bản Bo. Xã Bản Bo _ Tam Đường _ Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Phương Loan Trường THCS Bản Giang 80 / 100
Doãn Ngọc Đoàn Trường THCS Bản Giang 70 / 100
Lương Văn Bẩy Trường THCS Bản Giang 72 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường Thcs Bản Giang 86 / 100
Nguyễn Thị Phượng trường THCS Bản Giang 88 / 100
Trần Thị Phương Trường THCS Bản Giang 84 / 100
Vũ Thị Hồng Hải Trường THCS Bản Giang – Bản Giang – Tam Đường _ Lai Châuy 76 / 100
Nguyễn Thành Định Trường THCS Bản Giang – Huyện Tam Đường 88 / 100
Nguyễn Thị Hiền Trường THCS Bản Giang – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lương Kiều Nhung trường thcs Bản Giang – Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Đỗ Đức Dương Trường THCS Bản Giang- Huyện Tam Đường- Tỉnh Lai Châu 68 / 100
Bùi Mạnh Hà Trường THCS Bản Giang- Tam Đường 86 / 100
Lý Thị Ninh Trường THCS bản Giang- Tam Đường – Lai Châu 78 / 100
Lê Thị Minh Huệ Trường THCS Bản Giang- Tam Đường- Lai Châu 66 / 100
Nguyễn Thị Lan Trường THCS Bản Giang- Tam Đường- Lai Châu 86 / 100
Trần Thị Hoa Trường THCS Bản Giang- xã Bản Giang – huyện Tam Đường- tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thái Sơn Trường THCS Bản Giang, Tam Đường, Lai Châu 98 / 100
Lò Văn Phong Trường THCS Bình Lu 88 / 100
Chìu Nhục Kín Trường THCS Bình Lư 84 / 100
Đặng Xuân Trung Trường THCS Bình Lư 82 / 100
Hoàng Đình Biên Trường THCS Bình Lư 78 / 100
Lò Văn Phượng trường THCS Bình Lư 84 / 100
Nguyễn Ngọc Lan trường thcs Bình Lư 76 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường THCS Bình Lư 84 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Trường THCS Bình Lư 84 / 100
Nguyễn Văn Cửu Trường THCS Bình Lư 86 / 100
Phạm Thị Hiệp Trường THCS Bình Lư 88 / 100
Trần Văn Hiển Trường THCS Bình lư 88 / 100
Trần Văn Quế Trường THCS Bình Lư 84 / 100
Vũ Thị Tuyết Trường THCS Bình Lư 88 / 100
Trần Bảo Toàn Trường THCS Bình Lư – Tam ĐƯờng – Lai Châu 74 / 100
Trần Bảo Toàn Trường THCS Bình Lư – Tam Đường – Lai CHâu 84 / 100
Trần Minh Thanh Trường THCS Bình Lư – Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Trịnh Thị Minh Tâm Trường THCS Bình Lư – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Hằng thu Trường THCS Bình Lư – Xã Bình Lư – Huyện Tam Đường 88 / 100
Nguyễn Thị Nim Trường THCS Bình Lư- Tam Đường 82 / 100
Điêu Thị Hoành Trường THCS Chăn Nưa 82 / 100
Lò Văn Thương Trường THCS Chăn Nưa 86 / 100
Lù Thị Thương Trường THCS Chăn Nưa 82 / 100
Nguyễn Thị Thuỳ Dương Trường THCS Chăn Nưa 86 / 100
Nguyễn Văn Thưởng Trường THCS Chăn Nưa 88 / 100
LÒ THỊ NGA TRƯỜNG THCS CHĂN NƯA – SÌN HỒ – LAI CHÂU 80 / 100
Lò Thị Chiêu Trường THCS Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ 86 / 100
Ngô Đăng Quang trường THCS Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Dương Ngọc Thanh Trường THCS Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Hoàng Văn Nam Trường THCS Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lê Thị Thanh Nhàn Trường THCS Chăn Nưa, Sìn Hồ, Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Quang Hợp Trường THCS Chăn Nưa, Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Phạm Thị Tuyết Trường THCS Chăn Nưa, Sìn Hồ, Lai Châu 86 / 100
Cao Văn Thắng Trường THCS Chăn Nưa, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Phan Thanh Tùng Trường THCS Dào San 88 / 100
Phàn Ton Tạ Trường THCS Dào San 82 / 100
VŨ THỊ HIỀN Trường THCS Đoàn 92 / 100
Bùi Thị Sen Trường THCS Đoàn Kết 96 / 100
Bùi Thị Thùy Trường THCS Đoàn Kết 92 / 100
Đỗ Thị Phương Trường THCS Đoàn Kết 80 / 100
Đỗ Văn Dũng Trường THCS Đoàn Kết 96 / 100
Hà Thị Mai Trường THCS Đoàn Kết 80 / 100
Khoàng Thị Anh trường THCS Đoàn Kết 94 / 100
Lê Sỹ Huy Trường THCS Đoàn Kết 66 / 100
Lương Thị Hồng Trường THCS Đoàn Kết 96 / 100
Lương Thị Vân Trường THCS Đoàn Kết 86 / 100
Ngô Thị Diệu Trường THCS Đoàn Kết 90 / 100
Nguyễn Minh Thanh Trường THCS Đoàn Kết 66 / 100
Nguyễn Thị Dưỡng trường THCS Đoàn Kết 66 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường THCS Đoàn Kết 88 / 100
Nguyễn Thị Hương Ly Trường THCS Đoàn Kết 88 / 100
Nguyễn Thị Thảo Trường THCS Đoàn Kết 80 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Đoàn Kết 70 / 100
Nguyễn Thị Tiến Trường THCS Đoàn Kết 78 / 100
Phạm Thị Hải Linh Trường THCS ĐOÀN KẾT 80 / 100
Phạm Thị Huế trường THCS Đoàn Kết 92 / 100
Phạm Thuỳ Dương Trường THCS Đoàn Kết 96 / 100
Tô Ngọc Văn Trường THCS Đoàn kết 94 / 100
Trần Thị Thanh Thủy Trường THCS Đoàn kết 52 / 100
Vũ Thu Huyền Trường THCS Đoàn Kết 96 / 100
Lương Thị Lan Trường THCS Đoàn Kết 80 / 100
Nguyễn Thị Bích Châu Trường THCS Đoàn Kết 60 / 100
Lò Thị Thu Hà Trường THCS Đoàn Kết – Thành phố Lai Châu 86 / 100
Trương Thị Đào – Thành phố Lai Châu Trường THCS Đoàn Kết – Thành Phố Lai Châu 88 / 100
VŨ THỊ KHÁNH LY TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT – THÀNH PHỐ LAI CHÂU 96 / 100
Đinh Tuyết Trinh Trường THCS Đoàn Kết – TP Lai Châu 90 / 100
Đường Thị Linh Trường THCS Đoàn Kết – Tp Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Quỳnh Thim Trường THCS Đoàn Kết – TP Lai Châu 76 / 100
Nguyễn Thị An Trường THCS Đoàn Kết – TP Lai Châu 90 / 100
Tô Thị Thu Hoài Trường THCS Đoàn Kết – TP Lai Châu 90 / 100
Phạm Thị Thanh Ngân Trường THCS Đoàn Kết – TP Lai Châu – Lai Châu 90 / 100
Lê Thị Bích Ngọc Trường THCS Đoàn Kết – TP Lai Châu – Tỉnh Lai Châu 88 / 100
Hoàng Thị Huyền Trường THCS Đoàn Kết- Thành phố Lai Châu 90 / 100
Quách Thị Tuyên Trường THCS Đoàn Kết- Thành Phố Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Ngọc Toản trường THCS Đoàn Kết thành phố lai châu tỉnh lai châu 88 / 100
Nguyễn Thị Thu Thủy Trường THCS Đoàn Kết- TP Lai Châu 90 / 100
Đàm Thị Hồng Thắm TRường THCS Đoàn Kết, thành phố Lai Châu 94 / 100
Bùi Thị Kim Ngân Trường THCS Đoàn Kết-TP Lai Châu-Lai Châu 78 / 100
Bùi Thị Vân Anh Trường THCS Đông Phong 92 / 100
Đào thị nhâm Trường thcs đông phong 88 / 100
Hà Thị Dậu Trường THCS Đông Phong 84 / 100
Hồ Đăng Minh Trường THCS Đông Phong 80 / 100
Lê Thị Hằng Trường THCS Đông Phong 86 / 100
Ngô Thị Thu Thủy Trường THCS Đông Phong 92 / 100
Nguyễn Thị Hải Yến Trường THCS Đông Phong 78 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường THCS Đông Phong 82 / 100
Phạm Thị Lan Phương Trường THCS Đông Phong 80 / 100
Phan Thị Quỳnh Trường THCS Đông Phong 84 / 100
Trần Mạnh Hùng trường THCS Đông Phong 64 / 100
Trần Thị Thêm Trường THCS Đông Phong 80 / 100
Vàng Thị Toán Trường THCS Đông Phong – thành phố Lai Châu – tỉnh Lai Châu 86 / 100
Lê Thị Ánh Nguyệt Trường THCS Đông Phong – TP Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường THCS Đông Phong – TP Lai Châu – Tỉnh Lai Châu 74 / 100
Hoàng Anh Tuấn Trường THCS Đông Phong, thành phố Lai Châu 88 / 100
Lê Thị Anh Đào Trường THCS Đông Phong, thành phố Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Thị Thu Hoài Trường THCS Đoông Phong 88 / 100
Bùi Thị Quyên trường THCS Giang Ma 82 / 100
Cao Thanh Giang Trường THCS Giang Ma 88 / 100
Lại Thị Thanh Vân Trường THCS Giang Ma 86 / 100
Lê Thị Quỳnh Liên Trường THCS Giang Ma 82 / 100
Nguyễn Văn Đại Trường THCS Giang Ma 76 / 100
Nguyễn Văn Thiện Trường THCS Giang Ma 72 / 100
Phạm Ngọc Ánh trường THCS Giang Ma 78 / 100
Trần Thị Thi Trường THCS Giang Ma 82 / 100
Vũ Thị Lan Anh Trường THCS Giang Ma 88 / 100
Nguyễn Thị Quy Trường THCS Giang Ma – Tam Đường – Lai Châu 86 / 100
Trần Thị Hằng Trường THCS Giang Ma – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Nguyên Trường THCS Giang Ma Huyện Tam Đường 80 / 100
Phạm Thị Lan Anh Trường THCS Giang Ma- huyện Tam Đường- tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường THCS Giang Ma- Tam đường- Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Vân Trường THCS Giang Ma- Tam Đường- Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Thúy Trường THCS Giang Ma, huyện Tam Đường,  TP 80 / 100
Bùi Quang Chiến Trường THCS Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Thi Trường THCS Giang Ma-Tam Đường -Lai Châu 82 / 100
Phung van Luy truong THCS Ho Mit 34 / 100
Hà Thị Tuyết Trường THCS Hố Mít 76 / 100
Hoàng Văn Doanh Trường THCS Hồ Thầu 84 / 100
Hoàng Thị Tuyết Mai Trường THCS Hoàng Liên 90 / 100
Kim Thị Trang Trường THCS Hoàng Liên 90 / 100
Vũ Thành Sơn Trường THCS Hoàng Liên 86 / 100
Phạm Thị Đào Trường THCS Hoàng Liên 92 / 100
Vũ Công Nhu Trường THCS Hoàng Liên 82 / 100
Đoàn Thị Hồng Hà Trường THCS Hoàng Liên Thi trấn Tân Uyên 88 / 100
Chẻo A Diển Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Đỗ Tiến Hòa Trường THCS Hoàng Liên Thị trấn Tân Uyên 84 / 100
Lâm Thị Lan Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 92 / 100
Lê Thị Huyền Trang Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Lò Văn Xuân Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Nguyễn Anh Chiến trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 80 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 88 / 100
Nguyễn Thu Trang Trường Thcs Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 86 / 100
Nguyễn Trường Sơn Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 86 / 100
Nguyễn Văn Hà Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Lưu Trọng Tấn Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 84 / 100
Nguyễn Xuân Trường Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 88 / 100
Bùi Thị Ngocj Ánh Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Cháu 82 / 100
Hoàng Quốc Hoàn Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 96 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường THCS Hoàng Liên Thị trấn Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thị Việt Trường THCS Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 76 / 100
Lê Thị Hiên Trường THCS Hoàng Liên, TT Tân Uyên, Lai Châu 90 / 100
ĐỖ THỊ HOÀI TRƯỜNG THCS HUA NÀ 92 / 100
Lê Thị Cúc Trường THCS Hua Nà 86 / 100
Vũ Thị Hòa Trường THCS Hua Nà 76 / 100
Đinh Văn Khoa Trường THCS Kan Hồ 28 / 100
Đinh Thị Hoài Thu Trường THCS Khổng Lào 90 / 100
Lâm Thị Diệp Trường THCS Khổng Lào 76 / 100
Lê Thị Kim Phượng trường THCS Khổng Lào 66 / 100
Lò Thị Tân Trường THCS Khổng Lào 86 / 100
Nguyễn Châu Phương Trường THCS Khổng Lào 80 / 100
Nguyễn Văn Quân Trường THCS Khổng Lào – huyện Phong Thổ 88 / 100
Đỗ Mạnh Hùng Trường THCS Khổng Lào – Phong Thổ – Lai Châu 92 / 100
Lê Thị Hồng Ngát Trường THCS Khổng Lào – Phong Thổ – Lai Châu 90 / 100
Lương Thị Bạch Trung Trường THCS Khổng Lào – Phong Thổ – Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Đức Tiệp Trường THCS Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 94 / 100
Bùi Thị Thu Hương Trường THCS Lùng Thàng 86 / 100
Đinh Công Tùng Trường THCS Lùng Thàng 86 / 100
Đinh Tiên Hoàng Trường THCS Lùng Thàng 78 / 100
Hà Đức Hưng Trường THCS Lùng Thàng 84 / 100
Ngô Sỹ Vượng Trường THCS Lùng Thàng 72 / 100
Nguyễn Thị Nhật Hiền Trường THCS Lùng Thàng 86 / 100
Phạm Thị Hồng Trường THCS Lùng Thàng 88 / 100
PHẠM THỊ THÊU Trường THCS Lùng Thàng 94 / 100
Phan Thị Ngọc trường THCS Lùng Thàng 74 / 100
Tòng Thị Quyết trường THCS Lùng Thàng 88 / 100
Trần Thị Dơn Trường THCS Lùng Thàng 76 / 100
Trần Văn Giang Trường THCS Lùng Thàng 78 / 100
Trần Văn Ngọc Trường THCS Lùng Thàng 96 / 100
Nguyễn Thị Thu Hà Trường THCS Lùng Thàng – Sìn Hồ – Lai Châu 82 / 100
Nguyễn  Hữu Đông Trường THCS LùngThàng  huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 84 / 100
Lầu A Thùy Trường THCS Ma Quai 88 / 100
LÊ MINH HẢI Trường THCS MA QUAI 94 / 100
Nguyễn Thị Lê Dung Trường THCS Ma Quai 90 / 100
Nguyễn Thị Thu Hiền Trường THCS Ma Quai 78 / 100
Phạm Thị Thảo Trường THCS Ma Quai 84 / 100
Phan Khánh Hòa Trường THCS Ma Quai 92 / 100
tẩn minh xuân trường thcs ma quai 88 / 100
Tống Thị Thanh Bình Trường THCS Ma Quai 92 / 100
Trần Ngọc Trường Trường THCS Ma Quai 90 / 100
Trần Thị Hòa Trường THCS Ma Quai 92 / 100
Trần Văn Thảo Trường THCS Ma Quai Sìn hồ Lai Châu 48 / 100
Hà Xuân Khánh Trường THCS Ma Quai, huyện Sìn Hồ 90 / 100
Đinh Thị Bình Trường THCS Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Hà Thị Hợi Trường THCS Mường Cang 78 / 100
hahoi999@gmail.com Trường THCS Mường Cang 78 / 100
Kiều Doãn Ất Trường THCS Mường Cang 70 / 100
Ong Thị Chung Trường THCS mường Cang 80 / 100
Trần Ngọc Dũng Trường THCS Mường Cang 80 / 100
Nguyễn Thị Hồng Trường THCS Mường Cang – Than Uyên  – Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Duy Tuân Trường THCS Mường Khoa 54 / 100
Vũ Đức Vĩnh Trường THCS Mường Khoa 42 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường THCS Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu 90 / 100
Cao Thị Vòng Trường THCS Mường Mít 84 / 100
Kiều Thị Sang Trường THCS Mường Mít 76 / 100
Lò Phương Như Trường THCS Mường Mít 56 / 100
Nguyễn Thanh Hùng trường THCS Mường Mít 82 / 100
NGuyễn Thị Thục TRường THCS Mường Mít 86 / 100
Nguyễn Văn Long Trường THCS Mường Mít 86 / 100
Hoàng Thế Mạnh Trường THCS Mường Mít 86 / 100
Đinh Văn Quý Trường THCS Mường Mít, Than Uyên, Lai châu 76 / 100
Điêu Thị Lai Trường THCS Mường Mô 78 / 100
Đỗ Thị Hương Trường THCS Mường Mô 80 / 100
Lê Hương Sen Trường THCS Mường Mô 72 / 100
Lò Thị Khiêm Trường THCS Mường Mô 82 / 100
Lường Văn Triển Trường THCS Mường Mô 76 / 100
Mào Thị Thủy Trường THCS Mường Mô 78 / 100
Phạm Quang Hưng Trường THCS Mường Mô 86 / 100
Phan Thị Bé Trường THCS Mường Mô 82 / 100
Phùng Thị Thu Trường THCS Mường Mô 86 / 100
Nguyễn Văn Huyến Trường THCS Mường Mô – Huyện Nậm Nhùn – Tỉnh Lai Châu 90 / 100
Lưu Thị Lan Trường THCS Mường Mô – Nậm Nhùn – Lai châu 84 / 100
Kiều Huy Hiệp Trường THCS Mường Mô- Mường Mô-Nậm Nhùn-Lai Châu 82 / 100
Bùi Văn Quế Trường THCS Mường Mô_ Nậm Nhùn _ Lai Châu 72 / 100
Đinh Thị Vân Trường THCS Mường So 86 / 100
Đỗ Thị Quỳnh Trường THCS Mường SO 88 / 100
Lê Thị Quyên Trường THCS Mường So 78 / 100
Lò Thúy Tâm Trường THCS Mường So 88 / 100
Lương Thu Thảo Trường THCS Mường So 82 / 100
Nguyễn Hữu Bắc Trường THCS Mường So 88 / 100
Nguyễn Thị Mai Trường THCS Mường So 86 / 100
NGUYỄN THỊ THÙY Trường THCS Mường So 82 / 100
Phùng Thị Dung Trường THCS Mường So 92 / 100
Trần Thị Thanh Thủy Trường THCS Mường So 80 / 100
Vân Văn Thắm Trường THCS Mường So 74 / 100
Võ Thị Ngọc Nữ Trường THCS Mường So 90 / 100
Vũ Thị Lan Trường THCS Mường So 86 / 100
Phạm Thị Tuyền Trường THCS Mường So 86 / 100
Trần văn Bắc Trường THCS Mường So 86 / 100
Bùi Văn Binh Trường THCS Mường So – Phong Thổ 88 / 100
nguyễn tất thành trường thcs mường so – phong thổ – lai châu 86 / 100
Nguyễn phúc thành Trường THCS Mường So _ phong thổ _ lai châu 80 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường THCS Mường So, Phong Thổ, Lai Châu 84 / 100
Vũ Thị Lan Trường THCS Mường So, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu 92 / 100
Nguyễn Thành Trung Trường THCS Mường So,Phong Thổ,Lai Châu 82 / 100
Hà thị liễu Trường THcs Mường Tè 58 / 100
Hoàng Thị Bắc Trường THCS Mường Than 70 / 100
Lò Công Viên Trường THCS Mường Than 74 / 100
Hà Văn Giang Trường THCS Mường Than, Than Uyên, Lai Châu 84 / 100
Triệu Thị Châm Trường THCS Mường Than, Than Uyên, Lai Châu 88 / 100
Đào Minh Quyền Trường THCS Nà Tăm 86 / 100
Đỗ Duy Đông Trường THCS Nà Tăm 82 / 100
Lò Thị Chăn Trường THCS Nà Tăm 84 / 100
Nguyễn Thi Huế Trường THCS Nà Tăm 76 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường THCS Nà Tăm 82 / 100
Phạm Văn Đăng Trường THCS Nà Tăm – xã Nà Tăm – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu 90 / 100
Nguyễn Hợi Trường THCS Nà Tăm Huyện Tam Đường 88 / 100
Nguyễn Văn Dương Trường THCS Nà Tăm huyện Tam Đường 84 / 100
Nghuyễn Minh Tuấn Trường THCS Nà Tăm- Tam Đường – Lai Châu 82 / 100
Phan Thị Thùy Nhung Trường THCS Nà Tăm- Tam Đường- Lai Châu 94 / 100
Vũ thị hà phương Trường THCS Nà Tăm- Tam Đường- Lai Châu 94 / 100
Nguyễn Chi Phương trường THCS Nà Tăm, Tam Đường, Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường THCS Nà Tăm-Tam Đường-Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Duy Phúc Trường THCS Nà Tăm-uyện Tam Đường-tỉnh Lai Châu 58 / 100
Phan Cương Quyết Trường THCS Nậm Cần 80 / 100
VŨ THỊ HÀ trường THCS NẬM CUỐi 86 / 100
Bùi Ngọc Giúp Trường THCS Nậm Cuổi 84 / 100
Đỗ Thị Hoài Trường THCS Nậm Cuổi 84 / 100
Hà Thị Thanh Hải Trường THCS Nậm Cuổi 80 / 100
Hoàng Văn Vinh trường thcs Nậm Cuổi 74 / 100
Lò Thị Khoái Trường THCS Nậm Cuổi 82 / 100
LÒ THỊ LẢ Trường THCS Nậm Cuổi 84 / 100
Lò Văn Nhẫn Trường THCS Nậm Cuổi 78 / 100
Nguyễn Hữu Kiên Trường THCS Nậm Cuổi 74 / 100
Nguyễn Thị Dung Trường THCS Nậm Cuổi 86 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Trường THCS Nậm Cuổi 80 / 100
Nguyễn Văn Linh Trường THCS Nậm Cuổi 84 / 100
Phạm Thị Hương Trường THCS Nậm Cuổi 84 / 100
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Trường THCS Nậm Cuổi 72 / 100
Trần Duy Lập Trường THCS Nậm Cuổi 86 / 100
Trần Thị Huyền Trường THCS Nậm Cuổi 86 / 100
Lường Văn Vân Trường THCS Nậm Cuổi – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Trần Thị Liên Trường THCS Nậm Cuổi – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Nguyên Thái Sương Trường THCS Nậm Cuổi-Sìn Hồ -Lai Châu 86 / 100
Mào Thị Thúy Chiều trường THCS Nậm Manh huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu 88 / 100
Đinh Thị Nhâm Trường THCS Nậm Sỏ 92 / 100
Đặng Minh Ấu Trường THCS Nậm Tăm 80 / 100
Đỗ Thị Nga Trường THCS Nậm Tăm 80 / 100
Hà Anh Tuấn Trường THCS Nậm Tăm 78 / 100
HOÀNG VĂN LỆ Trường THCS Nậm Tăm 80 / 100
Nguyễn Ngọc Hiền trường THCS Nậm Tăm 86 / 100
Nguyễn Thị Anh Trường THCS Nậm Tăm 90 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nậm Tăm 72 / 100
Nguyễn Thị Thủy trường THCS Nậm Tăm 72 / 100
Nguyễn Thị Tú Quỳnh Trường THCS Nậm Tăm 80 / 100
nguyễn thu trang trường thcs nậm tăm 60 / 100
phạm bá sơn Trường thcs nậm tăm 82 / 100
Phạm Ngọc Toàn Trường THCS Nậm Tăm 80 / 100
Phạm Thị Thắng Trường THCS Nậm Tăm 78 / 100
Quách Đình Dương trường THCS Nậm Tăm 82 / 100
Bùi Thị Thới Trường THCS Nậm Tăm – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Vũ Thị Hạnh Trường THCS Nậm Tăm – Sìn Hồ – Lai Châu 72 / 100
Đinh thanh hải trường THCS nậm tăm- sìn hồ- lai châu 80 / 100
Nguyễn Văn Thái Trường THCS Nậm Tăm, Sìn Hồ, Lai Châu 78 / 100
Quách Thị Diệu Trường THCS Nậm Tăm, Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Việt Hào Trường THCS Nậm Tăm-Sìn Hồ-Lai Châu 84 / 100
Bùi Thị Thanh Hòa Trường THCS Noong Hẻo 82 / 100
Lò Văn Sớm Trường THCS Noong Hẻo 84 / 100
Nguyễn Công Nguyên Trường THCS Noong Hẻo 88 / 100
Nguyễn Thế Cường Trường THCS Noong Hẻo 90 / 100
Nguyễn Thị Kim Tuyến Trường THCS Noong Hẻo 88 / 100
Nguyễn Thị Phượng Trường THCS Noong Hẻo 92 / 100
Nguyễn Thị Phượng Trường THCS Noong Hẻo 86 / 100
Nguyễn Thị Tô Hoài Trường THCS Noong Hẻo 84 / 100
Phạm Văn Đức Trường THCS Noong Hẻo 90 / 100
Trịnh văn quang Trường THCS Noong hẻo 92 / 100
Nguyễn Thị Lan Anh Trường THCS Noong Hẻo 88 / 100
Thần Thị Chẳm Trường THCS Noong Hẻo 86 / 100
Ninh Thị Hường Trường THCS Noong Hẻo – Huyện Sìn Hồ – Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Thắm Trường THCS Noong Hẻo – Sìn Hồ 86 / 100
Doãn Thị Thêu Trường THCS Noong Hẻo – Sìn Hồ – Lai Châu 88 / 100
Phạm Thanh Trường Trường THCS Noong Hẻo – Sìn Hồ – Lai Châu 92 / 100
Trần Đức Ninh Trường THCS Noong Hẻo – Sìn Hồ – Lai Châu 80 / 100
Trần Văn Công Trường THCS Noong Hẻo – Sìn Hồ – Lai Châu 86 / 100
Trần Văn Thụ trường THCS Noong Hẻo – Sìn Hồ – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Noong Hẻo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thế Hùng TRường THCS Noong Hẻo- Sìn Hồ 90 / 100
Nguyễn Thị Huệ Trường THCS Noong Hẻo, SÌn Hồ 90 / 100
Phạm Văn Hùng Trường THCS Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu 88 / 100
Phan Thị Nhự Trường THCS Nùng Nàng 70 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu 80 / 100
Bùi Thị Thiện Trường THCS Pa Khóa 74 / 100
Cao Thị Thịnh Trường THCS Pa Khóa 86 / 100
Chẩu Thị Đàm Trường THCS Pa Khóa 76 / 100
Dương Thị Thương Trường THCS Pa Khóa 82 / 100
Hoàng Nam Thắng Trường THCS Pa Khóa 84 / 100
Lù Thị Anh Trường THCS Pa Khóa 76 / 100
Nguyễn Thị Hòa Trường THCS Pa Khóa 84 / 100
Nguyễn Văn Thắng Trường THCS Pa Khóa 76 / 100
Mai Thị Ngân Trường THCS Pa Khóa – Sìn Hồ – Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường THCS Pa Khóa huyện Sìn Hồ 78 / 100
Nguyễn Thị Hạnh Trường THCS Pa Khóa, Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Đức Hưởng Trường THCS Phúc Khoa, huyên Tân Uyên 86 / 100
Khuất huy hoàng Trường thcs phuc than 72 / 100
Phạm Văn Thuận Trường THCS Phúc Than 82 / 100
Lê Thị Thân Trường THCS Phúc Than Huyện Than Uyên 82 / 100
Đinh Hồng Nhung Trường THCS Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường THCS Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu 74 / 100
Đặng Thị Dung Trường THCS Quyết Thắng 82 / 100
Hoàng Thị Kim Chung Trường THCS Quyết Thắng 86 / 100
HOÀNG THỊ TUYẾT Trường THCS Quyết Thắng 88 / 100
Lê Đình Tiến Trường THCS Quyết Thắng 98 / 100
Nguyễn Khánh Tráng Trường THCS Quyết Thắng 74 / 100
Nguyễn Thị Nga Trường THCS Quyết Thắng 76 / 100
Nguyễn Thị Nga trường THCS Quyết Thắng 80 / 100
Nguyễn Thị Nga trường THCS Quyết Thắng 82 / 100
Nguyễn Thị Thân Trường THCS Quyết Thắng 70 / 100
Nguyễn Thị Tuyên Trường THCS Quyết Thắng 82 / 100
Trần Thị Ngân Trường THCS Quyết Thắng 80 / 100
Vũ Thị Hải Yến Trường THCS Quyết Thắng 92 / 100
Vũ Thị Hường TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG 74 / 100
Trương Thị Tuyết Trường THCS Quyết Thắng – Thành phố Lai Châu 90 / 100
Lê Thế Hoài Trường THCS Quyết Thắng – TP Lai Châu 72 / 100
Bùi Thị Thu Giang Trường THCS Quyết Thắng- TP Lai Châu 96 / 100
Nguyễn Thị Xuyên Trường THCS Quyet Tiến 82 / 100
Đặng thị hường Trường THCS Quyết tiến 84 / 100
Lê Thị Như Nguyệt Trường THCS Quyết Tiến 84 / 100
Lưu Thị Nga Trường THCS Quyết Tiến 86 / 100
Nguyễn Thị Hồng Chiên Trường THCS Quyết Tiến 88 / 100
Nguyễn Thị Linh Trường THCS Quyết Tiến 84 / 100
Nguyễn Thị Loan Trường THCS Quyết Tiến 82 / 100
Phạm Thị Dung Trường THCS Quyết Tiến 84 / 100
Phạm Thị Lý Trường THCS Quyết Tiến 90 / 100
Phạm Thị Thái Hà Trường THCS Quyết Tiến 84 / 100
Tạ Thị Kim Cúc Trường THCS Quyết Tiến 90 / 100
Trần Thị Yến Trường THCS Quyết Tiến 82 / 100
Trịnh Thị Lan Trường THCS Quyết Tiến 88 / 100
Vàng Thị Phong Hưng Trường THCS Quyết Tiến 84 / 100
Vũ Đức Tiền Trường THCS Quyết Tiến 82 / 100
Nguyễn Thị An Trường THCS Quyết Tiến – Thành phố Lai Châu – Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường THCS Quyết Tiến – TP Lai Châu – Tỉnh Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Lê Như Ngọc Trường THCS Quyết Tiến – TP. Lai Châu 86 / 100
Bùi Ngọc Hồng Trường THCS Sà Dề Phìn 88 / 100
Bùi Thị Tươi Trường THCS Sà Dề Phìn 86 / 100
Lưu Tuyết Nga Trường THCS Sà Dề Phìn 88 / 100
Phạm Minh Quỳnh Trường THCS Sà Dề Phìn 80 / 100
Sùng A Rùa Trường THCS Sà Dề Phìn 80 / 100
Quàng Văn Vinh Trường THCS Sà Dề Phìn – Xã Sà Dề Phìn – Sìn hồ – Lai Châu 82 / 100
Phương Thị Huệ Trường THCS Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Hồng Nhung Trường THCS Sà Dề Phìn huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 84 / 100
Vàng Văn Mười Trường THCS Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ,tỉnh Lai Châu 78 / 100
Vàng văn Mười Trường THCS Sà Dề Phìn, Sìn Hồ, Lai Châu 74 / 100
Bạch Thị Hồng Thu Trường THCS San Thàng 98 / 100
Bùi Thanh Thủy Trường THCS San Thàng 90 / 100
Đào Hùng Cường Trường THCS San Thàng 98 / 100
Hoàng Thị Thu Huyền Trường THCS San Thàng 96 / 100
Hồ Xuân Hiếu Trường THCS San Thàng 96 / 100
Lã Thị Tuyết trường thcs san thàng 92 / 100
Nguyễn Thành Trung trường THCS San Thàng 94 / 100
Nguyễn Thị Hương trường thcs San Thàng 94 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Thương Trường THCS San Thàng 96 / 100
Nguyễn Thị Thìn Trường THCS San Thàng 94 / 100
Phạm Bích Nụ Trường THCS san Thàng 98 / 100
Trần Thị Thanh Thủy Trường THCS San Thàng 96 / 100
Vũ Thị Dung Trường THCS San Thàng 96 / 100
Bùi Văn Trung Trường THCS San Thàng 90 / 100
TRẦN THỊ HOÀI Trường THCS San Thàng – Thành phố Lai Châu- Lai Châu 98 / 100
Lại Thị Liên Giang Trường THCS San Thàng – tp Lai Châu 96 / 100
Trần Bích Phương Trường THCS San Thàng – TP Lai Châu 98 / 100
Vũ Thị Xuân Trường THCS San Thàng – TP Lai Châu 88 / 100
Nguyen Thi Lien Truong THCS San Thang thanh pho Lai Chau 98 / 100
Đinh Thị Thuỷ Trường THCS San Thàng- TP LAI CHÂU 94 / 100
nguyen ngoc hon truong THCS San thang-TP Lai cchau 98 / 100
Nguyễn Thị Hiên Trường THCS San Tnagf 96 / 100
Nguyen thị Sen Trương THCS Sì Lở Lầu 84 / 100
Bùi Văn Bưởi Trường THCS Sì Lở Lầu 76 / 100
Dương Thu Hảo Trường THCS Sì Lở Lầu 84 / 100
Dương Văn Hoạch Trường THCS Sì Lở Lầu 88 / 100
Đặng Văn Viên Trường THCS Sì Lở Lầu 80 / 100
Đinh Văn Sáu trường THCS Sì Lở Lầu 68 / 100
Hà Thanh Bình Trường THCS Sì Lở Lầu 88 / 100
HOÀNG ĐỨC HIẾU Trường THCS Sì Lở Lầu 80 / 100
Khuất Duy Phát Trường THCS Sì Lở Lầu 82 / 100
Lường Văn Nhượng Trường THCS Sì Lở Lầu 70 / 100
Nguyễn Hữu Chương Trường THCS Sì Lở Lầu 88 / 100
Nguyễn Văn Khánh Trường THCS Sì Lở Lầu 74 / 100
Nguyễn Xuân Hậu Trường THCS Sì Lở Lầu 72 / 100
Nguyễn Xuân Hòa Trường THCS Sì Lở Lầu 86 / 100
Phạm Xuân Trường TRường THCS Sì Lở Lầu 68 / 100
Tạ Mạnh Hùng Trường THCS Sì Lở Lầu 84 / 100
Nguyễn Văn Hoạt Trường THCS Sì Lở Lầu 86 / 100
Trần Đình Giang Trường THCS Sì Lở Lầu – Phong Thổ – Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Tần Trường THCS Sì Lở Lầu- Huyện Phong Thổ – Tỉnh Lai Châu 78 / 100
Đoàn Thị Hương Trường THCS Sùng Phài 84 / 100
Hà Thị Thúy Hường Trường THCS Sùng Phài 80 / 100
Lò Văn Dẩm Trường THCS Sùng Phài 76 / 100
Nguyễn Thị Phương Thảo Trường THCS Sùng Phài 82 / 100
Bùi Thị Son trường THCS Sùng Phài 90 / 100
nguyễn Thị Hằng trường THCS Sùng Phài 76 / 100
Nông Quý Hương Trường THCS Sùng Phài 76 / 100
Cấn Xuân Khanh Trường THCS Sùng Phài – Thành phố Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Lệ Hà Trường THCS Sùng Phài – Thành phố Lai Châu 78 / 100
Hoàng Thị Thùy Dương Trường THCS Sùng Phài – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu 82 / 100
Bùi Hà Vân Trường THCS Sùng Phài – TP Lai Châu 76 / 100
Phan Thị Thanh Trương THCS SÙNG PhÀI . ThÀNH phô Lai ChÂu . TỈNH Lai ChÂu 82 / 100
Cao Văn Viên Trường THCS Ta Gia 86 / 100
Đỗ Vũ Bách Trường THCS Ta Gia 80 / 100
Nguyễn Văn Hưởng Trường THCS Ta Gia 82 / 100
Nguyễn Văn Quang Trường THCS TA GIA 80 / 100
Hà Văn luyến Trường THCS Ta Gia Than Uyên Lai Châu 82 / 100
Bạc Cầm Du trường THCS Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu 80 / 100
Đinh Minh Hải Trường THCS Tả Lèng 80 / 100
Đinh Thị Liễu Trường THCS Tả Lèng 84 / 100
Đỗ Việt Hải trường THCS tả Lèng 76 / 100
Lê Quyết Thắng Trường THCS Tả Lèng 82 / 100
Nguyễn Anh Tài trường thcs tả lèng 86 / 100
Nguyễn Thành Chung Trường THCS Tả Lèng 84 / 100
Nguyễn Thị Thảo Trường THCS Tả Lèng 86 / 100
Nguyễn Trọng Trung Trường THCS Tả Lèng 80 / 100
PHẠM XUÂN HUY Trường THCS TẢ Lèng 86 / 100
Trần Thị Hà Trường THCS Tả Lèng 84 / 100
Trịnh Đông Anh Trường THCS Tả Lèng 90 / 100
Trần Thị Thiện Trường THCS Tả Lèng 84 / 100
Phạm Hùng Cường Trường THCS Tả Lèng – Tả Lèng – Tam Đường 82 / 100
LE DUC LOI TRUONG THCS TA LENG – TAM DUONG – LAI CHAU 86 / 100
Trần Thị Liễu Trường THCS Tả Lèng – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Trịnh Thu Dung Trường THCS Tả Lèng – Tam Đường – Lai Châu 82 / 100
LÊ THANH TRƯỜNG THCS TẢ LÈNG TAM ĐƯỜNG LAI CHÂU 84 / 100
Nguyễn Bình Trọng Trường THCS Tả Lengf 86 / 100
Nguyễn Văn Trưởng Trường THCS Tả Lèng-Tam Đường-Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Xuân Vinh Trường THCS Tả Lèng-Tam Đường-Lai Châu 86 / 100
Chẻo A Sếnh Trường thcs Tả Phìn 80 / 100
Dương thị Thủy Trường THCS Tả Phìn 90 / 100
Đỗ Thị Vân Trường THCS Tả Phìn 90 / 100
Nguyễn Kim Tài Trường THCS Tả Phìn 78 / 100
Nguyễn Thị Vân Anh Trường THCS Tả Phìn 86 / 100
Nguyễn Văn Hùng Trường THCS Tả Phìn 82 / 100
Nguyễn Xuân Bàng trường THCS Tả Phìn 90 / 100
Nông Thị Oanh Trường THCS Tả Phìn 82 / 100
Phạm Thị Thanh Hương Trường THCS Tả Phìn 90 / 100
Tẩn A Khé Trường THCS tả phìn 82 / 100
Trần Thị Thanh Thúy trường thcs Tả Phìn 88 / 100
Đỗ Văn Dũng Trường THCS Tả Phìn – Xã Tả Phìn – Huyện Sìn Hồ 82 / 100
Vũ Đức Cường Trường THCS Tả Phìn – Xã Tả Phìn- Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường THCS Tả Phìn Sìn Hồ Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thành Trung Trường THCS Tả Phìn- Xã Tả Phìn- Huyện Sìn Hồ 90 / 100
Tẩn Minh Hiếu Trường THCS Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai Châu 84 / 100
Bùi Thanh Mai Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Bùi Thị Tú Trường THCS Tân Phong 92 / 100
Dương Thị Thùy Linh Trường THCS Tân Phong 94 / 100
Đào Minh Tâm Trường THCS Tân Phong 90 / 100
Đặng Thị Huệ Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Giáp Thị Hương Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Hà Thị Phi Nga Trường THCS Tân Phong 92 / 100
Lê Thị Tuyết Mai Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Nguyễn Thị Bình Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Nguyễn Thị Điệp Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Nguyễn Thị Lan trường THCS Tân phong 94 / 100
Nguyễn Thị Liên Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Nguyễn Thị Lộc Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Nguyễn Thị Minh Phương Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Nguyễn Thị Thanh Duyên Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Nguyễn Thị Thơi Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Nguyễn Thị Thu Hà Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Nguyễn Thị Thúy Vân Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Phạm Thị Mai Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Tạ Thị Mây Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Vũ Thị Oanh Trường THCS Tân Phong 96 / 100
Vũ Thị Thu Hằng Trường THCS Tân Phong 92 / 100
Vũ Thị Thu Hường Trường THCS Tân Phong 98 / 100
Giàng Thị Xuân Trường THCS Tân Phong – Thành phố Lai Châu 96 / 100
Lại Thị Thanh Nga Trường THCS Tân Phong – Thành Phố Lai Châu 98 / 100
Vũ Thị Hải Trường THCS Tân Phong – Thành phố Lai Châu 98 / 100
Dương Thị Hồng Trường THCS Tân Phong – TP Lai Châu 96 / 100
Hà Hữu Thăng Trường THCS Tân Phong thành phố Lai Châu 96 / 100
Phạm Thị Bình Trường THCS Tân Phong thành phố Lai Châu 90 / 100
Hoàng thị Hoa Trường thcs tân phong thành phố lai châu tỉnh lai châu 62 / 100
Nguyễn Thị Nhật Trường THCS Tân Phong -TP Lai Châu 92 / 100
Trần Thị Phi Khanh Trường THCS Tân Phong- TP lai Châu 98 / 100
Phạm Ngọc Minh Trường THCS Tân Phong Tp Lai Châu- Lai Châu 98 / 100
Bùi văn cường Trường Thcs tân phpng 62 / 100
Khổng Thùy Dung Trường THCS Thân Thuộc 88 / 100
Mai Thanh Trường THCS Thân Thuuocj 82 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường THCS Thén Sin 74 / 100
Phạm Quang Hùng Trường THCS Thèn Sin 88 / 100
Trần Đức Hữu Trường THCS Thèn Sin 56 / 100
Trần Thị Nam trường THCS Thèn Sin 56 / 100
Vũ Thị Mai Nga Trường THCS Thèn Sin 84 / 100
Vương Sa Sa Trường THCS Thèn Sin 84 / 100
Trần Văn Sơn Trường THCS Thèn Sin 82 / 100
Lò Thị Mai Ngọc Trường THCS Thèn Sin – Huyện Tam Đường 86 / 100
Ninh Văn Phú Trường THCS Thèn Sin – huyện Tam Đường 76 / 100
Nguyễn Thị Linh Chi trường THCS Thèn Sin – Tam Đường 72 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường THCS Thèn Sin – Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Thoa Trường THCS Thèn Sin – Tam Đường – Lai Châu 90 / 100
Phan Hữu Hiểu Trường THCS Thèn Sin – Xã Thèn Sin – Huyện Tam Đường 86 / 100
Đỗ Thị Hương Trường THCS Thèn Sin- Tam Đường – Lai Châu 92 / 100
Cù Hải Hùng Trường THCS Thị  trấn Than Uyên – huyện Than Uyen 92 / 100
Đỗ Thị Nhung Trường THCS Thị traans Phong Thổ 86 / 100
Bùi Thị Hiền Trường THCS Thị Trấn 88 / 100
Lê Thị Hoàng Anh Trường THCS Thị Trấn 84 / 100
Nguyễn Duy Thảo Trường THCS thị trấn 80 / 100
Nguyễn Thị Hồng Luyến Trường THCS Thị trấn 82 / 100
Nguyễn Thị Phương Trường THCS Thị Trấn 82 / 100
Phạm Thị Diễn Trường THCS Thị Trấn 80 / 100
Vũ Hoàng Long Trường THCS Thị Trấn 80 / 100
Vũ Thị Hải Yến Trường THCS Thị trấn 82 / 100
Nguyễn Thị Minh Trường THCS Thị Trấn – Tam Đường – Lai Châu 84 / 100
Nguyễn Thế Nam Trường THCS Thị trấn huyện Mường Tè 80 / 100
Bùi Minh Quang Trường THCS Thị Trấn Mường Tè 94 / 100
Bùi Thị Hương trường tHCS Thị Trấn Mường Tè 88 / 100
Bùi Thị Vui trường THCS thị trấn Mường Tè 84 / 100
Giản Thị Liệu Trường THCS thị trấn Mường Tè 82 / 100
Hỏ Thị Lý Trường THCS thị trấn Mường Tè 88 / 100
Hoàng Thị Thu Hương Trường THCS thị trấn Mường Tè 82 / 100
Lò Thanh Hưng Trường THCS thị trấn Mường Tè 82 / 100
Nguyễn Thị Chính Trường THCS thị trấn Mường Tè 60 / 100
NGUYỄN THỊ KIỀU ANH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MƯỜNG TÈ 80 / 100
Nguyễn Văn Nghị Trường THCS Thị Trấn Mường Tè 84 / 100
Phạm Thị Thúy Hòa Trường THCS Thị trấn Mường Tè 82 / 100
Phạm Văn Chung Trường THCS thị trấn Mường Tè 80 / 100
Pờ Thị Tâm Trường THCS Thị Trấn Mường Tè 86 / 100
Vũ Hồng Việt Trường THCS Thị trấn Mường Tè 82 / 100
vũ thị thu hằng trường THCS thị trấn mường Tè 80 / 100
Vũ Thị Tuyển Trường THCS Thị trấn Mường Tè 82 / 100
Phùng Văn Thập Trường THCS Thị trấn Mường Tè 86 / 100
Nguyễn Thị Mai Thanh Trường THCS Thị Trấn Mường Tè , huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Đỗ Thị Hoà Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 92 / 100
Hỏ Thị Vượng Trường THCS Thị trấn Nậm Nhùn 92 / 100
Hoàng Lệ Hỷ Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 88 / 100
Hoàng Thị Phương Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 88 / 100
Lê Đại Dương Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 88 / 100
Lê Thị Vinh Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 88 / 100
Hù Văn Nháu Trường THCS Thị trấn Nậm Nhùn 88 / 100
Mào Thị Sen Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 92 / 100
Lê Thị Minh Mười Trường THCS Thị trấn Nậm Nhùn – Nậm Nhùn – Lai Châu 94 / 100
Chu Huy Đức trường THCS thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Thùy Dương Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn, Nậm Nhùn, Lai Châu 88 / 100
Bùi Thị Cân trường THCS Thị Trân Phong Thổ 82 / 100
Bùi Hữu Nam Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ 78 / 100
Bùi Thị Huyền Trường THCS thị trấn Phong Thổ 88 / 100
Cao Trà Vinh Trường THCS Thị trấn phong thổ 58 / 100
Lê Anh Toán Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ 92 / 100
Nguyễn Bách Nhẫn Trường THCS Thị trấn Phong Thổ 88 / 100
Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ 76 / 100
Nguyễn Thị Út Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ 84 / 100
Phạm Hải Yến Trường THCS Thị trấn Phong Thổ 86 / 100
Phạm Thị Thùy Ninh Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ 86 / 100
Trần Ngọc Nam Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ 80 / 100
Trần Thị Minh Tuyết Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ 86 / 100
Trần Thị Dung Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ – Lai Châu 88 / 100
Lê Thị Thu Hiền Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ- Huyện Phong Thổ- Lai Châu 80 / 100
Nguyễn Thị Hòa Trường THCS Thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 86 / 100
Mai Văn Tường Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Trần Thị Xoa Trường THCS Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Hiền Trường THCS THị Trấn Sìn Hồ 86 / 100
Bùi Thị Thúy Hòa Trường THCS Thị Trấn Sìn Hồ 82 / 100
Đèo Xuân Phúc Trường THCS Thị trấn Sìn Hồ 82 / 100
Lầu A Thề Trường THCS Thị trấn Sìn Hồ 82 / 100
Lê Kim Oanh trường THCS thị trấn sìn hồ 76 / 100
Lê Thị Thúy Huyền Trường THCS Thị Trấn Sìn Hồ 80 / 100
Nguyễn Thị Thanh Phương Trường THCS Thị Trấn Sìn Hồ 86 / 100
Phạm Thị Minh Quyên trường THCS thị trấn sìn hồ 78 / 100
Vũ Thị Kim Thuỷ Trường THCS Thị trấn Sìn Hồ 78 / 100
Lê Thị Ánh Mai Trường THCS Thị trấn Sìn Hồ 70 / 100
Đặng Thị Huệ Trường THCS Thị trấn Sìn Hồ – Sìn Hồ – Lai Châu 84 / 100
Ngô Thị Ánh Tuyết trường THCS thị trấn Sìn Hồ huyện sìn hồ tỉnh lai châu 82 / 100
Nguyễn Văn Hòa Trường THCS Thị Trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Chẻo Thị Thanh Trường THCS Thị trấn Sìn Hồ, Lai Châu 78 / 100
Hoàng Thị Hà Trường THCS thị trấn Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu 72 / 100
Phong Thị Mai Duyên truong thcs thi tran tam duong 92 / 100
Chử Thị Minh Hiền Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Đặng Hà Giang Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 90 / 100
Hoàng Đình Tiến Trường THCS Thị trấn Tam Đường 84 / 100
Hoàng Thị Chuyên Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Hoàng Thị Huyền Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 92 / 100
Lê Thị Bích Thủy Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Mai Đình Vinh Trường THCS thị trấn Tam Đường 78 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Nguyễn Văn Khoa Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 76 / 100
Phạm Thị Lan Anh Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 90 / 100
PHAN THỊ THU TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TAM ĐƯỜNG 88 / 100
Trần Cao Cường Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 88 / 100
Trần Thanh Hương Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 88 / 100
Trần Thị Thanh Vân Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Vũ Thị Hồng Mai trường THCS Thị Trấn Tam Đường 84 / 100
Vũ Thị Thu Huyền Trường THCS Thị trấn Tam Đường 82 / 100
Đặng Thái Sơn Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 68 / 100
Trần Thị Mỹ Phượng Trường THCS Thị Trấn Tam Đường – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu 84 / 100
Vũ Huy Tuân Trường THCS Thị Trấn Tam Đường – Lai Châu 82 / 100
Vũ Thị Thúy Trường THCS thị trấn Tam Đường – Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Lan Anh Trường THCS Thị Trấn Tam Đường huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 88 / 100
Phạm Thị Thương Trường Thcs Thị Trấn Tam Đường huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 84 / 100
Đỗ văn Khiến Trường thcs thị trấn tam đường lai châu 86 / 100
Hoàng Qúy Tuần Trường THCS Thị trấn Tam Đường- Tam Đường Lai Châu 72 / 100
Giáp Văn Giang Trường THCS Thị Trấn Tam Đường-Lai Châu 70 / 100
Đàm Văn Tuyên Trường THCS thị trấn Tân Uyên 88 / 100
Đinh Thị Quỳnh Nga Trường THCS thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Kim Thị Huyền Trường THCS thị trấn Tân Uyên 88 / 100
Lò Mạnh Khương Trường thcs thị trấn Tân Uyên 78 / 100
Nguyễn Thị Hà Trường THCS thị trấn Tân Uyên 92 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường THCS thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Tạ Quang Mạnh Trường THCS Thị Trấn Tân Uyên 96 / 100
Trịnh Thị Huệ Trường THCS Thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Hoàng Thị Dung Trường THCS thị trấn Tân Uyên 90 / 100
Phạm Hương Giang Trường THCS Thị trấn Tân Uyên 80 / 100
Trần Thị Thúy Trường thcs thị trấn Tân Uyên 94 / 100
Nguyễn Thị Hải Trường THCS Thị trấn Tân Uyên Lai Châu 86 / 100
Hà Thị Liễu Trường THCS Thị trấn Tân Uyên- Tân Uyên – Lai Châu 88 / 100
NGUYỄN NGỌC ĐIỆP Trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 64 / 100
PHẠM THỊ NGỌC Trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 88 / 100
Nguyễn Thị Nga Trường THCS thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 96 / 100
Đào Thị Mây Trường THCS thị trấn Than Uyên 96 / 100
Đinh Thị Kim Dung Trường THCS Thị trấn Than Uyên 90 / 100
Lê Thị Hằng Trường THCS Thị trấn Than Uyên 90 / 100
Ngô Ngọc Quỳnh Trường THCS Thị trấn Than Uyên 80 / 100
Nguyễn Thị Chầm Trường THCS thị trấn Than Uyên 78 / 100
Nguyễn Thị Hải Trường THCS Thị trấn Than Uyên 70 / 100
Nguyễn Thị Minh Trường THCS Thị trấn Than Uyên 80 / 100
Nguyễn Thị Minh Trường THCS thị trấn Than Uyên 86 / 100
NGUYỄN THỊ NHƯ HOA trường THCS Thị trấn Than Uyên 66 / 100
Nguyễn Thị Thoa Trường THCS Thị trấn Than Uyên 96 / 100
Nguyễn Văn Duy Trường THCS Thị trấn Than Uyên 78 / 100
Phạm Thanh Quang Trường THCS thị trấn Than Uyên 88 / 100
Phạm Thị Hường Trường THCS Thị Trấn Than Uyên 88 / 100
Phạm Thị Oanh Trường THCS Thị trấn Than Uyên 76 / 100
Phương Thị Lan Trường THCS Thị Trấn Than Uyên 74 / 100
Tạ Văn Thụy Trường THCS Thị Trấn Than Uyên 84 / 100
Trần Thị Thái Hà Trường THCS thị trấn Than Uyên 84 / 100
Trần Thu Thủy Trường THCS thị Trấn Than Uyên 72 / 100
Trương Thị Thảo Uyên trường thcs thị trấn Than Uyên 84 / 100
Nguyễn Đăng Quang Trường THCS thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên 78 / 100
Đường Minh Dũng Trường THCS Thị Trấn Than Uyên huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thị Hải Yến Trường THCS Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Hoàng Duy Kiên Trường THCS thijtraans Sìn Hồ 80 / 100
Hoang Văn Păn truong thcs Trung Đồng 62 / 100
Lê Duy Hùng Trường THCS Trung Đồng 70 / 100
Phạm Huy Vọng Trường THCS TT Tân Uyên 82 / 100
Phạm Trung Hiếu Trường THCS TT Tân Uyên 90 / 100
Nguyễn Quang Hòa Trường THCS TT Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 82 / 100
Nguyễn Thanh Trường THCS TT Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu 84 / 100
Mai Tiến Thành Trường THCS TT Than Uyên 86 / 100
Cầm Thị Viện Trường THCS xã  Mường Kim 78 / 100
Lò Văn Thạng Trường THCS xã Bản Bo – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu 84 / 100
Phạm Văn Tuyến Trường THCS xã bản bo huyện Tam Đường tỉnh lai châu 88 / 100
Bùi Thị Hương Trường THCS xã Hố Mít 90 / 100
Hà Đức Toàn Trường THCS xã Hố Mít 86 / 100
Nguyễn kim Khamhs Trường thcs xã hố mít 90 / 100
Nguyễn Thị Duyên Trường THCS xã Hố Mít 88 / 100
Nguyễn Thị Nga Trường THCS xã Hố Mít 68 / 100
Phạm Hoàng Anh Trường THCS xã Hố Mít 88 / 100
Phạm Văn Tuấn Trường THCS xã Hố Mít 68 / 100
Vũ Thị Hà Trường THCS xã Hố Mít 86 / 100
Vũ Thị Huế Trường THCS xã Hố Mít 90 / 100
Lê Thị Thu Ngân Trường THCS xã Hố Mít – Tân Uyên – Lai Châu 90 / 100
Mai Thị Hương Hảo Trường THCS xã Hố Mít huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 72 / 100
Bùi Duy Hời trường thcs xã Hố Mít Tân Uyên-Lai Châu trường thcs xã Hố Mít Tân 94 / 100
Nguyễn Thị Khắc Liên Trường THCS xã HốMits 74 / 100
Đỗ Thế Dũng Trường THCS xã Hua Nà 84 / 100
Đỗ Văn Phúi Trường THCS xã Hua Nà 70 / 100
Nguyễn Thị Thanh Trường THCS xã Hua Nà 84 / 100
Nguyễn Thị Thuận Trường THCS xã Hua Nà 84 / 100
Phạm Thị Ngát Trường THCS xã Hua nà 88 / 100
Tạ Hùng Luân Trường THCS xã Hua Nà 84 / 100
Trần Thị Thanh Trường thcs xã Hua Nà 86 / 100
Tường Thị Tuất Trường THCS xã Hua Nà 72 / 100
Giàng Thị Dê Trường THCS xã Hua Nà, Than Uyên, Lai Châu 86 / 100
Trần Thị Xuyên Trường THCS xã Mườn Kim huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Lò Thị Thương Trường THCS Xã Mường  Cang – Than Uyên – Lai Châu 80 / 100
Đàm Hạnh Nhung Trường THCS xã Mường Cang 92 / 100
Đào Thị Hồng Thúy trường THCS xã Mường Cang 82 / 100
Đỗ Thị Kim Oanh Trường THCS xã Mường Cang 90 / 100
Kiều Thị Thanh Tâm Trường THCS xã Mường Cang 82 / 100
Lưu Thị Thương Trường THCS xã Mường Cang 82 / 100
Nguyễn Thành Long Trường THCS xã Mường Cang 84 / 100
Nguyễn Thị Hương Trường THCS xã Mường Cang 78 / 100
Tạ Xuân Nguyên Trường THCS xã Mường Cang 88 / 100
Trần Thị Ngọc Lan Trường THCS xã Mường Cang 92 / 100
Vũ Tiến Tùng Trường THCS xã Mường Cang 78 / 100
Nguyễn Thị Nhạ Trường THCS Xã Mường Cang 78 / 100
Nùng Thị Hường trường THCS xã Mường Cang- Than Uyên- Lai Châu 72 / 100
Hà Thị Giang Trường THCS xã Mường Cang, Than Uyên, Lai CHâu 90 / 100
Tăng Thị Quỳnh Nga Trường THCS xã Mường Cang-huyện Than Uyên-Lai Châu 82 / 100
Bùi Thị Sáu Trường THCS xã Mường Cang-Than Uyên-Lai Châu 86 / 100
Bùi Thị Thủy Trường THCS xã Mường Khoa 90 / 100
Hoàng Hồng Trường Trường THCS xã Mường Khoa 70 / 100
Hoàng Thị Lượng Trường thcs xã Mường Khoa 88 / 100
Hoàng thi nguyên trường THCS Xã mường khoa 76 / 100
Lý Thị Phăng Trường THCS xã Mường Khoa 76 / 100
Mai Thị Huyền Trường THCS xã Mường Khoa 88 / 100
Nguyễn Quang Bình Trường THCS xã Mường khoa 88 / 100
Nguyễn Thị Hằng Trường THCS xã Mường Khoa 68 / 100
Nguyễn Thị Hương Lan Trường THCS xã Mường Khoa 80 / 100
Nguyễn Thị Như Hoa Trường THCS xã Mường Khoa 76 / 100
Nguyễn Thị Thuỷ Trường THCS xã mường khoa 42 / 100
Nguyễn Thị Trung Tuyến Trường THCS xã Mường Khoa 62 / 100
Phạm Thị Chung Trường THCS xã Mường Khoa 94 / 100
Phạm Thị Hồng Thuận Trường THCS xã mường Khoa 78 / 100
Tòng Văn Chum Trường THCS xã Mường Khoa 86 / 100
Tô Thị Thuận Trường THCS xã Mường Khoa 90 / 100
Trịnh Thị Hiền Trường THCS xã Mường Khoa 92 / 100
Lê Ngọc Thuỷ Trường THCS xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Lò Thị Dung Trường THCS xã Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu 82 / 100
Cao Mạnh Hùng Trường THCS xã Mường Kim 86 / 100
Cầm Văn Cường Trường THCS xã Mường Kim 56 / 100
Đỗ Mạnh Hà Trường THCS xã Mường Kim 88 / 100
Hà Thị Thu Thảo Trường THCS xã Mường Kim 84 / 100
Hoàng Thị Hà Trường THCS xã Mường Kim 82 / 100
Hoàng Thị Minh Xuyến Trường THCS Xã Mường Kim 94 / 100
Kiều duy trường Trường thcs xã Mường kim 76 / 100
Kiều Thị Loan Trường THCS xã Mường Kim 86 / 100
Lường Thị Hằng Trường THCS xã Mường Kim 80 / 100
Ngô Thị Toán Trường THCS xã Mường Kim 86 / 100
Nguyễn Đức Hải Trường THCS xã Mường Kim 86 / 100
Nguyễn Thị Can Trường THCS xã Mường Kim 78 / 100
nguyễn thị huệ trường THCS xã Mường Kim 90 / 100
Nguyễn Thị Khánh Linh Trường THCS xã Mường Kim 82 / 100
Nguyễn Thị Thoa Trường THCS xã Mường Kim 82 / 100
Nguyễn Thị Thoa Trường THCS xã Mường Kim 82 / 100
Nguyễn Thị Thương Trường THCS xã Mường Kim 78 / 100
Nùng Văn Hiến Trường THCS xã Mường Kim 84 / 100
Ong Thị Phương Thảo Trường THCS xã Mường Kim 84 / 100
Phạm Thị Thu Hồng Trường THCS xã Mường Kim 84 / 100
Phạm Tiến Nhị Trường THCS xã Mường Kim 86 / 100
Phạm Văn Hùng Trường THCS xã Mường KIm 86 / 100
Phùng Thế Long trường thcs xã mường kim 88 / 100
Quách Thị Thu Khánh trường THCS xã Mường Kim 74 / 100
Trần Thị Minh Hồng Trường THCS xã Mường Kim 86 / 100
Trần Thụ Thanh Thuý Trường THCS xã Mường Kim 84 / 100
Vũ Thị Thanh Tâm Trường THCS xã Mường Kim 80 / 100
Đặng Xuân Toàn Trường THCS xã Mường Kim 88 / 100
Nguyễn Thu Thủy Trường THCS xã Mường Kim – Than Uyên 88 / 100
Châu Văn Núi Trường THCS xã Mường Kim – Than Uyên – Lai Châu 86 / 100
Tống Hồng Tuấn Trường THCS xã Mường Kim – Than Uyên – Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Thêm Trường THCS xã Mường Kim – Than Uyên- Lai Châu 78 / 100
Lò Thị Thêm Trường THCS xã Mường Kim- Than Uyên – Lai Châu 78 / 100
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Trường THCS xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 78 / 100
Vũ Thanh Tĩnh Trường THCS xã Mường Kim, huyện Than uyên, tỉnh Lai Châu 80 / 100
Hồ Sỹ Thuấn Trường THCS xã Mường Kim, Than Uyên 84 / 100
Lò Thuỳ Dung Trường THCS xã Mường Kim, Than Uyên 82 / 100
đặng thị hồng hạnh trường thcs xã mường kim, than uyên, lai châu 82 / 100
Đồng Minh Ngọc trường THCS xã Mường Mít 70 / 100
Lò Văn Thành Trường THCS Xã Mường Mít 82 / 100
Lò Văn Việt Trường THCS xã Mường Mít 86 / 100
Nguyễn Tuấn Trung Trường THCS xã Mường Mít 88 / 100
Nguyễn Văn Thuận Trường THCS xã Mường Mít 82 / 100
Phùng Văn Hùng Trường THCS xã Mường Mít 84 / 100
Triệu Thị Phượng Trường THCS xã Mường Mít 76 / 100
Bùi Thị Thư Trường THCS xã Mường Tè 74 / 100
Huỳnh Quang Luật Trường thcs xã Mường Tè 84 / 100
Lê Minh Thiện Trường THCS xã Mường Tè 72 / 100
Lê Xuân Nghiêm Trường THCS xã Mường Tè 70 / 100
Lý Thị Thảo Trường THCS Xã Mường Tè 90 / 100
Nguyễn Minh Lý Trường thcs xã Mường Tè 72 / 100
Nguyễn Thị Hoa Trường THCS xã Mường Tè 74 / 100
Phìn Văn Tập Trường THCS xã Mường Tè 76 / 100
Trần Kim Ngọc Trường THCS xã Mường Tè 86 / 100
Trần Thị Thuần Trường THCS xã Mường Tè 78 / 100
Phạm Thị Thu Hằng Trường THCS xã Mường Tè – Mường Tè Lai Châu 82 / 100
Hà Văn Toàn Trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 72 / 100
Bùi Thị Ngoan trường THCS xã Mường Than 78 / 100
Bùi Thị Ngoan Trường THCS xã Mường Than 80 / 100
Bùi Thị Thanh Thùy Trường THCS xã Mường Than 78 / 100
Hoàng Thị Hà Trường THCS xã Mường Than 78 / 100
Hoàng Thị Vân Huyền Trường THCS xã Mường Than 82 / 100
Lê Thành Trung Trường THCS xã Mường Than 88 / 100
Mai Thị Huyền Trường THCS xã Mường Than 86 / 100
Nguyễn Anh Nam Trường THCS xã Mường Than 82 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường THCS xã Mường Than 86 / 100
Nguyễn Thị Mai Trường THCS xã Mường Than 80 / 100
Nguyễn Thị Uyên Trường THCS xã Mường Than 86 / 100
Phạm Thị Giang Trường THCS xã Mường Than 76 / 100
Trần Thị Hương Trường THCS xã Mường Than 84 / 100
Trần Trung Hiếu Trường THCS xã Mường Than 80 / 100
Văn Thuý Huyền Trường THCS xã Mường Than 82 / 100
Vũ Thị Oanh Trường THCS xã Mường Than 84 / 100
Ninh Thị Việt Trường THCS xã Mường Than 84 / 100
PHẠM THỊ HUONG GIANG Trường THCS xã Mường Than 84 / 100
Nguyễn Đức Đại Trường THCS xã Mường Than – Than Uyên – Lai Châu 80 / 100
Nguyễn thị Hạnh Trường THCS xã Mường Than- Than Uyên 78 / 100
Nguyễn Thị Lan Phương Trường THCS xã Mường Than, Than Uyên, Lai Châu 78 / 100
Lê Thị Quỳnh Nga Trường THCS xã Nậm Ban, huyện Nậm nhùn, tỉnh Lai Châu 82 / 100
Bàn Thị Nhâm Trường THCS xã Nậm Cần 88 / 100
Đoàn Năng Lực Trường THCS xã Nậm Cần 64 / 100
Lộ Thị Lan Trường THCS xã Nậm Cần 78 / 100
Lương Quý Hùng Trường THCS xã Nậm Cần 90 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trường THCS xã Nậm Cần 82 / 100
Nguyễn Thị Minh Thùy Trường THCS xã Nậm Cần 82 / 100
Đinh Thị Phương Trường THCS Xã Nậm Cần – Tân Uyên – Lai Châu 84 / 100
Bùi Văn Hùng Trường THCS xã Nậm Cần huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 80 / 100
Hoàng Đình Dũng Trường THCS xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 86 / 100
Nguyễn Công Trường Trường THCS xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 92 / 100
Nguyễn văn thanh Trường THCS xã Nậm e 70 / 100
Bùi Văn Minh Trường THCS xã Nậm Sỏ 90 / 100
Đỗ Doãn Lâm Trường THCS xã Nậm Sỏ 94 / 100
Lò Văn Toan Trường THCS xã Nậm Sỏ 80 / 100
Lô Văn Tính Trường THCS xã Nậm Sỏ 96 / 100
Mai Xuân Hân Trường THCS xã Nậm Sỏ 92 / 100
Nguyễn Thị Xuyến Trường THCS xã Nậm Sỏ 84 / 100
Nguyễn Văn Lương Trường THCS xã Nậm Sỏ 70 / 100
Nguyễn Việt Hồng Trường THCS xã Nậm Sỏ 88 / 100
Trịnh Bá Thuận Trường THCS xã Nậm Sỏ 74 / 100
Vũ Đức Anh Trường THCS xã Nậm Sỏ 70 / 100
Bạch Xuân Cương Trường THCS xã Nậm Sỏ 56 / 100
Lê Duy Thái Trường THCS xã Nậm Sỏ 58 / 100
Lê Đức Mạnh Trường THCS xã Nậm Sỏ – Tân Uyên – Lai Châu 96 / 100
Nguyễn Đức Tuân Trường THCS xã Nậm Sỏ ,huyện Tân Uyên ,tỉnh Lai Châu 68 / 100
Phạm thị hiền Trường THCS xã Nậm Sỏ huyện tân uyên tỉnh lai châu 80 / 100
Hoàng Thị Minh Trường THCS xã Nậm sỏ huyện Tân Uyên tỉnh lai Châu 72 / 100
Nguyễn Hữu Chung Trường THCS xã nậm sỏ huyện Tân Uyên tỉnh lai châu 68 / 100
Vũ Mai Hoàng Trường THCS xã Nậm Sỏ huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 92 / 100
Đặng Hải Trung Trường THCS xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên 86 / 100
Phùng Văn Tình Trường THCS xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên 70 / 100
Bạc Thị Thương Trường THCS xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 88 / 100
ĐÀO THỊ THẢO Trường THCS xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 68 / 100
Nguyễn Văn Toàn Trường THCS xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 66 / 100
Phạm Thị Sen Trường THCS xã Nậm sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 60 / 100
Lừu Văn Hiểu Trường THCS Xã Nậm Sỏ-Tân Uyên-Lai Châu 82 / 100
Đặng Thị Thu Hằng Trường THCS xã Pắc Ta 66 / 100
Hoàng Thị Tịnh Trường THCS xã Pắc Ta 52 / 100
Lường Văn Cưởng Trường THCS xã Pắc Ta 76 / 100
Lý Thị Lợi Trường THCS Xã Pắc Ta 84 / 100
Ngô minh hải Trường thcs xã pắc ta 80 / 100
nguyễn mạnh cường trường THCS xã Pắc Ta 68 / 100
Nguyễn Thị Hường Trường thcs xã Pắc Ta 60 / 100
Nguyễn Văn Trường Trường THCS xã Pắc Ta 84 / 100
Phùng Văn Thắng Trường THCS xã Pắc Ta 76 / 100
Đào Thúy Hương Trường THCS xã Pắc Ta – Tân Uyên – Lai Châu 78 / 100
Đỗ Thị Thiên Lý Trường THCS Xã Pắc Ta – Tân Uyên – Lai Châu 60 / 100
Lù Thị Vui Trường THCS xã Pắc Ta – Tân Uyên – Lai Châu 84 / 100
Phạm Văn Sang Trường THCS xã Pắc Ta – Tân Uyên – Lai Châu 72 / 100
Cao Thị Loan Trường THCS xã Pắc Ta – Tân Uyên- Lai Châu 78 / 100
Phùng Văn Cường Trường THCS xã Pắc Ta huyện Tân Uyên 68 / 100
Nguyễn Thị Thu Trường